http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Witamy na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.
Zachęcamy do częstych odwiedzin.
Życzymy miłego zwiedzania.AKTUALNOŚCI


KOMUNIKAT CKPPIP W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ (ONLINE)

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przypomina, że  w  obecnym stanie prawnym, prowadzenie zajęć za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, za przedstawionymi poniżej wyjątkami, nie jest dopuszczone.

Kształcenie z wykorzystaniem powyższych metod, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia z dnia 4 grudnia 2023r., mogłoby się odbywać wyłącznie dla kształcenia teoretycznego (wykłady), jeśli zostało przewidziane w programie danego szkolenia/ kursu. Aktualnie tylko dwa, z obowiązujących programów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych, przewidują  kształcenie e-learning, w ściśle określonym wymiarze  tj.:

  • kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Część I i Część II;
  • kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek.

Ewentualne zmiany w  przedmiotowym  zakresie będą dopiero procedowane.

W związku z powyższym organizatorzy kształcenia,  proponujący  lub realizujący szkolenia/kursy z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, za powyższymi wyjątkami, wprowadzają w błąd pielęgniarki, położne, zainteresowane kształceniem lub w nim uczestniczące, jednocześnie naruszając obowiązujące regulacje prawne, w obszarze kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Źródło: https://ckppip.edu.pl/kom-on-lin/

Komunikat w sprawie obowiązku sprawozdawczego dla praktyk

Dane w postaci elektronicznej należy przekazać poprzez portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia (w skrócie CEZ), czyli System Statystyki w Ochronie Zdrowia (w skrócie SSOZ)
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Instrukcja obsługi SSOZ dostępna jest pod linkiem:

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowiahttps://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochroniezdrowia?modSingleId=88646

Pomoc

Pomoc merytoryczną w zakresie obowiązku statystycznego oraz wypełniania formularzy statystycznych można uzyskać pod wskazanymi niżej numerami telefonu lub adresem e-mail: statystyka@cez.gov.pl.

Pomoc ta świadczona jest w dni robocze, w godzinach 8-16.
+48 501 369 856;  +48 501 370 599;  +48 507 819 812; +48 501 369 795.

(w dni robocze w godzinach 8-16), w przypadku wątpliwości dotyczących zakresu danych zawartych w sprawozdaniach, należy kontaktować się z Wydziałami Zdrowia właściwego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędem Statystycznym w Krakowie, link do kontaktu: 

Jakie dane należy przekazać?

Należy wybrać tylko te sprawozdania, które Państwa dotyczą, Sprawozdania MZ-88 i MZ-89 są obligatoryjne dla wszystkich Sprawozdawców.

Sprawozdanie MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach. Obowiązek dotyczy: podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną. Termin składania sprawozdania do 30 września 2024 r. za rok szkolny 2023/2024.

Sprawozdane MZ- 11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Obowiązek dotyczy: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz praktyk zawodowych fizjoterapeutów udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych (umowa z NFZ). Termin składania sprawozdania: 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą. Obowiązek dotyczy: podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych,  w tym indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, praktyk zawodowych fizjoterapeutów oraz regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Termin składania sprawozdania: 10 kwietnia 2024 r.

Sprawozdanie MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Obowiązek dotyczy: podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, praktyk zawodowych fizjoterapeutów oraz regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Termin składania sprawozdania: 10 kwietnia 2024 r.

WSPÓLNE STANOWISKA PREZYDIUM NRPIP I NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej obradowały na wspólnym posiedzeniu.  Omówiono ważne kwestie dotyczące zawodów medycznych, które reprezentują – Razem pracujemy i mamy wiele wspólnych problemów. Jeśli rozwiązujemy je wspólnie to rozwiązanie  te są komplementarne. Celem jest uporządkowanie spraw, które utrudniają nam pracę i opiekę nad pacjentem. Cieszę się, że wspólnie z prezesem Łukaszem Jankowskim udało nam się ustalić wspólne obszary działania. Jestem przekonana, że to pierwsze, ale nie ostatnie takie posiedzenie– powiedziała Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

W trakcie obrad przyjęto następujące stanowiska:

Stanowisko nr 1 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zasad odpowiedzialności personelu medycznego

Stanowisko nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kształcenia pielęgniarek, położnych, lekarzy i lekarzy dentystów

Stanowisko nr 3 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie znajomości języka polskiego przez osoby wykonujące zawód medyczny

Stanowisko nr 4 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zasadności uregulowania zasad wykonywania zabiegów medycyny estetycznej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

SZANOWNI DELEGACI VIII KADENCJI

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu odbędzie się
w dniu 16 marca 2024 r. w Hotelu MŁYN 
w Elblągu ul. Tadeusza Kościuszki 132.

Rejestracja delegatów rozpocznie się o godz. 9.00

Otwarcie obrad godz. 9.30

Zawiadomienia wraz z materiałami zjazdowymi Delegaci otrzymają najpóźniej na 14 dni przed terminem okręgowego zjazdu.

Z poważaniem

Magdalena Budziszewska

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu

X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego – Malbork, 4-6 czerwca 2024 r.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego, która odbędzie się w Malborku w dniach 4-6 czerwca 2024 r.

Tegoroczne hasło konferencji brzmi: RATOWANIE – WSPÓLNA SPRAWA.

Wszystkie informacje dot. wydarzenia dostępne są na stronie internetowej konferencji: www.ptpr.mimesis.com.pl

Program konferencji

Meningokoki – poruszanie trudnych tematów, poprzez komunikację dopasowaną do odbiorcy

 

Meningokoki – poruszanie trudnych tematów, poprzez komunikację dopasowaną do odbiorcy

Dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu najmłodszych dzieci. Pytania o te bakterie coraz częściej padają w gabinecie pediatry, pielęgniarki i położnej. Co powodują meningokoki? Mogą wywoływać zapalenie płuc, gardła czy ucha środkowego. Jednak najbardziej obawiamy się inwazyjnej choroby meningokokowej (IChM), która najczęściej występuje pod postacią sepsy i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, rzadziej jako sama sepsa lub zapalenie opon. Inwazyjna choroba meningokokowa może dotknąć osoby w każdym wieku, ale niestety najczęściej chorują dzieci. Niezmiennie grupą podwyższonego ryzyka poważnych zakażeń bakteryjnych wywołujących zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR) i zapalenia mózgu są małe dzieci, do 5. roku życia. Im młodszy wiek, tym większe zagrożenie. Ryzyko sepsy meningokokowej jest u niemowląt oraz u dzieci do 2. roku życia kilkadziesiąt razy wyższe niż w późniejszym wieku.

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobom zakaźnym jest wykonywanie szczepień ochronnych, natomiast ostateczną decyzję podejmują rodzice, dlatego niezmiernie ważne jest udzielenie im odpowiednich informacji oraz porad. Przekonywanie rodziców do zaszczepienia dziecka przeciwko meningokokom jest ważne dla zapewnienia ochrony zdrowia dziecka oraz ograniczenia ryzyka wystąpienia poważnych powikłań związanych z chorobą meningokokową. Kiedy najlepiej zaszczepić dziecko przeciw meningokokom? Szczepienia te można wykonać w każdym wieku. Jednak podejmując decyzję, czy i kiedy szczepić, należy wziąć pod uwagę, że najwyższe ryzyko inwazyjnej choroby meningokokowej jest u najmłodszych dzieci. Dlatego, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, profilaktyka zakażeń meningokokowych jest zalecana niemowlętom już od ukończenia 2. miesiąca życia. Wbrew obawom niektórych rodziców, absolutnie nie jest w tym wieku za wcześnie na dodatkową szczepionkę, którą można podać na jednej wizycie wraz z innymi szczepieniami.

Rozmowa z zaniepokojonym rodzicem jest trudną sztuką, wymagającą rzetelnej wiedzy, ale również umiejętności komunikacyjnych. Wytyczne Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zlecają dostosować komunikację do postawy rodzica. Podczas szkolenia Meningokoki – poruszanie trudnych tematów, poprzez komunikację dopasowaną do odbiorcy odpowiemy na pytanie, czy 1 minuta wystarczy, aby przekonać rodziców do zaszczepienia dziecka oraz zostanie przedstawionych 5 postaw rodziców wobec szczepień, algorytm prowadzenia rozmowy z rodzicami na temat szczepień – w zależności od ich postawy oraz argumenty, które można wykorzystać, aby przekonać rodziców do szczepień. 

Kliknij aby przejść do e-learningu

Oferta szkoleń specjalizacyjnych finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia

Ośrodek Kształcenia podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie:

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH

Warunkiem udziału w szkoleniu jest spełnienie wymogów formalnych: posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu położnej, przepracowanie w zawodzie położnej minimum 2 lat w ciągu ostatnich 5 lat, złożenie wniosku w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w lutym 2024 r. w Olsztynie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane e-mailowo osobom, które złożą wniosek na szkolenie w systemie SMK.

Osobą do kontaktu w sprawie kwalifikacji, organizacji i przebiegu szkolenia jest Marta Pieczonka tel.: 508 867 595, e-mail: mpieczonka@okppip.pl

Oferta specjalizacji

Wysokość składki członkowskiej i opłat obowiązujących w 2024 r.

Wysokość składki członkowskiej w 2024 r.

Informujmy, że w dniu 22 stycznia 2024 roku ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2023 roku, które wyniosło – 7 767,61 zł.

Zgodnie z powyższym, składka członkowska dla pielęgniarek, położnych:

Od 1 stycznia 2024 r. roku wynosi – 58,26 zł miesięcznie.

Dotyczy pielęgniarek, położnych:

  1. wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej,
  2. innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (poza zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub wykonujących zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia),
  3. pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (które nie złożyły wniosku o wykreślenie z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych).

Wysokość opłaty za wpis do rejestru pielęgniarki/położnej zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej wynosi – 149,00 zł. Wysokość opłaty za zmianę wpisu w rejestrze – 74,50 zł.

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2024 roku