http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Projekty aktów prawnych

Projekty aktów prawnych przekazane do konsultacji społecznych

29.08.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 5 września 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


24.08.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 4 września 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


24.08.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Załącznik

Załącznik 3

Załącznik 4

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 7 września 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


24.08.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 30 sierpnia 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


20.08.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 3 września 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


16.08.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia i wypisania ze szpitala psychiatrycznego

Projekty załączników

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 24 sierpnia 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


16.08.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi

Załączniki

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 24 sierpnia 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


25.07.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


25.07.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Tabela uwag

Uwagi do w/w projektu prosimy zgłaszać w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


21.06.2018 r.

Projekt modelu opieki długoterminowej

Uwagi do w/w projektu prosimy składać w terminie do dnia 5 lipca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


15.06.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


15.06.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


11.06.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


07.06.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


07.06.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


29.05.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 6 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


25.05.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowania oraz wydawania z aptek produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 29 maja 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl

_________________________

25.05.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Ocena skutków regulacji

Uzasadnienie

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. , zgodnie z załączoną tabelą na adres: izbaelb@wp.pl


21.05.2018 r.

Projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl

21.05.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


21.05.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Załącznik do pkt.6 Oceny skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi do w/w projektu prosimy zgłaszać w terminie do 22 maja 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl według załączonej tabeli


15.05.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Szablon tabeli do opiniowania

Uwagi do w/w projektów prosimy zgłaszać w terminie do dnia 28 maja 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl, według załączonej tabeli