http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2020/02/logo-nowymail-1.png

Witamy na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.
Zachęcamy do częstych odwiedzin.
Życzymy miłego zwiedzania.AKTUALNOŚCI


Mobilne jednostki szczepień (MJS) (wykonywanie szczepień przez pielęgniarki i położne)

W ramach Narodowego Programu Szczepień powstał program pn. Mobilne Jednostki Szczepień (MJS), umożliwiający m.in. pielęgniarkom i położnym wykonywanie szczepień przeciwko COVID-19 indywidualnie poza placówkami medycznymi.

Podstawowe informacje na temat wytycznych oraz organizacji procesu programu MJS są dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/wytyczne-dla-mobilnych-jednostek-szczepien

Rejestracja/logowanie dla osób zainteresowanych pracą w charakterze MJS

https://szczepimyrazem.mz.gov.pl/

Program szczepień w formule MJS dedykowany jest dla przedstawicieli poniższych zawodów: lekarze (z nieograniczonym prawem wykonywania zawodu), ratownicy medyczni, pielęgniarki, położne, felczer.

Osoby szczepiące jako MJS powinny posiadać niezbędne umiejętności do bezpiecznego przeprowadzania szczepień, m.in: 

  • przygotowywanie dawek szczepionek do podania,
  • wykonanie podania domięśniowego szczepionki,
  • obsługa aplikacji gabinet.gov.pl (w szczególności wypełnianie e-karty szczepień),
  • udzielanie pierwszej pomocy.

W przypadku ratowników medycznych, pielęgniarek , położnych i felczerów rekomendowany jest minimum rok doświadczenia zawodowego (czynnego wykonywania zawodu w postaci udzielania świadczeń zdrowotnych).

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w 2021 r.

Ministerstwo Zdrowia prezentuje Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2021 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia.

Planuje się, ze w 2021 r. minimum 2 525 pielęgniarek i położnych rozpocznie specjalizację w ramach miejsc dofinansowywanych. Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2021 r. wyniesie nie więcej niż 3.950 zł.

Pobierz wykaz

Aktualizacja kwestionariuszy wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciwko COVID-19 (stan na dzień 15 maja 2021 r.)

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 (aktualizacja z dnia 15.05.2021 r.)

Pobierz wersję PDF

Pobierz wersję WORD

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczenieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 (wersja z dnia 15.05.2021 r.)

Pobierz wersję PDF

Pobierz wersję WORD

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA INFORMATYZACJI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE W 2021 R. (PILOTAŻ EDM II ETAP)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 88/2021/DEF  z dnia 11.05.2021 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. finansowania informatyzacji świadczeniodawców  – pilotaż EDM – etap II

W związku z planowanym uruchomieniem Pilotażu EDM – etap II, w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej , w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Centrum e-Zdrowia zaprasza zainteresowanych usługodawców do składania deklaracji udziału w przedmiotowym Pilotażu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne tutaj

Zarządzenie Nr 88/2021/DEF Prezesa NFZ dostępne tutaj 

Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych składa życzenia wszystkim Pielęgniarkom/Pielęgniarzom z okazji Dnia Pielęgniarki

12 MAJA

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej przekazane Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Życzenia Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Życzenia dla pielęgniarek i położnych przesłane przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie

Życzenia dla pielęgniarek i pielęgniarzy przekazane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych

Życzenia przekazane przez Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Przewodniczącego Delegatury w Elblągu

Życzenia przekazane przez Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

Oferta Szkoleniowa

OFERTA SZKOLENIOWA – Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – program dla pielęgniarek i położnych

ProCogita Szkolenia Joanna Rydz z siedzibą we Wrocławiu organizuje na terenie działania naszej izby kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – program dla pielęgniarek i położnych. Są jeszcze 3 wolne miejsca na kurs.

Kurs rozpocznie się 15 maja br., zajęcia teoretyczne organizowane są w formie zdalnej, zajęcia praktyczne zorganizowane będą w Elblągu.

Osoba do kontaktu: Joanna Rydz, tel. 793 086 304, procogita@gmail.com

W załączeniu szczegółowe informacje.

Oferta szkoleniowa ProCogita Szkolenia

Maj 2021 r

MIEDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI I DZIEŃ POŁOŻNEJ

8 MAJA – to dzień, w którym położne w Polsce obchodzą swoje święto – DZIEŃ POŁOŻNEJ. Ustanowione ono zostało w rocznicę urodzin wielkiej postaci polskiego położnictwa Stanisławy Leszczyńskiej, która uwięziona w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, pełniła funkcję położnej.

 12 MAJA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI, ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia, w dzień narodzin najsłynniejszej na świecie pielęgniarki – Florence Nightingale.

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

 W przeddzień naszego wspólnego święta, w tym ciężkim czasie walki z pandemią życzę Wam Wszystkim zdrowia, bezpiecznych warunków pracy , szacunku i wsparcia ze strony pracodawców oraz współpracowników.

Życzę, aby na co dzień otaczała Was wyłącznie serdeczność i życzliwość.

Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu

ŻYCZENIA MDPiP