http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

TRWA NABÓR NA BEZPŁATY KURS SPECJALISTYCZNY „PIELĘGNOWANIE PACJENTA DOROSŁEGO WENTYLOWANEGO MECHANICZNIE”

KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje,  że trwa nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny

„PIELĘGNOWANIE PACJENTA DOROSŁEGO WENTYLOWANEGO MECHANICZNIE”

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 04.02.2023 r. – 22.03.2023 r

Kod kursu: PDMW/2/Elbląg – zapisy poprzez system SMK.

Kurs realizowany będzie w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.