http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Ocena przygotowania pracowników ochrony zdrowia w Polsce dp udzielania opieki osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Celem jest poznanie stopnia przygotowania pracowników ochrony zdrowia do udzielania opieki osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy seksualnej oraz przemocy ze względu na płeć.

Odpowiedzi i informacje udzielane w niniejszym kwestionariuszu pomogą WHO ustalić, jakiego wsparcia potrzebują pracownicy ochrony zdrowia, żeby lepiej odpowiadać na potrzeby zdrowotne osób pokrzywdzonych, zarówno dorosłych jak i dzieci.

https://forms.gle/wAgRbfzHicurSD7BA