http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Projekty aktów prawnych

Projekty aktów prawnych przekazane do konsultacji społecznych

21.06.2018 r.

Projekt modelu opieki długoterminowej

Uwagi do w/w projektu prosimy składać w terminie do dnia 5 lipca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


15.06.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


15.06.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


11.06.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


07.06.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


07.06.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


29.05.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 6 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


25.05.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowania oraz wydawania z aptek produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 29 maja 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl

_________________________

25.05.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Ocena skutków regulacji

Uzasadnienie

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. , zgodnie z załączoną tabelą na adres: izbaelb@wp.pl


21.05.2018 r.

Projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl

21.05.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


21.05.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Załącznik do pkt.6 Oceny skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi do w/w projektu prosimy zgłaszać w terminie do 22 maja 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl według załączonej tabeli


15.05.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Szablon tabeli do opiniowania

Uwagi do w/w projektów prosimy zgłaszać w terminie do dnia 28 maja 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl, według załączonej tabeli