http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2020/02/logo-nowymail-1.png

Witamy na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.
Zachęcamy do częstych odwiedzin.
Życzymy miłego zwiedzania.AKTUALNOŚCI


Anioły Rodzić po Ludzku 2021

Fundacja Rodzić po Ludzku od lat uważnie przygląda się sytuacji na porodówkach i warunkom pracy położnych. Widzimy ich profesjonalizm w opiece nad kobietami i noworodkami. Szczególnie w tym niezwykle trudnym czasie jakim jest pandemia.

Nie mamy mocy sprawczej, by podnieść położnym wynagrodzenie do poziomu, który odzwierciedlałby faktyczne zaangażowanie i wagę ich pracy. Choć bardzo byśmy chciały, nie sprawimy, by pandemia znikła, ale możemy dać im skrzydła w tych trudnych i pełnych napięcia dniach!

Druga edycja konkursu na najlepszą położną trwa, a nam zależy na dotarciu do jak największej liczby położnych i kobiet, które mogłyby chcieć podziękować swojej położnej. Będziemy wdzięczne za wsparcie w upowszechnieniu informacji o konkursie Anioły Rodzić po Ludzku 2021.

W załączeniu przekazuję informację prasową, materiały graficzne dotyczące wydarzenia dostępne są pod adresem:

https://drive.google.com/drive/folders/1gq-pfRHx-2EBD-twOFq-bK4XWwLvYpOR?usp=sharing

Z poważaniem

Ilona Wojciechowska-Nowaczyk

Specjalista ds. komunikacji Fundacja Rodzić po Ludzku

1. Notatka prasowa Anioły Rodzić po Ludzku 2021

Dzień jedności Pielęgniarek i Położnych – 07.06.2021 r.

7 czerwca 2021 r. w całym kraju odbyły się strajki, manifestacje, protesty pielęgniarek i położnych jako wyraz niezadowolenia z tzw. ustawy Niedzielskiego – ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa ta nie gwarantuje stabilnych zasad wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych.

W województwie warmińsko-mazurskim akcja protestacyjna odbyła się w Olsztynie pod Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim. Nasz okręg reprezentowany był przez koleżanki z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu, Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie oraz przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Pielęgniarki i położne pikietowały głosząc między innymi ” godna płaca za wiedzę, doświadczenie zawodowe, odpowiedzialność, decyzyjność, warunki środowiska pracy, ilość i jakość pracy”.

Uczestnicy akcji protestacyjnej przekazali kierowany do Pana Artura Chojeckiego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego list otwarty Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmińsko – Mazurskiego, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu i Olsztynie  oraz Forum Związków Zawodowych Regionu Warmińsko-Mazurskiego.

Pobierz – list otwarty

Rusza program „LOTOS dla medyków”

LOTOS DLA MEDYKÓW

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, odpowiadając na ofertę firmy LOTOS włączyła się do programu rabatowego dla Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych, będących członkami naszej Izby, regularnie opłacającymi składki członkowskie.

Spółka LOTOS Paliwa przygotowała specjalną ofertę rabatową – program „LOTOS dla medyków”. Przyznane warunki rabatowe mają obowiązywać bezterminowo. 

W ramach programu oferujemy Państwu karty paliwowe – LOTOS BIZNES, akceptowane w sieci ponad 500 stacji własnych i partnerskich LOTOS,
w tym 22 stacji typu MOP, zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych. Atlas stacji dostępny jest na stronie:  http://www.lotos.pl/25/dla_kierowcy/stacje_lotos.

Karty LOTOS BIZNES umożliwiają tankowanie z rabatem, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo upraszczają rozliczenia księgowe dzięki fakturze zbiorczej. Proponowane rabaty są następujące:

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ?

Sposób pozyskania karty zależy od Państwa sytuacji zawodowej:

  1. Dla osób nie potrzebujących faktur VAT (transakcje będą rozliczane paragonami fiskalnymi) – karta zostanie wydana za pośrednictwem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ; znajdzie się na niej imię i nazwisko użytkownika. Wypełnij wniosek o kartę dostępny na stronie Izby(w załączeniu); karta wraz z aktywacyjnym kodem PIN zostanie wysłana do Ciebie na podany adres pocztą wraz z instrukcją aktywacji.
  2. Dla osób potrzebujących faktur VAT – np. prowadzących praktykę indywidualną, spółkę bądź NZOZ – wybierz model umowy, który Ci odpowiada (umowa gotówkowa – płatność na stacji po cenie z rabatem, gotówką lub kartą płatniczą; lub umowa pre-paid – płatność na stacji po cenie z rabatem kartą LOTOS Biznes do wysokości salda zasilonego indywidualnego konta klienta – możliwe zasilenie przelewem bankowym, a wkrótce także mechanizmami szybkiej wpłaty); a następnie zgłoś się z podaniem numeru NIP do wojewódzkiego koordynatora ofert: jaroslaw.myslenik@lotospaliwa.pl . Otrzymasz przygotowany pakiet umowny na dane działalności wraz z instrukcją dalszego postępowania. Zamówiona karta/karty wraz z aktywacyjnym kodem PIN zostaną odesłane na podany adres listem poleconym wraz z podpisaną ze strony LOTOS umową.
  3. Dla osób prowadzących praktykę indywidualną, spółkę bądź NZOZ; posiadających aktywną umowę LOTOS Biznes z gorszymi warunkami rabatowania – zgłoś się drogą mailową, z podaniem numeru NIP działalności do wojewódzkiego koordynatora oferty w LOTOS Paliwa z wnioskiem o zmianę rabatów do wartości z programu „LOTOS dla medyków”. Kontakt do koordynatora: jaroslaw.myslenik@lotospaliwa.pl

W załączeniu: wniosek/ zamówienie karty LOTOS BIZNES. Po jej wypełnieniu i podpisaniu skan/ czytelne zdjęcie prosimy przesłać na adres mailowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu: biuro@oipip.elblag.pl.

Wniosek – zamówienie karty LOTOS Biznes

Informacja o programie „LOTOS dla medyków”

RAZEM JESTEŚMY SILNIEJSI

APEL nr 1

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 1 czerwca 2021r. 

7 czerwca 2021 r. DNIEM JEDNOŚCI PIELĘGNIAREK,PIELĘGNIARZY I POŁOŻNYCH

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wyraża poparcie dla zaplanowanej na dzień 7 czerwca 2021 r. akcji protestacyjnej.

Zwracamy się do wszystkich Pielęgniarek/Pielęgniarzy i Położnych o okazanie w tym dniu jedności i wsparcia akcji mającej na celu zapewnienie godnych warunków pracy i płacy wszystkim pracownikom medycznym.

Pokażmy w tym dniu jedność i determinację do działania na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa.

Razem jesteśmy silniejsi.

Pobierz dokument


STANOWISKO nr 1

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie poparcia akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu popiera działania Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie organizacji akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych zaplanowanej w dniu 7 czerwca 2021 r.

Lekceważenie dotychczasowych postulatów oraz decyzje władz państwowych powodujące degradacje pozycji naszego środowiska przekładają się na dramatyczną i wciąż pogarszającą się sytuację wszystkich pracowników ochrony zdrowia w szczególności najliczniejszej naszej grupy zawodowej oraz sytuację zdrowotną polskiego społeczeństwa.

Postulaty w zakresie obrony godności zawodowej i niezbywalnego prawa do godziwego wynagrodzenia za pracę są słuszne i w pełni uzasadnione.

Wobec powyższego deklarujemy pełne wsparcie dla działań podjętych przez Ogólnopolski Związek zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Razem jesteśmy silniejsi.

Pobierz dokument