http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2020/02/logo-nowymail-1.png

Koronawirus


„ZROZUMIEĆ COVID-19” – PRAWDA O PANDEMII

Naukowcy opracowali raport „Zrozumieć COVID-19”, który przedstawia aktualny stan wiedzy na temat koronawirusa, prognozy epidemii w sezonie jesienno-zimowym oraz rekomendacje dla obywateli i instytucji – informuje Nauka w Polsce PAP. Jego autorzy zauważają, że setki doniesień, artykułów na ten temat nie pomagają w usystematyzowaniu sprawdzonej wiedzy na ten temat przez społeczeństwo.

– Nadmiar informacji, często sprzecznych, może wywołać dezorientację i sprzyja przyjmowaniu niebezpiecznych dla zdrowia publicznego postaw. Dlatego tak ważna jest publikacja porządkująca wiedzę opracowania – możemy przeczytać w oświadczeniu Polskiej Akademii Nauk. Publikacja dostępna jest bezpłatnie na stronie Polskiej Akademii Nauk https://informacje.pan.pl/images/2020/opracowanie-covid19-14-09-2020/ZrozumiecCovid19_opracowanie_PAN.pdf

Informacje PAN.PL

ZrozumiecCovid19_opracowanie_PAN


Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2h – Aktualizacja z dnia 08.09.2020 r.


WYTYCZNE KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE MEDYCYNY RODZINNEJ DOTYCZĄCE TELEPORAD W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH W CZASIE EPIDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-CoV-2

Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej


Działania podjęte przez Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Bieżące informacje o podjętych działaniach przez Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Pytania i odpowiedzi dotyczące koronawirusa


Apel Prezes NRPiP do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dostępności refundowanych przez NFZ badań na obecność wirusa SARS-CoV-2


Med-Stres SOS: Program wsparcia dla pracowników służby zdrowia w czasie pandemii

Szanowni Państwo,

Jesteśmy zespołem badaczy z Uniwersytetu SWPS. W odpowiedzi na obecną trudną sytuację, jaką jest pandemia wirusa SARS-CoV-2, wraz z psychologami z uniwersytetów w Sztokholmie i Linkoping, przygotowaliśmy program wsparcia dla pracowników służby zdrowia: Med-Stres SOS.

Program dostępny jest online na stronie medstres.sos.pl.

Można z niego korzystać w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy komputer, tablet lub telefon podłączony do internetu. Korzystanie z programu jest bezpłatne. Jednocześnie, chcielibyśmy podkreślić, że program, który udostępniamy nie stanowi psychoterapii, tylko pomoc psychologiczną w radzeniu sobie ze stresem w pracy.

Z wyrazami szacunku:

Zespół Med-Stres SOS medstres@swps.edu.pl


05.05.2020 r

Wytyczne dotyczące dodatkowego świadczenia z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID


04.05.2020 r.

Komunikat NFZ w sprawie dodatkowych środków dla osób udzielających świadczeń w podmiotach w związku z epidemią COVID-19


30.04.2020 r.

W dniu dzisiejszym (30.04.2020 r.) weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Tekst rozporządzenia


RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Koronawirus i przymusowa praca pielęgniarek. Rzecznik Praw Obywatelskich występuje do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

WG do MRPiPS RPO w sprawie art. 15x ustawy covidowej, pielęgniarki


RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Główny Inspektor Pracy odpowiada, czy personel medyczny może powstrzymać się od pracy, gdy nie ma środków ochrony

Odpowiedź Inspekcji Pracy, 23.04.2020


Apel do pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

W związku z sytuacją epidemiologiczną i potrzebą pozyskania dodatkowych pracowników medycznych, którzy mogliby być kierowani do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zwracamy się do Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych o pomoc i zgłaszanie gotowości podjęcia pracy przy pacjentach z COVID-19.

Na podstawie przesłanych zgłoszeń utworzona zostanie lista pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, którzy będą kierowani przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii, prosimy przesyłać bezpośrednio na adres mailowy: biuro@oipip.elblag.pl.  

W załączeniu:

Pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.04.2020 r.

Informacje na temat zasad kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, zatrudnienia, wynagradzania, pokrywania kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz gwarancji należnych osobom kierowanym do pracy 


COVID-19 – NRPiP  – INFORMACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NIPIP

Bieżące informacje o podjętych działaniach przez Zespół Zarządzania kryzysowego NIPiP

Pytania i odpowiedzi dotyczące koronawirusa


Przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu – wyjaśnienia MZ

Pismo NIPiP dotyczące wejścia w życie art. 26b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Odpowiedź z Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ dotyczące wyjaśnienia wątpliwości związanych z interpretacją zapisu art. 26b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej


Aviva Medykom – Bezpłatne ubezpieczenie na życie dla medyków


MINISTER ZDROWIA OPRACOWAŁ INFORMACJE NA TEMAT ZASAD KIEROWANIA DO PRACY PRZY BEZPOŚREDNIM ZWALCZANIU EPIDEMII ZAKAŻEŃ WIRUSEM SARS-CoV-2

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia


NOCNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MEDYKÓW

Psychologowie dla Społeczeństwa uruchomili nocną bezpłatną pomoc psychologiczną dla medyków.

Z nocnej pomocy psychologicznej anonimowo i bezpłatnie korzystać mogą wszyscy przedstawiciele zawodów medycznych z całej Polski.

Specjaliści z PDS oferują wsparcie psychologiczne w godz. 23.00  do 6.00 pod numerem: 22 266 28 72 wyłącznie dla personelu medycznego.

W ciągu dnia z pomocy psychologicznej może skorzystać każdy, kto czuje, że jest w stanie kryzysu psychicznego, potrzebuje rozmowy i wsparcia w tym trudnym czasie.

Kontakty do ponad 250 specjalistów znajdują się na stronie: www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl

Więcej informacji o inicjatywie Psychologowie dla Społeczeństwa: https://www.facebook.com/psychologowiedlaspoleczenstwa  
(https://bit.ly/2Yb7PZC)  


WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej na czas epidemii uruchomiło bezpłatną pomoc psychologiczną dla potrzebujących. Z konsultacji może skorzystać każdy, kto czuje, że jest w stanie kryzysu psychicznego potrzebuje rozmowy i wsparcia psychologicznego. Lista psychoterapeutów PTPP dostępna jest na stronie: http://ptpp.pl/terapeuci-oferujacy-wsparcie/  


Stanowisko środowiska pielęgniarek i położnych wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy  udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem


Korespondencja dotycząca problemów zgłaszanych przez pielęgniarki i położne z Domów Pomocy Społecznej

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kierowane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pielęgniarek i położnych zatrudnionych w DPS

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową

Pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową


Odpowiedź Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na apel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego


21.04.2020 r.

Informacja Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie udzielania przez adwokatów w całej Polsce bezpłatnej pomocy prawnej pracownikom ochrony zdrowia, w tym pielęgniarkom i położnym – powołanym decyzją wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19.


17.04.2020 r.

APEL WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DO ŚRODOWISKA MEDYCZNEGO Z ZAPYTANIEM O GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA PRACY PRZY BEZPOŚREDNIM ZWALCZANIU EPIDEMII KORONAWIRUSA

W związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki zwrócił się do pielęgniarek i położnych z pytaniem o gotowość podjęcia się tego zadania.

W przypadku pozytywnego odzewu ze strony środowiska pielęgniarek i położnych, skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii będzie realizowane na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.). W piśmie zwrócono uwagę na warunki określone w art. 47 ust. 3 ustawy wskazujące, które osoby nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii.

Wojewoda poprosił o przekazanie ewentualnych zgłoszeń do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie do poniedziałku 20 kwietnia br. do końca dnia, drogą mailową na adres: sekrzk@uw.olsztyn.pl

Osoby gotowe podjąć pracę przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS CoV-2 mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 89 52 32 595 lub kierując zapytania drogą mailową na adres: katarzyna.dosla@uw.olsztyn.pl

Apel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego


17.o4.2020 r.

Ważne informacje!

KORONAWIRUS – CO ZROBIĆ, KIEDY DOSTANĘ SKIEROWANIE OD WOJEWODY DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII COVID-19? WSKAZÓWKI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.

PORADNIK SKIEROWANIE DO PRACY

WZÓR odwołania od decyzji wojewody (docx)

WZÓR odwołania od decyzji wojewody (pdf)


Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób które wykonują zawód medyczny – od 1 kwietnia 2020r. na preferencyjnych zasadach


08.04.2020 r.

Opinia prawna w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych


08.04.2020 r.

Jeśli nie my, to kto? Razem walczymy, z koronawirusem! Kupmy niezbędne środki ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych


PYTANIA I ODPOWIEDZI NA TEMAT KORONAWIRUSA


APEL PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.

MÓW PRAWDĘ I NIE ZAMYKAJ NAS W KWARANTANNIE.

Apelujemy do społeczeństwa w przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami. Nie ukrywaj informacji o kontaktach z osobami z zagranicy!

W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem:

  • zadzwoń na infolinię NFZ: 800 190 590
  • skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną

NIE NARAŻAJ INNYCH. ZOSTAŃ W DOMU. ZADZWOŃ.


APEL NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z DNIA 26 MARCA 2020 R. W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZAKRESIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19


APELE ZAWODÓW MEDYCZNYCH

DO RZĄDU POLSKIEGO,DO PACJENTÓW,DO ŚRODOWISKA LEKARSKIEGO

CZYTAJ TREŚĆ DOKUMENTÓW


06.04.2020 r.

ZARZĄDZENIE PREZESA NRZ NR 51/2020/DSOZ ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZASAD SPRAWOZDAWANIA ORAZ WARUNKÓW ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 – Pacjenci i personel medyczny wszystkich szpitali będą mieli zagwarantowany dostęp do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Taką możliwość wprowadza podpisane w dniu 04.04.2020 r. zarządzenie Prezesa NFZ 51/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Koszty testów pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia, który będzie płacił za testy zlecone we wszystkich szpitalach, nie tylko zakaźnych lub oddziałach zakaźnych. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apelowała za wprowadzeniem w trybie natychmiastowym procedury w zakresie przeprowadzania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pielęgniarek i Położnych.

Zarządzenie Nr 51/2020/DSOZ

Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Uzasadnienie


02.04.2020 r.

Stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową


02.04.2020 r.

Apel samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków


27.03.2020 r.

WAŻNE – KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA DO PRACOWNIKÓW SEKTORA OCHRONY ZDROWIA W SPRAWIE ZALECENIA OGRANICZENIA LICZBY MIEJSC WYKONYWANEJ PRACY

Pobierz dokument – Komunikat do pracowników ochrony zdrowia


Koronawirus – opieka długoterminowa chroni nas przed scenariuszem włoskim

APEL KOALICJI NA POMOC NIESAMODZIELNYM – Wsparcie opieki długoterminowej, w obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2


Opinia prawna w przedmiocie oddelegowania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem


Pytania i Odpowiedzi dotyczące koronawirusa


Warsaw Genomics realizuje testy w kierunku SARS-CoV-2

Warsaw Genomics Laboratorium Analiz Genetycznych w Warszawie realizuje testy w kierunku SARS-CoV-2. Wszystkie testy wykonywane są metodami molekularnymi rekomendowanymi przez WHO. Szpitale i placówki medyczne mogą bezpłatnie zlecić badania do laboratoriów Warsaw Genomics.

FORMULARZ ZLECENIA TESTU SARS-COV-2 DLA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Kto może zlecić testy:

  • Stacja sanitarno-epidemiologiczna.
  • Szpitale – lekarz może zlecić test dla pacjenta hospitalizowanego.
  • Lekarze pracujący w szpitalu lub placówce medycznej dla siebie lub innego personelu medycznego, w przypadku objawów zakażenia lub po kontakcie z osobą zakażoną w miejscu pracy.

Więcej na stronie: https://warsawgenomics.pl/sars


WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ – POMOC NAM I NASZYM RODZINOM

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Wojska Obrony Terytorialnej jednoczą siłę, by wspierać przedstawicieli zawodów medycznych, ich rodzin i bliskich podczas pandemii COVID-19. Jesteś pielęgniarką, lekarzem, ratownikiem medycznym? TWOJA RODZINA, potrzebuje pomocy, bo jesteś na dyżurze? TY potrzebujesz pomocy, bo pozostajesz w domowej kwarantannie? Samorząd zawodowy i Wojska Obrony Terytorialnej wesprą Ciebie i Twoich najbliższych. Wyszłaś/wyszedłeś na dyżur, zostawiłeś w domu rodzinę, która może potrzebować pomocy lub musisz pozostać w domowej kwarantannie, jesteś seniorką/seniorem, który związał swoje życie zawodowe z medycyną, możesz liczyć na logistyczne wsparcie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

https://nipip.pl/prestiz-munduru-pomoc-dla-rodzin-personelu-medycznego?fbclid=IwAR15hvbREd63pgXB-mPDKcMBjHYd1kX_ZwFOWPbkxLYyl5cZjQlFJD6JdQE


20.03.2020 r.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY I POŁOŻNYCH

Lęk, stres, negatywne emocje dochodzą do głosu – sięgnij po pomoc – zadzwoń

Przy telefonie od poniedziałku do piątku dyżurują eksperci NIPiP. Wsparcia udzielają:

Jolanta Kruszakin psycholog, psychoterapeutka, interwent kryzysowy. Tel. 605 536 629

Dorota Uliasz psycholog, coach w zakresie skutecznej komunikacji z pacjentem, zarządzania emocjami i stresem. Tel. 607 318 602

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek: od godz. 10.00 do 12.00 Dorota Uliasz; od godz. 17.00 do 19.00 Jolanta Kruszakin

Wtorek: od godz. 10.00 do 12.00 Dorota Uliasz; od godz. 17.00 do 19.00 Jolanta Kruszakin

Środa: od godz. 10.00 do 12.00 Jolanta Kruszakin; od godz. 17.00 do 19.00 Dorota Uliasz

Czwartek: od godz. 10.00 do 12.00 Dorota Uliasz; od godz. 17.00 do 19.00 Jolanta Kruszakin

Piątek: od godz. 10.00 do 12.00 Jolanta Kruszakin; od godz. 17.00 do 19.00 Dorota Uliasz

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu również uruchomiła pomoc psychologiczną dla pielęgniarek i położnych

Małgorzata Olszewska-Niedziałek psycholog

poniedziałki i środy w godz. 16.00 – 17.00

tel. 500 126 150

Aby skorzystać z porady wystarczy podać numer prawa wykonywania zawodu.

Jeżeli będzie taka potrzeba – częstotliwość dyżurów zostanie zwiększona.


ZALECENIA, WYTYCZNE, REKOMENDACJE, SCHEMATY POSTĘPOWANIA, KOMUNIKATY

Zalecenia dla pielęgniarek POZ-Aktualizacja-2.07.2020

Komunikat GIS „Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS”

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS-Co-V-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla położnych rodzinnych/położnych podstawowej opieki zdrowotnej – Aktualizacja z dnia 03.06.2020 r.

Komunikat GIS – zestawienie wytycznych zamieszczonych na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS – stan na dzień 21.05.2020 r

Aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej

Aktualne zalecenia i wytyczne dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen

Uaktualnione zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych/pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach

Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych/pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej z dnia 30.04.2020 r. dotyczące przeprowadzania badań bilansowych w czasie pandemii COVID-19

Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19

Zasady pobierania i transportu materiału do badań metodami molekularnymi RT PCR w kierunku SARS-CoV-2

Aktualizacja zaleceń postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2 – stan na dzień 22.04.2020 r.

Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie epidemii COVID-19

Rekomendacja dla pielęgniarskiej kadry zarządzającej szpitalami w zakresie podjęcia działań przygotowujących pielęgniarki do opieki nad chorymi leczonymi w oddziałach intensywnej terapii w sytuacji rozwoju epidemii COVID-19

Wytyczne zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w zakresie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 w środowisku szpitalnym

Zalecenia postępowania dla pielęgniarek ratunkowych w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i stale rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 – chorobę wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2

Wybrane zalecenia postępowania w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii z pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 – stan nadzień 14.04.2020 r

Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 6.04.2020 r.dotyczące stosowania środków ochrony osobistej oraz sposób organizacji pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc medyczna dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19

Odpowiedź GIS w sprawie testów na koronawirusa

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa

Wytyczne postępowania dla pielęgniarek mających kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2

Bieżące i wybrane zalecenia w opiece pielęgniarskiej w psychiatrii i leczeniu uzależnień. Stan na dzień 03.04.2020 r.

Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 . Aktualizacja z dnia 02.04.2020 r.

Wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę. Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2

SARS-CoV-2: Zalecenia dla instrumentariuszek i pielęgniarek operacyjnych

Zalecenia dotyczące organizacji udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 -stan na dzień 02.04.2020 r

Zalecenia w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych

Zasady sprawowania opieki nad chorymi wentylowanymi w domu w aspekcie prewencji przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla położnych rodzinnych/ położnych podstawowej opieki zdrowotnej – aktualizacja z dnia 30.03.2020 r.

Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV- 2

Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym – źródło NIPiP

Zasady opieki domowej pacjentów podejrzanych o zachorowanie na nowego koronawirusa COVID-19 z łagodnymi objawami oraz zasady postępowania z osobami z kontaktu – pośrednie zalecenia – źródło NIPiP

Wytyczne postępowania dla pielęgniarek mających kontakt z osobą zakażoną SARS-COV-2 – źródło MZ

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ), Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych- źródło MZ

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 23.03.2020 r. – DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD ZAKAŻENIAMI U LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

Film – Jak założyć i zdjąć środki ochrony indywidualnej

Algorytm postępowania w sytuacji podejrzenia COVID-19 wersja 20.03.2020- źródło MZ

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Nowe Zalecenia dla kobiet w okresie okołoporodowym w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2- źródło MZ

Rekomendacje IPAC (Centrum profilaktyki i kontroli zakażeń w Ontario) odnośnie stosowania środków ochrony osobistej podczas sprawowania opieki nad osobami z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia COVID-19- źródło NIPiP

Wytyczne postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) dla podmiotów, wykonujących działalność leczniczą, udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych- źródło NIPiP:

WYTYCZNE-SARS-2-6.03.2020

Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dot. realizacji świadczeń przez położne POZ w warunkach pandemii COVID-19

Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPRAWIE POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO U CHORYCH Z ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2- źródło MZ

Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)- źródło GIS

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii w związku z pandemią wirusa COVID-19

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników odnośnie postępowania w TYPOWYCH oddziałach ginekologiczno – położniczych (które nie są dedykowane do leczenia osób z rozpoznaną infekcją koronawirusem) w aktualnej sytuacji pandemii koronawirusem COVID-19

Rekomendacje postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19)

Załącznik nr 1 do rekomendacji PLAKAT DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

Załącznik nr 2 TECHNIKA HIGIENICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK ZGODNIE Z WHO

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2


POWOŁANIE ZESPOŁU DS. STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO PRZY OKRĘGOWEJ RADZIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA CZŁONKÓW OIPIP W ELBLĄGU

17 marca 2020 r. Członkowie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu powołali Zespół ds. stanu zagrożenia epidemicznego, w składzie:

Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP,

Elżbieta Fałkowska Wiceprzewodnicząca ORPiP

Zofia Kasprowicz Sekretarz ORPiP,

Grażyna Onoszko-Półtorak Skarbnik ORPiP

Regina Zimnoch Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Bożena Machura Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych.

Na pierwszym posiedzeniu zespołu w dniu 17 marca 2020 r. podjęto decyzję o zabezpieczeniu pielęgniarek i położnych, członków OIPiP w Elblągu w możliwość korzystania z porad psychologa.

Psycholog będzie udzielał porad i wsparcia telefonicznie, dwa razy w tygodniu: poniedziałki i środy w godzinach 16.00 – 17.00. Telefon kontaktowy: 500 126 150. Aby skorzystać z porady wystarczy podać numer prawa wykonywania zawodu. Jeżeli będzie taka potrzeba – częstotliwość dyżurów zostanie zwiększona.


AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNEJ SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z PANDEMIĄ WIRUSA SARS-CoV-2

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego


Zmiany przepisów prawnych dla pielęgniarek i położnych w czasie epidemii COVID-19


Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych


Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej


KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA W SPRAWIE ZAOPATRZENIA W ŚRODKI OCHRONNE PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ


Informacja Prezes NIPiP w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w związku z pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 w dniu 16 marca 2020 r. powołał Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP. Celem zespołu jest stały monitoring sytuacji oraz wypracowanie rozwiązań i rekomendacji w obszarze:

  • zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz pielęgniarkom i położnym w czasie pandemii;
  • działań w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2;
  • znalezienie sposobów wychodzenia z kryzysu – wypracowanie rekomendacji w obszarze rozwiązań prawnych oraz ekonomicznych.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych uruchomiła również specjalną stronę internetową na której znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa.

Link do strony: nipip.pl/koronawirus/

Wykaz aktów prawnych związane z wykonywaniem zawodów, w obecnej sytuacji epidemiologicznej


KOMUNIKAT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SPRAWIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH LUB SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI W OKRESIE OGŁOSZONEGO STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-CoV-2


KOMUNIKATY NFZ

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat Centrali NFZ dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej „Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach: tlenoterapia domowa,żywienie pozajelitowe w warunkach domowych, żywienie dojelitowe w warunkach domowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dla świadczeniodawców POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dotyczący realizacji świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej


Ministerstwo Zdrowia

Aktualne informacje i zalecenia link: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie


Narodowy Fundusz Zdrowia

Aktualne Informacje i komunikaty link: https://www.nfz.gov.pl/


PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Informacje i aktualności dot. wirusa SARS-CoV-2  link: https://www.pzh.gov.pl/aktualnosci-dot-wirusa-sars-cov-2/


Główny Inspektorat Sanitarny

Aktualności i komunikaty link: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

Aktualności i komunikaty link: http://www.psseelblag.nowybip.pl/


Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny udostępnia algorytm postępowania dla POZ, AOS, NŚOZ, szpitali, zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych Państwowego Ratownictwa Medycznego w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Schemat postępowania dla POZ,AOS,NIŚOZ

Schemat postępowania dla zespołów ratownictwa medycznego

Schemat postępowania dla zespołów dyspozytorów medycznych

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem


Całodobowe telefony alarmowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie koronawirusa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego


Materiały z Ministerstwa Zdrowia dot. Kampanii edukacyjnej dedykowanej koronawirusowi

  1. link do strony internetowej dedykowanej kampanii: www.gov.pl/koronawirus
  2. link do stron mediów społecznościowych z przydatnymi informacjami:

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s

Facebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/

Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19


Apel Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie postępowania przeciwepidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa (SARS-CaV-2) na obszarze Polski skierowany do profesjonalistów medycznych – pielęgniarek, położnych, kadry zarządzającej sektorem ochrony zdrowia i organów władzy publicznej