http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Projekty aktów prawnych

Projekty aktów prawnych przekazane do konsultacji społecznych

09.03.2020 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 903)

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 10 marca 2020 r. na adres: biuro@oipip.elblag.pl


09.03.2020 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 905)

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 10 marca 2020 r. na adres: biuro@oipip.elblag.pl


09.03.2020 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej(MZ 904)

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 16 marca 2020 r. na adres: biuro@oipip.elblag.pl


09.03.2020 r.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 do projektu zarządzenia

Załącznik nr 2 do projektu zarządzenia

Załącznik nr 3 do projektu zarządzenia

Załącznik nr 4 do projektu zarządzenia

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 10 marca 2020 r. na adres: biuro@oipip.elblag.pl


26.02.2020 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 15 marca 2020 r. na adres: biuro@oipip.elblag.pl


14.10.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Załącznik Nr 1 do projektu rozporządzenia

Załącznik Nr 2 do projektu rozporządzenia

Załącznik Nr 3 do projektu rozporządzenia

Załącznik Nr 4 do projektu rozporządzenia

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 7 listopada 2019 r., na adres: biuro@oipip.elblag.pl


04.10.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie recept

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 18 października 2019 r., na adres: biuro@oipip.elblag.pl


03.10.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 7 października 2019 r., na adres: biuro@oipip.elblag.pl


01.10.2019 r.

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Załączniki nr 1,2,3,4 do zarządzenia

Załącznik nr 5 do zarządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 10 października 2019 r., na adres: biuro@oipip.elblag.pl


27.09.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, na adres: biuro@oipip.elblag.pl w terminie do 04 października 2019 r.


18.09.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 27 września 2019 r., na adres: biuro@oipip.elblag.pl


13.09.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 19 września 2019 r., na adres: biuro@oipip.elblag.pl


03.09.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 13 września 2019 r.na adres: biuro@oipip.elblag.pl


22.08.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag


22.08.2019 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 13 września 2019 r. na adres: biuro@oipip.elblag.pl


09.08.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r. na adres: biuro@oipip.elblag.pl


08.08.2019 r.

Projektu rozporządzeń Ministra Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (druk MZ 845)

Ocena skutków regulacji (druk MZ 845)

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (druk MZ 846)

Ocena skutków regulacji (druk MZ 846)

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do 13 sierpnia 2019 r., na adres: biuro@oipip.elblag.pl


08.08.2019 r

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Załącznik nr 1 do projektu zarządzenia

Załącznik nr 2 do projektu zarządzenia

Uzasadnienie do zarządzenia

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r., na adres: biuro@oipip.elblag.pl


12.07.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Załącznik do rozporządzenia

Ocena Skutków Regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać,zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 17 lipca 2019 r. na adres: biuro@oipip.elblag.pl


24.05.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 30 maja 2019 r. , na adres: biuro@oipip.elblag.pl


14.05.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Ocena skutków regulacji

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 24 maja 2019 r. , na adres: biuro@oipip.elblag.pl


14.05.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 17 maja 2019 r. , na adres: biuro@oipip.elblag.pl


08.05.2019 r.

Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 22 maja 2019 roku, na adres: biuro@oipip.elblag.pl


24.04.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 9 maja 2019 r. na adres: biuro@oipip.elblag.pl


15.04.2019 r

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 18 kwietnia 2019 r. na adres: biuro@oipip.elblag.pl


05.04.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 18 kwietnia 2019 r. , na adres: biuro@oipip.elblag.pl


05.04.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. , na adres: biuro@oipip.elblag.pl


29.03.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 14 kwietnia 2019 r. , na adres: izbaelb@wp.pl


29.03.2019 r.

Projekt ustawy o stwierdzaniu , dokumentowaniu i rejestracji zgonów

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. , na adres: izbaelb@wp.pl


26.03.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (porady pielęgniarskie, porady położnej)

Załącznik

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 18 kwietnia 2019 r. , na adres: izbaelb@wp.pl


22.03.2019 r.

Poselski projekt ustawy Pakiet Społeczny Ludowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 11 kwietnia 2019 r. , na adres: izbaelb@wp.pl


21.03.2019 r.

Projekt ustawy o opiece nad uczniami

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r. , na adres: izbaelb@wp.pl


21.03.2019 r.

Poselski projekt ustawy o zakazie praktyk konwersyjnych

Tabela uwag

Uwaga prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 8 kwietnia, na adres: izbaelb@wp.pl


27.02.2019 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 14 marca 2019 r. na adres: izbaelb@wp.pl


27.02.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Załącznik

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 1 marca 2019 r. na adres: izbaelb@wp.pl


01.02.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Załącznik do rozporządzenia

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 19 lutego 2019 r. , na adres: izbaelb@wp.pl


10.01.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Załącznik do projektu AOS

Ocena skutków regulacji

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Załącznik nr 1 do projektu

Załącznik nr 2 do projektu

Ocena skutków regulacji

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Załącznik nr 1 do projektu

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zzgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r., na adres: izbaelb@wp.pl


07.01.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Ocena skutków regulacji

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 20 stycznia 2019 r. na adres: izbaelb@wp.pl


07.01.2019 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r. na adres: izbaelb@wp.pl


27.12.2018 r.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 7 stycznia 2019 r., na adres: izbaelb@wp.pl


21.12.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego o zdarzeniach medycznych

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. na adres: izbaelb@wp.pl


21.12.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

Załącznik

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 3 stycznia 2019 r. na adres: izbaelb@wp.pl


17.12.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


04.12.2018 r.

Projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 17 grudnia 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


21.11.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 26 listopada 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


29.10.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 31 października 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


25.10.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniajacego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia19 listopada 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


25.10.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 7 listopada 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


25.10.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 29 października 2018 r. , na adres: izbaelb@wp.pl


29.08.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 5 września 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


24.08.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 4 września 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


24.08.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Załącznik

Załącznik 3

Załącznik 4

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 7 września 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


24.08.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 30 sierpnia 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


20.08.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 3 września 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


16.08.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia i wypisania ze szpitala psychiatrycznego

Projekty załączników

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 24 sierpnia 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


16.08.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi

Załączniki

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 24 sierpnia 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


25.07.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


25.07.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Tabela uwag

Uwagi do w/w projektu prosimy zgłaszać w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


21.06.2018 r.

Projekt modelu opieki długoterminowej

Uwagi do w/w projektu prosimy składać w terminie do dnia 5 lipca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


15.06.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


15.06.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


11.06.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


07.06.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


07.06.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


29.05.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 6 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


25.05.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowania oraz wydawania z aptek produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 29 maja 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl

_________________________

25.05.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Ocena skutków regulacji

Uzasadnienie

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. , zgodnie z załączoną tabelą na adres: izbaelb@wp.pl


21.05.2018 r.

Projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl

21.05.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


21.05.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Załącznik do pkt.6 Oceny skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi do w/w projektu prosimy zgłaszać w terminie do 22 maja 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl według załączonej tabeli


15.05.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Szablon tabeli do opiniowania

Uwagi do w/w projektów prosimy zgłaszać w terminie do dnia 28 maja 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl, według załączonej tabeli