http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Bezpłatna aplikacja mobilna Diagnostic Nurse

BEZPŁATNA APLIKACJA MOBILNA DIAGNOSTIC NURSE JAKO NARZĘDZIE EDUKACYJNE WSPIERAJĄCE
KOMPETENCJE DIAGNOSTYCZNE PIELĘGNIAREK I STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA W OPIECE NAD PACJENTEM

Szanowni Państwo, 

Drogie Koleżanki i Koledzy, 
 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z ogromną radością pragnie udostępnić Członkom samorządu pielęgniarek i położnych zrzeszonym w Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych, bezpłatną aplikację mobilną Diagnostic Nurse jako narzędzie edukacyjne wspierające kompetencje diagnostyczne pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa w opiece nad pacjentem.

Informacja dot. mobilnej aplikacji Diagnostic Nurse