http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ DZIAŁ SZKOLEŃ OIPIP W ELBLĄGU

Plan kursów organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Plan kursów IV kwartał 2021 r.

Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego  u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych
zgłoszenia przez stronę SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ Kurs jest już dostępny na platformie (termin: 23.10.2021-22.12.2021).

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek – zgłoszenia przez stronę SMK  https://smk.ezdrowie.gov.pl/ Kurs jest już dostępny na platformie (termin: 04.12.2021-27.04.2022).

Plan kursów na I półrocze 2022 r.

zgłoszenia przez stronę SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Kursy będą dostępne na platformie od października 2021 r.

  • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych – planowany 15.01.2022-23.03.2022
  • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – planowany 26.02.2022-06.07.2022
  • Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych – planowany 14.05.2022-29.06.2022

Rozpoczęcie kursów zależne jest od ilości zebranych wniosków i utworzenia grupy (co najmniej 15 osób).

Specjalista ds. szkoleń

mgr Magdalena Budziszewska