http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2020/02/logo-nowymail-1.png

Koronawirus

08.04.2020 r.

Opinia prawna w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych


08.04.2020 r.

Jeśli nie my, to kto? Razem walczymy, z koronawirusem! Kupmy niezbędne środki ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych


PYTANIA I ODPOWIEDZI NA TEMAT KORONAWIRUSA


APEL PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.

MÓW PRAWDĘ I NIE ZAMYKAJ NAS W KWARANTANNIE.

Apelujemy do społeczeństwa w przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami. Nie ukrywaj informacji o kontaktach z osobami z zagranicy!

W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem:

  • zadzwoń na infolinię NFZ: 800 190 590
  • skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną

NIE NARAŻAJ INNYCH. ZOSTAŃ W DOMU. ZADZWOŃ.


APEL NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z DNIA 26 MARCA 2020 R. W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZAKRESIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19


APELE ZAWODÓW MEDYCZNYCH

DO RZĄDU POLSKIEGO,DO PACJENTÓW,DO ŚRODOWISKA LEKARSKIEGO

CZYTAJ TREŚĆ DOKUMENTÓW


06.04.2020 r.

ZARZĄDZENIE PREZESA NRZ NR 51/2020/DSOZ ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZASAD SPRAWOZDAWANIA ORAZ WARUNKÓW ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 – Pacjenci i personel medyczny wszystkich szpitali będą mieli zagwarantowany dostęp do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Taką możliwość wprowadza podpisane w dniu 04.04.2020 r. zarządzenie Prezesa NFZ 51/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Koszty testów pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia, który będzie płacił za testy zlecone we wszystkich szpitalach, nie tylko zakaźnych lub oddziałach zakaźnych. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apelowała za wprowadzeniem w trybie natychmiastowym procedury w zakresie przeprowadzania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pielęgniarek i Położnych.

Zarządzenie Nr 51/2020/DSOZ

Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Uzasadnienie


02.04.2020 r.

Stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową


02.04.2020 r.

Apel samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków


27.03.2020 r.

WAŻNE – KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA DO PRACOWNIKÓW SEKTORA OCHRONY ZDROWIA W SPRAWIE ZALECENIA OGRANICZENIA LICZBY MIEJSC WYKONYWANEJ PRACY

Pobierz dokument – Komunikat do pracowników ochrony zdrowia


Koronawirus – opieka długoterminowa chroni nas przed scenariuszem włoskim

APEL KOALICJI NA POMOC NIESAMODZIELNYM – Wsparcie opieki długoterminowej, w obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2


Opinia prawna w przedmiocie oddelegowania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem


Pytania i Odpowiedzi dotyczące koronawirusa


Warsaw Genomics realizuje testy w kierunku SARS-CoV-2

Warsaw Genomics Laboratorium Analiz Genetycznych w Warszawie realizuje testy w kierunku SARS-CoV-2. Wszystkie testy wykonywane są metodami molekularnymi rekomendowanymi przez WHO. Szpitale i placówki medyczne mogą bezpłatnie zlecić badania do laboratoriów Warsaw Genomics.

FORMULARZ ZLECENIA TESTU SARS-COV-2 DLA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Kto może zlecić testy:

  • Stacja sanitarno-epidemiologiczna.
  • Szpitale – lekarz może zlecić test dla pacjenta hospitalizowanego.
  • Lekarze pracujący w szpitalu lub placówce medycznej dla siebie lub innego personelu medycznego, w przypadku objawów zakażenia lub po kontakcie z osobą zakażoną w miejscu pracy.

Więcej na stronie: https://warsawgenomics.pl/sars


Bezpłatne e-szkolenie Higiena rąk. Sprawdź czy znasz zasady WHO odnośnie mycia i dezynfekcji rąk

Szkolenie e-learningowe „Higiena rąk” jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq na podstawie wytycznych WHO i trwa ok. 15 minut. Krótki test końcowy umożliwia weryfikację znajomości zasad dotyczących prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Aby uzyskać dostęp do szkolenia należy skorzystać z linku https://emba.prometriq.pl i zalogować się jako gość. Platforma nie przetwarza danych osobowych ani adresów e-mail uczestników szkolenia.

Zespół Prometriq życzy wszystkim pracownikom medycznym bezpiecznych warunków pracy.


WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ – POMOC NAM I NASZYM RODZINOM

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Wojska Obrony Terytorialnej jednoczą siłę, by wspierać przedstawicieli zawodów medycznych, ich rodzin i bliskich podczas pandemii COVID-19. Jesteś pielęgniarką, lekarzem, ratownikiem medycznym? TWOJA RODZINA, potrzebuje pomocy, bo jesteś na dyżurze? TY potrzebujesz pomocy, bo pozostajesz w domowej kwarantannie? Samorząd zawodowy i Wojska Obrony Terytorialnej wesprą Ciebie i Twoich najbliższych. Wyszłaś/wyszedłeś na dyżur, zostawiłeś w domu rodzinę, która może potrzebować pomocy lub musisz pozostać w domowej kwarantannie, jesteś seniorką/seniorem, który związał swoje życie zawodowe z medycyną, możesz liczyć na logistyczne wsparcie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

https://nipip.pl/prestiz-munduru-pomoc-dla-rodzin-personelu-medycznego?fbclid=IwAR15hvbREd63pgXB-mPDKcMBjHYd1kX_ZwFOWPbkxLYyl5cZjQlFJD6JdQE


20.03.2020 r.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY I POŁOŻNYCH

Lęk, stres, negatywne emocje dochodzą do głosu – sięgnij po pomoc – zadzwoń

Przy telefonie od poniedziałku do piątku dyżurują eksperci NIPiP. Wsparcia udzielają:

Jolanta Kruszakin psycholog, psychoterapeutka, interwent kryzysowy. Tel. 605 536 629

Dorota Uliasz psycholog, coach w zakresie skutecznej komunikacji z pacjentem, zarządzania emocjami i stresem. Tel. 607 318 602

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek: od godz. 10.00 do 12.00 Dorota Uliasz; od godz. 17.00 do 19.00 Jolanta Kruszakin

Wtorek: od godz. 10.00 do 12.00 Dorota Uliasz; od godz. 17.00 do 19.00 Jolanta Kruszakin

Środa: od godz. 10.00 do 12.00 Jolanta Kruszakin; od godz. 17.00 do 19.00 Dorota Uliasz

Czwartek: od godz. 10.00 do 12.00 Dorota Uliasz; od godz. 17.00 do 19.00 Jolanta Kruszakin

Piątek: od godz. 10.00 do 12.00 Jolanta Kruszakin; od godz. 17.00 do 19.00 Dorota Uliasz

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu również uruchomiła pomoc psychologiczną dla pielęgniarek i położnych

Małgorzata Olszewska-Niedziałek psycholog

poniedziałki i środy w godz. 16.00 – 17.00

tel. 500 126 150

Aby skorzystać z porady wystarczy podać numer prawa wykonywania zawodu.

Jeżeli będzie taka potrzeba – częstotliwość dyżurów zostanie zwiększona.


ZALECENIA, WYTYCZNE, REKOMENDACJE, SCHEMATY POSTĘPOWANIA, KOMUNIKATY

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa

Wytyczne postępowania dla pielęgniarek mających kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2

Bieżące i wybrane zalecenia w opiece pielęgniarskiej w psychiatrii i leczeniu uzależnień. Stan na dzień 03.04.2020 r.

Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 . Aktualizacja z dnia 02.04.2020 r.

Wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę. Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2

SARS-CoV-2: Zalecenia dla instrumentariuszek i pielęgniarek operacyjnych

Zalecenia dotyczące organizacji udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 -stan na dzień 02.04.2020 r

Zalecenia w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych

Zasady sprawowania opieki nad chorymi wentylowanymi w domu w aspekcie prewencji przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla położnych rodzinnych/ położnych podstawowej opieki zdrowotnej – aktualizacja z dnia 30.03.2020 r.

Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV- 2

Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym – źródło NIPiP

Zasady opieki domowej pacjentów podejrzanych o zachorowanie na nowego koronawirusa COVID-19 z łagodnymi objawami oraz zasady postępowania z osobami z kontaktu – pośrednie zalecenia – źródło NIPiP

Wytyczne postępowania dla pielęgniarek mających kontakt z osobą zakażoną SARS-COV-2 – źródło MZ

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ), Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych- źródło MZ

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 23.03.2020 r. – DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD ZAKAŻENIAMI U LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

Film – Jak założyć i zdjąć środki ochrony indywidualnej

Algorytm postępowania w sytuacji podejrzenia COVID-19 wersja 20.03.2020- źródło MZ

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Nowe Zalecenia dla kobiet w okresie okołoporodowym w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2- źródło MZ

Rekomendacje IPAC (Centrum profilaktyki i kontroli zakażeń w Ontario) odnośnie stosowania środków ochrony osobistej podczas sprawowania opieki nad osobami z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia COVID-19- źródło NIPiP

Wytyczne postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) dla podmiotów, wykonujących działalność leczniczą, udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych- źródło NIPiP:

WYTYCZNE-SARS-2-6.03.2020

Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dot. realizacji świadczeń przez położne POZ w warunkach pandemii COVID-19

Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPRAWIE POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO U CHORYCH Z ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2- źródło MZ

Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)- źródło GIS

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii w związku z pandemią wirusa COVID-19

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników odnośnie postępowania w TYPOWYCH oddziałach ginekologiczno – położniczych (które nie są dedykowane do leczenia osób z rozpoznaną infekcją koronawirusem) w aktualnej sytuacji pandemii koronawirusem COVID-19

Rekomendacje postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19)

Załącznik nr 1 do rekomendacji PLAKAT DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

Załącznik nr 2 TECHNIKA HIGIENICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK ZGODNIE Z WHO

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2


POWOŁANIE ZESPOŁU DS. STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO PRZY OKRĘGOWEJ RADZIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA CZŁONKÓW OIPIP W ELBLĄGU

17 marca 2020 r. Członkowie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu powołali Zespół ds. stanu zagrożenia epidemicznego, w składzie:

Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP,

Elżbieta Fałkowska Wiceprzewodnicząca ORPiP

Zofia Kasprowicz Sekretarz ORPiP,

Grażyna Onoszko-Półtorak Skarbnik ORPiP

Regina Zimnoch Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Bożena Machura Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych.

Na pierwszym posiedzeniu zespołu w dniu 17 marca 2020 r. podjęto decyzję o zabezpieczeniu pielęgniarek i położnych, członków OIPiP w Elblągu w możliwość korzystania z porad psychologa.

Psycholog będzie udzielał porad i wsparcia telefonicznie, dwa razy w tygodniu: poniedziałki i środy w godzinach 16.00 – 17.00. Telefon kontaktowy: 500 126 150. Aby skorzystać z porady wystarczy podać numer prawa wykonywania zawodu. Jeżeli będzie taka potrzeba – częstotliwość dyżurów zostanie zwiększona.


AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNEJ SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z PANDEMIĄ WIRUSA SARS-CoV-2

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty leboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 3 kwietnia 2020 r.

Wykaz aktów prawnych – stan na dzień 2 kwietnia br.

Zmiany przepisów prawnych dla pielęgniarek i położnych w czasie epidemii COVID-19

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wykaz aktów prawnych – stan na dzień 30.03.2020 r.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych


Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej


KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA W SPRAWIE ZAOPATRZENIA W ŚRODKI OCHRONNE PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ


MINISTERSTWO ZDROWIA ZBIERA OFERTY ZAKUPU PRODUKTÓW WYKORZYSTYWANYCH PODCZAS ZWALCZANIA COVID-19

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19 ukazała się informacja dotycząca składania ofert na zakup produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19, które należy składać na adres poczty elektronicznej: oferty@mz.gov.pl.


Informacja Prezes NIPiP w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w związku z pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 w dniu 16 marca 2020 r. powołał Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP. Celem zespołu jest stały monitoring sytuacji oraz wypracowanie rozwiązań i rekomendacji w obszarze:

  • zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz pielęgniarkom i położnym w czasie pandemii;
  • działań w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2;
  • znalezienie sposobów wychodzenia z kryzysu – wypracowanie rekomendacji w obszarze rozwiązań prawnych oraz ekonomicznych.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych uruchomiła również specjalną stronę internetową na której znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa.

Link do strony: nipip.pl/koronawirus/

Wykaz aktów prawnych związane z wykonywaniem zawodów, w obecnej sytuacji epidemiologicznej


KOMUNIKAT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SPRAWIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH LUB SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI W OKRESIE OGŁOSZONEGO STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-CoV-2


KOMUNIKATY NFZ

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat Centrali NFZ dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej „Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach: tlenoterapia domowa,żywienie pozajelitowe w warunkach domowych, żywienie dojelitowe w warunkach domowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dla świadczeniodawców POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dotyczący realizacji świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej


Ministerstwo Zdrowia

Aktualne informacje i zalecenia link: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie


Narodowy Fundusz Zdrowia

Aktualne Informacje i komunikaty link: https://www.nfz.gov.pl/


PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Informacje i aktualności dot. wirusa SARS-CoV-2  link: https://www.pzh.gov.pl/aktualnosci-dot-wirusa-sars-cov-2/


Główny Inspektorat Sanitarny

Aktualności i komunikaty link: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

Aktualności i komunikaty link: http://www.psseelblag.nowybip.pl/


Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny udostępnia algorytm postępowania dla POZ, AOS, NŚOZ, szpitali, zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych Państwowego Ratownictwa Medycznego w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Schemat postępowania dla POZ,AOS,NIŚOZ

Schemat postępowania dla zespołów ratownictwa medycznego

Schemat postępowania dla zespołów dyspozytorów medycznych

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem


Całodobowe telefony alarmowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie koronawirusa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego


Materiały z Ministerstwa Zdrowia dot. Kampanii edukacyjnej dedykowanej koronawirusowi

  1. link do strony internetowej dedykowanej kampanii: www.gov.pl/koronawirus
  2. link do stron mediów społecznościowych z przydatnymi informacjami:

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s

Facebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/

Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19


Apel Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie postępowania przeciwepidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa (SARS-CaV-2) na obszarze Polski skierowany do profesjonalistów medycznych – pielęgniarek, położnych, kadry zarządzającej sektorem ochrony zdrowia i organów władzy publicznej