http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Konferencje, kursy, szkolenia

WIEM JAK POMÓC-REAGUJĘ!

W ramach lokalnej kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Urząd Miejski w Elblągu we współpracy ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Elblągu zaprasza na spotkanie pod hasłem „WIEM JAK POMÓC -REAGUJĘ!„, które odbędzie się 27 listopada 2023 r. w Ratuszu Staromiejskim ul. Stary Rynek 25 w sali nr C100 o godz. 10.00.

Do udziału w spotkaniu organizatorzy zapraszają pielęgniarki środowiskowo-rodzinne pracujące w elbląskich przychodniach.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w spotkaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: malgorzata.wereszczynska-lukasiak@umelblag.pl

Zaproszenie


Ruszamy z możliwością zapisania się na BEZPŁATNY kurs dokształcający PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH SARS-COV-2 W OPIECE ZINSTYTUCJONALIZOWANEJ I WARUNKACH DOMOWYCH.

Organizujemy 3 edycje kursu. Kursy odbędą się w: PCM Sp. z o.o. w Braniewie, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu oraz Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.

Kurs trwa 16 godzin.

Każdy z Uczestników otrzyma TABLET z niezbędnymi materiałami dydaktycznymi.

Zapewniamy catering na czas trwania szkolenia.

UWAGA! W Projekcie Unijnym „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” można wziąć udział wyłącznie 1 raz.

Podczas, zapisywania się w systemie SMK , należy zwrócić szczególną uwagę na wybór właściwego szkolenia z terminem zarezerwowanym dla danej Placówki.
Proszę o zwrócenie uwagi na rubrykę NAZWA PLANU KSZTAŁCENIA.

Poniżej wykaz kursów:

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu – kod kursu : PZ/1/Elbląg/SM – termin realizacji: 21.10.2023 r. – 22.10.2023 r. 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – kod kursu: PZ/2/Elbląg/WSZ – termin realizacji: 18.11.2023 r. – 19.11.2023 r.

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie – kod kursu: PZ/3/Elbląg/PCM – termin realizacji: 25.11.2023 r. – 26.11.2023 r.

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą pod nr telefonu: 55 233 98 79.

Link do SMK: https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login


PROJEKT UNIJNY – BEZPŁATNE KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH!

Zapraszamy pielęgniarki i położne z terenu działania OIPiP w Elblągu do udziału w projekcie Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w ramach którego Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu organizuje bezpłatne kursy specjalistyczne.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?

Wybierz jeden z bezpłatnych kursów – lista kursów specjalistycznych

Złóż wniosek na kurs za pośrednictwem SMK – smk2.ezdrowie.gov.pl/login

W siedzibie izby wypełnij papierową dokumentację danego kursu.

Aby przystąpić do kursu specjalistycznego realizowanego w ramach projektu wystarczy posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej. Nie jest wymagany staż pracy w zawodzie. 

TRWA NABÓR WAKACYJNY NA NASTĘPUJĄCE KURSY:

Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kursu:  26.08.2023r. – 20.10.2023r.

Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu – planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kursu: 08.09.2023r.
– 07.12.2023r.

Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie – planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kursu: 23.09.2023r. – 20.12.2023r

Do każdego kursu możemy zakwalifikować 32 osoby, które nie brały wcześniej udziału w realizacji projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSACH!


Komunikat w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych,

które będą mogły uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w 2023 r.

Ministerstwo Zdrowia w załączeniu przedstawia wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2023 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych. Planuje się, że w 2023 roku minimum 2525 pielęgniarek i położnych rozpocznie specjalizację w ramach miejsc dofinansowywanych.

Materiały:

Komunikat MZ dot. priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych


UWAGA! SĄ JESZCZEN WOLNE MIEJSCA NA KURS SPECJALISTYCZNY:
„OPIEKA NAD PACJENTEM WYMAGAJACYM WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII TLENEM”

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym kursie specjalistycznym „Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem”.

Kurs realizowany jest w ramach projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”.

Planowany termin postępowania kwalifikacyjnego: 19.05.2023 r., 
Planowany termin rozpoczęcia kursu: 27.05.2023 r

Rekrutacja uczestników do kursów realizowanych w ramach projektu odbywa się na dwóch płaszczyznach:

Serdecznie zapraszamy!


ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ
PT.: „NASZE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNE – NASZA PRZYSZŁOŚĆ”

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
mam zaszczyt zaprosić do udziału w organizowanej w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Krajowego Dnia Położnej,
konferencji naukowo-szkoleniowej pt.:
„NASZE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE – 
NASZA PRZYSZŁOŚĆ”.

Konferencja odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. w auli
Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu ul. Lotnicza 2 .
Rejestracja uczestników godz. 9.00.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt z Biurem OIPiP w Elblągu: tel. 55 233 98 79
lub 451 056 422, e-mail: biuro@oipip.elblag.pl

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 22 maja 2023 r.

KOMUNIKAT 1 – do pobrania

PROGRAM KONFERENCJI

Do zobaczenia na konferencji !


RUSZA NABÓR NA BEZPŁATNY

KURS SPECJALISTYCZNY OPIEKA NAD PACJENTEM WYMAGAJĄCYM WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII TLENEM

DLA PIELĘGNIAREK

Bezpłatny kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem – dla pielęgniarek

Ukończenie kursu uprawnia pielęgniarki m.in. do:

 • rozpoznawania objawów klinicznych i kryteriów laboratoryjnych niewydolności oddechowej;
 • rozpoznawania wskazań do zastosowania tlenoterapii niskoprzepływowej i wysokoprzepływowej;
 • rozpoznawania wskazań do intubacji i wentylacji mechanicznej;
 • zaproponować metodę i technikę tlenoterapii u pacjenta z niewydolnością oddechową;
 • samodzielnego przygotowania i podłączenia sprzętu do wysokoprzepływowej tlenoterapii (HFNOT) na zlecenie lekarza.

Czas trwania kursu:

 • zajęcia teoretyczne – 27 godzin,
 • zajęcia praktyczne – 24 godziny.

Trwa nabór na kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem.
Planowany termin rozpoczęcia kursu 27 maja 2023 r.

Kwalifikacje:

I etap – zapisy poprzez system SMK,

II etap – wypełnienie dokumentów (dokumenty dostępne są na stronie NIPiP w zakładce „PROJEKT”  https://nipip.pl/rekrutacja-projektu/

Do  kursu możemy zakwalifikować 32 osoby, które nie brały wcześniej udziału w realizowanym  projekcie Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Zapraszamy do udziału w kursie!


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W VIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI „PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE – NOWE WYZWANIA”
Ostróda, 19-20 czerwca 2023 r.

W załączeniu program konferencji oraz karta zgłoszenia

Program Konferencji

Karta uczestnictwa


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH KURSACH REALIZOWANYCH PRZEZ OIPiP
W ELBLĄGU

W dniu 16 marca 2023 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podpisała kolejną umowę o przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020) finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22.

W ramach umowy realizowane będą następujące kursy specjalistyczne:

Kurs specjalistyczny Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny

Kurs specjalistyczny Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem

Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

Pierwszy z planowanych kursów Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodzony rozpocznie się 28 kwietnia 2023 r.  Planowany termin realizacji 28.04.23 r. – 21.06.23 r. Kurs jest dostępny na platformie SMK.

Kolejny kurs Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem zaplanowany został w terminie 27.05.2023 r. – 26.06.2023 r. również jest już dostępny w SMK.

Wszystkie wymienione kursy specjalistyczne są BEZPŁATNE.

Do każdego z tych kursów możemy zakwalifikować 32 osoby, które nie brały wcześniej udziału w realizacji projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do zapisów przez platformę SMK.


PIELEGNIARSTWO PEDIATRYCZNE – NOWE WYZWANIA

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych serdecznie zaprasza na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową  PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE – NOWE WYZWANIA, która odbędzie się w dniach 19 – 20 czerwca 2023 roku w Hotelu Willa Port w Ostródzie.

Osoby chętne do podzielenia się swoimi osiągnięciami zawodowymi, innowacyjnymi metodami pracy, czy analizą przeprowadzonych badań proszone są o nadsyłanie tematów wystąpienia wraz ze streszczeniem oraz tematów na sesję plakatową na adres mailowy_ pspp@pspp.eu do dnia 15.03.2023 roku – wystąpienia max. do 20 minut.

Tematy swoim zakresem obejmować będą opiekę nad dzieckiem od dnia narodzin do pełnoletności zarówno w środowisku szpitalnym jak i domowym z uwzględnieniem najnowszych trendów. Autorzy wybranych prac zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Koszt konferencji: Członkowie PSPP – 790 zł, Pozostali uczestnicy – 940 zł.

Komunikat II

Karta uczestnictwa


KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje,  że trwa nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny

„OIELĘGNOWANIE PACJENTA DOROSŁEGO WENTYLOWANEGO MECHANICZNIE

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 04.02.2023 r. – 22.03.2023 r

Kod kursu: PDMW/2/Elbląg – zapisy poprzez system SMK.

Kurs realizowany będzie w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Zapraszamy udziału w projekcie nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że prowadzi nabór na kursy specjalistyczne prowadzone w ramach projektu numer POWR  07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizowane kursy są nieodpłatne, w ramach kursu uczestnik otrzymuje podręczniki, materiały szkoleniowe (notes, pendrive, długopis), catering. Kursy są prowadzone w trybie stacjonarnym.

Aktualnie prowadzimy nabory na następujące kursy specjalistyczne:

 1. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie – uwaga planowany termin rozpoczęcia kursu to: 04.02.2023
 2. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie – program dla pielęgniarek i położnych,
 3. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie i podczas porodu z wykorzystaniem badań diagnostycznych oraz wykonywania interpretacji badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii – program dla położnych,
 4. Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny – program dla pielęgniarek i położnych,
 5. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – program dla pielęgniarek i położnych,
 6. Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem – program dla pielęgniarek,
 7. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie – program dla pielęgniarek

W każdym z w/w kursów uczestniczyć może grupa 32 osób, które wcześniej nie brały udziału w kursach realizowanych w ramach tego projektu!

Zapisy na kursy poprzez system SMK

Szczegółowe informacje:


BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinach:

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Warunkiem udziału w szkoleniu jest spełnienie wymogów formalnych: posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej; przepracowanie w zawodzie pielęgniarki/położnej minimum 2 lat w ciągu ostatnich 5 lat; złożenie wniosku w Systemie Monitorowania Kształcenia. (UWAGA! Do wniosku w SMK należy załączyć skan/zdjęcie dokumentu potwierdzającego staż pracy).

Liczba miejsc finansowanych z budżetu MZ w ramach wskazanych dziedzin specjalizacji wynosi 25 dla każdej dziedziny.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 30 grudnia 2022 r. w Elblągu. Szczegółowe informacje zostaną przesłane e-mailowo osobom, które złożą wniosek na szkolenie w systemie SMK. Planowany termin realizacji wskazanych specjalizacji: 27.01.2023 r. – 31.05.2024 r.

Program szkoleń specjalizacyjnych obejmuje: zajęcia teoretyczne realizowane w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy Zoom, zajęcia stażowe – realizowane będą stacjonarnie.

Osobą do kontaktu w sprawie kwalifikacji, organizacji i przebiegu szkolenia jest Pani Marta Pieczonka tel. 508 867 595, e-mail: mpieczonka@okppip.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Do pobrania:

OFERTA SZKOLEŃ OKPPiP w Rzeszowie


Komunikat w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza


Uwaga! Ważne!

KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Komunikat w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez nieuprawnione podmioty


BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W WOJEÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinach:

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH

Warunkiem udziału w szkoleniu jest spełnianie wymogów formalnych: posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej; przepracowanie w zawodzie pielęgniarki/położnej minimum 2 lat w ciągu ostatnich 5 lat; złożenie wniosku w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Uwaga: do wniosku w SMK należy załączyć skan/zdjęcie dokumentów potwierdzających staż pracy.

Liczba miejsc finansowanych z budżetu MZ w ramach wskazanych dziedzin specjalizacji wynosi 25 dla każdej dziedziny.

Postępowania kwalifikacyjne odbędą się 17, 18 listopada 2022 r. w Elblągu. Szczegółowe informacje zostaną przesłane e-mailowo osobom, które złożą wniosek na szkolenie w systemie SMK. Planowany termin realizacji wskazanych specjalizacji 04.12.2022 r. – 30.05.2024 r.

W złączeniu informacja o specjalizacjach:

OFERTA SPECJALIZACJE

Osobą do kontaktu w sprawie kwalifikacji, organizacji i przebiegu szkolenia jest Marta Pieczonka tel: 508 867 595, e-mail: mpieczonka@okppip.pl

Serdecznie zapraszamy!


RUSZAJĄ NABORY NA KURSY SPECJALISTYCZNE ORGANIZOWANE
PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza do udziału w kursach specjalistycznych organizowanych przez OIPiP w Elblągu

 1. KURS SPECJALISTYCZNY „WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH” – PROGRAM DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Zgłoszenia poprzez stronę SMK. Kurs jest już dostępny na platformie. Termin: 17.09.2022 r. – 23.11.2022 r. Zapisy do 13.09.2022 r. – postępowanie kwalifikacyjne.
 2. KURS SPECJALISTYCZNY „RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA” – PROGRAM DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Zgłoszenia poprzez stronę SMK. Kurs jest już dostępny na platformie. Termin: 15.10.2022 r. – 16.12.2022 r. Zapisy do 11.10.2022 r. – postępowanie kwalifikacyjne.
 3. KURS SPECJALISTYCZNY „PIELĘGNOWANIE PACJENTA DOROSŁEGO WENTYLOWANEGO MECHANICZNIE” – PROGRAM DLA PIELĘGNIAREK. Zgłoszenia poprzez stronę SMK. Kurs jest już dostępny na platformie. Termin: 05.11.2022 r. – 13.01.2023 r. Zapisy do 28.10.2022 r. – postępowanie kwalifikacyjne.

Do każdego kursu możemy zakwalifikować 32 osoby – decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe osoby będą wpisywane na listę rezerwową. W przypadku zbyt małej ilości osób termin kursu może ulec przesunięciu.

Zapraszamy do składania wniosków na kurs.

Link do strony SMK:  https://smk.ezdrowie.gov.pl

Informacja o kursach


Wykłady online poświęcone opiece medycznej nad seniorem

– projekt „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce”

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa w Białymstoku przygotowała cykl webinariów poświęconych opiece medycznej nad seniorem (materiały opracowano w ramach projektu „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce”). Zachęcamy do ich obejrzenia – filmy dostępne są na portalu YouTube. Przesyłamy także link do „Paszportu Zdrowego Seniora”, opracowanego przez dr Elizę Szadkowską.

„Standardy farmakoterapii geriatrycznej w Polsce”: webinar z udziałem prof. Barbary Bień:
https://youtu.be/NSEdC7Y-jP8

Prof. Barbara Bień – specjalista chorób wewnętrznych i geriatra, twórczyni i wieloletni Kierownik Kliniki Geriatrii w Białymstoku. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, European Academy for Medicine of Ageing; Global Ageing Research Network (GARN) i Instytutu Dla zdrowej i Lepszej Starości. Aktywnie uczestniczy w Komisji Ekspertów ds. Ludzi Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

„Wytyczne farmakoterapii geriatrycznej” – webinar z udziałem dr n.med. Eweliny Łukaszyk:
https://youtu.be/6naztbjwP_o

Dr Ewelina Łukaszyk – specjalista chorób wewnętrznych i geriatra, certyfikowany lekarz leczenia otyłości. Prowadząc gabinet lekarski pn. EM MEDICA propaguje kompleksowe leczenie pacjenta, a nie poszczególnej choroby. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.

Webinar „Paszport Zdrowego Seniora”: dr Eliza Szadkowska i dr Joanna Jończyk:
https://youtu.be/1-Q12YFIq_0

Joanna Jończyk – dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, mgr prawa; specjalista w dziedzinach zarządzania w organizacjach publicznych sektora ochrony zdrowia. Przedstawiciel Instytutu dla Zdrowej i Lepszej Starości. Członkini Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

Eliza Szadkowska – dr nauk prawnych, specjalista prawnomiędzynarodowej ochrony praw człowieka i obywatela oraz partycypacji społecznej w tworzeniu polityk publicznych. Prezes Zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa.

„Paszport Zdrowego Seniora” dostępny jest na stronie internetowej (online i do pobrania):
http://www.fundacjafcis.pl/paszport-zdrowego-seniora-jak-dbac-o-zdrowie/

Projekt „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce” realizowany jest z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Kwota dotacji: 26 871 €.

Patronat honorowy nad Projektem objęły następujące instytucje: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Patronami medialnymi są: Polskie Radio Białystok, TVP 3 Białystok, Rzeczpospolita, Kurier Poranny, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Wrota Podlasia.

Pozdrawiam serdecznie…
Dominik Sołowiej

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa
www.fundacjafcis.pl


Zaproszenie do udziału w

Jubileuszowym Kongresie Naukowo-Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran w Sopocie, 8 – 10.09.2022 r. – 20-lecie PTLR

Kongres PTLR 2022_broszura informacyjna


 

Ruszyły zapisy na IV Ogólnopolski Kongres Pielęgniarek i Położnych POZ, który w tym roku odbędzie się pod hasłem:

 „WIEM, WIEC SZCZEPIĘ”.

Bezpłatna rejestracja dla pielęgniarek i położnych na stronie: wiemwiecszczepie.pl

PROGRAM

23 czerwca 2022, O szczepieniach bez fake newsów

 • 13.00–13.30 Rodzic w gąszczu informacji o szczepieniach, dr n. med. Justyna Tymińska, pediatra
 • 13.30–14.00 Manowce samoedukacji rodziców na temat szczepień. Trudny dialog w punkcie szczepień, Dorota Uliasz, psycholog
 • 14.00–14.30 Osoby z poglądami antyszczepionkowymi wśród kadry medycznej. Co na to kodeks etyki zawodowej, co z odpowiedzialnością zawodową pielęgniarek i położnych, dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej NIPiP
 • 14.30.–14.50Wykład sponsora GSK

30 czerwca 2022, Nowe trendy w praktyce pielęgniarskiej

 • 13.00–13.30 Aktualne zasady postępowania w wybranych ostrych stanach zagrożenia życia. Reakcje poszczepienne, objawy niepożądane, anafilaksja lek. Łukasz Durajski, pediatra
 • 13.30–14.00 A gdy zmieniamy lub rozszerzamy kalendarz szczepień o szczepionki skojarzone i dodatkowe…?,  dr. n. med. Paweł Grzesiowski, pediatra, immunolog
 • 14.00–14.30 Kompetencje pielęgniarki punktu szczepień – co się zmieniło, Katarzyna Gajewska, radca prawny
 • 14.30.–14.50Wykład sponsora GSK

7 lipca 2022, Choroby zakaźne – nie wolno odwoływać alarmu

 • 13.00-13.30 Codzienność w punkcie szczepień – problemy i wyzwania, mgr Jakub Woźniak, pielęgniarz
 • 13.30–14.00 Migracje ludności – zagrożenie epidemiologiczne i dokumentacja medyczna, dr n. med. Marta Sobczyńska, pediatra, lekarz medycyny podróży
 • 14.00–14.30 Zadbaj o siebie – o tych szczepieniach należy pamiętać, lek. Łukasz Durajski, pediatra
 • 14.30.–14.50Wykład sponsora GSK

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYKAZU PRIORYTETOWYCH DZIEDZIN SPECJALIZACJI DLA PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH,
KTÓRE BĘDĄ MOGŁY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z BUDZETU PAŃSTWA W 2022 R.

Ministerstwo Zdrowia przedstawia Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2022 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie.

Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Planuje się, że w 2022 r. minimum 2 525 pielęgniarek i położnych rozpocznie specjalizację w ramach miejsc dofinansowanych. Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2022 r. wyniesie nie więcej niż 3 950 zł.

Dla województwa warmińsko-mazurskiego przewidziano następujące specjalizacje:

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

Rezerwa: Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych; Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek; Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek.

Liczba miejsc/edycji: 100/4

W załączeniu: Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2022 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie


KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDKŁADANIA ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU KURSÓW
SPECJALISTYCZNYCH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. Minister Zdrowia zatwierdził dokument: AKTUALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, który znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu:

 1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
 2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka,
 3. kursu specjalistycznego Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,
 4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek,
 5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie ze środków funduszu pracy w 2020 r.

Planuje się, ze w 2020 r. minimum 2 525 pielęgniarek i położnych rozpocznie specjalizację w ramach miejsc dofinansowywanych.

Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2020 roku wyniesie nie więcej niż 3.950 zł.

Wykaz dziedzin z podziałem na poszczególne województwa.


KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA CZASU TRWANIA SPECJALIZACJI, KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH


UWAGA!!! PAŃSTWO KOŃCZĄCY SPECJALIZACJĘ!!!

Przypominamy o konieczności wysłania wniosku na EGZAMIN PAŃSTWOWY w nieprzekraczalnym terminie DO 31.10.2019 r.

Wniosek należy złożyć poprzez system SMK. Po złożeniu wniosku należy sprawdzać status wniosku celem ewentualnego uzupełnienia ponieważ korekta jest możliwa tylko w ciągu 7 dni od daty odesłania przez CKPiP. Po tym czasie wniosek nie zostanie zakwalifikowany do jesiennej sesji egzaminacyjnej 2019 r.

Podręcznik użytkownika – Wnioski o egzamin specjalizacyjny – Rola Pielęgniarka/Położna


NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRZESTRZEGA PRZED NIEUCZCIWYMI ORGANIZATORAMI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami na temat nieuczciwych organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina, że zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej:

Organizatorami kształcenia mogą być:

 1. uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;
 2. inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe (prowadzonego przez ORPiP lub NRPiP)

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są:

 1. posiadanie programu kształcenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 i 2;
 2. zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia, zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
 3. zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
 4. posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny.

Organizator kształcenia jest obowiązany pielęgniarce lub położnej zakwalifikowanej do:

 • specjalizacji,
 • kursu kwalifikacyjnego,
 • kursu specjalistycznego,

wydać adekwatnie: kartę specjalizacji, kartę kursu kwalifikacyjnego, kartę kursu specjalistycznego, które wraz z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowią dowód ukończenia kształcenia podyplomowego.

Ponadto przypominamy, że kształcenie podyplomowe w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Zapisy odnoszące się do stosowanych metod i środków dydaktycznych, metod sprawdzania efektów kształcenia, warunków zaliczenia, jak również rodzaju i liczby godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego zajęcia nie przewidują metody e – learningu.

Warto również przed przystąpieniem do kształcenia podyplomowego zapoznać się z przepisami określonymi w: Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Rozdział 6) oraz programem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na który chcemy się zapisać, gdzie określono warunki danego kształcenia: programy szkoleń specjalizacyjnych, programy kursów kwalifikacyjnych, programy kursów specjalizacyjnych (programy te dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: http://www.ckppip.edu.pl/

Szczegółowych informacji czy dany organizator kształcenia może prowadzić kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych można uzyskać w swojej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych lub w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.


KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z DNIA 15 LIPCA 2019 R.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że osoby, które posiadają konto w SMK powinny ponownie dokładnie zweryfikować sposób zapisania swoich danych osobowych zawartych w profilu użytkownika tj. imię, drugie imię i nazwisko. Dane powinny zaczynać się z dużej litery, a dalszy ciąg liter powinien być napisany małymi literami. Ponadto numer Prawa wykonywania zawodu (PWZ) powinien zawierać ciąg 7 cyfr zakończonych literą P (dla pielęgniarki) lub dużą literą A (dla położnej).

Centrum przypomina, że profil użytkownika jest edytowalny wyłącznie przez osobę, która założyła konto w SMK.

Dane zawarte w profilu użytkownika automatycznie zapisują się w składanym do Centrum wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu (wersja elektroniczna) i będą zawarte również na dyplomie specjalisty w danej dziedzinie.

Centrum nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełniony profil użytkownika.

dr n.med. Beata Guzak

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych


Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku przerwania przez pielęgniarkę lub położną realizacji szkolenia

Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku przerwania przez pielęgniarkę lub położną realizacji szkolenia

Dopuszczalna jest interpretacja § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, która zakłada, że minimalny i maksymalny czas trwania specjalizacji dotyczy kształcenia u jednego organizatora kształcenia.Takie podejście umożliwi uczestnikom szkolenia organizowanego przez jednego organizatora do wyrównania ewentualnych różnic programowych w przypadku kontynuowania kształcenia specjalizacyjnego u innego organizatora kształcenia.


KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOTYCZĄCY EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA TYCH, KTÓRZY ROZPOCZĘLI SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE POCZĄWSZY OD DNIA 1 LIPCA 2017 r

Pielęgniarka, położna, która rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne, począwszy od dnia 1 lipca 2017 r. , składa wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu za pomocą SMK.

W celu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia należy po odbyciu specjalizacji zdać egzamin państwowy. Zgodnie z § 10. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 30 września 2016 r.:

1.Do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy, mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

1) ukończyły specjalizację albo zostały zwolnione z obowiązku jej odbywania w całości na podstawie art. 67 ust.3 ustawy;

2) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora Centrum, wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, wraz z kartą specjalizacji lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości;        

3) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający wniesienie opłaty za egzamin państwowy na rachunek bankowy wskazany przez Centrum.

2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, składa się do Centrum do dnia 31 maja albo do dnia 31 października.

Egzamin państwowy jest przeprowadzany w sesji wiosennej w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 maja oraz w sesji  jesiennej w terminie od dnia 1 września do 30 listopada.

Wniosek o zakwalifikowanie składany przez SMK musi zawierać:

 • EKK – Elektroniczną Kartę Kształcenia lub dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości,
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin (UWAGA! SMK pozwala na złożenie wniosku bez załączonego potwierdzenia, ale będzie to skutkowało skierowaniem wniosku do uzupełnienia w ciągu 7 dni. Wysokość opłaty za egzamin wynosi 170 zł.).

Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami złożony za pomocą SMK uzyskuje status „złożony”. Wniosek spełniający wymogi formalne oraz sprawdzony przez Centrum otrzymuje status  „zweryfikowany”. Wniosek posiadający w SMK status „zweryfikowany” decyzją komisji otrzymuje status „zakwalifikowany” lub „niezakwalifikowany”, nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu.

W przypadku, gdy wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu zawiera braki formalne, Dyrektor Centrum wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia tych braków, za pomocą SMK. Wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia skierowania wniosku o uzupełnienie musi uzupełnić wniosek, jeżeli tego nie zrobi wniosek traktuje się, jako niezłożony, a w SMK wniosek ten otrzymuje status „bez rozpoznania”.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nie później niż 30 dni przed datą egzaminu na stronie internetowej zamieszcza informację o dacie i miejscu egzaminu.

Komunikat sporządzono na podstawie:

Regulaminu Egzaminu Państwowego opracowanego przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i Położnych z dnia 30 września 2016 r.

Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r


Z prac NIPiP

Pisma z Ministerstwa Zdrowia dotyczące organizatora kształcenia Interrette Sp. z o.o. w sprawie m.in. kontynuacji odbywania specjalizacji przez pielęgniarki u innego organizatora kształcenia

Do pobrania:

Pismo Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2019 kierowane do Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych