http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Nasza Wspólna Sprawa – Poparcie akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych

Stanowisko nr 52 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie poparcia akcji protestacyjnej

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych solidaryzuje się i w pełni popiera decyzję związaną z przeprowadzeniem akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych, zaplanowaną w dniu 7 czerwca 2021 r., która ma na celu poprawę warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych.

Ignorowanie przez władzę publiczną zgłaszanych postulatów środowiska medycznego doprowadziły do dramatycznej sytuacji pacjentów oraz pielęgniarek i położnych, dla których zapewnienie właściwych warunków pracy i płacy jest gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego polskiego społeczeństwa.

Wobec powyższych argumentów Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych deklaruje wsparcie dla działań podjętych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w zakresie realizacji zapewnienia godnych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podejmując niniejsze stanowisko liczy na realizację zgłoszonych postulatów i wyraża analogiczne poparcie dla postulatów wysuwanych przez reprezentantów środowisk zawodów medycznych.

27 maja 2021 r. Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych spotkał się z Przewodniczącymi Regionów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych


 

 

W dniu 27 maja 2021 r. Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych spotkał się z Przewodniczącymi Regionów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Głównym tematem spotkania było jednogłośne wyrażenie sprzeciwu do omawianych na Sejmowej Komisji Zdrowia propozycji projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia. Ponadto strony ustaliły wspólne działania co do przeprowadzenia akcji protestacyjnej w dniu 7 czerwca 2021 r.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 1 czerwca 2021 r, gdzie kontynuowane będą rozmowy w tym zakresie.

27 maja 2021 r. połączone komisje sejmowe: Zdrowia i Finansów Publicznych odrzuciły korzystne dla medyków poprawki zgłaszane do rządowego projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Czytaj więcej tutaj

List otwarty Pani Krystyny Ptok – Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych skierowany do posłów na Sejm RP

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, zrzeszającego największą medyczną grupę zawodową polskich pielęgniarek i położnych, zwracam się z apelem: PANIE I PANOWIE POSŁOWIE, POMÓŻCIE ZMIENIĆ ZŁĄ USTAWĘ NIEDZIELSKIEGO, URATUJCIE NASZE ZAWODY! NIE POPIERAJCIE NOWELIZACJI USTAWY O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH, KTÓRA MA WKRÓTCE TRAFIĆ POD OBRADY SEJMU, BEZ POPRAWEK, KTÓRE SĄ KLUCZOWE DLA OCHRONY ZDROWIA!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *