http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

KOMUNIKATY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z UKRAINY

BIEŻĄCE INFORMACJE I KOMUNIKATY

Stanowisko w sprawie pomocy dla pielęgniarek uciekających z Ukrainy przed rosyjską inwazją


INFORMACJE MZ – PRACA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO Z UKRAINY

Jesteś Pielęgniarką lub Położną – możliwości zatrudnienia


WNIOSKI PWZ DLA OSÓB Z UKRAINY

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI, OKRES I MIEJSCE ZATRUDNIENIA W PODMIOCIE WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE WARUNKOWEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH


KURS Z PODSTAWY MEDYCZNEGO JĘZYKA POLSKIEGO DLA MEDYKÓW Z UKRAINY

CMKP uruchomiło zapisy na bezpłatne intensywne kursy podstawy medycznego języka polskiego dla: lekarzy/lekarzy dentystów, ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych. Zajęcia online będą odbywać się w grupach 15 osobowych. Kurs obejmuje łącznie 45 godzin lekcyjnych. W ramach kursu uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne. Kurs zakończy test postępu. Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma certyfikat. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kontakt: med-learning@cmkp.edu.pl

Serdecznie zapraszamy medyków z Ukrainy, którzy są zainteresowani nauką języka polskiego.

Rejestracja możliwa tylko z polskiego adresu IP.

Przydatny link: https://www.cmkp.edu.pl/dla-ukrainy


PRACA DLA MEDYKÓW Z UKRAINY, Informacji udziela Infolinia NFZ

Od 21 marca 2022 r. konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590 – informują personel medyczny z Ukrainy o zasadach zatrudnienia w polskich placówkach. Komunikacja odbywa się w języku ukraińskim i polskim. Infolinia NFZ jest bezpłatna. Pracuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Oprócz informacji dla medyków infolinia jest dostępna również dla pacjentów z Ukrainy, w tym dla chorych onkologicznych i hematologicznych, którzy chcą kontynuować leczenie w Polsce.

Komunikat w języku ukraińskim


Słownik polsko-ukraiński medyczny


Słownik polsko-ukraiński Stosowanie lekówZAPISY USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 r O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA DOTYCZĄCE ZATRUDNIAMIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych zostały zamieszczone zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczące zatrudnienia pielęgniarek i położnych z Ukrainy 

Link do informacji

https://nipip.pl/zapisy-ustawy-z-dnia-12-marca-2022-r-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa-dotyczace-zatrudniania-pielegniarek-poloznych-z-ukrainy/


KOMUNIKAT NFZ – Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń


Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie realizacji szczepień ochronnych u dzieci, które przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa


Apel Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie utworzenia korytarza humanitarnego dla ludności z Ukrainy


Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce


Informacje dotyczące możliwości podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej:

Informacja o uzyskaniu Prawa Wykonywania Zawodu dla cudzoziemców wraz z tłumaczeniem na język ukraiński

Informacja o nostryfikacji dyplomów wraz z tłumaczeniem na język ukraiński

Oferty pracyPobierz ofertę pracy w języku niemieckim

Oferta pracy w języku polskim

Oferta pracy w języku ukraińskim