http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Zapraszamy udziału w projekcie nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że prowadzi nabór na kursy specjalistyczne prowadzone w ramach projektu numer POWR  07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizowane kursy są nieodpłatne, w ramach kursu uczestnik otrzymuje podręczniki, materiały szkoleniowe (notes, pendrive, długopis), catering. Kursy są prowadzone w trybie stacjonarnym.

Aktualnie prowadzimy nabory na następujące kursy specjalistyczne:

  1. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie – uwaga planowany termin rozpoczęcia kursu to: 04.02.2023
  2. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie – program dla pielęgniarek i położnych,
  3. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie i podczas porodu z wykorzystaniem badań diagnostycznych oraz wykonywania interpretacji badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii – program dla położnych,
  4. Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny – program dla pielęgniarek i położnych,
  5. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – program dla pielęgniarek i położnych,
  6. Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem – program dla pielęgniarek,

W każdym z w/w kursów uczestniczyć może grupa 32 osób, które wcześniej nie brały udziału w kursach realizowanych w ramach tego projektu!

Zapisy na kursy poprzez system SMK

Szczegółowe informacje:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *