http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Zaproszenie na spotkanie dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Elbląg 27.11. 2023 r.

WIEM JAK POMÓC-REAGUJĘ!

W ramach lokalnej kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Urząd Miejski w Elblągu we współpracy ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Elblągu zaprasza na spotkanie pod hasłem „WIEM JAK POMÓC -REAGUJĘ!„, które odbędzie się 27 listopada 2023 r. w Ratuszu Staromiejskim ul. Stary Rynek 25 w sali nr C100 o godz. 10.00.

Do udziału w spotkaniu organizatorzy zapraszają pielęgniarki środowiskowo-rodzinne pracujące w elbląskich przychodniach.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w spotkaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: malgorzata.wereszczynska-lukasiak@umelblag.pl

Zaproszenie