http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

POMOC DLA UKRAINY

Szanowni Państwo,

W związku z dramatyczną sytuacją na Ukrainie, Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna zwróciła się z prośbą o wsparcie akcji zakupu niezbędnych środków medycznych.

Z uwagi na skoordynowany sposób działania Stowarzyszenia (zakup środków medycznych w ilościach hurtowych bezpośrednio od producentów i przekazywanie ich dla potrzebujących na Ukrainie) najbardziej efektywną formą pomocy będą wpłaty na rzecz Polskiej Misji Medycznej z przeznaczeniem na pomoc dla Ukrainy.

Poniżej przekazuję numer konta do wpłat na konto Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna:

62 1240 2294 1111 0000 3718 5444
Z dopiskiem UKRAINA

W obliczu ogromnej tragedii musimy pozostać solidarni i wspierać obywateli Ukrainy w każdy możliwy sposób.

Z wyrazami szacunku
Prezes NRPiP
Zofia Małas