http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Wybory VIII KADENCJI

KOMUNIKAT ZJAZDOWY

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zawiadamia się Delegatów VIII kadencji, że w dniu 24 marca 23 r. (piątek) w sali konferencyjnej (sala bankietowa) Hotelu „MŁYN” Aqua SPA w Elblągu ul. Kościuszki 132 odbędzie się XXIX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Rejestracja Delegatów rozpocznie się o godz. 8.00

Otwarcie obrad godz. 8.30

W sytuacji, kiedy Delegatka/Delegat potrzebuje wolny dzień od pracy w piątek 24 marca 2023 r. – prosimy o przesłanie informacji w tym zakresie na adres: biuro@oipip.elblag.pl

W takim przypadku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wystąpi do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie dnia wolnego na dzień zjazdu – podstawa prawna art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE W REJONIE WYBORCZYM NR 1

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu uprzejmie informuję, że w dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu ul. Królewiecka 146 odbędą się wybory uzupełniające na wakujący mandat delegata Rejonu Wyborczego Nr 1 na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji.

O nasze sprawy musimy zadbać sami. Nie mówmy, że nie mamy czasu, że to mnie nie dotyczy, że to mnie nie interesuje. To dotyczy Ciebie i Mnie – całego środowiska. Apelujemy o aktywny udział w zebraniu wyborczym. 

Serdecznie prosimy o sprawdzenie poprawności danych zawartych w rejestrach pielęgniarek i położnych prowadzonych przez ORPiP w Elblągu. Na podstawie tych danych tworzona jest lista wyborcza Rejonu Wyborczego Nr 1. 

Sprawdzenie listy wyborczej Rejonu Wyborczego Nr 1 – kontakt z Działem Rejestrów OIPiP w Elblągu telefonicznie, mailowo lub osobiście – podając numer prawa wykonywania zawodu, Dział Rejestrów czynny jest w godz. 7.00 – 15.00 tel. 55 233 98 79 lub 451 056 421

Zachęcam do aktywnego włączenia się do wyborów !

Z poważaniem

Zofia Kasprowicz

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym zwołanym w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających delegata na Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na VIII kadencję

Uchwała Nr 1 Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Rejonie Wyborczym Nr 1 oraz wskazania osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie

Uchwała nr 465/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na wakujący mandat delegata na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji w Rejonie Wyborczym Nr 1


WYBORY VIII KADENCJI- NOWY KALENDARZ WYBORCZY

Uchwała Nr 549/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego

Uchwała Nr 550/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 561/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 550/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych


ZMIANA KALENDARZA WYBORCZEGO SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS Co-V-2 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 11 marca 2020 r. podjęła decyzję o zmianie kalendarza wyborczego do samorządu pielęgniarek i położnych. Do 31 października 2020 r. okręgowe rady pielęgniarek i położnych przeprowadzą okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Jednocześnie Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Uchwałą 388/VII/2020 podjęła decyzję o zmianie terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, który odbędzie się do dnia 31 grudnia 2020 r. w Warszawie.

Uchwała w sprawie kalendarza wyborczego

Uchwala w sprawie terminu zjazdu


PILNY – KOMUNIKAT –  DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU OKRĘGOWEGO ZJAZDU

W ZWIĄZKU Z POGARSZAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ W KRAJU ZWIĄZANĄ Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ ZAKAŻEŃ WIRUSEM SARS-CoV- 2 I KONIECZNOŚCIĄ MINIMALIZACJI ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA I ŻYCIA W DNIU 11 MARCA 2020 R. NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR 387/VII/2020 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 360/VII/2019 NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z DNIA 5 CZERWCA 2019 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA KALENDARZA WYBORCZEGO DOKONUJĄC JEGO ZMIANY.

NA TEJ PODSTAWIE XXIX OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

ZAPLANOWANY NA DZIEŃ 21 MARCA 2020 R. ZOSTAJE ODWOŁANY.

O KOLEJNYM TERMINIE OBRAD ZJAZDU POINFORMUJEMY PAŃSTWA

W NAJBLIŻSZYM CZASIE.

OBECNE ORGANY OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU: OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ORAZ OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA BĘDĄ REALIZOWAĆ SWOJE ZDANIA DO CZASU NOWYCH WYBORÓW.

W załączeniu:

Komunikat dot. odwołania zjazdu

Uchwała NRPiP Nr 387 dot. zmiany kalendarza wyborczego


WYNIKI WYBORÓW DELEGATÓW VIII KADENCJI

Uchwała Nr 4 Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów delegatów VIII kadencji

Lista Delegatów VIII kadencji


31.10.2019 r.

TERMINY WYBORÓW  DO SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  VIII KADENCJI W REJONACH WYBORCZYCH OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

W dniu 29 października br. Okręgowa Komisja Wyborcza działająca przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ustaliła harmonogram zebrań wyborczych w poszczególnych rejonach:

Rejon Wyborczy Nr 1 – zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Elblągu ul. Królewiecka 146

Zawiadomienie o terminie wyborów – Rejon Wyborczy Nr 1

Rejon Wyborczy Nr 2 – zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II

w Elblągu ul. Komeńskiego 35

Zawiadomienie o terminie wyborów Rejon Wyborczy Nr 2

Rejon Wyborczy Nr 3 – zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej B.Braun Avitum Poland Sp. z o.o.

ul. Związku Jaszczurczego 22 w Elblągu

Zawiadomienie o terminie wyborów Rejon Wyborczy Nr 3

Rejon Wyborczy Nr 4 – zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz.13.00 w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku

ul. Kopernika 24 A

Zawiadomienie o terminie wyborów Rejon Wyborczy Nr 4

Rejon Wyborczy Nr 5 – zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali szkoleniowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Elblągu ul. Morcinka 10 B

Zawiadomienie o terminie wyborów Rejon Wyborczy Nr 5

Rejon Wyborczy Nr 6 – zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 27 listopada o godz. 12.00 w sali szkoleniowej Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak 

 w Elblągu  ul. Toruńska 17 B

Zawiadomienie o terminie wyborów Rejon Wyborczy Nr 6

Rejon Wyborczy Nr 7 – zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali szkoleniowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Elblągu ul. Morcinka 10 B

Zawiadomienie o terminie wyborów Rejon Wyborczy Nr 7

Rejon Wyborczy Nr 8 – zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku ul. Sanatoryjna 1

Zawiadomienie o terminie wyborów Rejon Wyborczy Nr 8

Rejon Wyborczy Nr 9 – zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Medycznego

Sp. z o.o. w Braniewie ul. Moniuszki 13

Zawiadomienie o terminie wyborów Rejon Wyborczy Nr 9

Rejon Wyborczy Nr 10 – zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Medycznego

Sp. z o.o. w Braniewie ul. Moniuszki 13

Zawiadomienie o wyborach Rejon Wyborczy Nr 10

Wykaz rejonów wyborczych

Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej


Wybory do samorządu pielęgniarek i położnych. TY decydujesz. WYBIERZ najlepszych

JAK PRZEBIEGAJĄ WYBORY W OIPIP

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 • ustala rejony wyborcze
 • określa liczbę delegatów
 • powołuje KOMISJĘ WYBORCZĄ

KOMISJA WYBORCZA:

 • ustala termin wyborów
 • zawiadamia o zebraniu wyborczym
 • przeprowadza zebrania wyborcze

SPRAWDŹ W OIPiP:

 • czy jesteś na liście wyborczej
 • gdzie jest TWÓJ rejon wyborczy

WAŻNE DATY:

od września 2019   rozpoczęcie wyborów delegatów na okręgowe zjazdy pielęgniarek i położnych

do 31 marca 2020  okręgowe zjazdy pielęgniarek i położnych – wybór organów oipip oraz delegatów na VIII KZPiP

19 – 20 maja 2020  VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

PRAWA WYBORCZE

CZYNNE PRAWO WYBORCZE

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

 1. wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na podstawie art. 60 ust.1 pkt. 5 lub zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 60 ust, 1 pkt.7 lub
 2. wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu.

BIERNE PRAWO WYBORCZE

Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

 1. zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej lub
 2. wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu, lub
 3. skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarźenia publicznego lub
 4. ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 2 – 8 – do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu na który został orzeczony środek zabezpieczający.

Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom izb, którzy za okres co najmniej jednego roku w okresie ostatnich pięciu lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.

Pobierz plakat


WYBORY DO SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH VIII KADENCJI

18.09.2019 r.

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy

Wkrótce rozpoczną się wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Do 31 marca 2020 r. przeprowadzone zostaną okręgowe zjazdy na których wybrani zostaną członkowie organów i delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

W dniu 14 września 2019 r. Okręgowa Rada Przyjęła uchwałę Nr 286/VII/2019 w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na Okręgowy Zjazd VIII kadencji i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej.

Zarządzając wybory delegatów Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ustaliła 10 rejonów wyborczych obejmujących swoim zasięgiem część obszaru działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Określono, że jednego delegata wybiera się na 30 osób zarejestrowanych w każdym rejonie wyborczym, bez względu na wykonywany zawód. Ponadto, powołano Okręgową Komisję Wyborczą  oraz przyjęto regulamin działania komisji.

Do pobrania:

Wykaz rejonów wyborczych

Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej


WYBORY DO ORGANÓW OKRĘGOWYCH IZB PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ORAZ DELEGATÓW NA VIII KRAJOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Już we wrześniu rozpoczną się wybory do organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych. Do 31 marca 2020 r. przeprowadzone zostaną okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. 

Zgodnie z uchwałą 360/VII/2019 NRPiP z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego – wybory do organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych rozpoczną się we wrześniu tego roku. To ważne wydarzenie dla całego środowiska zawodowego, dlatego już teraz należy zastanowić się, kogo warto wskazać do reprezentowania interesów pielęgniarek i położnych w danym okręgu. Od zaangażowania, pracowitości i rozwagi wybranych delegatów, zależeć będzie przyszłość samorządu, ponieważ ich decyzje będą miały wpływ na codzienne funkcjonowanie każdej pielęgniarki i położnej.

Do końca marca 2020 r. w całej Polsce odbywać się będą okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Zjazd wyborczy odbędzie się w dniach 19-20 maja 2020 r. w Warszawie.

Wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych dotyczący praw wyborczych


Uchwała nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków

Regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków


Uchwała nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego


Uchwała nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych