http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Wybory 2015

ZAWIADOMIENIE

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zawiadamiam Delegatów, że w dniu 24 października 2015 r. , w sali konferencyjnej „GUSTAW” Hotelu „ELBLĄG” w Elblągu ul. Stary Rynek 54-59 odbędzie się VII ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU. Rejestracja delegatów rozpocznie się o godz. 8.30. Otwarcie obrad – godz. 9.00

mgr Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej z wyborów delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VII kadencji

W dniu 24 października 2015 r. odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy zwołany na podstawie uchwały Nr 296/VI/15 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, tym samym rozpocznie się VII kadencja działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Zanim jednak to nastąpi-przed nami wybory delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu utworzyła 11 okręgów wyborczych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rejonów wyborczych, terminów i planowanych miejsc zebrań wyborczych oraz zasad głosowania w nadchodzących wyborach samorządowych.

W załączeniu, do pobrania:

Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej

Wykaz rejonów wyborczych

Harmonogram zebrań wyborczych w rejonach wyborczych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Informator wyborczy – Wybory 2015

Wniosek do Okręgowej Komisji Wyborczej

 Szanowne Koleżanki i Koledzy!

O nasze sprawy musimy zadbać sami. Nie mówmy, że nie mamy czasu, że to mnie nie dotyczy, że to mnie nie interesuje. Dotyczy Ciebie i Mnie – całego środowiska. Apelujemy o aktywny udział w zebraniach wyborczych. Nie bądźmy obojętni na to, co wspólnymi siłami możemy wypracować. Zaufajmy tym, którzy deklarują swój czas, siły, możliwości, ale też wiedzę i doświadczenie w pracy na rzecz nas wszystkich. Jeśli nie jesteś gotowa (gotowy) na pracę społeczną, to przyjdź i wspieraj tych, którzy nie szczędząc swoich sił będą nas godnie reprezentować.

Z poważaniem

mgr Barbara Kardasz

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej