http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Projekty aktów prawnych

Projekty aktów prawnych przekazane do konsultacji społecznych

29.10.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 31 października 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


25.10.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniajacego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia19 listopada 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


25.10.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 7 listopada 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


25.10.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 29 października 2018 r. , na adres: izbaelb@wp.pl


29.08.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 5 września 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


24.08.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 4 września 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


24.08.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Załącznik

Załącznik 3

Załącznik 4

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 7 września 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


24.08.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 30 sierpnia 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


20.08.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 3 września 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


16.08.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia i wypisania ze szpitala psychiatrycznego

Projekty załączników

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 24 sierpnia 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


16.08.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi

Załączniki

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 24 sierpnia 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


25.07.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


25.07.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Tabela uwag

Uwagi do w/w projektu prosimy zgłaszać w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


21.06.2018 r.

Projekt modelu opieki długoterminowej

Uwagi do w/w projektu prosimy składać w terminie do dnia 5 lipca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


15.06.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


15.06.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


11.06.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


07.06.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


07.06.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r., na adres: izbaelb@wp.pl


29.05.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 6 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


25.05.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowania oraz wydawania z aptek produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 29 maja 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl

_________________________

25.05.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Ocena skutków regulacji

Uzasadnienie

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. , zgodnie z załączoną tabelą na adres: izbaelb@wp.pl


21.05.2018 r.

Projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl

21.05.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


21.05.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Załącznik do pkt.6 Oceny skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi do w/w projektu prosimy zgłaszać w terminie do 22 maja 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl według załączonej tabeli


15.05.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Szablon tabeli do opiniowania

Uwagi do w/w projektów prosimy zgłaszać w terminie do dnia 28 maja 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl, według załączonej tabeli