http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Wpływ zdarzeń niepożądanych na personel medyczny – badanie ankietowe

Personel medyczny także cierpi po zdarzeniu niepożądanym.

Poczucie winy, wyrzuty sumienia, problemy z zasypianiem, myśli o rezygnacji lub zmianie pracy dotykają osoby wykonujące zawody medyczne po zdarzeniu niepożądanym. 

Wiele badań naukowych przeprowadzonych na świecie potwierdziło, że mimo konkretnych potrzeb, personel medyczny nie otrzymuje właściwej pomocy po zdarzeniu medycznym.

A jak jest w Polsce?

  • Czy w Twojej placówce możesz otwarcie mówić o zdarzeniach niepożądanych lub trudnych sytuacjach?
  • Jakie były Twoje uczucia po zdarzeniu i czy udzielono Ci pomocy w miejscu pracy?
  • Jakiego rodzaju wsparcia po zdarzeniu oczekujesz od placówki po incydencie medycznym?

Zapraszam do wypełnienia ankiety, dzięki której będzie można zbadać doświadczenia personelu medycznego w Polsce po niepożądanym zdarzeniu medycznym.

Dane zebrane w trakcie badania zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych, bez możliwości identyfikacji respondentów, a zgromadzona wiedza przyczyni się do rozwoju programów wsparcie dla pracowników ochrony zdrowia.

Link do anonimowej ankiety znajduje się tu: www.redcap.link/second-victim

Dziękuję za poświęcony czas! www.linkedin.com/in/agnieszka-gibalska-dembek/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *