http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Podstawa prawna funkcjonowania ośrodka

Na podstawie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U 2011 nr 174, poz. 1038 ze zm) utworzony został Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Celem działania ośrodka jest udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.

Prowadzenie ośrodka jest realizacją uchwały nr 53/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych.

Uchwała Nr 53/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28.03.2012 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych

Uchwała Nr 120/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14.09.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały NRPiP Nr 53/VI/2012