http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA INFORMATYZACJI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE W 2021 R. (PILOTAŻ EDM II ETAP)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 88/2021/DEF  z dnia 11.05.2021 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. finansowania informatyzacji świadczeniodawców  – pilotaż EDM – etap II

W związku z planowanym uruchomieniem Pilotażu EDM – etap II, w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej , w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Centrum e-Zdrowia zaprasza zainteresowanych usługodawców do składania deklaracji udziału w przedmiotowym Pilotażu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne tutaj

Zarządzenie Nr 88/2021/DEF Prezesa NFZ dostępne tutaj