http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Pilne – Wybór formy opodatkowania przez lekarzy/pielęgniarki/położne, którzy w 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a w 2022 r. utracili prawo do tej formy opodatkowania z mocy prawa.

Komunikat dotyczący terminu do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania przez osoby wykonujące zawody medyczne

Oficjalny komunikat Ministerstwa Finansów został opublikowany pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wyborformy-opodatkowania-przez-lekarzy-i-pielegniarkiktorzy-w-2021-r-opodatkowani-byli-w-formiekarty-podatkowej-a-w-2022-r-utracili-prawo-dotej-formy-opodatkowania-z-mocy-prawa.