http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Projekty aktów prawnych

Projekty aktów prawnych przekazane do konsultacji społecznych

19.09.2017 r.

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych

Ocena skutków regulacji

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 9 października 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


19.09.2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy przesyłać w terminie do dnia 5 października 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


19.09.2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 2 października 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


12.09.2017 r.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Informacji dotyczącej deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców.

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 21 września 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl