http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Obowiązek sprawozdawczy praktyk zawodowych

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2021 poz. 955) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. (Dz.U 2020 poz. 2062 z późn.zm.) w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021, wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Kontakt do administratorów obsługujących sprawozdawczość na danym terenie, oraz wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samych sprawozdań znajdują się na stronie www.cez.gov.pl w zakładce Projekty/Statystyka. Dostęp do Systemu znajduje się na stronie https://ssoz.ezdrowie.gov.pl

Pismo w sprawie sprawozdawczości