http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Koronawirus

Aktualne wytyczne i rekomendacje MZ i GIS dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń


KWALIFIKOWANIE DO SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 TAKŻE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW LICENCJACKICH

NA KIERUNKU PIELEGNIARSTWO

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających  badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 wprowadza zmiany z tym zakresie. Studenci piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz absolwenci studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo uzyskali uprawnienia do kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 na okres do 6 miesięcy od dnia ukończenia tych studiów. Warunkiem jest nadzór lekarza albo osoby wykonującej zawód lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej oraz uzyskanie dokumentu potwierdzającego posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień wydanego przez uczelnię prowadzącą to kształcenia. Okres  sześciu miesięcy, o którym mowa w rozporządzeniu wynika z faktu uwzględnienia czasu potrzebnego na uzyskanie uprawnień zawodowych i nadania prawa wykonywania zawodu.

Zobacz rozporządzenie


Mobilne jednostki szczepień (MJS) (wykonywanie szczepień przez pielęgniarki i położne)

W ramach Narodowego Programu Szczepień powstał program pn. Mobilne Jednostki Szczepień (MJS), umożliwiający m.in. pielęgniarkom i położnym wykonywanie szczepień przeciw COVID-19 indywidualnie poza placówkami medycznymi.

Podstawowe informacje na temat wytycznych oraz organizacji procesu programu MJS są dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/wytyczne-dla-mobilnych-jednostek-szczepien

Rejestracja/logowanie dla osób zainteresowanych pracą w charakterze MJS

https://szczepimyrazem.mz.gov.pl/

Mobilne Jednostki Szczepień

Wytyczne zostały opracowane przez zespół KPRM, MZ, NFZ, RARS, GIF, GIS i CeZ. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny i Główny Inspektorat Sanitarny.

Mobilna Jednostka Szczepień to profesjonalista medyczny wykonujący indywidualnie (samodzielnie) szczepienia poza punktami szczepień działającymi w ramach Narodowego Programu Szczepień. Głównym celem przyświecającym stworzeniu MJS jest dotarcie do jak najszerszego grona osób potencjalnie zainteresowanych zaszczepieniem się przeciwko Covid-19.

JESTEŚ MEDYKIEM? ZGŁOŚ SIĘ JAKO MJS
Kwalifikacje do wzięcia udziału w programie MJS

Program szczepień w formule MJS dedykowany jest dla przedstawicieli poniższych zawodów:

 • lekarze (z nieograniczonym prawem wykonywania zawodu),
 • ratownicy medyczni,
 • pielęgniarki,
 • położne,
 • felczer.

Osoby szczepiące jako MJS powinny posiadać niezbędne umiejętności do bezpiecznego przeprowadzania szczepień, m.in.:

 • przygotowywanie dawek szczepionek do podania,
 • wykonanie podania domięśniowego szczepionki,
 • obsługa aplikacji gabinet.gov.pl (w szczególności wypełnienie e-karty szczepień),
 • udzielanie pierwszej pomocy.

W przypadku ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i felczerów rekomendowany jest minimum rok doświadczenia zawodowego (czynnego wykonywania zawodu w postaci udzielania świadczeń zdrowotnych).


AKTUALIZACJA KWESTIONARIUSZY WSTĘPNEGO WYWIADU PRZESIEWOWEGO PRZED SZCZEPIENIEM COVID-19 

(STAN NA DZIEŃ 15.05.2021 R.)

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 (aktualizacja z dnia 15.05.2021 r.)

Pobierz wersję PDF

Pobierz wersję WORD

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczenieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 (wersja z dnia 15.05.2021 r.)

Pobierz wersję PDF

Pobierz wersję WORD


NOWE UPRAWNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


WYTYCZNE MZ DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PUNKTÓW SZCZEPIEŃ

Wytyczne dotyczące organizacji Punktów Szczepień Powszechnych

Wytyczne dotyczące organizacji punktów drive-thru realizujących szczepienia przeciwko COVID-19


OPINIE PRAWNE

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE UPRAWNIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH DO OBOWIĄZKOWYCH I ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE UPRAWNIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH DO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO COVID-19


NOWY KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEGO WYWIADU PRZESIEWOWEGO PRZED SZCZEPIENIEM OSOBY DOROSŁEJ
PRZECIW COVID-19

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19


KWALIFIKACJA OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH BADANIA KWALIFIKACYJNE
I SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIWKO CIVID-19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021 poz. 668)


WSPARCIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA

Szanowni Państwo,

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych we współpracy z INTER Polska uruchomiła bezpłatną pomoc psychologiczną dla pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki i położne mogą korzystać ze wsparcia Doroty ULIASZ – coach w zakresie skutecznej komunikacji z pacjentem, zarządzania emocjami i stresem.

Wystarczy, że wyślą wiadomość, ze swoim imieniem i numerem telefonu na adres mailowy: psycholog@nipip.pl

Pani psycholog oddzwoni i ustali termin oraz czas trwania terapii.


WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy

W dniu 16 marca 2021 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podjęła uchwałę nr 401/VII/2021 w sprawie zaprzestania udzielania pomocy finansowej w sytuacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia czyli od dnia 16 marca 2021 r. Z tym też dniem nie będą już przyjmowane wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Jednocześnie informuję, że dla osób które będą chorowały na COVID-19 w dalszym ciągu istnieje możliwość korzystania z zapomóg losowych przyznawanych na podstawie obowiązującego Regulaminu, składając wniosek do Komisji Socjalno-Bytowej działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Tym samym osoby, u których przebieg choroby będzie ciężki nie pozostaną bez wsparcia ze strony samorządu.

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu

Halina Nowik


PILNE

Potrzebne wsparcie dla Szpitala Południowego w Warszawie

Informacja o rekrutacji pielęgniarek do szpitala tymczasowego dla pacjentów chorych na COVID-19


WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB Z GRUPY „0” 

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

Koleżanki i Koledzy,

JEŻELI Z RÓŻNYCH PRZYCZYN NIE OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO DO CHWILI OBECNEJ SKIEROWANIA NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID-19 A NALEŻYCIE DO GRUPY „0” i CHCIELIBYŚCIE ZASZCZEPIĆ SIĘ, TO PROSIMY O PILNY KONTAKT Z BIUREM OKRĘGOWEJ IZBY PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU.

ZGŁOSZENIA ZAWIERAJĄCE: IMIĘ, NAZWISKO, MIEJSCE ZATRUDNIENIA / STANOWISKO (PRACOWNIK MEDYCZNY/NIEMEDYCZNY), NUMER TELEFONU DO KONTAKTU, PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES E-MAIL: biuro@oipip.elblag.pl LUB TELEFONICZNIE: 55 233 98 79.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE PRZEWIDYWANY TERMIN WZNOWIENIA SZCZEPIEŃ PIERWSZĄ DAWKĄ OSÓB Z GRUPY „0” TO 1 MARCA 2021 R


LIST OTWARTY PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Treść dokumentu tutaj


STANOWISKO KONSULTANTÓW KRAJOWYCH: MEDYCYNY RODZINNEJ, CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WE WSPÓŁPRACY Z RADĄ MEDYCZNĄ PRZY PREMIERZE RP Z DNIA 01.02.2021

Zalecenia dotyczące postępowania u osoby z chorobą COVID-19 leczoną w domu – pobierz dokument


SOS – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE


KOMUNIKAT DLA OSÓB Z GRUPY 0 – Ruszyły dodatkowe Szczepienia kadry medycznej w 5 szpitalach

Specjalnie dla medyków od 12 stycznia zostały otwarte punkty szczepień w szpitalach rezerwowych lub szpitalach macierzystych w 5 miastach: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław. Tam mogą zgłaszać się osoby posiadające prawo wykonywania zawodu. 

Punkty szczepień w szpitalach rezerwowych

Uprzejmie prosimy, aby przed udaniem się na szczepienie umówić się na odpowiedni termin, kontaktując się z wybranym szpitalem.

Warszawa

Szpitala CSK MSWiA w Warszawie przy ul. KS. J. Poniatowskiego 1 na Stadionie PGE Narodowy

Kontakt do punktu: koordynator: Michał Hampel  telefon 22  508 15 52, e-mail: szczepieniacovid@cskmswia.pl

Wrocław

3 punkty szczepień:
– 1 i 2: USK Wrocław ul. Borowska 213 oraz M. Curie Skłodowskiej 50/52, koordynator Adriana Krawczyk, tel. kontaktowe 885 853 062885 853 123
– 3: USK Strzelin, ul. Wrocławska 46

Kontakt do punktu: koordynator: Jachymowska Renata, telefon 661 384 468

Katowice

Szpital Tymczasowy Plac Sławika i Antalla 1 w Katowicach

Kontakt do punktu: koordynator Edyta Kozioł, telefon: 783 101 100,  e-mail: medycynapracy@zozmswia.katowice.pl;  szczepienia@zozmswia.katowice.pl

Gdańsk

3 punkty szczepień:
lokalizacja na teren Gdańska:
– ul. Kartuska 4/6 Szpital / parter
– ul. Wesoła  Przychodnia / I piętro

lokalizacja na terenie Sopotu:
– ul. Bitwy pod Płowcami  63/65  Sanatorium MSWiA Helios / Szpital Tymczasowy

Kontakt do punktu: telefon koordynatora 786 991 786, e-mail epidem@zozmswia.gda.pl  (adres mailowy po 15 stycznia będzie zmieniony)

Poznań

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu jako Szpital Węzłowy:
1. Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie wjazd Bramą nr 2 od ul. Śniadeckich Pawilon nr 5a

Kontakt do punktu: koordynator: Monika Gwiazda, telefon: 786812196, e-mail: szczepienia@skpp.edu.pl

Wszystkie osoby, które mieszczą się w gr 0 proszone są o zgłoszenie do 14.01 chęci zaszczepienia za pośrednictwem formularza dostępnego na online https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/ oraz zgłoszenie się do wybranego szpitala węzłowego w celu umówienia terminu szczepienia.

W szpitalach węzłowych szczepienie pierwszą dawką planowane jest zakończenie do końca stycznia br.

Osoby, które nie zgłoszą się do szpitala węzłowego w tym terminie, będą mogły zapisać się na szczepienie później w wybranym populacyjnym punkcie szczepień lub specjalnie utworzonym punkcie szczepień w szpitalu rezerwowym/prowadzącym szpital rezerwowy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dla-osob-z-gr-0


Materiały informacyjne dla szpitali i pacjentów dotyczące szczepień przeciwko COVID-19


WAŻNE KOMUNIKAT CENTRALI NFZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2020 r. – INFOLINIA NARODOWEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

989 – to numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.


WAŻNE – KOMUNIKAT ZUS z dnia 11 grudnia 2020 r.- Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych, których niezdolność do pracy, kwarantanna, izolacja, izolacja w warunkach domowych jest związana z wykonywaniem obowiązków służbowych 

OSOBY ZATRUDNIONE W PODMIOCIE LECZNICZYM – ZASIŁEK CHOROBOWY W WYSOKOŚCI 100% PODSTAWY WYMIARU

Ubezpieczony, który jest zatrudniony w podmiocie leczniczym oraz:

 • odbywa kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych, jeśli wynikają one ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie

albo

 • jest niezdolny do pracy z powodu COVID-19, a niezdolność ta powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikajacych z zatrudnienia w tym podmiocie

ma od 5 września 2020 r. prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru.

WAŻNE

Jeżeli spełnione są powyższe warunki, pracownik (osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę) który jest zatrudniony w podmiocie leczniczym ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 % podstawy wymiaru, nawet jeśli nie wyczerpał jeszcze w danym roku kalendarzowym okresu 33 lub 14 dni wypłaty wynagrodzenia  za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo (np. pracownicy) jak i dobrowolnie (np. zleceniobiorcy).

Pełna treść komunikatu: tutaj

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych z dnia 11 grudnia 2020 r

Oświadczenie ubezpieczonego, że niezdolność do pracy wynika z COVID-19


Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii

Wskazówki dla pielęgniarki i położnej


APEL DO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY O WSPARCIE ZAWODOWE PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO

W ODDZIAŁACH CENTRUM MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z.O.O. W BRANIEWIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Pielęgniarki i Pielęgniarze

Wychodząc naprzeciw prośbie skierowanej przez Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Braniewie o wsparcie i pomoc w uzupełnieniu brakującego personelu pielęgniarskiego do pracy w oddziale dedykowanym osobom z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV-2, zwracamy się do Państwa z apelem o podjęcie czynności zawodowych w opiece nad pacjentami chorującymi na COVID-19.

Wszystkie koleżanki i kolegów, którzy mogliby od zaraz wspomóc kadrę pielęgniarską w/w placówki proszone są o kontakt z Przełożoną Pielęgniarek mgr Janiną Ogińską tel. 55 620 83 71 lub z Sekretariatem Placówki tel. 55 620 83 61.

Apel o wsparcie Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z.o.o. w Braniewie


REHABILITACYJNA PO COVID-19

W Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa Spółka z o.o. jest nowy pakiet dedykowany osobom dorosłym oraz dzieciom po przebytej chorobie COVID-19. Celem pobytu jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej oraz wsparcie zdrowia psychicznego. Zadaniem programu jest oddziaływanie lecznicze na osoby, u których zaprzestanie rehabilitacji spowodowałoby pogorszenie stanu zdrowia.

Szczegóły dostępne pod adresem: https://uzdrowisko-swieradow.pl/rehabilitacja-po–covid–owa/package/uzdroswieradow/pl/35035


 WSPARCIE ELBLĄSKIEJ UCZELNI HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNEJ

W tym trudnym czasie pandemii chcemy wspierać, tych którzy leczą i wspierają osoby chore. W związku z tym, Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna serdecznie zaprasza na krótki film pt. „Jak sobie radzić z agresją pacjenta”  https://www.youtube.com/embed/FCzGeUCH-K0

Film zrealizowany został przez pracowników kierunku Psychologia, który już od dwóch lat prowadzony jest na EUH-E. Film wraz z prezentacją adresowany jest szczególnie do pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych.

Ponadto już teraz, w KAŻDY CZWARTEK (do końca grudnia, z wyjątkiem 24.12.2020 r.) w GODZINACH od 16.00 do 17.30 pod numerem telefonu 608-018-008 NIEODPŁATNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO W ZAKRESIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM PANDEMII COVID-19 będzie udzielał psycholog, wykładowca Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej dr Ryszard Makarowski, profesor EUH-E.


Komunikat Ministra Zdrowia z 14 listopada 2020 r. – Jestem pracownikiem służby zdrowia – kiedy mam obowiązek poddać się kwarantannie


PREZYDENT  RP PODPISAŁ USTAWĘ Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA BR. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM SYTUACJOM KRYZYSOWYM ZWIĄZANYM Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

Informacja w sprawie ustawy z dnia 28 października br. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Źródło: https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,63,listopad-2020-r.html


WAŻNE! AKTUALNOŚCI CENTRALI NFZ

ZMIANY W DODATKU COVIDOWYM DLA MEDYKÓW


ŚWIADCZENIA DODATKOWE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO WALCZĄCEGO Z COVID-19

W dniu 1 listopada br. Minister Zdrowia podpisał polecenie dla Prezesa NFZ, nakazujące od 1 listopada podniesienie o 100% wynagrodzenia (jako świadczenia dodatkowego) dla personelu medycznego walczącego z COVID-19, w tym także dla ratowników medycznych i diagnostów laboratoriów szpitalnych.

Żródło: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1322909044680654848


MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK – AWARYJNA ADAPTACJA DO PRACY W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII DLA PIELĘGNIAREK NIEPRACUJĄCYCH W ODDZIAŁACH INTENSYWNEJ TERAPII

AWARYJNA ADAPTACJA DO PRACY W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII DLA PIELĘGNIAREK NIEPRACUJĄCYCH W ODDZIAŁACH INTENSYWNEJ TERAPII


PRZYPOMINAMY – CO ZROBIĆ, KIEDY DOSTANĘ SKIEROWANIE OD WOJEWODY DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII COVID-19. WSKAZÓWKI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

Poradnik


POMOC FINANSOWA W SYTUACJI ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2 WYWOŁUJACYM CHOROBĘ COVID-19 DLA CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH

Uchwała Nr 352 ORPiP z dnia 13.10.2020 r. w sprawie pomocy finansowej w sytuacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego załącznik do Uchwały Nr 352 ORPiP z dnia 13.10.2020 r

Oświadczenie o przekazaniu kwoty zapomogi na wskazane konto bankowe załącznik do uchwały Nr 352 ORPiP z dnia 13.10.2020 r.


Mobilne punkty pobrań wymazów COVID-19


POTRZEBNA POMOC I WSPARCIE KADROWE

W ODDZIAŁACH DEDYKOWANYCH PACJENTOM ZAKAŻONYM WIRUSEM SARS-CoV-2 W ELBLĄGU I BRANIEWIE

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na prośbę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie  ponawiamy apel o zgłaszanie się Pielęgniarek/Pielęgniarzy gotowych podjąć zatrudnienie w Szpitalach w Elblągu i Braniewie, w oddziałach dedykowanych pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z działami kadr szpitali:

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, tel.:  798 949 737 lub 55 239 45 67, e-mail: kadry@szpitalmiejski.elblag.pl

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie tel: 55 620 83 71 lub 55 620 83 64

lub z Biurem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu te. 55 233 98 79, e-mail: biuro@oipip.elblag.pl

Halina Nowik

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Elblągu


Dodatek do wynagrodzenia związany z ograniczeniem pracy do jednego miejsca

Pismo NIPiP do MZ

Odpowiedź MZ


Rzeczywistość wcale nie wirtualna COVID-19 w pielęgniarskim obiektywie


Zasady zlecania testów na koronawirusa


„ZROZUMIEĆ COVID-19” – PRAWDA O PANDEMII

Naukowcy opracowali raport „Zrozumieć COVID-19”, który przedstawia aktualny stan wiedzy na temat koronawirusa, prognozy epidemii w sezonie jesienno-zimowym oraz rekomendacje dla obywateli i instytucji – informuje Nauka w Polsce PAP. Jego autorzy zauważają, że setki doniesień, artykułów na ten temat nie pomagają w usystematyzowaniu sprawdzonej wiedzy na ten temat przez społeczeństwo.

– Nadmiar informacji, często sprzecznych, może wywołać dezorientację i sprzyja przyjmowaniu niebezpiecznych dla zdrowia publicznego postaw. Dlatego tak ważna jest publikacja porządkująca wiedzę opracowania – możemy przeczytać w oświadczeniu Polskiej Akademii Nauk. Publikacja dostępna jest bezpłatnie na stronie Polskiej Akademii Nauk https://informacje.pan.pl/images/2020/opracowanie-covid19-14-09-2020/ZrozumiecCovid19_opracowanie_PAN.pdf

Informacje PAN.PL

ZrozumiecCovid19_opracowanie_PAN


Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Informacja Prezes NIPiP w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w związku z pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 w dniu 16 marca 2020 r. powołał Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP. Celem zespołu jest stały monitoring sytuacji oraz wypracowanie rozwiązań i rekomendacji w obszarze:

 • zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz pielęgniarkom i położnym w czasie pandemii;
 • działań w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2;
 • znalezienie sposobów wychodzenia z kryzysu – wypracowanie rekomendacji w obszarze rozwiązań prawnych oraz ekonomicznych.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych uruchomiła również specjalną stronę internetową na której znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa.

Link do strony: nipip.pl/koronawirus/

Bieżące informacje o podjętych działaniach przez Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Pytania i odpowiedzi dotyczące koronawirusa


Komunikat ZUS – Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób wykonujących zawód medyczny – od 5 września 2020 r. na ogólnych zasadach


WYTYCZNE I ZALECENIA


Materiały nt. COVID 19 (do pobrania)


APELE, STANOWISKA

Stanowisko nr 48 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych oraz zatrudnionych tam pielęgniarek w3 czasie epidemii SARS-CoV-2

Stanowisko nr 47 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uregulowania statusu zawodu opiekuna medycznego oraz jego kompetencji zawodowych

Stanowisko nr 46 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie stosowania prawidłowej interpretacji przez podmioty lecznicze przepisu art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r. , poz. 562, z późn. zm.) wprowadzonej zmianą w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Stanowisko nr 45 w sprawie złożenia do Komisji Zdrowia Senatu RP wniosku o ujęcie w sprawozdaniu Komisji Zdrowia Senatu RP do uchwalonej przez Sejm 27 listopada 2020 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (druk sejmowy 763, 776 i 776A; druk senacki: 279) poprawek dotyczących procedury dostępu do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej dla osób, które posiadają dyplomy uzyskane w państwach trzecich nienależących do Unii Europejskiej zmierzających do zaniechania przyjęcia tej regulacji i przyjęcia sprawozdania Komisji Zdrowia Senatu RP przez Senat RP w tym zakresie

APEL PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH DO PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE DZIAŁAŃ PAŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA W CZASIE EPIDEMII

Stanowisko Nr 44 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i położnych z dnia 30 października 2020 r. w sprawie propozycji zmiany zapisów polegających na uchyleniu przepisów przyznających 100% dodatku do wynagrodzenia wszystkim osobom wykonującym zawody medyczne, które realizują świadczenia zdrowotne na rzecz osób chorych lub zarażonych wirusem SARS-CoV-2

Stanowisko Nr 43 w sprawie medialnej wypowiedzi Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina

Stanowisko Nr 42 w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia w życie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2020 poz. 562 ze zm)

Opinia prawna w sprawie skierowania lub przeniesienia położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki

Komentarz do art. 13 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Stanowisko Nr 40 w sprawie prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy

Apel Prezes NRPiP do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dostępności refundowanych przez NFZ badań na obecność wirusa SARS-CoV-2

Stanowisko środowiska pielęgniarek i położnych wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy  udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem

APEL PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. MÓW PRAWDĘ I NIE ZAMYKAJ NAS W KWARANTANNIE.

Apelujemy do społeczeństwa w przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami. Nie ukrywaj informacji o kontaktach z osobami z zagranicy!

W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem:

 • zadzwoń na infolinię NFZ: 800 190 590
 • skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną

NIE NARAŻAJ INNYCH. ZOSTAŃ W DOMU. ZADZWOŃ.

Stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową

Pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2020 r.

APEL NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z DNIA 26 MARCA 2020 R. W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZAKRESIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Apel samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków

APEL KOALICJI NA POMOC NIESAMODZIELNYM – Wsparcie opieki długoterminowej, w obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2

APELE ZAWODÓW MEDYCZNYCH DO RZĄDU POLSKIEGO, DO PACJENTÓW, DO ŚRODOWISKA LEKARSKIEGO

CZYTAJ TREŚĆ DOKUMENTÓW

Apel Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie postępowania przeciwepidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa (SARS-CaV-2) na obszarze Polski skierowany do profesjonalistów medycznych – pielęgniarek, położnych, kadry zarządzającej sektorem ochrony zdrowia i organów władzy publicznej


BARDZO WAŻNE INFORMACJE DOT. SKIEROWANIA DO PRACY PRZEZ WOJEWODĘ, ODDELEGOWANIA PRZEZ PRACOWAWCĘ, OGRANICZENIA WYKONYWANIA PRACY W WIELU MIEJSCACH W ZWIĄZKU Z COVID 19

Czy osoba mająca prawo wykonywania zawodu położnej w okresie stanu epidemii – może wykonywać zawód na stanowisku pielęgniarki?

Komentarz do art. 13 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Opinia prawna w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych

KORONAWIRUS – CO ZROBIĆ, KIEDY DOSTANĘ SKIEROWANIE OD WOJEWODY DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII COVID-19? WSKAZÓWKI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.

PORADNIK SKIEROWANIE DO PRACY

WZÓR odwołania od decyzji wojewody (docx)

WZÓR odwołania od decyzji wojewody (pdf)

Opinia prawna w sprawie oddelegowywania pielęgniarek i położnych przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii, do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem

Wytyczne dotyczące dodatkowego świadczenia z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID

Komunikat NFZ w sprawie dodatkowych środków dla osób udzielających świadczeń w podmiotach w związku z epidemią COVID-19

30.04.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Tekst rozporządzenia

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zalecenia ograniczenia liczby miejsc wykonywania pracy

Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat zasad kierowania do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2

Pomoc prawna dla medyka – pytania i odpowiedzi (Biuletyn Informacyjny)


WYSTĄPIENIA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH, RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10.12,2020 r. Koronawirus. Zasiłek dla pracowników podmiotów leczniczych

Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta z 16 listopada 2020 r. – Koronawirus. Rzecznik wskazuje MZ najważniejsze problemy systemu ochrony zdrowia do rozwiązania

Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich z 13 listopada 2020 r. – RPO do Premiera RP w sprawie niepublikowanej ustawy z dnia 28 października br. o pomocy dla służby zdrowia

Koronawirus i przymusowa praca pielęgniarek. Rzecznik Praw Obywatelskich występuje do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

WG do MRPiPS RPO w sprawie art. 15x ustawy covidowej, pielęgniarki

Główny Inspektor Pracy odpowiada, czy personel medyczny może powstrzymać się od pracy, gdy nie ma środków ochrony

Odpowiedź Inspekcji Pracy, 23.04.2020


Apel do pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

W związku z sytuacją epidemiologiczną i potrzebą pozyskania dodatkowych pracowników medycznych, którzy mogliby być kierowani do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zwracamy się do Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych o pomoc i zgłaszanie gotowości podjęcia pracy przy pacjentach z COVID-19.

Na podstawie przesłanych zgłoszeń utworzona zostanie lista pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, którzy będą kierowani przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii, prosimy przesyłać bezpośrednio na adres mailowy: biuro@oipip.elblag.pl.  

W załączeniu:

Pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.04.2020 r.


Przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu – wyjaśnienia MZ

Pismo NIPiP dotyczące wejścia w życie art. 26b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Odpowiedź z Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ dotyczące wyjaśnienia wątpliwości związanych z interpretacją zapisu art. 26b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej


PROGRAMY WSPARCIA  W CZASIE PANDEMII

Szanowni Państwo,

Jesteśmy zespołem badaczy z Uniwersytetu SWPS. W odpowiedzi na obecną trudną sytuację, jaką jest pandemia wirusa SARS-CoV-2, wraz z psychologami z uniwersytetów w Sztokholmie i Linkoping, przygotowaliśmy program wsparcia dla pracowników służby zdrowia: Med-Stres SOS. Program dostępny jest online na stronie medstres.sos.pl. Można z niego korzystać w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy komputer, tablet lub telefon podłączony do internetu. Korzystanie z programu jest bezpłatne. Jednocześnie, chcielibyśmy podkreślić, że program, który udostępniamy nie stanowi psychoterapii, tylko pomoc psychologiczną w radzeniu sobie ze stresem w pracy.

Z wyrazami szacunku: Zespół Med-Stres SOS medstres@swps.edu.pl

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej na czas epidemii uruchomiło bezpłatną pomoc psychologiczną dla potrzebujących. Z konsultacji może skorzystać każdy, kto czuje, że jest w stanie kryzysu psychicznego potrzebuje rozmowy i wsparcia psychologicznego. Lista psychoterapeutów PTPP dostępna jest na stronie: http://ptpp.pl/terapeuci-oferujacy-wsparcie/  

Nocna pomoc psychologiczna dla pracowników

Psychologowie dla Społeczeństwa uruchomili nocną bezpłatną pomoc psychologiczną dla medyków. Z nocnej pomocy psychologicznej anonimowo i bezpłatnie korzystać mogą wszyscy przedstawiciele zawodów medycznych z całej Polski. Specjaliści z PDS oferują wsparcie psychologiczne w godz. 23.00  do 6.00 pod numerem: 22 266 28 72 wyłącznie dla personelu medycznego. W ciągu dnia z pomocy psychologicznej może skorzystać każdy, kto czuje, że jest w stanie kryzysu psychicznego, potrzebuje rozmowy i wsparcia w tym trudnym czasie.

Kontakty do ponad 250 specjalistów znajdują się na stronie: www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl

Więcej informacji o inicjatywie Psychologowie dla Społeczeństwa: 

https://www.facebook.com/psychologowiedlaspoleczenstwa  
(https://bit.ly/2Yb7PZC)  

Wsparcie psychologiczne dla Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych

Lęk, stres, negatywne emocje dochodzą do głosu – sięgnij po pomoc – zadzwoń

Przy telefonie od poniedziałku do piątku dyżurują eksperci NIPiP. Wsparcia udzielają:

Jolanta Kruszakin psycholog, psychoterapeutka, interwent kryzysowy. Tel. 605 536 629

Dorota Uliasz psycholog, coach w zakresie skutecznej komunikacji z pacjentem, zarządzania emocjami i stresem. Tel. 607 318 602

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek: od godz. 10.00 do 12.00 Dorota Uliasz; od godz. 17.00 do 19.00 Jolanta Kruszakin

Wtorek: od godz. 10.00 do 12.00 Dorota Uliasz; od godz. 17.00 do 19.00 Jolanta Kruszakin

Środa: od godz. 10.00 do 12.00 Jolanta Kruszakin; od godz. 17.00 do 19.00 Dorota Uliasz

Czwartek: od godz. 10.00 do 12.00 Dorota Uliasz; od godz. 17.00 do 19.00 Jolanta Kruszakin

Piątek: od godz. 10.00 do 12.00 Jolanta Kruszakin; od godz. 17.00 do 19.00 Dorota Uliasz

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu również uruchomiła pomoc psychologiczną dla pielęgniarek i położnych

Małgorzata Olszewska-Niedziałek psycholog

poniedziałki i środy w godz. 16.00 – 17.00

tel. 500 126 150

Aby skorzystać z porady wystarczy podać numer prawa wykonywania zawodu.  Jeżeli będzie taka potrzeba – częstotliwość dyżurów zostanie zwiększona.

Informacja Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie udzielania przez adwokatów w całej Polsce bezpłatnej pomocy prawnej pracownikom ochrony zdrowia, w tym pielęgniarkom i położnym – powołanym decyzją wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19.

Aviva Medykom – Bezpłatne ubezpieczenie na życie dla medyków


Korespondencja dotycząca problemów zgłaszanych przez pielęgniarki i położne z Domów Pomocy Społecznej

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kierowane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pielęgniarek i położnych zatrudnionych w DPS

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


17.04.2020 r.

APEL WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DO ŚRODOWISKA MEDYCZNEGO Z ZAPYTANIEM O GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA PRACY PRZY BEZPOŚREDNIM ZWALCZANIU EPIDEMII KORONAWIRUSA

W związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki zwrócił się do pielęgniarek i położnych z pytaniem o gotowość podjęcia się tego zadania.

W przypadku pozytywnego odzewu ze strony środowiska pielęgniarek i położnych, skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii będzie realizowane na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.). W piśmie zwrócono uwagę na warunki określone w art. 47 ust. 3 ustawy wskazujące, które osoby nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii.

Wojewoda poprosił o przekazanie ewentualnych zgłoszeń do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie do poniedziałku 20 kwietnia br. do końca dnia, drogą mailową na adres: sekrzk@uw.olsztyn.pl

Osoby gotowe podjąć pracę przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS CoV-2 mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 89 52 32 595 lub kierując zapytania drogą mailową na adres: katarzyna.dosla@uw.olsztyn.pl

Apel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego


Jeśli nie my, to kto? Razem walczymy, z koronawirusem! Kupmy niezbędne środki ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych


WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ – POMOC NAM I NASZYM RODZINOM

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Wojska Obrony Terytorialnej jednoczą siłę, by wspierać przedstawicieli zawodów medycznych, ich rodzin i bliskich podczas pandemii COVID-19. Jesteś pielęgniarką, lekarzem, ratownikiem medycznym? TWOJA RODZINA, potrzebuje pomocy, bo jesteś na dyżurze? TY potrzebujesz pomocy, bo pozostajesz w domowej kwarantannie? Samorząd zawodowy i Wojska Obrony Terytorialnej wesprą Ciebie i Twoich najbliższych. Wyszłaś/wyszedłeś na dyżur, zostawiłeś w domu rodzinę, która może potrzebować pomocy lub musisz pozostać w domowej kwarantannie, jesteś seniorką/seniorem, który związał swoje życie zawodowe z medycyną, możesz liczyć na logistyczne wsparcie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

https://nipip.pl/prestiz-munduru-pomoc-dla-rodzin-personelu-medycznego?fbclid=IwAR15hvbREd63pgXB-mPDKcMBjHYd1kX_ZwFOWPbkxLYyl5cZjQlFJD6JdQE


ZALECENIA, WYTYCZNE, REKOMENDACJE, SCHEMATY POSTĘPOWANIA, KOMUNIKATY

Wspólne wytyczne dla pacjentów z grupy 1B i personelu medycznego w zakresie szczepienia przeciwko COVID-19

Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19- Aktualizacja z dnia 19.10.2020 r.

Wytyczne Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego w zakresie postępowania dla pielęgniarek i położnych mających styczność z osobą zakażoną SARS-CoV-2 – 21.10.2020 r.

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla położnych rodzinnych/położnych POZ – Aktualizacja z dnia 23.10.2020 r

Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2h – Aktualizacja z dnia 08.09.2020 r.

WYTYCZNE KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE MEDYCYNY RODZINNEJ DOTYCZĄCE TELEPORAD W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH W CZASIE EPIDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-CoV-2

Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej

Zalecenia dla pielęgniarek POZ-Aktualizacja-2.07.2020

Komunikat GIS „Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS”

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS-Co-V-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla położnych rodzinnych/położnych podstawowej opieki zdrowotnej – Aktualizacja z dnia 03.06.2020 r.

Komunikat GIS – zestawienie wytycznych zamieszczonych na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS – stan na dzień 21.05.2020 r

Aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej

Aktualne zalecenia i wytyczne dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen

Uaktualnione zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych/pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach

Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych/pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej z dnia 30.04.2020 r. dotyczące przeprowadzania badań bilansowych w czasie pandemii COVID-19

Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19

Zasady pobierania i transportu materiału do badań metodami molekularnymi RT PCR w kierunku SARS-CoV-2

Aktualizacja zaleceń postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2 – stan na dzień 22.04.2020 r.

Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie epidemii COVID-19

Rekomendacja dla pielęgniarskiej kadry zarządzającej szpitalami w zakresie podjęcia działań przygotowujących pielęgniarki do opieki nad chorymi leczonymi w oddziałach intensywnej terapii w sytuacji rozwoju epidemii COVID-19

Wytyczne zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w zakresie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 w środowisku szpitalnym

Zalecenia postępowania dla pielęgniarek ratunkowych w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i stale rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 – chorobę wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2

Wybrane zalecenia postępowania w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii z pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 – stan nadzień 14.04.2020 r

Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 6.04.2020 r.dotyczące stosowania środków ochrony osobistej oraz sposób organizacji pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc medyczna dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19

Odpowiedź GIS w sprawie testów na koronawirusa

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa

Wytyczne postępowania dla pielęgniarek mających kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2

Bieżące i wybrane zalecenia w opiece pielęgniarskiej w psychiatrii i leczeniu uzależnień. Stan na dzień 03.04.2020 r.

Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 . Aktualizacja z dnia 02.04.2020 r.

Wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę. Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2

SARS-CoV-2: Zalecenia dla instrumentariuszek i pielęgniarek operacyjnych

Zalecenia dotyczące organizacji udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 -stan na dzień 02.04.2020 r

Zalecenia w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych

Zasady sprawowania opieki nad chorymi wentylowanymi w domu w aspekcie prewencji przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla położnych rodzinnych/ położnych podstawowej opieki zdrowotnej – aktualizacja z dnia 30.03.2020 r.

Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV- 2

Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym – źródło NIPiP

Zasady opieki domowej pacjentów podejrzanych o zachorowanie na nowego koronawirusa COVID-19 z łagodnymi objawami oraz zasady postępowania z osobami z kontaktu – pośrednie zalecenia – źródło NIPiP

Wytyczne postępowania dla pielęgniarek mających kontakt z osobą zakażoną SARS-COV-2 – źródło MZ

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ), Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych- źródło MZ

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 23.03.2020 r. – DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD ZAKAŻENIAMI U LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

Film – Jak założyć i zdjąć środki ochrony indywidualnej

Algorytm postępowania w sytuacji podejrzenia COVID-19 wersja 20.03.2020- źródło MZ

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Nowe Zalecenia dla kobiet w okresie okołoporodowym w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2- źródło MZ

Rekomendacje IPAC (Centrum profilaktyki i kontroli zakażeń w Ontario) odnośnie stosowania środków ochrony osobistej podczas sprawowania opieki nad osobami z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia COVID-19- źródło NIPiP

Wytyczne postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) dla podmiotów, wykonujących działalność leczniczą, udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych- źródło NIPiP:

WYTYCZNE-SARS-2-6.03.2020

Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dot. realizacji świadczeń przez położne POZ w warunkach pandemii COVID-19

Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPRAWIE POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO U CHORYCH Z ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2- źródło MZ

Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)- źródło GIS

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii w związku z pandemią wirusa COVID-19

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników odnośnie postępowania w TYPOWYCH oddziałach ginekologiczno – położniczych (które nie są dedykowane do leczenia osób z rozpoznaną infekcją koronawirusem) w aktualnej sytuacji pandemii koronawirusem COVID-19

Rekomendacje postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19)

Załącznik nr 1 do rekomendacji PLAKAT DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

Załącznik nr 2 TECHNIKA HIGIENICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK ZGODNIE Z WHO

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2


POWOŁANIE ZESPOŁU DS. STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

PRZY OKRĘGOWEJ RADZIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA CZŁONKÓW OIPIP W ELBLĄGU

17 marca 2020 r. Członkowie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu powołali Zespół ds. stanu zagrożenia epidemicznego, w składzie:

Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP,

Elżbieta Fałkowska Wiceprzewodnicząca ORPiP

Zofia Kasprowicz Sekretarz ORPiP,

Grażyna Onoszko-Półtorak Skarbnik ORPiP

Regina Zimnoch Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Bożena Machura Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych.

Na pierwszym posiedzeniu zespołu w dniu 17 marca 2020 r. podjęto decyzję o zabezpieczeniu pielęgniarek i położnych, członków OIPiP w Elblągu w możliwość korzystania z porad psychologa.

Psycholog będzie udzielał porad i wsparcia telefonicznie, dwa razy w tygodniu: poniedziałki i środy w godzinach 16.00 – 17.00. Telefon kontaktowy: 500 126 150. Aby skorzystać z porady wystarczy podać numer prawa wykonywania zawodu. Jeżeli będzie taka potrzeba – częstotliwość dyżurów zostanie zwiększona.


AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNEJ SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z PANDEMIĄ WIRUSA SARS-CoV-2

Aktualizacja aktów prawnych – stan na dzień 05.03.2021 r.

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 12.02.2021 r

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 22.01.2021 r

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 19.01.2021 r

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 21.12.2020 r

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 16.12.2020 r.

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 15.12.2020 r.

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 14.12.2020 r.

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 09.12.2020 r

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 04.12.2020 r.

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 30.11.2020 r.

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 20.11.2020 r.

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 19.11.2020 r.

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 18.11.2020 r

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 16.11.2020 r

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 13.11.2020 r.

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 12.11.2020 r.

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 09.11.2020 r.

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 05.11.2020 r.

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 04.11.2020 r.

Aktualizacja aktów prawnych – stan na dzień 02.11.2020 r

Monitoring aktów prawnych – stan na dzień 21.10.2020 r.


Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19


Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego


Zmiany przepisów prawnych dla pielęgniarek i położnych w czasie epidemii COVID-19


Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych


Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej


KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA W SPRAWIE ZAOPATRZENIA W ŚRODKI OCHRONNE PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ


KOMUNIKAT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SPRAWIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH LUB SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI W OKRESIE OGŁOSZONEGO STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-CoV-2


KOMUNIKATY NFZ

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat Centrali NFZ dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej „Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach: tlenoterapia domowa, żywienie pozajelitowe w warunkach domowych, żywienie dojelitowe w warunkach domowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dla świadczeniodawców POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dotyczący realizacji świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

Pacjenci i personel medyczny wszystkich szpitali będą mieli zagwarantowany dostęp do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Taką możliwość wprowadza podpisane w dniu 04.04.2020 r. zarządzenie Prezesa NFZ 51/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Koszty testów pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia, który będzie płacił za testy zlecone we wszystkich szpitalach, nie tylko zakaźnych lub oddziałach zakaźnych. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apelowała za wprowadzeniem w trybie natychmiastowym procedury w zakresie przeprowadzania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla Pielęgniarek i Położnych.

Zarządzenie Nr 51/2020/DSOZ

Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Uzasadnienie


Ministerstwo Zdrowia

Aktualne informacje i zalecenia link: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie


Narodowy Fundusz Zdrowia

Aktualne Informacje i komunikaty link: https://www.nfz.gov.pl/


PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Informacje i aktualności dot. wirusa SARS-CoV-2  link: https://www.pzh.gov.pl/aktualnosci-dot-wirusa-sars-cov-2/


Główny Inspektorat Sanitarny

Aktualności i komunikaty link: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

Aktualności i komunikaty link: http://www.psseelblag.nowybip.pl/


Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny udostępnia algorytm postępowania dla POZ, AOS, NŚOZ, szpitali, zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych Państwowego Ratownictwa Medycznego w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Schemat postępowania dla POZ,AOS,NIŚOZ

Schemat postępowania dla zespołów ratownictwa medycznego

Schemat postępowania dla zespołów dyspozytorów medycznych

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem


Całodobowe telefony alarmowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie koronawirusa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego


Materiały z Ministerstwa Zdrowia dot. Kampanii edukacyjnej dedykowanej koronawirusowi

 1. link do strony internetowej dedykowanej kampanii: www.gov.pl/koronawirus
 2. link do stron mediów społecznościowych z przydatnymi informacjami:

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s

Facebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/

Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19