http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

RAZEM JESTEŚMY SILNIEJSI

APEL nr 1

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 1 czerwca 2021r. 

7 czerwca 2021 r. DNIEM JEDNOŚCI PIELĘGNIAREK,PIELĘGNIARZY I POŁOŻNYCH

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wyraża poparcie dla zaplanowanej na dzień 7 czerwca 2021 r. akcji protestacyjnej.

Zwracamy się do wszystkich Pielęgniarek/Pielęgniarzy i Położnych o okazanie w tym dniu jedności i wsparcia akcji mającej na celu zapewnienie godnych warunków pracy i płacy wszystkim pracownikom medycznym.

Pokażmy w tym dniu jedność i determinację do działania na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa.

Razem jesteśmy silniejsi.

Pobierz dokument


STANOWISKO nr 1

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie poparcia akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu popiera działania Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie organizacji akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych zaplanowanej w dniu 7 czerwca 2021 r.

Lekceważenie dotychczasowych postulatów oraz decyzje władz państwowych powodujące degradacje pozycji naszego środowiska przekładają się na dramatyczną i wciąż pogarszającą się sytuację wszystkich pracowników ochrony zdrowia w szczególności najliczniejszej naszej grupy zawodowej oraz sytuację zdrowotną polskiego społeczeństwa.

Postulaty w zakresie obrony godności zawodowej i niezbywalnego prawa do godziwego wynagrodzenia za pracę są słuszne i w pełni uzasadnione.

Wobec powyższego deklarujemy pełne wsparcie dla działań podjętych przez Ogólnopolski Związek zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Razem jesteśmy silniejsi.

Pobierz dokument