http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2020/02/logo-nowymail-1.png

Witamy na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.
Zachęcamy do częstych odwiedzin.
Życzymy miłego zwiedzania.AKTUALNOŚCI


LIST OTWARTY DO PACJENTÓW

LIST OTWARTY DO PACJENTÓW

Potrzebujemy dialogu udanego a nie udawanego

Ze zdumieniem przyjęliśmy publikację przez ministra Adama Niedzielskiego listu podpisanego przez prezesów kilku organizacji pacjentów, w którym – w odpowiedzi na wniosek o odwołanie Ministra Zdrowia sformułowany przez naszą szeroką reprezentację środowiska medycznego, deklarują oni poparcie dla szefa resortu zdrowia i próbują bronić jego dokonań.

Byliśmy do tej pory przekonani, że organizacje pacjentów rozumieją rzeczywiste problemy ochrony zdrowia w Polsce. Z całą pewnością dostrzegają je miliony polskich pacjentów i ich rodzin. Zarówno Oni, jak i my – medycy na co dzień zderzamy się z coraz bardziej niewydolnym systemem i jesteśmy bezsilni. Dekady zaniedbań spotęgowała pandemia i jej długofalowe skutki spowodowane opóźnieniami w diagnostyce i leczeniu chorób innych niż COVID-19. Polska ochrona zdrowia nie radzi sobie z tymi problemami organizacyjnie, finansowo i kadrowo.

Efektem są coraz częściej zamykane całe szpitalne oddziały. Dziś powodem jest brak lekarzy, pielęgniarek i położnych, a już wkrótce – kolejnych pracowników medycznych.

Jeśli nie będzie medyków, nie będzie leczenia. Kto wtedy pomoże chorym?

Rozwiązania forsowane przez Ministerstwo Zdrowia pogarszają i tak już złe warunki pracy i płacy, zniechęcając do zawodów medycznych zarówno osoby zdobywające wykształcenie, jak i nabywające praw emerytalnych. Powoduje to coraz większy niedobór personelu w publicznej ochronie zdrowia, a przez to stanie się ona jeszcze bardziej niedostępna dla szerokich grup społeczeństwa. Przed taką perspektywą ostrzegamy.

Nie wolno już marnować czasu! Najwyższy czas na rzeczywistą przebudowę systemu ochrony zdrowia, wypracowaną wspólnie przez medyków i pacjentów, właśnie w interesie pacjentów. To na nich ma być zorientowany system, a nie na Ministerstwo Zdrowia czy NFZ.

Pacjenci i Medycy są sojusznikami. Mamy wspólnego przeciwnika – chorobę. Stoimy po tej samej stronie. Dlatego kategorycznie protestujemy przeciwko zawartemu w liście poparcia dla ministra zdrowia przeciwstawieniu interesów pacjentów interesom środowiska medycznego. Chcemy pomagać chorym, po to wybraliśmy nasze zawody, ale jesteśmy wtłoczeni w ramy, na których kształt nie mamy wpływu i które nie pozwalają nam działać w sposób, który wykorzystuje w pełni naszą wiedzę i kompetencje.

Chcemy to zmieniać. Jesteśmy do tego przygotowani, tak jak jesteśmy przygotowani do wspólnego wypracowania rozwiązań problemów ochrony zdrowia, m.in. w fundamentalnej kwestii stanu obecnych i przyszłych kadr medycznych. Nasze propozycje od lat są ignorowane. Dla dobra polskiego pacjenta i polskiej ochrony zdrowia potrzebujemy dialogu udanego, a nie udawanego.

List do pacjentów

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych/ Pielęgnacyjno-Opiekuńczych (ZOL/ZPO) w czasie epidemii COVID-19, w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rekomendacje-ministerstwa-zdrowia-i-glownego-inspektoratu-sanitarnego-dotyczace-organizacji-odwiedzin-pacjentow-przebywajacych-w-zakladach-opiekunczo-leczniczychpielegnacyjno-opiekunczych-zolzpo-w-czasie-epidemii-covid-19-w-zwiazku-z-postepem-realizacji-narodowego-programu-szczepien

Spotkanie Przedstawicieli NRPiP z Dyrektorem Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia

Spotkanie zostało zwołane na wniosek Pani Zofii Małas Prezes NRPiP w związku z napływającymi do biura NIPiP pytaniami świadczeniodawców oraz pielęgniarek i położnych w jaki sposób będą przekazywane środki (tzw. dodatek Zembalowy) dla osób wykonujących zawód w formie umów cywilnoprawnych.

Ponadto Przedstawiciele NRPiP przedstawili Ministerstwu Zdrowia wątpliwości co do realizacji wynagrodzeń po 30 czerwca 2021 r. w ramach umów cywilnoprawnych oraz kwalifikacji pielęgniarek i położnych w poszczególnych grupach współczynników pracy wymaganych na danym stanowisku.

Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się do wydania Komunikatu zawierającego interpretację aktów prawnych które zmieniły dotychczasowy sposób przekazywania przez NFZ dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Po przekazaniu w/w komunikatu, zostanie on niezwłocznie udostępniony.