http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Historia OIPiP w Elblągu

KRÓTKA HISTORIA

                    OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

Rok 1991 to rok powstania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

19 kwietnia 1991 r. Prezydent Lech Wałęsa podpisał Ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych. 28 czerwca 1991 r. odbył się pierwszy w historii  Zjazd Wyborczy powołujący do życia Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Elblągu a Uchwałą nr 13 z dnia 30 czerwca 1992 r. na podstawie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych utworzono biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. W chwili powstania samorządu izba obejmowała swoim obszarem działania teren województwa elbląskiego  i zrzeszała 3581 pielęgniarek i pielęgniarzy oraz 285 położnych.

Po reformie administracyjnej kraju w roku 1999, kiedy zlikwidowano województwo elbląskie i Elbląg przyłączono do województwa warmińsko-mazurskiego, obszar działania naszej izby również uległ zmianie. Jednak uchwałą  III Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego uznano za celowe dalsze funkcjonowanie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.  Obecnie obszar działania  naszej izby obejmuje:

 • miasto Elbląg,
 • powiat elbląski,
 • powiar braniewski.

i zrzesza 1884 pielęgniarek i pielęgniarzy oraz 141 położnych.

W roku 1992 – dzięki przychylności władz miasta Elbląga, samorząd otrzymał pomieszczenia na swoją działalność. Pierwsza siedziba izby mieściła się przy ulicy Jaśminowej 11. W roku 1996 samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych wspólnie z samorządem lekarskim zakupił budynek znajdujący się przy ulicy Morcinka 10 B w Elblągu. Od 2012 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych samodzielnie zajmuje cały budynek. Dzięki temu udało nam się wygospodarować dwie sale wykładowe z przeznaczeniem na szkolenia pielęgniarek i położnych. W latach 1993 do 2012 przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych funkcjonował Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich, który prowadził działalność opiekuńczo-pielęgniarską oraz szkoleniową. Od 2013 r. nastąpiły zmiany organizacyjne. Zakończono działalność NZOZUP w Elblągu i utworzono istotny dla naszego środowiska Dział Szkoleń, który zajmuje się kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych.

Obecnie trwa VII  kadencja działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Pierwszą Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu była Krystyna Miros (lata 1991-1995)

Kolejnymi:

 • II kadencja – również Krystyna Miros (lata 1995 – 1999)
 • III kadencja – Marian Nadziejko (lata 1999-2003)
 • IV kadencja – Marian Nadziejko (lata 2003 – 2007)
 • V kadencja – ponownie Krystyna Miros (lata 2007- 2011)

Przewodniczącą VI – tej  i VII kadencji jest Pani Halina Nowik.

Pierwszym Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych była Pani Danuta Reiss.

Kolejno w  II kadencji do 19.02.1999 r.- Danuta Reiss, a od 20.02.1999 r. do końca II kadencji- Halina Szczawińska,

w III i IV kadencji – Barbara Kardasz,

w V kadencji – Anna Tałaj,

w VI kadencji – Regina Zimnoch.

W dniu 24 października 2015 r. VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ponownie wybrał na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu mgr Reginę ZIMNOCH

Przewodniczącymi Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu byli:

 • w I i II kadencji – Alina Szatkowska,
 • w III kadencji – Krystyna Rakowska,
 • w IV kadencji – Alina Szatkowska
 • w V i VI kadencji – Zofia Kasprowicz.

Obecnie funkcję Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu pełni mgr Bożena MACHURA

Przewodniczącymi Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu w kolejnych kadencjach były Panie:

 • I kadencja – Jolanta Borodiuk,
 • II kadencja – Bogumiła Kupniewska,
 • III kadencja – Marianna Sękielewska,
 • IV i V kadencja – Ludmiła Tołopiło,
 • VI kadencja – Barbara Michniewicz.

Obecnie funkcję Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu pełni mgr Justyna TOMKIEWICZ

Sekretarzami Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu byli:

 • I kadencja – Elżbieta Gelert – Pani Elżbieta Gelert funkcję Sekretarza ORPiP w Elblągu pełniła do dnia 30.11.1993 r.,
 • od dnia 01.12.1993 r funkcję Sekretarza ORPiP  powierzono Panu Marianowi Nadziejko,
 • II kadencja – Marian Nadziejko,
 • III kadencja – Krystyna Miros,
 • IV kadencja – Krystyna Miros,
 • V kadencja – Barbara Kardasz,
 • VI kadencja – Barbara Kardasz.

W VII kadencji funkcję Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu pełni mgr Zofia KASPROWICZ

Członkowie naszej izby, pomimo że jest ona mała, czynnie uczestniczą w pracach na rzecz całego samorządu. W drugiej kadencji w organach Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych pracowali :

Danuta REISS pełniąc funkcję Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

Aleksandra GAŁKA pełniąc funkcję Członka Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych,

Marian NADZIEJKO pełniąc funkcję Członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Pan Marian NADZIEJKO przez dwie kadencje (lata 1999-2007) pełnił funkcję Skarbnika Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie a Pani Bogumiła Bełza w IV kadencji pełniła funkcję Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.