http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

7 lipca 2021 r. Przedstawicielki NRPiP i OZZPiP spotkały się z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Banasiem

7 lipca 2021 r. przedstawicielki Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych spotkały się z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli, Marianem Banasiem. NIK jest jedyną instytucją, która zareagowała na niepokojące informacje dotyczące zastępowalność kadr w tych zawodach. Ponad 27% obecnie pracujących pielęgniarek i położnych uprawnionych jest do przejścia na emeryturę. Jeśli zdecydują się na rezygnację z zawodu, 273 szpitale pozostaną bez kadry. W rekcji NIK powołuje Zespół Analizy Ryzyka.

Czytaj więcej