http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny – bezpłatny kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza do udziału w bezpłatnym

kursie specjalistycznym Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny 
dla pielęgniarek i położnych

Termin realizacji: 28.04.2023 r. –  21.06.2023 r.

O kursie:

Ukończenie kursu uprawnia pielęgniarki i położne m.in. do:
– oceny stanu zdrowia psychicznego pacjentów na podstawie badania podmiotowego i przy użyciu specjalistycznych skal:

  1. pomiar stopnia radzenia sobie ze stresem przy użyciu skali mini – COPE;
  2. pomiar i monitorowanie natężenia kryzysu przy użyciu Trójwymiarowego Modelu Oceny Kryzysu (TAF, ang. Triage Assessment Formular);
  3. pomiaru adaptacji pacjenta do choroby i hospitalizacji przy użyciu skal: PSS-10, MINI-MAC, AIS;
  4. pomiaru ryzyka wystąpienia zachowań suicydalnych Columbia przy użyciu skal: Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS, Suicide Behaviour Quiestionaire Revised (SBQ-R);

– opracowania i wdrożenia planu interwencji kryzysowej oraz wdrożenia procedury ACT postępowania z osobą znajdującą się w kryzysie;

– udzielenia porady pielęgniarskiej/położniczej pacjentowi i jego rodzinie w zakresie oceny stanu psychicznego;

– udzielenia porady pielęgniarskiej/położniczej w zakresie wsparcia psychologicznego;

– skierowanie pacjenta do specjalistycznej pomocy psychiatrycznej/psychologicznej.

Czas trwania kursu: zajęcia teoretyczne – 58 godzin, zajęcia praktyczne – 12 godzin.

Ważne informacje:

Kwalifikacje:

Etap I – zapisy przez SMK – kliknij tutaj: https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login

Etap II – wypełnienie dokumentów dotyczących udziału w Projekcie – przygotowuje OIPiP w Elblągu

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość skorzystania tylko z 1 kursu realizowanego w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *