http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Dział Kształcenia przy OIPiP

KOMITET UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ ZAPRASZA
NA WEBINER (11 MAJA 2022 R.) I KONFERENCJĘ (27 MAJA 2022 R.)

W imieniu Stowarzyszenia Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią zapraszamy do udziału w trybie on-line, w:

 1. kolejnym, czwartym webinarium Leki i choroby a karmienie piersią, które odbędzie się 11 maja br. o godz. 17:30. Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej KUKP http://www.laktacja.pl , w zakładce Nowa oferta warsztatów o tematyce laktacyjnej. Sprawdź szczegóły i wypełnij formularz zgłoszeniowy (bezpłatny udział).
 2. corocznej konferencji Działaj na rzecz karmienia piersią – edukuj i wspieraj, organizowanej 27 maja br. o godz. 10:00. Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny zamieszczony jest na dedykowanej stronie internetowej konferencji https://www.medspot.tv/rejestracja/webcast/kukp/

Pobierz plik w sprawie wydarzeń


II Konferencja naukowo-szkoleniowa
„WIELOWYMIAROWOŚĆ PROBLEMÓW W OPIECE PIELĘGNIARSKIEJ”
– są jeszcze wolne miejsca!

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową pt. „Wielowymiarowość problemów w opiece pielęgniarskiej”, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r.  w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu ul. Lotnicza 2 – rejestracja uczestników od godz. 8.00

II Konferencja z cyklu „Zdrowie dla Warmii i Mazur”, do udziału w której Państwa zapraszamy, ma na celu wskazanie nowych kierunków w rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w różnych jego dziedzinach, wynikających ze zmieniającej się sytuacji zdrowotnej i demograficznej ludności oraz problemów kadrowych i organizacyjnych w ochronie zdrowia.

Do wykładów zaprosiliśmy najlepszych ekspertów w wybranych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa, konsultantów krajowych i wojewódzkich dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem z działalności na rzecz rozwoju naszych zawodów podzieli się z uczestnikami konferencji Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani Mariola Łodzińska. O potrzebie leczenia i rehabilitacji w obliczu pandemii wygłosi referat dr n.med. Grzegorz Mańko.

Charakter planowanego przedsięwzięcia stwarza przede wszystkim doskonałą okazję do wymiany doświadczeń praktyków.

Udział w konferencji jest bezpłatny – wymaga jednakże uprzedniego zgłoszenia telefonicznego : 55 233 98 79 lub e-mailowego: biuro@oipip.elblag.pl

W załączeniu program konferencji


KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDKŁADANIA ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU KURSÓW

SPECJALISTYCZNYCH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. Minister Zdrowia zatwierdził dokument: AKTUALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, który znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu:

 1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
 2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka,
 3. kursu specjalistycznego Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,
 4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek,
 5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

 zapraszają na drugą z cyklu

ZDROWIE DLA WARMII I MAZUR

KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ PT.

WIELOWYMIAROWOŚĆ PROBLEMÓW W OPIECE PIELĘGNIARSKIEJ

 Czas i miejsce: 28.04.2022 godz. 08:30 , Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, Elbląg, ul. Lotnicza 2

 Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych
z województwa warmińsko-mazurskiego

 Konferencja jest bezpłatna.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt z Biurem OIPiP
w Elblągu: tel. 55 233 98 79 lub e-mail: biuro@oipip.elblag.pl.
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15.04.2022r.

 Komunikat nr 2 wraz z programem konferencji


Dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza na szkolenia oraz kursy

Oferta szkoleniowa – informacja o kursach 28.01.2022


Szkolenie „PRAWO W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ”

Komisja ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie zaprasza na szkolenie w formie webinarium „Prawo w praktyce pielęgniarki operacyjnej”.

Termin: 23 marzec 2022 r. godzina 19:00 – wykładowca to prawnik, specjalista z zakresu prawa medycznego, wykładowca Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

W celu rejestracji proszę o logowanie się na podany link: 

https://wojtal.clickmeeting.com/oipip-w-olsztynie

Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego

Pozdrawiam

Dorota Jakubowska-Sławińska


FUNDACJA PRACY I OCHRONY ZDROWIA Almach

zaprasza na szkolenie

AKADEMIA PRAWA DLA PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH

Szkolenie o tematyce prawniczej dedykowane pielęgniarkom i położnym, ze szczególnym uwzględnieniem tych pracujących z pacjentami małoletnimi w szpitalach, POZ-ach, ZOL-ach dla małoletnich, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-21 maja 2022 r. w Domu Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej os. Obłaz Wyżny 318.

Cena szkolenia: 750 zł (w cenie wykłady, 4 noclegi, wyżywienie, rekreacja  – spływ Dunajcem).

Czytaj więcej…


Rusza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinach:

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ DLA PIELĘGNIAREK

Czytaj więcej – oferta szkoleń


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI ” OPIEKADŁUGOTERMINOWA W POLSCE – DZISIAJ I JUTRO”

WARSZAWA 25 – 26 LISTOPADA 2021 R.

W imieniu Zarządu Związku Stowarzyszeń Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” zapraszamy do udziału w 3 edycji ogólnopolskiej konferencji poświęconej aktualnej sytuacji w opiece długoterminowej.

Konferencja „OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE-DZIZSIAJ I JUTRO” odbędzie się w dniach 25  – 26 listopada 2021 w hotelu NOVOTEL  Warszawa Centrum ( ul. Marszałkowska 94). Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. Na potrzeby konferencji przygotowana została strona www.opiekadlugoterminowa2021.pl dzięki której każda osoba, zainteresowana tematyką konferencji, po bezpłatnym zarejestrowaniu będzie mogła brać w niej  czynny udział online. Na stronie będą dostępne „na żywo” wszystkie debaty a także nagrania po ich zakończeniu. Udział stacjonarny będzie limitowany (maksymalna liczba miejsc  wynosi 150 zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami epidemiologicznymi)  i wiąże się z koniecznością zakupu biletu wejściowego.

Link rejestracyjny: https://www.niesamodzielnym.pl/index.php?page=rejestracja

Informacja o konferencji


BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
– OFERTA SZKOLEŃ
OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH Sp.z o.o. w RZESZOWIE

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinach:

 • PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELEGNIAREK – edycja ELBLĄG;
 • PIELEGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK – edycja ELBLĄG;
 • PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK – edycja ELBLĄG;
 • PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK – edycja OLSZTYN.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest spełnienie wymogów formalnych: posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu; przepracowanie w zawodzie pielęgniarki minimum 2 lat w ciągu ostatnich 5 lat; złożenie wniosku w Systemie Monitorowania Kształcenia. UWAGA! Do wniosku należy dołączyć skan dokumentu potwierdzającego staż pracy.

Liczba miejsc finansowanych z budżetu MZ w ramach wskazanych dziedzin specjalizacji wynosi 25 dla każdej dziedziny.

O zakwalifikowaniu do specjalizacji nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz wyniki postępowania kwalifikacyjnego (kwalifikacje odbędą się w dniach 25, 26 listopad 2021 r. ). Termin postępowania kwalifikacyjnego oraz szczegółowe informacje zostaną przesłane e-mailowo osobom, które złożą wniosek na szkolenie w systemie SMK. 

Czas trwania specjalizacji: 11.12.2021 r. – 10.07.2023 r.

Osobą do kontaktu w sprawie kwalifikacji, organizacji i przebiegu szkolenia jest Marta Pieczonka – st. specjalista ds. szkoleń: tel. 508 867 595, e-mail: mpieczonka@okppip.pl

W załączeniu: ogłoszenie o naborze na bezpłatne specjalizacje


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

ZDROWIE DLA WARMII I MAZUR – zaproszenie do udziału w I konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „KADRA ZARZĄDZAJĄCA W OCHRONIE ZDROWIA – WYZWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ” Elbląg, 24 listopada 2021 r.

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zapraszają na pierwszą z cyklu ZDROWIE DLA WARMII I MAZUR  konferencję naukowo szkoleniową pt. KADRA ZARZĄDZAJĄCA W OCHRONIE ZDROWIA – WYZWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Konferencja odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. godz. 9.30 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu przy ul. Lotniczej 2.

Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych przede wszystkim kadry zarządzającej  placówkami ochrony zdrowia.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt z Biurem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Elblągu:
tel. 55 233 98 79;  e-mail: biuro@oipip.elblag.pl

W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie na konferencję wraz z programem


Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca na kursy organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych – zgłoszenia przez stronę SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ Kurs dostępny na platformie SMK.
ZMIANA (termin: 06.11.2021-22.12.2021). Koszt kursu ok. 400zł.

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek – zgłoszenia przez stronę SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ Kurs jest już dostępny na platformie SMK.
(termin: 04.12.2021-27.04.2022). Koszt kursu ok. 1500zł.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY I  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OIPIP W ELBLĄGU

Jednocześnie przypominamy, że rozpoczęcie kursów zależne jest od ilosci zebranych wniosków i utworzenia grupy (co najmniej 15 osób).

Specjalista ds. Szkoleń

Magdalena Budziszewska


PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ OIPIP W ELBLĄGU

Plan kursów IV kwartał 2021 r.

Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego  u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych –
zgłoszenia przez stronę SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ Kurs jest już dostępny na platformie (termin: 23.10.2021-22.12.2021).

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek – zgłoszenia przez stronę SMK  https://smk.ezdrowie.gov.pl/ Kurs jest już dostępny na platformie (termin: 04.12.2021-27.04.2022).

Plan kursów na I półrocze 2022 r.

zgłoszenia przez stronę SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Kursy będą dostępne na platformie od października 2021 r.

 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych – planowany 15.01.2022-23.03.2022
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – planowany 26.02.2022-06.07.2022
 • Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych – planowany 14.05.2022-29.06.2022

Rozpoczęcie kursów zależne jest od ilości zebranych wniosków i utworzenia grupy (co najmniej 15 osób).

Specjalista ds. szkoleń

mgr Magdalena Budziszewska


REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Na podstawie uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu nr 406/VII/2021 z dnia 28 września br. dokonano zmiany obowiązującego Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Do katalogu form kształcenia podlegających refundacji dopisano studia pomostowe na kierunku: pielęgniarstwo/położnictwo I stopnia.

Do pobrania:

Uchwała nr 406/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Komplet dokumentów dotyczących refundacji kosztów kształcenia podyplomowego ze środków OIPiP w Elblągu


Fundacja „PRZEMIJANIE” zaprasza do udziału w szkoleniach specjalizacyjnych w dziedzinach:  pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek/pielęgniarzy oraz pielęgniarstwa chirurgicznegodla których zajęcia teoretyczne realizowane będą na terenie Elbląga.

Postępowania kwalifikacyjne na specjalizacje zaplanowano na dzień 25 września 2021 r.  Zajęcia teoretyczne realizowane będą od października br. do końca marca 2023 r. raz w miesiącu (sobota, niedziela) na terenie Elbląga lub zdalnie za pomocą aplikacji TEAMS.  Zajęcia praktyczne realizowane będą od poniedziałku do piątku w wyznaczonych placówkach stażowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zgodnie z ustalonym harmonogramem.  Szkolenia będą trwały 19 m-cy. Końcowe egzaminy wewnętrzne odbędą się w marcu 2023 r. , egzaminy państwowe w sesji jesiennej 2023 r.

Koszt każdej specjalizacji wynosi 4290 zł.

Warunkiem przystąpienia do specjalizacji jest posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza oraz przepracowanie w zawodzie okresu minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat.

Szczegółowe informacje na temat naboru na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO – ELBLĄG 2021/2023

Szczegółowe informacje na temat naboru na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie PIELEGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO – ELBLĄG 2021/2023

Niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej: www.przemijanie.pl  pod numerami telefonów: + 48 77 50 00 334, + 48 728 182 993 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@przemijanie.pl


ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA – STUDIA POMOSTOWE NA KIERUNKU: POŁOŻNICTWO I STOPNIA 2021/2022

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu ul. Lotnicza 2 oferuje w roku akademickim 2021/2022 studia pomostowe na kierunku: położnictwo I stopnia.

O przyjęcie na kierunek Położnictwo pomostowe mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły 2,5 letnią szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie położnej.

Osoby zainteresowane proszone są o jak najszybszy kontakt z Działem Rekrutacji EUH-E:

telefonicznie: pod numerem 55 2393810 lub 512543321

mailowo: rektutacja@euh-e.edu.pl

Szczegółowe informacje zawarte są w komunikacie.

Informacja o naborze na studia pomostowe na kierunku: Położnictwo I stopnia 2021/2022


Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w 2021 r

Ministerstwo Zdrowia prezentuje Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2021 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia.

Planuje się, ze w 2021 r. minimum 2 525 pielęgniarek i położnych rozpocznie specjalizację w ramach miejsc dofinansowywanych. Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2021 r. wyniesie nie więcej niż 3.950 zł.

Pobierz wykaz


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu organizuje kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnychrozpoczęcie kursu 19.06.2021 r. oraz kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarekplanowany termin rozpoczęcia kursu 10.07.2021 r.

Zapisy poprzez stronę Systemu Monitorowania Kształcenia: https://smk.ezdrowie.gov.pl/login.jsp


STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ELBLĄGU ZAPRASZA

NA STUDIA POMOSTOWE NA KIERUNKU: PIELEGNIARSTWO I STOPNIA 2021/2022

STUDIUJ Z NAMI –  STUDIA POMOSTOWE NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA 2021/2022

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu ul. Lotnicza 2, oferuje w roku akademickim 2021/2022 studia pomostowe na kierunku: pielęgniarstwo I stopnia.

Szczegóły oferty – tutaj

Osoby zainteresowane proszone są o jak najszybszy kontakt z Działem Rekrutacji EUH-E: tel.nr: 552393810 lub 512 543 321
e-mail: rekrutacja@euh-e.edu.pl


INFORMACJE DZIAŁU SZKOLEŃ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W ELBLĄGU – PLAN SZKOLEŃ

Dział Szkoleń informuje – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że obecnie trwa kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek (rozpoczęcie kursu 06.02.2021).

 Prowadzimy nabór na kursy specjalistyczne:

 • kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek
  i położnych – rozpoczęcie 27.03.2021 – zgłoszenia przez stronę SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ Kurs jest już dostępny na platformie.
 • kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych – rozpoczęcie kwiecień 2021 – zgłoszenia przez e-mail (jak będzie możliwość zapisów przez SMK, osoby zainteresowane zostaną powiadomione).
 • kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek – rozpoczęcie maj 2021 – zgłoszenia przez e-mail (jak będzie możliwość zapisów przez SMK, osoby zainteresowane zostaną powiadomione).

Szczegóły w załączniku: Dział Szkoleń informuje


 

KOMUNIKAT MZ WS.REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W związku z realizowanym kształceniem podyplomowym, w zajęciach praktycznych  w podmiocie leczniczym, może brać udział wyłącznie pielęgniarka lub położna – osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel. 

W zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym nie może brać udziału pielęgniarka lub położna objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, lub jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

Podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka lub położna zamierza odbyć zajęcia praktyczne, nie może wymagać od tej pielęgniarki lub położnej samodzielnego wykonania testu w kierunku COVID-19, przed rozpoczęciem zajęć praktycznych. 

Test w kierunku COVID-19 należy przeprowadzić w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że pielęgniarka lub położna była szczególnie narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i może być chora na COVID-19. W takim przypadku, test w kierunku COVID-19 powinien zostać wykonany w podmiocie leczniczym, w którym realizowane są zajęcia praktyczne, a osobą wskazującą na potrzebę wykonania testu powinien być opiekun stażu. 

Koszt testowania w kierunku COVID-19 pielęgniarek lub położnych realizujących zajęcia praktyczne w ramach kształcenia podyplomowego zostanie pokryty ze środków NFZ. W tym celu powinien być rozliczony analogicznie do kosztów testów w kierunku COVID-19 wykonywanych pracownikom danego podmiotu leczniczego, w którym realizowane są zajęcia praktyczne.

W przypadku realizacji szkolenia praktycznego w szpitalu jednoimiennym lub oddziale zakaźnym, pielęgniarka lub położna może wrócić do pracy lub być skierowana na kolejne szkolenia praktyczne dopiero w przypadku uzyskania ujemnego wyniku testu w kierunku COVID-19, który to test powinien być wykonany w 7 dniu po zakończeniu tego szkolenia.

Źródło:https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-realizacji-zajec-praktycznych-w-ramach-ksztalcenia-podyplomowego-pielegniarek-i-poloznych


KOMUNIKAT W SPRAWIE PRAWA DO 6 – DNIOWEGO URLOPU SZKOLENIOWEGO


fota 21

Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny.

Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca.
Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem.

Z zasobów biblioteki online będą Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której Państwo jesteście członkiem.

Procedura nadania kodu PIN:
1. członek samorządu składa wniosek do OIPiP,
2. kod PIN zostanie przesyłany na adres poczty elektronicznej.
Po uzyskaniu kodu PIN od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy go uaktywnić w koncie serwisu www.libra.ibuk.pl

IBUK  Libra – pomoc


Odpowiedź MZ w sprawie wprowadzenia na czas epidemii doraźnych rozwiązań umożliwiających prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learning


KOMUNIKATY CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że od dnia 1 czerwca 2020 r. zostaje wznowione wydawanie dyplomów uzyskania tytułu specjalisty. Dyplomy będą wydawane w dniach: poniedziałek w godz. 9.00-12.00; wtorek w godz. 9.00 -12.00; czwartek  w godz. 11.30 – 15.30; piątek w godz. 9.00 -14.00. W trosce o zachowanie bezpieczeństwa osoby odbierające dyplomy, Centrum prosi o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 22 592 34 50.


KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA CZASU TRWANIA SPECJALIZACJI, KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH


Płatny urlop szkoleniowy dla pielęgniarek, położnych – opinia dot. art. 61a ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej


KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z DNIA 15 LIPCA 2019 R.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że osoby, które posiadają konto w SMK powinny ponownie dokładnie zweryfikować sposób zapisania swoich danych osobowych zawartych w profilu użytkownika tj. imię, drugie imię i nazwisko. Dane powinny zaczynać się z dużej litery, a dalszy ciąg liter powinien być napisany małymi literami. Ponadto numer Prawa wykonywania zawodu (PWZ) powinien zawierać ciąg 7 cyfr zakończonych literą P (dla pielęgniarki) lub dużą literą A (dla położnej).

Centrum przypomina, że profil użytkownika jest edytowalny wyłącznie przez osobę, która założyła konto w SMK.

Dane zawarte w profilu użytkownika automatycznie zapisują się w składanym do Centrum wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu (wersja elektroniczna) i będą zawarte również na dyplomie specjalisty w danej dziedzinie.

Centrum nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełniony profil użytkownika.

dr n.med. Beata Guzak

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych


15.07.2019 r.

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRZESTRZEGA PRZED NIEUCZCIWYMI ORGANIZATORAMI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami na temat nieuczciwych organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina, że zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej:

Organizatorami kształcenia mogą być:

 1. uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;
 2. inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe (prowadzonego przez ORPiP lub NRPiP)

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są:

 1. posiadanie programu kształcenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 i 2;
 2. zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia, zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
 3. zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
 4. posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny.

Organizator kształcenia jest obowiązany pielęgniarce lub położnej zakwalifikowanej do:

 • specjalizacji,
 • kursu kwalifikacyjnego,
 • kursu specjalistycznego,

wydać adekwatnie: kartę specjalizacji, kartę kursu kwalifikacyjnego, kartę kursu specjalistycznego, które wraz z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowią dowód ukończenia kształcenia podyplomowego.

Ponadto przypominamy, że kształcenie podyplomowe w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Zapisy odnoszące się do stosowanych metod i środków dydaktycznych, metod sprawdzania efektów kształcenia, warunków zaliczenia, jak również rodzaju i liczby godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego zajęcia nie przewidują metody e – learningu.

Warto również przed przystąpieniem do kształcenia podyplomowego zapoznać się z przepisami określonymi w: Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Rozdział 6) oraz programem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na który chcemy się zapisać, gdzie określono warunki danego kształcenia: programy szkoleń specjalizacyjnych, programy kursów kwalifikacyjnych, programy kursów specjalizacyjnych (programy te dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: http://www.ckppip.edu.pl/

Szczegółowych informacji czy dany organizator kształcenia może prowadzić kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych można uzyskać w swojej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych lub w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.


Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learningu


31.05.2019 r.

Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku przerwania przez pielęgniarkę lub położną realizacji szkolenia

Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku przerwania przez pielęgniarkę lub położną realizacji szkolenia

Dopuszczalna jest interpretacja § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, która zakłada, że minimalny i maksymalny czas trwania specjalizacji dotyczy kształcenia u jednego organizatora kształcenia.Takie podejście umożliwi uczestnikom szkolenia organizowanego przez jednego organizatora do wyrównania ewentualnych różnic programowych w przypadku kontynuowania kształcenia specjalizacyjnego u innego organizatora kształcenia.


KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOTYCZĄCY EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA TYCH, KTÓRZY ROZPOCZĘLI SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE POCZĄWSZY OD DNIA 1 LIPCA 2017 r

Pielęgniarka, położna, która rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne, począwszy od dnia 1 lipca 2017 r. , składa wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu za pomocą SMK.

W celu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia należy po odbyciu specjalizacji zdać egzamin państwowy. Zgodnie z § 10. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 30 września 2016 r.:

1. Do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy, mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

       1) ukończyły specjalizację albo zostały zwolnione z obowiązku jej odbywania w całości na podstawie art. 67 ust.3 ustawy;

      2) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora Centrum, wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, którego wzór jest określony w  załączniku nr 4 do rozporządzenia, wraz z kartą specjalizacji lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub  całości;

      3) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający wniesienie opłaty za egzamin państwowy na rachunek bankowy wskazany przez  Centrum.

2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, składa się do Centrum do dnia 31 maja albo do dnia 31 października.

Egzamin państwowy jest przeprowadzany w sesji wiosennej w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 maja oraz w sesji  jesiennej w terminie od dnia 1 września do 30 listopada.

Wniosek o zakwalifikowanie składany przez SMK musi zawierać:

 • EKK – Elektroniczną Kartę Kształcenia lub dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości,
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin (UWAGA! SMK pozwala na złożenie wniosku bez załączonego potwierdzenia, ale będzie to skutkowało skierowaniem wniosku do uzupełnienia w ciągu 7 dni. Wysokość opłaty za egzamin wynosi 170 zł.).

Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami złożony za pomocą SMK uzyskuje status „złożony”. Wniosek spełniający wymogi formalne oraz sprawdzony przez Centrum otrzymuje status  „zweryfikowany”. Wniosek posiadający w SMK status „zweryfikowany” decyzją komisji otrzymuje status „zakwalifikowany” lub „niezakwalifikowany”, nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu.

W przypadku, gdy wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu zawiera braki formalne, Dyrektor Centrum wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia tych braków, za pomocą SMK. Wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia skierowania wniosku o uzupełnienie musi uzupełnić wniosek, jeżeli tego nie zrobi wniosek traktuje się, jako niezłożony, a w SMK wniosek ten otrzymuje status „bez rozpoznania”.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nie później niż 30 dni przed datą egzaminu na stronie internetowej zamieszcza informację o dacie i miejscu egzaminu.

Komunikat sporządzono na podstawie:

Regulaminu Egzaminu Państwowego opracowanego przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i Położnych z dnia 30 września 2016 r.

Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r


24.04.2019 r.

Z prac NIPiP

Pisma z Ministerstwa Zdrowia dotyczące organizatora kształcenia Interrete Sp. z o.o. w sprawie m.in. kontynuacji odbywania specjalizacji przez pielęgniarki u innego organizatora kształcenia

Do pobrania:

Pismo Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2019 kierowane do Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych


Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

W dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany regulaminu egzaminu państwowego m.in. w zakresie, cyt. „Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi odpowiednio 108 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, 84 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.”

Obniżony próg ma zastosowanie do egzaminów przeprowadzonych od sesji jesiennej 2017r. W związku z powyższym osoby, które otrzymały ww. liczbę punktów lub więcej są zwolnione z obowiązku ponownego przystąpienia do egzaminu. Komisja dokona weryfikacji wyników przeprowadzonych egzaminów i podejmie odpowiednią uchwałę nie później niż w terminie 40 dni od dnia zatwierdzenia niniejszego regulaminu.

Regulamin egzaminu państwowego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w porozumieniu z Departamentem Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia


ZMIANA INTERPRETACJI W SPRAWIE PIT-8C

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Mam przyjemność poinformować Państwa, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu otrzymała zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania lub refundacji członkom OIPiP w Elblągu udziału w szkoleniach zawodowych oraz obowiązku sporządzania dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C. Z treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że uczestnictwo w szkoleniu: organizowanym przez OIPiP i finansowanym ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, ale finansowanym przez OIPiP ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, którego koszty są refundowane w całości lub części przez OIPiP nie powoduje powstania po stronie uczestnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu już od 2018 r. nie będzie wystawiała PIT-8C.

Załącznik


KOMUNIKAT W SPRAWIE PIT-8C

Coraz głośniej mówi się o tym, że zostanie zmieniona dotychczasowa decyzja Izby Skarbowej dotycząca konieczności wystawiania przez samorząd pielęgniarek i położnych PIT 8C, członkom danej izby korzystającym z refundacji poniesionych kosztów za udział w różnych formach kształcenia podyplomowego. Należy wyjaśnić, że w chwili obecnej wszystkie okręgowe izby pielęgniarek i położnych mają i realizują taki obowiązek prawny. Od kilku lat pojawiają się sprzeczne ze sobą interpretacje zapisów ustawowych, które dają nadzieję na korzystną dla naszego środowiska zmianę. Pojawił się pierwszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja 2017 t. (II FSK 1528/15), który uznał, że dotychczasowa interpretacja Izby Skarbowej jest niewłaściwa. Na jego podstawie Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej uznał, że jeżeli pielęgniarki i położne uczestniczą w szkoleniu, które jest częściowo lub całkowicie finansowane ze składek członkowskich, to nie uzyskują przysporzenia majątkowego.

Co oznacza dla nas, pielęgniarek i położnych należących do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu?

Wyrok NSA i interpretacja Dyrektora KIS nie ma wprost zastosowania dla innych niż wnioskujący o tę interpretację. O kwestiach opodatkowania danych świadczeń decydują indywidualnie urzędy skarbowe właściwe miejscowo dla każdej z zainteresowanych stron.

W imieniu członków naszego samorządu został złożony stosowny wniosek o interpretację indywidualną, przedstawiający obowiązujący nas regulamin refundacji kosztów kształcenia podyplomowego. Wskazano w nim, że są to środki pochodzące wyłącznie ze składek członkowskich.

Nie wiadomo natomiast, czy wydana na nasz wniosek interpretacja będzie już wystarczającym dokumentem, który zwolni okręgową izbę z obowiązku wystawiania PIT, nawet w przypadku gdy jej treść będzie dla nas korzystna. Wiadomo, że pozwoli na podjęcie dalszych kroków, polegających na wnioskowaniu do Ministerstwa Finansów o zmiany w zapisach ustawy, w taki sposób by nigdy nie budziły wątpliwości interpretacyjnych kontrolujących urzędów skarbowych, które do chwili obecnej, w przypadku innych izb skutkowały wieloletnimi sprawami sądowymi.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zapewniam, że podejmujemy wszelkie możliwe działania w kierunku uzyskania korzystnych dla nas wszystkich zmian.

Halina Nowik

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu


UWAGA! BARDZO WAŻNE INFORMACJE O SMK

SMK System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. Każda pielęgniarka i położna, która będzie chciała wziąć udział w jakiejkolwiek formie kształcenia podyplomowego będzie musiała swoje zgłoszenie przesłać poprzez SMK.  Od 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem tego systemu będą prowadzone postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego, dokształcającego oraz składane wnioski o dopuszczenie do egzaminu państwowego. W celu dostępu do systemu SMK należy założyć i uruchomić profil zaufany ePUAP – więcej informacji o systemie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Instrukcja zakładania konta ePUAP

Zakładanie konta w systemie SMK

Instrukcja założenia konta w SMK

W przypadku, gdy nie będziemy korzystać z elektronicznego podpisu (ePUAP) – należy wybrać wersję „papierową”. Wybierając wersję papierową konieczne są dodatkowe czynności. Konieczne jest wydrukowanie wypełnionego wniosku i osobiste dostarczenie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Morcinka 10B. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą DOWODU OSOBISTEGO.

Zachęcamy do rejestracji w SMK w wersji elektronicznej.


KOMUNIKAT dla Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA POŚREDNICTWEM SMK


WAŻNE – Prosimy o zapoznanie się z komunikatem:

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych od dnia 1 maja 2017 r. – zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Link do informacji dotyczącej zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych od 1 maja 2017 r.

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/


Pismo Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące równorzędności specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego