Witamy na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.
Zachęcamy do częstych odwiedzin.
Życzymy miłego zwiedzania.
 
SAM_2253
 

 

Wstęp: Konferencja naukowo-szkoleniowa PRAWNO-ETYCZNY WYMIAR ZAWODU PIELĘGNIARSKI I POŁOŻNEJ - Elbląg 20 kwietnia 2015 r.

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia ALMACH organizuje w okresie wakacyjnym aktywny 7-dniowy wypoczynek. W ramach ceny tj. 550 zł + ubezpieczenie (ok. 30 zł.) Fundacja zapewnia noclegi ( w ośrodku w Tylmanowej), całodzienne wyżywienie, wyjazdy: Zakopane, Czorsztyn, Niedzica, Krościenko, Szczawnica oraz spływ Dunajcem i 2,5 h pobyt-kąpiel w wodach termalnych. Czytaj więcej…

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia ALMACH – program 7-dniowego turnusu na terenie Gorców i Pienin

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu we współpracy z firmami: ConvaTec i NUTRICIA zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń adresowanych do pielęgniarek. Pierwsze z cyklu szkolenie odbędzie się w siedzibie izby w Elblągu ul. Morcinka 10 B w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00. Tematy wiodące szkolenia: „Rozwiązywanie problemów w leczeniu ran przewlekłych z zastosowaniem opatrunków specjalistycznych ConvaTec”, ” Leczenie żywieniowe dojelitowe i doustne dietami”. Czytaj więcej…

„Karta stomika” gwarancją bezpieczeństwa i intymności osób ze stomią. Czytaj więcej…

Pismo NFZ w sprawie realizacji świadczeń przez pielęgniarki opieki długoterminowej domowej

Załączniki:

Pobierz pismo NIPiP

Pobierz pismo NFZ

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zaprasza do udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu, które odbędzie się w Elblągu w dniach 29-30.04.2015 r. W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: Projekt P1- e-recepta, e-zwolnienia, e-skierowanie, e-zlecenia, Internetowe Konto Pacjenta, elektroniczna dokumentacja medyczna – podstawowe pojęcia, przechowywanie, zabezpieczanie i wdrożenie EDM, zastosowanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz telemedycyna. Czytaj więcej…

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zaprasza na jednodniowe Warsztaty pt.” Zdarzenia niepożądane-jak rozmawiać z mediami”  dn. 10 marca 2015 r. (I termin) oraz 17 marca 2015 r. (II termin) , które odbędą się w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Warszawa, ul. Pory 78, lok. 10. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, pielęgniarek i położnych pracujących w podmiotach leczniczych lub prowadzących praktyki zawodowe. Szkolenie ma charakter praktyczny, w tym zajęcia przed kamerą „jak udzielać wywiadu na żywo” prowadzone przez znaną dziennikarkę telewizyjną Iwonę Schymalla. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz karty zgłoszeń znajdą Państwo w załączniku.

Warsztaty-„Zdarzenia miepożądane – jak rozmawiać z mediami” – komunikat, karty zgłoszeń

Kampania Lek Bezpieczny. Zgłaszanie niepożądanych działań produktów leczniczych.

Film promujący kampanię Lek Bezpieczny opracowany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych można obejrzeć pod adresem: www.urpl.gov.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu-warsztatach nt.” Leczenie owrzodzeń podudzia za pomocą opatrunków specjalistycznych i kompresjoterapii”. Szkolenie odbędzie się w siedzibie OIPiP w Elblągu w dniu 25 marca 2015 r. o godz. 13.00. Czytaj więcej…

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w podmiotach nie będących podmiotami leczniczymi, np. w domach pomocy społecznej.

Komunikat związany z wypełnieniem i przekazywaniem kart urodzenia i kart martwego urodzenia

Pobierz plik w formacie PDF: Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Kwestionariusz ankiety w sprawie zabezpieczenia pielęgniarek przed zakażeniem wirusem EBOLA

Szanowni Państwo,

w imieniu Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF) przy Europejskiej Fundacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), przesyłam prośbę EFN o upowszechnienie poniższego kwestionariusza ankiety. Badanie ma na celu ocenę poziomu zabezpieczenia pielęgniarek przed zakażeniem wirusem EBOLA w środowisku pracy, celem podjęcia stosownych działań na poziomie Komisji Europejskiej. Kwestionariusz jest dostępny do 15 marca 2015 r. pod adresem http://www.efnweb.be/?page_id=6534 (także w języku polskim). Uprzejmie proszę o jak najszersze upowszechnienie wśród pielęgniarek i położnych.

ZAWIADOMIENIE

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, uprzejmie informuje, że 14 marca 2015 r. w auli Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu ul. Królewiecka 128 odbędzie się XXIV Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Rejestracja uczestników zjazdu rozpocznie się od godziny 9.30.

Przypominamy, iż zgodnie z art.4.1. Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 9 XXII Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, obecność delegata na Zjeździe jest obowiązkowa.

WYDARZENIA: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej zapraszają na bezpłatną konferencję naukowo-szkoleniową pt.” PRAWNO-ETYCZNY WYMIAR ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ„. Konferencja odbędzie się 20 kwietnia 2015 r. na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Do pobrania: Komunikat Nr 1 w sprawie organizacji konferencji naukowo-szkoleniowej pt.” Prawno -etyczny wymiar zawodu pielęgniarki i położnej” wraz z kartą uczestnictwa.

Plan szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2015

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu – oferta szkoleniowa na rok 2015

Produkty lecznicze zawierające walproinian: ryzyko zaburzeń rozwoju dziecka będących wynikiem przebiegu ciąży

Pobierz: Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia

„ZROZUMIEĆ AUTYZM” - Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom to wspólny projekt Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, który od 2012 r działa na terenie województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego ( 2013) i województwa warmińsko – mazurskiego (2014). Celem programu jest stworzenie diagnozy potrzeb terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych w odniesieniu do osób dotkniętych autyzmem i tworzenie środków zaradczych.

21 marca 2015 r. w godz. 10.00 – 14.00  w ramach tego programu w Elblągu w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej Delegatura w Elblągu przy ulicy Studziennej 29 A odbędzie się bezpłatne szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek pt.: „Autyzm. Jak rozpoznać wczesne symptomy i dlaczego im wcześniej, tym lepiej”.Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonych superwizorów, terapeutów behawioralnych, pracowników OSW dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku. Zapisy na szkolenie wyłącznie drogą e-mailową przyjmuje Delegatura Elbląg Okręgowej Izby Lekarskiej, adres e-mailowy: oilel@oilgdansk.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, miejsce pracy, telefon oraz adres mailowy.

Więcej informacji na temat programu „ZROZUMIEĆ AUTYZM”  można znaleźć na stronie internetowej: www.rozumiecautyzm.eu 

Do pobrania publikacje/broszury:

AUTYZM -apteczka pierwszej pomocy dla rodziców

Gdy twój następny pacjent ma autyzm – praktyczne informacje dla lekarzy i personelu medycznego

List otwartyNRPiP i OZZPiP wystosowany w dniu 22 stycznia 2015 r. do Premier RP Ewy Kopacz

W dniu 21 stycznia 2015 r.zostało podpisane porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych.

Do pobrania: Porozumienie z dnia 21.01.2015 r.

24 sierpnia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne Rozp

Minister Zdrowia określił liczbę miejsc szkoleniowych na dofinansowanych specjalizacjach dla pielęgniarek i położnych w 2015 r.

Minister Zdrowia obwieszczeniem z dnia 15 grudnia 2014 r. określił limit miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2015 r. oraz kwotę dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego. W 2015 r. miejsc szkoleniowych będzie 1850, natomiast kwota dofinansowania wyniesie 4 337 zł na jedno miejsce szkoleniowe.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w 2015 r. – Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia Nr 79 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Jakie przepisy prawa regulują prowadzenie porodu domowego przez położną?

Czy pielęgniarka, która ukończyła kurs z zakresu leczenia ran posiada uprawnienia do wypisywania recept na opatrunki specjalistyczne?

Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk podpisał zarządzenie nr 86/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Link do komunikatu: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=6436

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach pt. ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE – JAK ROZMAWIAĆ Z MEDIAMI? Warsztaty jednodniowe, w grupie 15 osobowej, odbędą się 3 lutego 2015 r. , w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, ul. Pory 78. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, pielęgniarek i położnych pracujących w podmiotach leczniczych lub prowadzących praktyki zawodowe. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zgłoszenie udziału do dnia 15 stycznia 2015 r. (karta zgłoszenia) oraz wniesienie opłaty (koszt uczestnictwa – 201 zł).

W załączeniu: Warsztaty-komunikat

PROŚBA O UDZIAŁ W BADANIU NAUKOWYM pt.:” Strategie radzenia sobie ze stresem , a poziom satysfakcji zawodowej w pracy zmianowej pielęgniarek Północnej Polski”

Szanowne Panie Pielęgniarki i Panowie Pielęgniarze!

Gdański Uniwersytet Medyczny prowadzi badania naukowe dotyczące związku pomiędzy poziomem satysfakcji zawodowej pielęgniarek a strategiami radzenia sobie ze stresem. Badania są całkowicie anonimowe, polegają na wypełnieniu elektronicznej ankiety przez kilka minut. Zapraszam do udziału poprzez kliknięcie na poniższy link. Udział każdej osoby przyczyni się do uzyskania wiarygodniejszych wyników.

http://katedra.limequery.com/index.php/924791/lang-pl

UWAGA – ODWOŁANO KONFERENCJĘ Z CYKLU „POSTĘPOWANIE Z RANĄ PRZEWLEKŁĄ” – ELBLĄG 7 STYCZNIA 2015 R.

Evereth Publishing Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż z powodu małego zainteresowania i niewielkiej liczby zgłoszeń udziału zaistniała konieczność rezygnacji z organizacji konferencji z cyklu „Postępowanie z raną przewlekłą”, która miała odbyć się w Elblągu w dniu 07 stycznia 2015 r.

W załączeniu:

Pismo Evereth Publisching Sp. z o.o. z dnia 16 grudnia 2014 w sprawie odwołania konferencji

Komunikat dla fachowego personelu medycznego sporządzony na zlecenie Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) z dnia 4 listopada 2014 r.

Tecfidera_25_listopada 2014

Link do Komunikatu: http://www.nipip.pl/index.php/aktualnosci/3123-komunikat-do-fachowego-personelu-medycznego-sporzadzony-na-zlecenie-komitetu-ds-oceny-ryzyka-w-ramach-nadzoru-nad-bezpieczenstwm-farmakoterapii-prac-z-dnia-4-listopada-2014-r

Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwały przyjęte na grudniowym posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

Uchwała Nr 240/VI/2014 w sprawie przyjęcia harmonogramu działań samorządu w celu poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 264/VI/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 210/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołów do opracowania szczegółowych rozwiązań w odniesieniu do postulatów przyjętych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 270/VI/14 w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała Nr 273/VI/2014 w sprawie określenia kalendarza wyborczego

Załącznik do Uchwały Nr 273/VI/2014 w sprawie określenia kalendarza wyborczego

Uchwała Nr 274/VI/2014 w sprawie ustalenia terminu VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 275/VI/2014 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2015 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 276/VI/2014 w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 276/VI/2014 w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2015

Uchwała Nr 277/VI/2014 w sprawie ustalenia Standardu pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 277/VI/2014 w sprawie ustalenia Standardu pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Uchwała Nr 278/VI/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr 217/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Doraźnego ds. Opracowania Licencjonowania Zawodu

Jakie obecnie obowiązują zasady uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki w Polsce

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie zaprasza Panie Położne na konferencję „Rola położnej w działaniach na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia”. Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2014 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Czytaj więcej…

Informacja dotycząca rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje o rozpoczęciu przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie naboru na specjalizacje w dziedzinach: „Pielęgniarstwo neonatologiczne” – program dla pielęgniarek i położnych, „Pielęgniarstwo operacyjne” – program dla pielęgniarek oraz „Pielęgniarstwo onkologiczne” – program dla pielęgniarek. Czytaj więcej…

Karta zgłoszenia na kurs dokształcający/specjalistyczny/kwalifikacyjny/specjalizacja organizowany przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie

Zgłoszenie na kurs kwalifikacyjny/specjalistyczny organizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Pismo Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu zapewnienie pacjentom realizacji ich praw w trakcie stosowania środków przymusu bezpośredniego

Pobierz plik w formacje PDF

Stanowisko w sprawie nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1136)

Grzegorz, Krzysztof i inni potrzebują Twojej pomocy! PODZIEL SIĘ SZPIKIEM! To nic nie boli, nic nie kosztuje!

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz. 1136)

W dniu 10 listopada 2014 roku biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Powstała oficjalna strona Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych czytaj: www.kopip.org

Nowy Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej

Z wielką przyjemnością informujemy, iż Pani WIESŁAWA POKROPSKA -Dyrektor Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak powołana została z dniem 23 października 2014 r.na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu serdecznie gratuluje Pani Wiesławie Pokropskiej objęcia tej zaszczytnej funkcji, jednocześnie życzymy wielu sukcesów na nowym polu działań.

Dnia 22 października 2014 r. w Dzienniku Ustaw Nr 1435 opublikowano tekst jednolity ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Czytaj więcej…

Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych województwa pomorskiego, informuje: PROTEST 6 listopada 2014 r. – Gdańsk. Czytaj więcej…

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej zaprasza do udziału w kursie specjalistycznym „Leczenie ran” (kurs daje uprawnienia pielęgniarce do zdejmowania szwów z rany). Pierwsze wykłady wstępnie zaplanowano na dn. 21.11.2014 r. Czytaj więcej…

Do pobrania:

Wniosek o dopuszczenie do kursu specjalistycznego dla pielęgniarek w dziedzinie LECZENIE RAN

Rzecznik Praw Obywatelskich, KPH oraz Fundacja Watch Health Care mają zaszczyt zaprosi Państwa na seminarium eksperckie inaugurujące projekt „Pełny dostęp – edukacja dla sektora ochrony zdrowia” którego celem jest zwiększenie wiedzy na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich (ul.Długa 23/25 w Warszawie) dnia 30 października 2014 r. w godzinach 10.00 – 13.00. Czytaj więcej…

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dla pielegniarek i położnych, które ukończyły liceum medyczne, szkołę policealną lub pomaturalną i nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem 1 stycznia 2012 r.

Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przekazuje procedury postępowania w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne w tym gorączkę krwotoczną Ebola:

Gorączka Ebola informacja dla POZ i służb medycznych (1)

Postępowanie lekarza koordynatora oraz kierującego akcją medyczną czynności ratunkowych/lekarza poz odbywającego wizytę domową w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne- aktualizacja (1)

Postępowanie koordynatora i lekarza pogotowia ratunkowego, lekarza poz odbywającego wizytę domową w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne (1)

Postępowanie PIS w przypadku stwierdzenia/podejrzenia zachorowania na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne

Postępowanie Policji w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne

Postępowanie Straży Pożarnej w przypadku podejrzenia/ stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne

Postępowanie w przypadku stwierdzenia/podejrzenia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne- aktualizacja (1)

Badania diagnostyczne w kierunku zakażenia wirusem Ebola

Decyzja o kwarantannie

Postępowanie z pobranym od chorego materiałem do badania laboratoryjnego w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne

Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych na gorączki krwotoczne (VHF)

Postępowanie w przypadku stwierdzenia/podejrzenia zachorowania na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne podczas kwarantanny

Postępowanie w POZ w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne- aktualizacja

Postępowanie w POZ w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne

Sposób postępowania dyspozytora PRM w przypadku zgłoszenia zachorowania osoby, która powróciła z krajów Afryki Zachodniej objętych ogniskiem gorączki Ebola

Postępowanie w przypadku stwierdzenia/podejrzenia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne

Postępowanie w szpitalu w przypadku podejrzenia stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne-aktualizacja

Postępowanie w szpitalu w przypadku podejrzenia stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne

Postępowanie w szpitalu zakaźnym w przypadku podejrzenia stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne

Wywiad o chorobie zakaźnej gorączka krwotoczna Ebola

Zlecenie badania

Zespół serwisu edukacjapacjenta.pl informuje

Szanowni Państwo informujemy, że ulepszyliśmy dla Państwa serwis internetowy www.edukacjapacjenta.pl , zapewniając jeszcze lepszy dostęp do aktualnych materiałów edukacyjnych, próbek produktów, szkoleń oraz doradcy medycznego 24h. Serwis jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich pielęgniarek i położnych z całego kraju. Zapraszamy!  Jeżeli nie pamietasz loginu i hasła napisz na: info@edukacjapacjenta.pl lub zadzwoń (22) 427-51-37 pn.-pt. 8.00 – 16.00. Zespół serwisu edukacjapacjenta.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu-warsztatach adresowanym do pielęgniarek nt.: ” Rola pielęgniarki w leczeniu ran przewlekłych”. Warsztaty organizowane przez Firmę Paul HARTMANN Polska Sp. z o.o. odbędą się w siedzibie OIPiP w Elblągu w dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 13.00. Czytaj więcej…

Czy pielęgniarka pracująca w szpitalu musi nosić identyfikator? Czy na identyfikatorze powinien być zawarty tytuł zawodowy pielęgniarki?

Czy pielęgniarka może podać pacjentowi antybiotyk i pobrać krew w ambulatorium bez obecności lekarza?

Informacja na temat uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie zasad wykonywania obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne

Pobierz treść Uchwały Nr 195/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad wykonywania obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne

UWAGA – AKTUALIZACJA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przypomina o obowiązku zgłaszania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC – dotyczy to praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych. Prosimy o pilne przekazywanie do biura izby kopii aktualnej obowiązkowej polisy OC. Dokumenty można przekazywać do Biura OIPiP w Elblągu osobiście, faxem: 55 235 53 93, e-mailem na adres: izbaelb@wp.pl lub listownie na adres: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Gustawa Morcinka 10 B, 82-300 Elbląg. Wprowadzenie do systemu aktualnych danych ubezpieczeniowych nie podlega opłacie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzenie MZ z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2011 r. Nr 221 poz. 1319)

Uwagi zgłaszane przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych do projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

Fragmenty ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw dotyczące pielęgniarek i położnych

Pobierz cały projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza na bezpłatne szkolenie organizowane wraz z firmą Zepter nt.” Nowe zastosowanie światłoterapii w medycynie. Szkolenie odbędzie się w siedzibie izby 21 października 2014 o godz. 14.30. Szczegóły w załączeniu…

Uwaga ! OSTRZEŻENIE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przestrzega przed Centralnym Rejestrem Płatników, wyłudzającym od przedsiębiorców opłatę za rzekomo obowiązkowy wpis do bazy.  Do naszej izby zgłaszają się pielęgniarki/położne, która otrzymały pisma z Centralnego Rejestru Płatników o konieczności wniesienia opłaty w kwocie 195 zł., za dokonanie wpisu w bazie.  Przestrzegamy przed wysyłaniem dołączonych do pisma wypełnionych przekazów! Żadna pielęgniarka/położna nie ma obowiązku dokonywania wpisu do ww. rejestru i uiszczania wskazanej opłaty.

Trwa kampania społeczna POŁOŻNA NA MEDAL”

Trwa kampania społeczna „Położna na medal”. Dzięki nominacjom pacjentów-którzy oddają swoje głosy na najlepszą ich zdaniem położną – WYBIERZEMY „POŁOŻNĄ NA MEDAL”. Kryteria oceny położnej zostały przygotowane w oparciu o rekomendacje Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.

Interferony beta: ryzyko wystąpienia mikroangiopatii zakrzepowej i zespołu nerczycowego – Komunikat Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Oferta wydawnicza wydawnictwa HELP-MED s.c.

BEZPŁATNY DOSTĘP DO WIRTUALNEJ CZYTELNI IBUK LIBRA

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informuję, że od października 2014 r. uzyskacie Państwo bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem. Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zawarcia umowy z wydawnictwem o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla członków samorządu pielęgniarek i położnych, z powyższej oferty będziecie Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której Państwo jesteście członkami. Procedura nadania kodu PIN:

  1. członek samorządu składa wniosek do OIPiP
  2. kod PIN zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej.

Po uzyskaniu kodu PIN od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy go uaktywnić w koncie serwisu www.ibuk.pl.

Załączniki:

Wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK

Instrukcja PIN

 

Prośba!

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu zwraca się z prośbą do Pielęgniarek/Pielęgniarzy oraz Położnych Rodzinnych  o wypełnienie kwestionariuszy badań ankietowych dotyczących samodzielności zawodowej i funkcjonowania w strukturze podstawowej opieki zdrowotnej. Prace prowadzone są w ramach badań statutowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie pt. „Ocena stanu wiedzy pielęgniarek i położnych POZ w zakresie autonomii zawodowej”.

Ankieta -SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWA PIELĘGNIAREK RODZINNYCH -https://docs.google.com/forms/d/1GlCOkUNciXKqXbLeHE17sbVm7DEb3csF77OJLhuDbRA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Ankieta – SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWA POŁOŻNYCH RODZINNYCH – https://docs.google.com/forms/d/1so3S2NbbohNA5ZYjW-JC1DiIBA7I-XPqG1RHkVcfbrI/viewform?c=0&w=1&usp=mail form link

Zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. Czytaj więcej…

Informacja nr 7/2014 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje o rozpoczęciu naboru na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE” – program dla pielęgniarek. Czytaj więcej…

Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym/specjalistycznym

Bezpłatne szkolenie internetowe dla pielęgniarek

Rusza projekt skierowany do pielęgniarek, pielęgniarzy mający na celu wsparcie palaczy w rzuceniu nałogu. Pielęgniarki, które ukończą trzymiesięczne szkolenie otrzymają certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym projekcie edukacyjnym i badawczym. Zdobędą niezbędną wiedzę w dziedzinie leczenia uzależnienia od tytoniu, którą będą mogły wykorzystać w swojej praktyce zawodowej. Do 5 września czekamy na Państwa zgłoszenia. To nowy program dla pielęgniarek, realizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych i Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles pod nazwą ” Eastern Europe: Helping Smokers Quit”. W Polsce powstaje przy współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Fundacją „Promocja Zdrowia”. Dlaczego projekt powstał? Bo palenie tytoniu jest w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, główną przyczyną zgonów w młodym i średnim wieku (35-69 lat). W Polsce odpowiedzialne jest za 33 % przedwczesnych zgonów u mężczyzn i 20 % u kobiet. Co roku z powodu palenia tytoniu umiera 66 tys. osób. Prawie co trzeci Polak nie dożywa 65 roku życia, a niemal połowa tego zjawiska wynika ze znacznie wyższej częstości palenia papierosów w Polsce niż w Europie Zachodniej. Tymczasem nie istnieje też system stałej edukacji studentów medycyny, lekarzy, pielęgniarek i terapeutów uzależnień w dziedzinie leczenia uzależnienia od tytoniu. Obok lekarzy rodzinnych, pielęgniarki są tą grupą zawodową, która może w sposób najbardziej optymalny pomóc w tego tupu terapii, m.in. ze względu na bliski kontakt z pacjentem oraz aktywny udział w terapii odwykowej, która w dużej części nie wymaga interwencji lekarskiej. Zapraszamy Państwa do udziału w tym nowatorskim przedsięwzięciu. Aby w nim uczestniczyć, wystarczy przesłać zgłoszenie na adres: rekrutacja@nipip.pl – podając: imię, nazwisko, miejsce pracy i adres mailowy do korespondencji. Skontaktujemy się z Państwem!

W dniu 27 sierpnia 2014 r w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano teksty ustaw:

Ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (poz. 1136)

Ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (poz. 1135)

Apel samorządów medycznych do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałków Sejmu, Marszałków Senatu o pilną debatę w sprawie narastających zagrożeń dla bezpieczeństwa leczenia pacjentów w Polsce

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

W załączeniu:

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 lipca 2014 r. przesłane do Pana Tadeusza Jędrzejczyka, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie udzielenia odpowiedzi na zapytania w kwestii dotyczącej interpretacji brzmienia § 8 ust. 3 Zarządzenia Nr 87/2013/DSOZ ” świadczenia udzielane w warunkach domowych, realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz położną podstawowej opieki zdrowotnej”.

Odpowiedź Pana Leszka Szalaka – Zastępcy Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia na ww. korespondencję NRPiP

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dla pielegniarek i położnych, które ukończyły liceum medyczne, szkołę policealną lub pomaturalną i nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem 1 stycznia 2012 r.

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu zaprasza osoby zainteresowane chęcią uczestnictwa w bezpłatnym kursie specjalistycznym „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”, osoby te proszone są o zgłoszenie się w dniu 29.08.2014 r. o godz. 10.00 sala o7L na postępowanie Kwalifikacyjne. Czytaj więcej…

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych organizuje w dniach 27 października, 28 października, 29 października oraz 30 października 2014 r. jednodniowe warsztaty, w 25 osobowych grupach, pt.”Organizacja stanowisk pracy pielęgniarek, położnych w podmiotach leczniczych”. Są to pierwsze warsztaty, które rozpoczną cykl warsztatów na temat: Zarządzanie zasobami ludzkimi w pielęgniarstwie. Organizator zaprasza so uczestnictwa pielęgniarki i położne, kierowniczą kadrę pielęgniarską, nauczycieli akademickich, kierowników podmiotów leczniczych.

Pobierz: komunikat dotyczący warsztatów oraz kartę zgłoszenia uczestnictwa

W związku z inicjatywą Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, które rozesłało ofertę szkolenia/konferencji pod nazwą „Projekt uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych”, informujemy, iż NRPiP nie ma z tą inicjatywą nic wspólnego. Prosimy o zapoznanie się z pismem Prezes NRPiP z dnia 1 sierpnia 2014 r. kierowanym do Kierownika Działu Konferencji Wydawnictwa Lekarskiego PZWL Sp. z o.o. z żądaniem natychmiastowego zaprzestania powoływania się na autorytet Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w ich działalności handlowej i szkoleniowej

List Pani Grażyny Rogala-Pawelczyk, Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowany do Pana Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z prośbą o skorzystanie z prawa weta i nie podpisywanie ustaw o: zmianie ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zmianie ustawy  o konsultantach w ochronie zdrowia, zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw 

Rusza kurs specjalistyczny dla Pielęgniarek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie OPIEKI GERIATRYCZNEJ. Kurs realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem jest Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie. Czytaj więcej…

Stanowisko Nr 6 podjęte na XXXI posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 17 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia wotum nieufności Ministrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi.

Pismo do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie lekceważenia przez Ministra Zdrowia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

Szanowne Panie Położne Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Zdrowia przekazało bezpłatne INFORMATORY pod tytułem „CIĄŻA I PORÓD”. Informator ten, skierowany jest do kobiet w okresie ciąży i porodu. Panie Położne POZ zainteresowane odbiorem w/w ulotek proszone są o kontakt z Biurem Izby.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia, pod datą 15.07.2014 r. zamieszczono stanowiska dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie: emerytur pomostowych oraz równego traktowania pracowników medycznych w zakresie ustalania szkodliwych warunków pracy. Poniżej prezentujemy w/w stanowiska.

Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie emerytur pomostowych w kontekście pielęgniarek i położnych

Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie równego traktowania pracowników medycznych w zakresie ustalania szkodliwych warunków pracy

Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła tzw. pakiet kolejkowy

W dniach 8 i 9 lipca 2014 r. obradowała Komisja Zdrowia. Przedmiotem posiedzeń było rozpatrzenie rządowych projektów ustaw: o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (druk sejmowy nr 2503), o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2504), o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2505). Poniżej zamieszczamy linki (Sejm RP), umożliwiające obejrzenie posiedzeń Komisji Zdrowia.

8 lipca 2014 (wtorek) Komisja Zdrowia (ZDR) :

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=5627959CE1CC3497C1257D080030FF2E

9 lipca 2014 (środa) Komisja Zdrowia (ZDR) godz. 15:07 – 16:57 :

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=1659EB1ED0560DE4C1257D0800312B58

9 lipca 2014 (środa) Komisja Zdrowia (ZDR) godz. 16:58 – 21:01 :

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=1335E64FE5F9D7E8C1257D09003A53F6

9 lipca 2014 (środa) Komisja Zdrowia (ZDR) godz. 21:11 – 23:11 :

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=713CC4DEAE9476BBC1257D1000576D3E

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Prokuktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w sprawie: FENTANYL PRZEZSKÓRNY: przypomnienie o ryzyku zagrożenia życia w razie przypadkowej ekspozycji na FENTANYL PRZEZSKÓRNY („plastry”)

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Ministerstwo Zdrowia informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w 2014 r. (Dz.Urz.Min.Zdr.2013.51), w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie 1850 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Koszt dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji w 2014 r. – wynosi nie więcej niż 4.337 zł.

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Stanowisko nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie poparcia działań podjętych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dotyczący sprzeciwu wobec projektu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz innych ustaw

Stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 czerwca 2014 r.

W dniu 6 czerwca 2014 r. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia procedury postępowania pielęgniarki/położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta/rodziny.

Poniżej prezentujemy treść uchwały wraz z Procedurą postępowania pielęgniarki/położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta/rodziny

Uchwała nr 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2014 r

10 czerwca 2014 r. decyzją Rady Ministrów został przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez Ministra Zdrowia (druk sejmowy nr 2504). Należy wskazać, iż projekt ten różni się od projektu przekazanego do konsultacji społecznych w dniu 3 kwietnia 2014 r. i w zaproponowanym brzmieniu nie był opiniowany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Przedmiotem opiniowania przez NRPiP nie były w szczególności projekty aktów wykonawczych określające m.in. jakie leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, będą mogły ordynować pielęgniarki i położne oraz wystawiać na nie recepty. W opinii NRPiP wprowadzenie tak istotnych zmian wymaga szerokich konsultacji społecznych oraz odpowiedniego czasu na ich wdrożenie. Brak współpracy Ministerstwa Zdrowia z samorządem zawodowym w zakresie tworzenia powyższych przepisów prawa spowodował podjęcie w dniu 25 czerwca 2014 r. stanowiska przez NRPiP. Poniżej przedstawiamy przedmiotowe stanowisko.

Stanowisko nr 17 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw przyjętych przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej

Zaproszenie do udziału w konferencji organizowanej przez firmę Evereth Publishing Sp. z o.o. nt. „POSTĘPOWANIE Z RANĄ PRZEWLEKŁĄ”. Czytaj więcej…

Badanie kwestionariuszowe dotyczące informacji o przygotowaniu środowiska pielęgniarskiego do informatyzacji w ochronie zdrowia

Mając na uwadze dotychczasowe działania w zakresie implementacji Klasyfikacji do praktyki pielęgniarskiej, uprzejmie prosimy o pochylenie się nad badaniem kwestionariuszowym, celem przekazania informacji o przygotowaniu środowiska pielęgniarskiego do informatyzacji w ochronie zdrowia. Badanie zostało przygotowane przez Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie i Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP® w Łodzi.

Ankietę proszę wypełnić na poniższej stronie:

https://docs.google.com/forms/d/1roxzqJBTzjBp0_jJFB48kvhKhwGclwruKsDMAfUVHIc/viewform?c=0&w=1

Termin zakończenia badania: 30 czerwca 2014 r.

Z poważaniem dr Dorota Kilańska  Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®), Koordynator ICNP® w Polsce, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Zarząd Główny Przewodnicząca Rady ds.e-zdrowia w Pielęgniarstwie, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Uprzejmie informujemy, iż Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 20 czerwca 2014 r. będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Uchwała Nr 195/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad wykonywania obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie zwolnienia pielęgniarek i położnych z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu kształcenia podyplomowego realizowanego ze składek członkowskich

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowiska przyjęte przez Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 18 stycznia 2014 r. w sprawie: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego oraz sytuacji pielęgniarek i pielęgniarzy systemu ratownictwa medycznego

Informacja o nieobecności Przewodniczącej ORPiP w Biurze OIPiP w Elblągu w dniach 04-06.06.2014 r.

Pani Halina Nowik – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniach 04-06 czerwca 2014 r.  uczestniczy w obradach Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Rekomendacja dotycząca szczepień ochronnych przeciwko Streptococcus pneumoniae

Czy pielęgniarka może samodzielnie zdejmować szwy?

Jak długo pozostaje ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego?

W imieniu Fundacji TZMO SA „Razem Zmieniamy Świat”, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego Pani Beaty Ostrzyckiej oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu serdecznie zapraszamy Pielęgniarki pracujące z pacjentami niesamodzielnymi oraz ich rodzinami do udziału w bezpłatnej konferencji szkoleniowej pt.:” Pielęgniarka Rodzinna profesjonalnym wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów – Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną„. Konferencja odbędzie się w Elblągu dnia 10 czerwca 2014 r. w Hotelu „ELBLĄG”, Stary Rynek 54-59. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego, który umieszczony jest na stronie Fundacji: www.razemzmieniamyswiat.pl w zakładce EDUKACJA, konferencje Szkoleniowe. W przypadku problemów z rejestracją Biuro Izby oferuje pomoc. Kontakt telefoniczny 55 233 98 79.

Harmonogram konferencji szkoleniowej pt.: „Pielęgniarka Rodzinna profesjonalnym wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów – Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną” – Elbląg, 10 czerwiec 2014 r.

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielegniarki przekazane w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Prezes Grażynę Rogala-Pawelczyk

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej przekazane przez Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia

Życzenia z okazji Dnia Położnej przekazane przez Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr n.med.mgr piel. Grażynę Rogala-Pawelczyk

Życzenia Ministra Zdrowia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Komunikat w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie przez personel medyczny oraz podejrzeń o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza Pielęgniarki Rodzinne, Pielęgniarki Opieki Długoterminowej do udziału w bezpłatnych warsztatach nt.: Rola pielęgniarki w leczeniu ran przewlekłych. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Izby w dniu 18 czerwca 2014 r. o godz. 13.00. Czytaj więcej…

Fundacja TZMO SA „Razem Zmieniamy Świat”, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego Pani Beata Ostrzycka oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zapraszają Pielęgniarki pracujace w środowisku domowym z pacjentami niesamodzielnymi i ich opiekunami do udziału w bezpłatnej konferencji szkoleniowej pt.:” Pielęgniarka Rodzinna profesjonalnym wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów – Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną”. Konferencja odbędzie się w Elblągu 10 czerwca 2014 r. w Hotelu „ELBLĄG”, Stary Rynek 54-59. Czytaj więcej… Rejestracja uczestników odbywa się za prśrednictwem formularza internetowego, który umieszczony jest na stronie Fundacji: www.razemzmieniamyswiat.pl w zakładce EDUKACJA.

Program bezpłatnej konferencji szkoleniowej „Pielęgniarka Rodzinna wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów – Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną” – Elbląg 10 czerwca 2014 r.

Materiały edukacyjne przekazane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia (www.aids.gov.pl)

Broszura: HIV/AIDS dla pielęgniarek i położnych

Ulotka/plakat dot. postępowania po zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakażony (HIV/HBV/HCV)

Najserdeczniejsze życzenia, aby radość Świąt Wielkanocnych łączyła się z nadzieją i miłością…

Z dniem 7 kwietnia 2014 r. ruszyła społeczna kampania „POŁOŻNA NA MEDAL”. Celem kampanii jest wzrost świadomości położnych, nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej i podniesienie standardów pracy w zgodzie z przyjętymi wymaganiami środowiska i oczekiwaniami pacjentów. Cel społeczny: uświadomienie roli położnej, jej kompetencji i odpowiedzialności w oparciu o przjęte standardy pracy jaką na co dzień wykonuje. Czas trwania kampanii jest spójny z okresem ciąży – 9 miesięcy od 7 kwietnia 2014 r. W tym czasie pacjenci będą mogli zagłosować na wybraną przez siebie położną – każdorazowo uzasadniając swój wybór – zgodnie z przyjętym regulaminem. Więcej informacji na stronie: www.poloznanamedal.pl , www.edukacjapacjenta.pl , www.akademia-ama.pl. W załączeniu pismo informacyjne dot. KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL.

List Położna na medal

Działania podejmowane przez  samorząd zawodowy w sprawie zmian  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych:

Pismo Prezes NRPiP w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych z dnia 2 kwietnia 2014 r. wystosowane do ORPiP oraz pismo MZ z dnia 1 kwietnia br.

Pismo Prezes NRPiP w sprawie udzielenia informacji o efektach wdrożenia rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Pismo Podsekretarza Stanu Ministra Zdrowia w sprawie skierowania pisma do podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcami, które dotyczy udzielenia informacji o efektach wdrożenia rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Pismo Pani Teresy Kuziary, Wiceprezes NRPiP w sprawie zmiany § 8 rozporządzenia MZ z dnia 28.12.2012 r., kierowane do Pana Bartosza Arłukowicza Ministra Zdrowia

Pismo skierowane do Dyrektorów podmiotów leczniczych posiadaj±cych w swojej strukturze oddziały szpitalne wraz z Ankietą dotyczącą aktualnego stanu zatrudnienia oraz liczby pielęgniarek i położnych ustalonej zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Wystąpienie przedstawicieli NRPiP na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 27.03.2014 r.

Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia poświęcone problemowi norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych było na żywo transpitowane w internecie. Pełny zapis posiedzenia, w tym wystąpienia wszystkich przedstawicieli NRPiP można obejrzeć na stronie Sejmu RP, pod adresem http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=569E32C5E9ED74FFC1257CA5004269CB#

W dniu 11 marca 2014 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podjęła decyzję o wystąpienie z wnioskiem do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmiany Uchwały Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. Poniżej prezentujemy uchwałę w przedmiotowej sprawie oraz wniosek nr 1/2014.

Uchwała Nr 233/VI/14 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblagu z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

Wniosek nr 1/2014 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

INFORMACJA DLA POŁOŻNYCH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwo Zdrowia informuje, iż w ramach akcji informacyjnej przygotowało i wydało ulotki skierowane do kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu, w których informacje dotyczą konieczności podjęcia wczesnej opieki profilaktycznej, praw kobiet w okresie ciąży i porodu, terminu wykonania badań profilaktycznych oraz ich zakresu, współpracy z położną podstawowej opieki zdrowotnej, zalet karmienia piersią oraz aktów prawnych regulujących opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu. Czytaj więcej…

Obowiązek udziału w badaniach statystycznych

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie przypomina o obowiązkach statystycznych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia za rok 2013 oraz obowiązku przekazania sprawozdań MZ w zakresie prowadzonej działalności i pracujacych w praktykach pielęgniarek i położnych:

MZ 88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujacych działalność leczniczą (obowiązkowe)

MZ 89 – sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujacych działalność leczniczą (obowiązkowe).

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, czyli również praktyk zawodowych, niezależnie od źródła finansowania (umowa z NFZ lub jej brak).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: www.olsztyn.uw.gov.pl w zakładce Zdrowie/statystyka medyczna oraz pod nr telefonu 89/ 523 25 08 lub 89/523 26 09.

Termin wejścia w życie zmian zasad uznawania kwalifikacji zawodowych

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniareki Położnych i Prezydium Zarzadu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie braku działań Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na postulaty wnoszone przez Pielęgniarki i Położne

Zmiana wydawcy „MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ”. Czytaj więcej…

W jakich sytuacjach można odmówić wykonania zlecenia lekarskiego

Stanowisko Nr 3 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Stanowisko Nr 4 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sytuacji pielęgniarek i pielęgniarzy systemu ratownictwa medycznego

WYROBY MEDYCZNE WYDAWANE NA ZLECENIE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE ORAZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE.

1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie określa katalog wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom w ramach świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne refundowane przez NFZ, wraz z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania, kryterium przyznawania, okresów użytkowania i limitem cen napraw. Przedmiotowe rozporządzenie zakłada wprowadzenie jednolitego wykazu wyrobów medycznych dostępnych na zlecenie, który uwzględnia potrzeby zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne. Zgodnie z art. 38 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych Świadczeniobiorcom przysługuje, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej , oraz ich naprawa. Kontynuacja zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 może odbywać się także na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt. 26 ustawy o świadczeniach. Czytaj więcej…

Tutaj możesz zobaczyć treść rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Olsztynie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla położnych w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skreeningu raka szyjki macicy. Czytaj więcej…

Karta zgłoszeniana na Wojewódzki Kurs Dokształcający dla Położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakresie Pobierania Rozmazów Cytologicznych w Skreeningu Raka Szyjki Macicy

Opinia w sprawie dyżurów pracowniczych pełnionych w domu przez pielęgniarki

Opinia w sprawie urlopu szkoleniowego

Stanowisko nr 16 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. dotyczące treści Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna skierowane do: Premiera RP, Ministra Zdrowia, Parlamentarzystów, Prezesa NFZ, Przewodniczącej Rady NFZ

Stanowisko nr 15 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. dotyczące projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Uchwała Nr 113/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2013 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

Powołanie Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Z dniem 2 stycznia 2014 r. Minister Zdrowia powołał rekomendowaną przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych  dr n.o zdrowiu Mariolę Rybka na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblagu składa Pani Konsultant serdeczne i szczere gratulacje z okazji wyboru na to stanowisko. Jednocześnie życzymy sukcesów w pracy zawodowej oraz wytrwałości w realizacji ustawowych zadań Konsultanta Krajowego w reprezentowanej dziedzinie, w tym skutecznego rozwiązywania często niełatwych problemów naszego środowiska a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wykaz instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Elbląg udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Informacja dotycząca spotkania w Narodowym Funduszu Zdrowia

Propozycje zmian do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 stycznia 2014 r.

Stanowisko nr 15 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. dotyczące projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Stanowisko nr 16 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. dotyczące treści Zarządzenia Nr69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, skierowane do: Premiera RP, Ministra Zdrowia, Parlamentarzystów, Prezesa NFZ, Przewodniczącej Rady Społecznej NFZ.

Rekomendacja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt: www.edukacjapacjenta.pl

Informacja na temat używania tytułu mgr na pieczątce

Plan szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2014

Zgłoszenie na kurs kwalifikacyjny

Komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad składania przez pacjentów deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki albo położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Od 9 października 2013 r. zmiany w Dyrektywie 2005/36/WE. Czytaj więcej…

Opinia prawna z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie uprawnień pielęgniarki do zakładania cewnika do pęcherza moczowego u mężczyzn

Broszura pt.: „Jak chronić małe dziecka przed krzywdzeniem? Rola pielęgniarek i położnych w zapobieganiu złemu traktowaniu dziecka w rodzinie.”

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie