http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Kontakt

Kontakt:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  w Elblągu
ul. Gustawa Morcinka 10 B
82-300 Elbląg

NIP: 578-17-00-768

REGON: 170042430

Telefony:  55 233-98-79

Telefon komórkowy: + 48 451 056 421

Telefon/fax: 55 235-53-93

Biuro OIPiP w Elblągu  e-mail: biuro@oipip.elblag.pl

  Adres skrytki EPUAP: /OIPiPElblag/SkrytkaESP

Dział Rejestrów (prawo wykonywania zawodu, rejestr praktyk zawodowych) e-mail:  rejestry@oipip.elblag.pl

Kancelaria ORzOZ w Elblągu e-mail: orzoz@oipip.elblag.pl

Kancelaria OSPiP w Elblągu e-mail: ospip@oipip.elblag.pl

Biuro OKR w Elblągu e-mail: okr@oipip.elblag.pl

Dział Szkoleń przy OIPiP w Elblągu  e-mail: szkolenia@oipip.elblag.pl

Księgowość e-mail: ksiegowosc@oipip.elblag.pl

Komisja Redakcyjna  e – mail: redakcja@oipip.elblag.pl

Numer konta bankowego: PKO Bank Polski Nr 17 1020 1752 0000 0202 0278 5301

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00

SMK: 

Pomoc w zakładaniu kont:

Administratorzy systemu: Elżbieta Posel-Szczepkowska, Elżbieta Goryszewska tel. 55 233 98 79

Infolinia SMK Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Pomoc techniczna w zakresie SMK: 19 457; e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl


Dyżury osób funkcyjnych:

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Magdalena BUDZISZEWSKA
  • wtorki w godz. 09.00 – 17.00,
  • środy w godz. 07.00 – 15.00,
  • piątki w godz. 08.00 – 12.00

Adres e-mail: przewodniczaca@oipip.elblag.pl

Sekretarz  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
  •  wtorki w godz. 15.00–17.00,
  • środy w godz. 13.00–15.00

Adres e-mail: sekretarz@oipip.elblag.pl

Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 – dyżur pełni w każdy wtorek w godz. 15.00 – 17.00
Adres e-mail: wiceprzewodniczaca@oipip.elblag.pl
 
Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
  – dyżur pełni  w każdy wtorek w godz. 15.00–17.00
Kontakt telefoniczny ze Skarbnikiem ORPiP w Elblągu: +48 451 056 422
Adres e-mail: skarbnik@oipip.elblag.pl
 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Małgorzata Bilińska  pełni dyżur w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przy ulicy Morcinka 10 B w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. od 15.30 do 16.30.

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Bożena MACHURA  Przewodnicząca OSPiP wraz z Wiceprzewodniczącą OSPiP  pełnią dyżur w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przy ul. Morcinka 10 B w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 15:30 do 16:30.


Informacja o terminach dyżurów Radcy Prawnego OIPiP w Elblągu

Radca Prawny Wioletta Cichosz

Uprzejmie informujemy, iż od 1 września 2021 r.  telefoniczne porady prawne dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu udzielane są pod numerem telefonu 502 743 233 w każdy piątek w godzinach 13:00 – 14:00

Poradę prawną można uzyskać także kierując zapytanie drogą mailową na adres: prawnik@oipip.elblag.pl (UWAGA! w treści zapytania należy podać imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu oraz numer telefonu kontaktowego).

Jednocześnie przypominamy, iż:

– do uzyskania porady prawnej uprawniony jest jedynie Członek samorządu zawodowego należący do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, opłacający składki członkowskie i występujący o poradę wyłącznie w swojej sprawie dotyczącej prawa pracy lub prawa wykonywania zawodu,

– radca prawny nie udziela ani nie odpisuje na sms-y/mms-y oraz wiadomości anonimowe.