http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

AESCULAP AKADEMIA zaprasza na bezpłatny webinar Roszczenia wobec pielęgniarek, położnych i nie tylko. Sprawy karne i cywilne. Czy można było tego uniknąć? Aspekt medyczny (pielęgniarski, lekarski, farmaceutyczny), prawny oraz finansowy i zarządczy. Studium przypadku. 21.04.2021 godz. 13:00 i 17:00

Aesculap Akademia zaprasza na bezpłatny webinar Roszczenia wobec pielęgniarek, położnych i nie tylko Sprawy karne i cywilne. Czy można było tego uniknąć? Aspekt medyczny (pielęgniarski, lekarski, farmaceutyczny), prawny oraz finansowy i zarządczy. Studium przypadku.

21.04.2021 r. godz. 13:00 i 17:00

O czym będziemy rozmawiać:

  1. Najczęstsze przyczyny roszczeń wobec pielęgniarek i położnych.
  2. Konsekwencje roszczeń dla pielęgniarek , położnych oraz innych członków zespołu terapeutycznego oraz podmiotu leczniczego.
  3. Samodzielność zawodowa pielęgniarek i położnych a sprawy sporne.
  4. Zapobieganie sprawom spornym, roszczeniom. O czym należy pamiętać?

Webinar objęty patronatem: Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegim Medicum UMK w Bydgoszczy.

Rejestracja godz. 13:00

Rejestracja godz. 17:00

Zaproszenie 21.04.2021 (1)