http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Spotkanie Przedstawicieli NRPiP z Dyrektorem Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia

Spotkanie zostało zwołane na wniosek Pani Zofii Małas Prezes NRPiP w związku z napływającymi do biura NIPiP pytaniami świadczeniodawców oraz pielęgniarek i położnych w jaki sposób będą przekazywane środki (tzw. dodatek Zembalowy) dla osób wykonujących zawód w formie umów cywilnoprawnych.

Ponadto Przedstawiciele NRPiP przedstawili Ministerstwu Zdrowia wątpliwości co do realizacji wynagrodzeń po 30 czerwca 2021 r. w ramach umów cywilnoprawnych oraz kwalifikacji pielęgniarek i położnych w poszczególnych grupach współczynników pracy wymaganych na danym stanowisku.

Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się do wydania Komunikatu zawierającego interpretację aktów prawnych które zmieniły dotychczasowy sposób przekazywania przez NFZ dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Po przekazaniu w/w komunikatu, zostanie on niezwłocznie udostępniony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *