http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Komunikat w sprawie obowiązku sprawozdawczego dla praktyk

Dane w postaci elektronicznej należy przekazać poprzez portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia (w skrócie CEZ), czyli System Statystyki w Ochronie Zdrowia (w skrócie SSOZ)
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Instrukcja obsługi SSOZ dostępna jest pod linkiem:

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowiahttps://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochroniezdrowia?modSingleId=88646

Pomoc

Pomoc merytoryczną w zakresie obowiązku statystycznego oraz wypełniania formularzy statystycznych można uzyskać pod wskazanymi niżej numerami telefonu lub adresem e-mail: statystyka@cez.gov.pl.

Pomoc ta świadczona jest w dni robocze, w godzinach 8-16.
+48 501 369 856;  +48 501 370 599;  +48 507 819 812; +48 501 369 795.

(w dni robocze w godzinach 8-16), w przypadku wątpliwości dotyczących zakresu danych zawartych w sprawozdaniach, należy kontaktować się z Wydziałami Zdrowia właściwego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędem Statystycznym w Krakowie, link do kontaktu: 

Jakie dane należy przekazać?

Należy wybrać tylko te sprawozdania, które Państwa dotyczą, Sprawozdania MZ-88 i MZ-89 są obligatoryjne dla wszystkich Sprawozdawców.

Sprawozdanie MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach. Obowiązek dotyczy: podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną. Termin składania sprawozdania do 30 września 2024 r. za rok szkolny 2023/2024.

Sprawozdane MZ- 11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Obowiązek dotyczy: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz praktyk zawodowych fizjoterapeutów udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych (umowa z NFZ). Termin składania sprawozdania: 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą. Obowiązek dotyczy: podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych,  w tym indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, praktyk zawodowych fizjoterapeutów oraz regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Termin składania sprawozdania: 10 kwietnia 2024 r.

Sprawozdanie MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Obowiązek dotyczy: podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, praktyk zawodowych fizjoterapeutów oraz regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Termin składania sprawozdania: 10 kwietnia 2024 r.