http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej 2023 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W ramach przygotowań do obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zwraca się z prośbą
o przekazywanie informacji dotyczących jubileuszów pracy: 20-lecia, 25-lecia, 30-lecia, 35-lecia, 40-lecia itd. przypadających w tym roku.

Prośbę kierujemy szczególnie do Koleżanek i Kolegów Pielęgniarek/Pielęgniarzy i Położnych prowadzących praktyki zawodowe, wykonujących zawód w Przedsiębiorstwach Podmiotów Leczniczych, NZOZ, Praktykach Lekarskich i Poradniach.

Zgłoszenia – za zgodą zainteresowanych prosimy kierować do Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na adres e-mail: biuro@oipip.elblag.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres biura: 82-300 Elbląg ul. Gustawa Morcinka 10 B. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *