http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Grupa zawodowa pielęgniarek i położnych – nowe współczynnik pracy

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, na nowo określiła grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku oraz przyporządkowuje im nowe współczynniki pracy.

Zgodnie z przyjętą ustawą w tabeli zawarto następujące grupy pielęgniarek i położnych:

  1. pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa albo w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – ze współczynnikiem pracy 1,29 co daje 7304 zł.
  2. pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa, pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik pracy 1,02 co daje 5775 zł
  3. pielęgniarka, położna, posiadająca wykształcenie wyższe na poziomie studiów I stopnia lub pielęgniarka, położna posiadająca wykształcenie średnie
    0,94 co daje 5322 zł

Podwyższenie wynagrodzeń nastąpi od 1 lipca 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *