http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Dział Kształcenia przy OIPiP

WIEM JAK POMÓC-REAGUJĘ!

W ramach lokalnej kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Urząd Miejski w Elblągu we współpracy ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Elblągu zaprasza na spotkanie pod hasłem „WIEM JAK POMÓC -REAGUJĘ!„, które odbędzie się 27 listopada 2023 r. w Ratuszu Staromiejskim ul. Stary Rynek 25 w sali nr C100 o godz. 10.00.

Do udziału w spotkaniu organizatorzy zapraszają pielęgniarki środowiskowo-rodzinne pracujące w elbląskich przychodniach.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w spotkaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: malgorzata.wereszczynska-lukasiak@umelblag.pl

Zaproszenie


Szanowni Państwo,

Ruszamy z możliwością zapisania się na BEZPŁATNY kurs dokształcający PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH SARS-COV-2 W OPIECE ZINSTYTUCJONALIZOWANEJ I WARUNKACH DOMOWYCH.

Organizujemy 3 edycje kursu. Kursy odbędą się w: PCM Sp. z o.o. w Braniewie, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu oraz Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.

Kurs trwa 16 godzin.

Każdy z Uczestników otrzyma TABLET z niezbędnymi materiałami dydaktycznymi.

Zapewniamy catering na czas trwania szkolenia.

UWAGA! W Projekcie Unijnym „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” można wziąć udział wyłącznie 1 raz.

Podczas, zapisywania się w systemie SMK , należy zwrócić szczególną uwagę na wybór właściwego szkolenia z terminem zarezerwowanym dla danej Placówki.
Proszę o zwrócenie uwagi na rubrykę NAZWA PLANU KSZTAŁCENIA.

Poniżej wykaz kursów:

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu – kod kursu : PZ/1/Elbląg/SM – termin realizacji: 21.10.2023 r. – 22.10.2023 r. 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – kod kursu: PZ/2/Elbląg/WSZ – termin realizacji: 18.11.2023 r. – 19.11.2023 r.

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie – kod kursu: PZ/3/Elbląg/PCM – termin realizacji: 25.11.2023 r. – 26.11.2023 r.

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą pod nr telefonu: 55 233 98 79.

Link do SMK: https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login


PROJEKT UNIJNY – BEZPŁATNE KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH!

Zapraszamy pielęgniarki i położne z terenu działania OIPiP w Elblągu do udziału w projekcie Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w ramach którego Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu organizuje bezpłatne kursy specjalistyczne.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?

Wybierz jeden z bezpłatnych kursów – lista kursów specjalistycznych

Złóż wniosek na kurs za pośrednictwem SMK – smk2.ezdrowie.gov.pl/login

W siedzibie izby wypełnij papierową dokumentację danego kursu.

Aby przystąpić do kursu specjalistycznego realizowanego w ramach projektu wystarczy posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej. Nie jest wymagany staż pracy w zawodzie. 

TRWA NABÓR WAKACYJNY NA NASTĘPUJĄCE KURSY:

Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kursu:  26.08.2023r. – 20.10.2023r.

Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu – planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kursu: 08.09.2023r.
– 07.12.2023r.

Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie – planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kursu: 23.09.2023r. – 20.12.2023r

Do każdego kursu możemy zakwalifikować 32 osoby, które nie brały wcześniej udziału w realizacji projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSACH!


Komunikat w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych,

które będą mogły uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w 2023 r.

Ministerstwo Zdrowia w załączeniu przedstawia wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2023 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych. Planuje się, że w 2023 roku minimum 2525 pielęgniarek i położnych rozpocznie specjalizację w ramach miejsc dofinansowywanych.

Materiały:

Komunikat MZ dot. priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych


UWAGA! SĄ JESZCZEN WOLNE MIEJSCA NA KURS SPECJALISTYCZNY:
„OPIEKA NAD PACJENTEM WYMAGAJACYM WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII TLENEM”

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym kursie specjalistycznym „Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem”.

Kurs realizowany jest w ramach projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”.

Planowany termin postępowania kwalifikacyjnego: 19.05.2023 r., 
Planowany termin rozpoczęcia kursu: 27.05.2023 r

Rekrutacja uczestników do kursów realizowanych w ramach projektu odbywa się na dwóch płaszczyznach:

Serdecznie zapraszamy!

 


ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ
PT.: „NASZE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNE – NASZA PRZYSZŁOŚĆ”

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
mam zaszczyt zaprosić do udziału w organizowanej w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Krajowego Dnia Położnej,
konferencji naukowo-szkoleniowej pt.:
„NASZE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE – 
NASZA PRZYSZŁOŚĆ”.

Konferencja odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. w auli
Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu ul. Lotnicza 2 .
Rejestracja uczestników godz. 9.00.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt z Biurem OIPiP w Elblągu: tel. 55 233 98 79
lub 451 056 422, e-mail: biuro@oipip.elblag.pl

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu. Na zgłoszenia czekamy do dnia 22 maja 2023 r.

KOMUNIKAT 1 – do pobrania

PROGRAM KONFERENCJI


RUSZA NABÓR NA BEZPŁATNY KURS SPECJALISTYCZNY

OPIEKA NAD PACJENTEM WYMAGAJĄCYM WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII TLENEM DLA PIELEGNIAREK

Bezpłatny kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem – dla pielęgniarek

Ukończenie kursu uprawnia pielęgniarki m.in. do:

 • rozpoznawania objawów klinicznych i kryteriów laboratoryjnych niewydolności oddechowej;
 • rozpoznawania wskazań do zastosowania tlenoterapii niskoprzepływowej i wysokoprzepływowej;
 • rozpoznawania wskazań do intubacji i wentylacji mechanicznej;
 • zaproponować metodę i technikę tlenoterapii u pacjenta z niewydolnością oddechową;
 • samodzielnego przygotowania i podłączenia sprzętu do wysokoprzepływowej tlenoterapii (HFNOT) na zlecenie lekarza.

Czas trwania kursu:

 • zajęcia teoretyczne – 27 godzin,
 • zajęcia praktyczne – 24 godziny.

Trwa nabór na kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem.
Planowany termin rozpoczęcia kursu 27 maja 2023 r.

Kwalifikacje:

I etap – zapisy poprzez system SMK,

II etap – wypełnienie dokumentów (dokumenty dostępne są na stronie NIPiP w zakładce „PROJEKT”  https://nipip.pl/rekrutacja-projektu/

Do  kursu możemy zakwalifikować 32 osoby, które nie brały wcześniej udziału w realizowanym projekcie Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Zapraszamy do udziału w kursie!


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH KURSACH REALIZOWANYCH PRZEZ OIPiP
W ELBLĄGU

W dniu 16 marca 2023 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podpisała kolejną umowę o przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020) finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22.

W ramach umowy realizowane będą następujące kursy specjalistyczne:

Kurs specjalistyczny Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny

Kurs specjalistyczny Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem

Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

Pierwszy z planowanych kursów Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodzony rozpocznie się 28 kwietnia 2023 r.  Planowany termin realizacji 28.04.23 r. – 21.06.23 r. Kurs jest dostępny na platformie SMK.

Kolejny kurs Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem zaplanowany został w terminie 27.05.2023 r. – 26.06.2023 r. również jest już dostępny w SMK.

Wszystkie wymienione kursy specjalistyczne są BEZPŁATNE.

Do każdego z tych kursów możemy zakwalifikować 32 osoby, które nie brały wcześniej udziału w realizacji projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do zapisów przez platformę SMK.


KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje,  że trwa nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny „PIELĘGNOWANIE PACJENTA DOROSŁEGO WENTYLOWANEGO MECHANICZNIE

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 04.02.2023 r. – 22.03.2023 r

Kod kursu: PDMW/2/Elbląg – zapisy poprzez system SMK.

Kurs realizowany będzie w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zapraszamy udziału w projekcie nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że prowadzi nabór na kursy specjalistyczne prowadzone w ramach projektu numer POWR  07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizowane kursy są nieodpłatne, w ramach kursu uczestnik otrzymuje podręczniki, materiały szkoleniowe (notes, pendrive, długopis), catering. Kursy są prowadzone w trybie stacjonarnym.

Aktualnie prowadzimy nabory na następujące kursy specjalistyczne:

 1. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie – uwaga planowany termin rozpoczęcia kursu to: 04.02.2023
 2. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie – program dla pielęgniarek i położnych,
 3. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie i podczas porodu z wykorzystaniem badań diagnostycznych oraz wykonywania interpretacji badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii – program dla położnych,
 4. Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny – program dla pielęgniarek i położnych,
 5. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – program dla pielęgniarek i położnych,
 6. Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem – program dla pielęgniarek,
 7. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie – program dla pielęgniarek

W każdym z w/w kursów uczestniczyć może grupa 32 osób, które wcześniej nie brały udziału w kursach realizowanych w ramach tego projektu!

Zapisy na kursy poprzez system SMK

Szczegółowe informacje:


BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinach:

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Warunkiem udziału w szkoleniu jest spełnienie wymogów formalnych: posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej; przepracowanie w zawodzie pielęgniarki/położnej minimum 2 lat w ciągu ostatnich 5 lat; złożenie wniosku w Systemie Monitorowania Kształcenia. (UWAGA! Do wniosku w SMK należy załączyć skan/zdjęcie dokumentu potwierdzającego staż pracy).

Liczba miejsc finansowanych z budżetu MZ w ramach wskazanych dziedzin specjalizacji wynosi 25 dla każdej dziedziny.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 30 grudnia 2022 r. w Elblągu. Szczegółowe informacje zostaną przesłane e-mailowo osobom, które złożą wniosek na szkolenie w systemie SMK. Planowany termin realizacji wskazanych specjalizacji: 27.01.2023 r. – 31.05.2024 r.

Program szkoleń specjalizacyjnych obejmuje: zajęcia teoretyczne realizowane w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy Zoom, zajęcia stażowe – realizowane będą stacjonarnie.

Osobą do kontaktu w sprawie kwalifikacji, organizacji i przebiegu szkolenia jest Pani Marta Pieczonka tel. 508 867 595, e-mail: mpieczonka@okppip.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Do pobrania:

OFERTA SZKOLEŃ OKPPiP w Rzeszowie


Komunikat w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza


Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie aktualizacji programów dedykowanych dla pielęgniarek systemu


Uwaga! Ważne!

KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Komunikat w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez nieuprawnione podmioty


BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W WOJEÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinach:

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH

Warunkiem udziału w szkoleniu jest spełnianie wymogów formalnych: posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej; przepracowanie w zawodzie pielęgniarki/położnej minimum 2 lat w ciągu ostatnich 5 lat; złożenie wniosku w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Uwaga: do wniosku w SMK należy załączyć skan/zdjęcie dokumentów potwierdzających staż pracy.

Liczba miejsc finansowanych z budżetu MZ w ramach wskazanych dziedzin specjalizacji wynosi 25 dla każdej dziedziny.

Postępowania kwalifikacyjne odbędą się 17, 18 listopada 2022 r. w Elblągu. Szczegółowe informacje zostaną przesłane e-mailowo osobom, które złożą wniosek na szkolenie w systemie SMK. Planowany termin realizacji wskazanych specjalizacji 04.12.2022 r. – 30.05.2024 r.

W złączeniu informacja o specjalizacjach:

OFERTA SPECJALIZACJE

Osobą do kontaktu w sprawie kwalifikacji, organizacji i przebiegu szkolenia jest Marta Pieczonka tel: 508 867 595, e-mail: mpieczonka@okppip.pl

Serdecznie zapraszamy!


RUSZAJĄ NABORY NA KURSY SPECJALISTYCZNE ORGANIZOWANE
PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza do udziału w kursach specjalistycznych organizowanych przez OIPiP w Elblągu

 1. KURS SPECJALISTYCZNY „WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH” – PROGRAM DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Zgłoszenia poprzez stronę SMK. Kurs jest już dostępny na platformie. Termin: 17.09.2022 r. – 23.11.2022 r. Zapisy do 13.09.2022 r. – postępowanie kwalifikacyjne.
 2. KURS SPECJALISTYCZNY „RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA” – PROGRAM DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Zgłoszenia poprzez stronę SMK. Kurs jest już dostępny na platformie. Termin: 15.10.2022 r. – 16.12.2022 r. Zapisy do 11.10.2022 r. – postępowanie kwalifikacyjne.
 3. KURS SPECJALISTYCZNY „PIELĘGNOWANIE PACJENTA DOROSŁEGO WENTYLOWANEGO MECHANICZNIE” – PROGRAM DLA PIELĘGNIAREK. Zgłoszenia poprzez stronę SMK. Kurs jest już dostępny na platformie. Termin: 05.11.2022 r. – 13.01.2023 r. Zapisy do 28.10.2022 r. – postępowanie kwalifikacyjne.

Do każdego kursu możemy zakwalifikować 32 osoby – decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe osoby będą wpisywane na listę rezerwową. W przypadku zbyt małej ilości osób termin kursu może ulec przesunięciu.

Zapraszamy do składania wniosków na kurs.

Link do strony SMK:  https://smk.ezdrowie.gov.pl

Informacja o kursach


Wykłady online poświęcone opiece medycznej nad seniorem

projekt „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa w Białymstoku przygotowała cykl webinariów poświęconych opiece medycznej nad seniorem (materiały opracowano w ramach projektu „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce”). Zachęcamy do ich obejrzenia – filmy dostępne są na portalu YouTube. Przesyłamy także link do „Paszportu Zdrowego Seniora”, opracowanego przez dr Elizę Szadkowską.

„Standardy farmakoterapii geriatrycznej w Polsce”: webinar z udziałem prof. Barbary Bień:
https://youtu.be/NSEdC7Y-jP8

Prof. Barbara Bień – specjalista chorób wewnętrznych i geriatra, twórczyni i wieloletni Kierownik Kliniki Geriatrii w Białymstoku. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, European Academy for Medicine of Ageing; Global Ageing Research Network (GARN) i Instytutu Dla zdrowej i Lepszej Starości. Aktywnie uczestniczy w Komisji Ekspertów ds. Ludzi Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

„Wytyczne farmakoterapii geriatrycznej” – webinar z udziałem dr n.med. Eweliny Łukaszyk:
https://youtu.be/6naztbjwP_o

Dr Ewelina Łukaszyk – specjalista chorób wewnętrznych i geriatra, certyfikowany lekarz leczenia otyłości. Prowadząc gabinet lekarski pn. EM MEDICA propaguje kompleksowe leczenie pacjenta, a nie poszczególnej choroby. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.

Webinar „Paszport Zdrowego Seniora”: dr Eliza Szadkowska i dr Joanna Jończyk:
https://youtu.be/1-Q12YFIq_0

Joanna Jończyk – dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, mgr prawa; specjalista w dziedzinach zarządzania w organizacjach publicznych sektora ochrony zdrowia. Przedstawiciel Instytutu dla Zdrowej i Lepszej Starości. Członkini Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

Eliza Szadkowska – dr nauk prawnych, specjalista prawnomiędzynarodowej ochrony praw człowieka i obywatela oraz partycypacji społecznej w tworzeniu polityk publicznych. Prezes Zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa.

„Paszport Zdrowego Seniora” dostępny jest na stronie internetowej (online i do pobrania):
http://www.fundacjafcis.pl/paszport-zdrowego-seniora-jak-dbac-o-zdrowie/

Projekt „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce” realizowany jest z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Kwota dotacji: 26 871 €.

Patronat honorowy nad Projektem objęły następujące instytucje: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Patronami medialnymi są: Polskie Radio Białystok, TVP 3 Białystok, Rzeczpospolita, Kurier Poranny, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Wrota Podlasia.

Pozdrawiam serdecznie…
Dominik Sołowiej

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa
www.fundacjafcis.pl


Zaproszenie do udziału w

Jubileuszowym Kongresie Naukowo-Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran w Sopocie, 8 – 10.09.2022 r. – 20-lecie PTLR

Kongres PTLR 2022_broszura informacyjna


Zaświadczenia o ukończonych kursach przedkładane przed przystąpieniem do egzaminu państwowego

W załączeniu pismo Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie obowiązku przedkładania zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych przed przystąpieniem do egzaminu specjalizacyjnego.

Do pobrania pismo CKPPiP z dnia 5 lipca 2022 r


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYKAZU PRIORYTETOWYCH DZIEDZIN SPECJALIZACJI DLA PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH,
KTÓRE BĘDĄ MOGŁY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z BUDZETU PAŃSTWA W 2022 R.

Ministerstwo Zdrowia przedstawia Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2022 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie.

Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Planuje się, że w 2022 r. minimum 2 525 pielęgniarek i położnych rozpocznie specjalizację w ramach miejsc dofinansowanych. Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2022 r. wyniesie nie więcej niż 3 950 zł.

Dla województwa warmińsko-mazurskiego przewidziano następujące specjalizacje:

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

Rezerwa: Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych; Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek; Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek.

Liczba miejsc/edycji: 100/4

W załączeniu: Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2022 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie


KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDKŁADANIA ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU KURSÓW
SPECJALISTYCZNYCH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. Minister Zdrowia zatwierdził dokument: AKTUALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, który znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu:

 1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
 2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka,
 3. kursu specjalistycznego Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,
 4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek,
 5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

Komunikat w sprawie prawa do 6 – dniowego urlopu szkoleniowego

Komunikat


fota 21

Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny.

Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca.
Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem.

Z zasobów biblioteki online będą Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której Państwo jesteście członkiem.

Procedura nadania kodu PIN:
1. członek samorządu składa wniosek do OIPiP,
2. kod PIN zostanie przesyłany na adres poczty elektronicznej.
Po uzyskaniu kodu PIN od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy go uaktywnić w koncie serwisu www.libra.ibuk.pl

IBUK  Libra – pomoc


Odpowiedź MZ w sprawie wprowadzenia na czas epidemii doraźnych rozwiązań umożliwiających prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learning


KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA CZASU TRWANIA SPECJALIZACJI, KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH


Płatny urlop szkoleniowy dla pielęgniarek, położnych – opinia dot. art. 61a ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej


KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z DNIA 15 LIPCA 2019 R.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że osoby, które posiadają konto w SMK powinny ponownie dokładnie zweryfikować sposób zapisania swoich danych osobowych zawartych w profilu użytkownika tj. imię, drugie imię i nazwisko. Dane powinny zaczynać się z dużej litery, a dalszy ciąg liter powinien być napisany małymi literami. Ponadto numer Prawa wykonywania zawodu (PWZ) powinien zawierać ciąg 7 cyfr zakończonych literą P (dla pielęgniarki) lub dużą literą A (dla położnej).

Centrum przypomina, że profil użytkownika jest edytowalny wyłącznie przez osobę, która założyła konto w SMK.

Dane zawarte w profilu użytkownika automatycznie zapisują się w składanym do Centrum wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu (wersja elektroniczna) i będą zawarte również na dyplomie specjalisty w danej dziedzinie.

Centrum nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełniony profil użytkownika.

dr n.med. Beata Guzak

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych


15.07.2019 r.

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRZESTRZEGA PRZED NIEUCZCIWYMI ORGANIZATORAMI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami na temat nieuczciwych organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina, że zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej:

Organizatorami kształcenia mogą być:

 1. uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;
 2. inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe (prowadzonego przez ORPiP lub NRPiP)

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są:

 1. posiadanie programu kształcenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 i 2;
 2. zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia, zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
 3. zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
 4. posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny.

Organizator kształcenia jest obowiązany pielęgniarce lub położnej zakwalifikowanej do:

 • specjalizacji,
 • kursu kwalifikacyjnego,
 • kursu specjalistycznego,

wydać adekwatnie: kartę specjalizacji, kartę kursu kwalifikacyjnego, kartę kursu specjalistycznego, które wraz z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowią dowód ukończenia kształcenia podyplomowego.

Ponadto przypominamy, że kształcenie podyplomowe w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Zapisy odnoszące się do stosowanych metod i środków dydaktycznych, metod sprawdzania efektów kształcenia, warunków zaliczenia, jak również rodzaju i liczby godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego zajęcia nie przewidują metody e – learningu.

Warto również przed przystąpieniem do kształcenia podyplomowego zapoznać się z przepisami określonymi w: Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Rozdział 6) oraz programem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na który chcemy się zapisać, gdzie określono warunki danego kształcenia: programy szkoleń specjalizacyjnych, programy kursów kwalifikacyjnych, programy kursów specjalizacyjnych (programy te dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: http://www.ckppip.edu.pl/

Szczegółowych informacji czy dany organizator kształcenia może prowadzić kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych można uzyskać w swojej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych lub w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.


Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learningu


31.05.2019 r.

Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku przerwania przez pielęgniarkę lub położną realizacji szkolenia

Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku przerwania przez pielęgniarkę lub położną realizacji szkolenia

Dopuszczalna jest interpretacja § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, która zakłada, że minimalny i maksymalny czas trwania specjalizacji dotyczy kształcenia u jednego organizatora kształcenia.Takie podejście umożliwi uczestnikom szkolenia organizowanego przez jednego organizatora do wyrównania ewentualnych różnic programowych w przypadku kontynuowania kształcenia specjalizacyjnego u innego organizatora kształcenia.


KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOTYCZĄCY EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA TYCH, KTÓRZY ROZPOCZĘLI SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE POCZĄWSZY OD DNIA 1 LIPCA 2017 r

Pielęgniarka, położna, która rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne, począwszy od dnia 1 lipca 2017 r. , składa wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu za pomocą SMK.

W celu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia należy po odbyciu specjalizacji zdać egzamin państwowy. Zgodnie z § 10. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 30 września 2016 r.:

1. Do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy, mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

       1) ukończyły specjalizację albo zostały zwolnione z obowiązku jej odbywania w całości na podstawie art. 67 ust.3 ustawy;

      2) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora Centrum, wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, którego wzór jest określony w  załączniku nr 4 do rozporządzenia, wraz z kartą specjalizacji lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub  całości;

      3) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający wniesienie opłaty za egzamin państwowy na rachunek bankowy wskazany przez  Centrum.

2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, składa się do Centrum do dnia 31 maja albo do dnia 31 października.

Egzamin państwowy jest przeprowadzany w sesji wiosennej w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 maja oraz w sesji  jesiennej w terminie od dnia 1 września do 30 listopada.

Wniosek o zakwalifikowanie składany przez SMK musi zawierać:

 • EKK – Elektroniczną Kartę Kształcenia lub dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości,
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin (UWAGA! SMK pozwala na złożenie wniosku bez załączonego potwierdzenia, ale będzie to skutkowało skierowaniem wniosku do uzupełnienia w ciągu 7 dni. Wysokość opłaty za egzamin wynosi 170 zł.).

Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami złożony za pomocą SMK uzyskuje status „złożony”. Wniosek spełniający wymogi formalne oraz sprawdzony przez Centrum otrzymuje status  „zweryfikowany”. Wniosek posiadający w SMK status „zweryfikowany” decyzją komisji otrzymuje status „zakwalifikowany” lub „niezakwalifikowany”, nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu.

W przypadku, gdy wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu zawiera braki formalne, Dyrektor Centrum wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia tych braków, za pomocą SMK. Wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia skierowania wniosku o uzupełnienie musi uzupełnić wniosek, jeżeli tego nie zrobi wniosek traktuje się, jako niezłożony, a w SMK wniosek ten otrzymuje status „bez rozpoznania”.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nie później niż 30 dni przed datą egzaminu na stronie internetowej zamieszcza informację o dacie i miejscu egzaminu.

Komunikat sporządzono na podstawie:

Regulaminu Egzaminu Państwowego opracowanego przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i Położnych z dnia 30 września 2016 r.

Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r


24.04.2019 r.

Z prac NIPiP

Pisma z Ministerstwa Zdrowia dotyczące organizatora kształcenia Interrete Sp. z o.o. w sprawie m.in. kontynuacji odbywania specjalizacji przez pielęgniarki u innego organizatora kształcenia

Do pobrania:

Pismo Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2019 kierowane do Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych


Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

W dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany regulaminu egzaminu państwowego m.in. w zakresie, cyt. „Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi odpowiednio 108 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, 84 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.”

Obniżony próg ma zastosowanie do egzaminów przeprowadzonych od sesji jesiennej 2017r. W związku z powyższym osoby, które otrzymały ww. liczbę punktów lub więcej są zwolnione z obowiązku ponownego przystąpienia do egzaminu. Komisja dokona weryfikacji wyników przeprowadzonych egzaminów i podejmie odpowiednią uchwałę nie później niż w terminie 40 dni od dnia zatwierdzenia niniejszego regulaminu.

Regulamin egzaminu państwowego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w porozumieniu z Departamentem Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia


ZMIANA INTERPRETACJI W SPRAWIE PIT-8C

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Mam przyjemność poinformować Państwa, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu otrzymała zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania lub refundacji członkom OIPiP w Elblągu udziału w szkoleniach zawodowych oraz obowiązku sporządzania dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C. Z treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że uczestnictwo w szkoleniu: organizowanym przez OIPiP i finansowanym ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, ale finansowanym przez OIPiP ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, którego koszty są refundowane w całości lub części przez OIPiP nie powoduje powstania po stronie uczestnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu już od 2018 r. nie będzie wystawiała PIT-8C.

Załącznik


KOMUNIKAT W SPRAWIE PIT-8C

Coraz głośniej mówi się o tym, że zostanie zmieniona dotychczasowa decyzja Izby Skarbowej dotycząca konieczności wystawiania przez samorząd pielęgniarek i położnych PIT 8C, członkom danej izby korzystającym z refundacji poniesionych kosztów za udział w różnych formach kształcenia podyplomowego. Należy wyjaśnić, że w chwili obecnej wszystkie okręgowe izby pielęgniarek i położnych mają i realizują taki obowiązek prawny. Od kilku lat pojawiają się sprzeczne ze sobą interpretacje zapisów ustawowych, które dają nadzieję na korzystną dla naszego środowiska zmianę. Pojawił się pierwszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja 2017 t. (II FSK 1528/15), który uznał, że dotychczasowa interpretacja Izby Skarbowej jest niewłaściwa. Na jego podstawie Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej uznał, że jeżeli pielęgniarki i położne uczestniczą w szkoleniu, które jest częściowo lub całkowicie finansowane ze składek członkowskich, to nie uzyskują przysporzenia majątkowego.

Co oznacza dla nas, pielęgniarek i położnych należących do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu?

Wyrok NSA i interpretacja Dyrektora KIS nie ma wprost zastosowania dla innych niż wnioskujący o tę interpretację. O kwestiach opodatkowania danych świadczeń decydują indywidualnie urzędy skarbowe właściwe miejscowo dla każdej z zainteresowanych stron.

W imieniu członków naszego samorządu został złożony stosowny wniosek o interpretację indywidualną, przedstawiający obowiązujący nas regulamin refundacji kosztów kształcenia podyplomowego. Wskazano w nim, że są to środki pochodzące wyłącznie ze składek członkowskich.

Nie wiadomo natomiast, czy wydana na nasz wniosek interpretacja będzie już wystarczającym dokumentem, który zwolni okręgową izbę z obowiązku wystawiania PIT, nawet w przypadku gdy jej treść będzie dla nas korzystna. Wiadomo, że pozwoli na podjęcie dalszych kroków, polegających na wnioskowaniu do Ministerstwa Finansów o zmiany w zapisach ustawy, w taki sposób by nigdy nie budziły wątpliwości interpretacyjnych kontrolujących urzędów skarbowych, które do chwili obecnej, w przypadku innych izb skutkowały wieloletnimi sprawami sądowymi.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zapewniam, że podejmujemy wszelkie możliwe działania w kierunku uzyskania korzystnych dla nas wszystkich zmian.

Halina Nowik

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu


UWAGA! BARDZO WAŻNE INFORMACJE O SMK

SMK System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. Każda pielęgniarka i położna, która będzie chciała wziąć udział w jakiejkolwiek formie kształcenia podyplomowego będzie musiała swoje zgłoszenie przesłać poprzez SMK.  Od 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem tego systemu będą prowadzone postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego, dokształcającego oraz składane wnioski o dopuszczenie do egzaminu państwowego. W celu dostępu do systemu SMK należy założyć i uruchomić profil zaufany ePUAP – więcej informacji o systemie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Instrukcja zakładania konta ePUAP

Zakładanie konta w systemie SMK

Instrukcja założenia konta w SMK

W przypadku, gdy nie będziemy korzystać z elektronicznego podpisu (ePUAP) – należy wybrać wersję „papierową”. Wybierając wersję papierową konieczne są dodatkowe czynności. Konieczne jest wydrukowanie wypełnionego wniosku i osobiste dostarczenie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Morcinka 10B. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą DOWODU OSOBISTEGO.

Zachęcamy do rejestracji w SMK w wersji elektronicznej.


KOMUNIKAT dla Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA POŚREDNICTWEM SMK


WAŻNE – Prosimy o zapoznanie się z komunikatem:

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych od dnia 1 maja 2017 r. – zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Link do informacji dotyczącej zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych od 1 maja 2017 r.

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/


Pismo Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące równorzędności specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego