http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Pomoc socjalna

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu uprzejmie informuje, iż z dniem 22 listopada 2022 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego naszej firmy.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski Nr 17 1020 1752 0000 0202 0278 5301.

Poprzedni numer rachunku bankowego OIPiP będzie aktywny do końca grudnia 2022 roku.


WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W dniu 16 marca 2021 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podjęła uchwałę nr 401/VII/2021 w sprawie zaprzestania udzielania pomocy finansowej w sytuacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia czyli od dnia 16 marca 2021 r. Z tym też dniem nie będą już przyjmowane wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Jednocześnie informuję, że dla osób które będą chorowały na COVID-19 w dalszym ciągu istnieje możliwość korzystania z zapomóg losowych przyznawanych na podstawie obowiązującego Regulaminu, składając wniosek do Komisji Socjalno-Bytowej działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Tym samym osoby, u których przebieg choroby będzie ciężki nie pozostaną bez wsparcia ze strony samorządu.

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu

Halina Nowik


W dniu 13 października 2020 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przyjęła nowy Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego. Poniżej przedstawiamy Regulamin wraz z załącznikami:

Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego

Wniosek o udzielenie zapomogi losowej zał. do uchwały Nr 351 ORPiP z dnia 13.10.2020 r.

Oświadczenie o przekazaniu kwoty zapomogi na konto bankowe załącznik do uchwały Nr 351 ORPiP z dnia 13.10.2020 r.


WSPARCIE FINANSOWE W SYTUACJI ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2 WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ COVID-19 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w ramach pomocy dla członków OIPiP w Elblągu postanowiła, w przypadku zakażenia pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, po udokumentowaniu zakażenia udzielić jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 500,00 zł.

Warunkiem uzyskania zapomogi z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest:

  • przedstawienie dokumentu potwierdzającego zakażenie (np. karta wypisowa z pobytu szpitalnego, dokumentacja potwierdzająca diagnozę),
  • regularne opłacanie składek członkowskich,
  • wypełnienie wniosku.

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Oświadczenie o przekazaniu kwoty zapomogi na wskazane konto bankowe załącznik do uchwały Nr 352 ORPiP z dnia 13.10.2020 r.