http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinach:

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Warunkiem udziału w szkoleniu jest spełnienie wymogów formalnych: posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej; przepracowanie w zawodzie pielęgniarki/położnej minimum 2 lat w ciągu ostatnich 5 lat; złożenie wniosku w Systemie Monitorowania Kształcenia. (UWAGA! Do wniosku w SMK należy załączyć skan/zdjęcie dokumentu potwierdzającego staż pracy).

Liczba miejsc finansowanych z budżetu MZ w ramach wskazanych dziedzin specjalizacji wynosi 25 dla każdej dziedziny.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 30 grudnia 2022 r. w Elblągu. Szczegółowe informacje zostaną przesłane e-mailowo osobom, które złożą wniosek na szkolenie w systemie SMK. Planowany termin realizacji wskazanych specjalizacji: 27.01.2023 r. – 31.05.2024 r.

Program szkoleń specjalizacyjnych obejmuje: zajęcia teoretyczne realizowane w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy Zoom, zajęcia stażowe – realizowane będą stacjonarnie.

Osobą do kontaktu w sprawie kwalifikacji, organizacji i przebiegu szkolenia jest Pani Marta Pieczonka tel. 508 867 595, e-mail: mpieczonka@okppip.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Do pobrania:

OFERTA SZKOLEŃ OKPPiP w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *