http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

WARTO WIEDZIEĆ

W dniu 21 grudnia br. w Dzienniku Ustaw ogłoszono tekst jednolity ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.  Ukazało się również oczekiwane od kilku miesięcy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej, Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej.

Dziennik Ustaw 2022 r., poz. 2702 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2710 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej, Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej.