http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2019/04/logo-nowymail-1.png

Prezydium ORPiP

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych działa w imieniu okręgowej rady w sprawach określonych jej uchwałą, z wyjątkiem spraw określonych w art. 31 pkt 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Prezydium ORPiP podejmuje decyzje w formie uchwał, wniosków, postanowień i stanowisk, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.


WYKAZ UCHWAŁ, STANOWISK, APELI PODEJMOWANYCH PRZEZ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU W ROKU 2019

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 30 lipca 2019 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 23 lipca 2019 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 lipca 2019 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 21 maja 2019 r

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na posiedzeniu w dniu 26.03.2019 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 marca 2019 r

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 26 lutego 2019 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 8 stycznia 2019 r


WYKAZY UCHWAŁ, STANOWISK, APELI PODEJMOWANYCH PRZEZ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU W ROKU 2018

Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 20 listopada 2018 r.


Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 8 listopada 2018 r.


Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 23 października 2018 r.


Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 października 2018 r.


Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2018 r.


Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2018 r


Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 26 czerwca 2018 r.


Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 5 czerwca 2018 r.


Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na posiedzeniu w dniu 22 maja 2018 r.


Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 24 kwietnia 2018 r.


Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na posiedzeniu w dniu 17.03.2018 r.


Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium ORPiP w Elblągu na posiedzeniu w dniu 30.01. 2018 r


Wykaz uchwał, stanowisk i apeli przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2017 – stan na dzień 12.12.2017 r.


Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2015


Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2014


Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2013


Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2012


Wykaz uchwał przyjętych przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2011