Witamy na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.
Zachęcamy do częstych odwiedzin.
Życzymy miłego zwiedzania.
 
Ostatni-Dyzur---nipip-baner
 
SAM_2253
 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przesyła pisma w sprawie wątpliwości interpretacyjnych art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 20108 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.) w zakresie wydania pacjentowi oryginału dokumentacji medycznej.

Do pobrania – pismo NRPiP z dnia 12 stycznia 2016 r. kierowane do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej

Stanowisko nr 1 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które wprowadza nowy zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KC)

Notatka z posiedzenia zespołu do opracowania założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej w dniu 26 stycznia 2016 r.

Z upoważnienia Prezes NRPiP Zofii Małas poniżej prezentujemy pisma przesłane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministra Zdrowia dotyczące podwyżek pielęgniarek i położnych POZ.

Do pobrania – Pisma

Prezes NRPiP Zofia Małas informuje, iż w odpowiedzi na kwestie dotyczące realizacji zapisu zgodnie z § 1 ust. 5 Porozumienia zawartego w dniu 23 września 2015 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia  oraz Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych otrzymała odpowiedź od Prezesa NFZ w przedmiotowej sprawie.

W załączeniu:

Pismo NRPiP z dnia 29.01.2016 r.

Odpowiedź Prezesa NFZ z dnia 25.01.2016 r.

OSOBOWOŚĆ ROKU 2015 w GDAŃSKU – PLEBISCYT DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO

Zawracam się do Państwa w imieniu pomorskich pielęgniarek i położnych z prośbą o wsparcie naszej koleżanki Anny Wonaszek Przewodniczącej ORPiP w Gdańsku, która została nominowana w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego Osobowość Roku 2015.  
Pani Anna Wonaszek jest przewodniczącą ORPiP wybraną na drugą kadencję, współorganizatorem i liderem Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych, byłą przez wiele lat wiceprzewodniczącą dużej Organizacji Zakładowej OZZPiP. Działa aktywnie na rzecz pomorskiego środowiska pielęgniarek i położnych.
Praktycznie przez cały okres trwania plebiscytu nasza koleżanka była jego liderem i dopiero na finiszu na czoło wysunął się urzędnik samorządowy (dyrektor ZOO w Gdańsku). Dlatego ponawiam prośbę koleżanek i kolegów z Pomorza o solidarność i wsparcie naszej reprezentantki. Uważamy, że to pielęgniarka powinna zostać Osobowość Roku 2015
Dziennik Bałtycki przeprowadza plebiscyt z wykorzystaniem smsów – SMSy o treści OGD.32 na nr 72355. Głosowanie dobiega dobiega końca 29 stycznia 2016r.
Liczymy na Państwa wsparcie!!!
LINK DO WYNIKÓW GŁOSOWANIA – OSOBOWOŚĆ ROKU 2015 w GDAŃSKU:
Sebastian Irzykowski Przewodniczący VII KZPiP

Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie

INFORMACJA DLA LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FELCZERÓW, PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI REFUNDOWANE

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 12 grudnia 2015 r., został zniesiony obowiązek zawierania nowych umów na wystawianie recept na leki refundowane z osobami uprawnionymi. Dla osób uprawnionych, które posiadają aktualną umowę na wystawianie recept refundowanych, zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia zasady pobierania numerów recept refundowanych nie ulegają zmianie. Dotychczasowe umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2016 roku, przed tym terminem konieczne będzie zaktualizowanie swoich danych w portalu. Dla osób uprawnionych, które są zatrudnione u świadczeniodawców, zasady zaopatrywania w numery recept nie ulegają zmianie. Osoby uprawnione, które nie korzystały dotąd z możliwości wystawiania recept refundowanych, aby skorzystać z tego uprawnienia, winny zapoznać się z informacjami zawartymi w poniższej instrukcji – (Instrukcja – pdf).

Osobami uprawnionymi są osoby posiadające prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą refundacyjną oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.  Wykaz miejsc w których można złożyć dokumenty i uzyskać szczegółowe informacje dostępne są na stronach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Miejsce przyjmowania wniosków w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w godzinach otwarcia: 8.00-16.00 (poniedziałek-piątek): 

  • Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,
  • Delegatura w Elblągu ul. Bema 18, 82-300 Elbląg
  • Delegatura w Ełku ul. Chopina 15, 19-300 Ełk

Pismo Prezes NFZ w sprawie realizacji przepisów związanych z przekazywaniem dodatkowych środków finansowych

Odpowiadając na pismo ZK-009/VII/2016 z 7 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przepisów związanych z przekazaniem dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarkom i higienistkom szkolnycm udzielającym świadczeń w środowisku nauczania i wychowania. Proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień … pobierz

Załączniki:

1. Pismo Prezesa NFZ z dnia 15.01.2016 r.- pdf

2. Pismo NRPiP z dnia 21.01.2016 r. – pdf

Informacja o naborze na kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne prowadzone przez Dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu – I kwartał 2016 r.

KOMUNIKAT Narodowego Funduszu Zdrowia

Komunikat w sprawie możliwości wprowadzenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zabiegowych w podstawowej opiece zdrowotnej

W związku z opublikowanym 12 stycznia br. zarządzeniem Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że:

1. Nastąpiła zmiana dotycząca zwiększenia z 1,1 na 1,12 wartości współczynnika korygującego bazową stawkę kapitacyjną dla rozliczenia pacjentów w wieku od 40 do 65 roku życia w zakresie świadczeń realizowanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

2. W związku z wprowadzoną zmianą świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (pracodawcy) mają możliwość podniesienia wynagrodzeń zatrudnionych pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w gabinetach zabiegowych oraz punktach szczepień, w których realizowane są świadczenia gwarantowane w tym zakresie.

3. Wprowadzona regulacja nie jest związana z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015 poz. 1400 z późn.zm.)

VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Warszawa, 18 -20.01.2016 r.

Decyzją delegatów VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych wybrano władze organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych VII kadencji.

Prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji została Pani Zofia MAŁAS.  Natomiast Przewodniczącą Naczelnej Komisji Rewizyjnej wybrana została Pani Kamilla GÓLCZ, Przewodniczącą Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych została Pani Beata ROZNER, Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych została Pani Grażyna ROGALA-PAWELCZYK. Na członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wybrano Pielęgniarki: Adamczyk Danuta, Bednarek Urszula, Borchulska Iwona, Czech Tomasz, Czepczarz Jarosław, Dróżdż-Kubicka Elżbieta, Frymorgen Barbara, Gawłowski Jacek, Głowacka Mariola, Grabowska Maria, Irzykowski Sebastian, Kachaniuk Jan, Kacprzak Iwona, Kaczmarek Tomasz, Król Anna Maria, Kuziara Teresa, Łodzińska Mariola, Matusiak Maria, Molka Ewa, Olejnik Beata, Ptok Krystyna, Raj Anna, Stanikowska Alicja, Sworacki Rafał, Tetłak Bernadeta, Walewander Joanna, Zielonka Wiesław, Położne: Adamczyk-Wiśniewska Danuta, Janiuk Ewa, Żółkiewska Beata. Na członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej wybrano: Adamczyk Ewa, Arendarczuk Jolanta, Grabowska Krystyna, Jakubowska Urszula, Kowalska Monika, Maliszewska Regina, Nawrocki Marcin, Serzysko Bogusława, Sobania Małgorzata, Zborowska Agnieszka. Na członków Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych wybrano: Pielęgniarki: Błaszkowska Aneta, Fichtner-Jeruzel Franciszka Teresa, Goldmann Monika, Góralska Beata, Kaczmarek Anna, Kałasz Jadwiga, Klimaszewska Krystyna, Kuźmiński Sebastian, Łysak Jolanta, Malinowska Barbara, Mazur Elżbieta, Nowak Agnieszka, Przybek-Mita Joanna, Ślęzak Jan, Tymińska Katarzyna, Położne: Chmielarz Ewa, Krokocka Elżbieta, Madej Ewa. Na Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrano: Pielęgniarki: Czepiel-Kloc Franciszka, Czyż Zofia, Dziedzic-Płanda Janina, Falerowska Zofia, Gos Alicja, Huptas Marzena, Łos Jolanta, Miller Marzena, Rasińska Bożena, Roguła ewa, Rubaszewska Monika, Siedlecki Robert, Siwiec Lucyna, Tomsza Beata, Rusin-Hajdasz Beata, Stefaniak – Gromadka Wiesława.

Komunikat w sprawie możliwości wprowadzenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zabiegowych w podstawowej opiece zdrowotnej

W dniu 12 stycznia 2016 r. opublikowano Zarządzenie Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotną. Na podstawie w/w zarządzenia nastąpiła zmiana dotycząca zwiększenia z 1,1 na 1, 12 wartości współczynnika korygującego bazową stawkę kapitacyjną dla rozliczenia pacjentów w wieku od 40 do 65 roku życia w zakresie świadczeń realizowanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W związku z wprowadzoną zmianą świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (pracodawcy) mają możliwość podniesienia wynagrodzeń zatrudnionych pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w gabinetach zabiegowych oraz punktach szczepień, w których realizowane są świadczenia gwarantowane w tym zakresie.

Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotyczący obowiązku przekazywania informacji i danych statystycznych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w tym również przez praktyki zawodowe indywidualne i grupowe niezależnie od źródła finansowania (umowa z NFZ lub jej brak).

II edycja Konkursu na najlepsze położne w Polsce – ROZSTRZYGNIĘTA

Pierwsze miejsce w województwie warmińsko – mazurskim zajeła Pani Położna BEATA SZANDROWSKA z Elbląga. Laureatce serdeczne gratulacje składa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Szczegóły pod adresem: http://www.poloznanamedal.pl/aktualnosci/najlepsze-polozne-w-polsce-pracuja-w-katowicach-wroclawiu-i-krakowie

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przedstawia propozycję wzoru wniosku dotyczącego wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPOSOBU PODZIAŁU ŚRODKÓW NA WZROST WYNAGRODZEŃ PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH POZ

Pielęgniarki nie boją się wypisywania recept

Pielęgniarki i położne nie boją się wypisywania recept – mówi w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Grażyna Rogala-Pawelczyk. Prezes NRPiP podkreśla, że będą one ordynowały leki, jeśli będą miały zapewnione odpowiednie warunki i otrzymają dodatkowe wynagrodzenie.

Artykuł ukazał się m.in. na stronie:

http://wyborcza.pl/1,91446,19408661,pielegniarki-nie-boimy-sie-wypisywania-recept-ani-kierowania.html

http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/915428,pielegniarki-2016-wypisywanie-recept-kierowanie-na-badania.html

http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Pielegniarki-nie-boimy-sie-wypisywania-recept-ani-kierowania-na-badania,157977,1.html

http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/pielegniarki-nie-boja-sie-wypisywania-recept,11782.html

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Pielegniarki-nie-boimy-sie-wypisywania-recept-ani-kierowania-na-badania-3463645.html

http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/prezes-nrpip-pielegniarki-i-polozne-nie-boja-sie-wypisywania-recept,30696.html

Prezes NRPiP o wyzwaniach jakie stoją przed samorządem zawodowym w 2016 r.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Prezes NRPiP Grażyna Rogala-Pawelczyk oceniła, że miniony rok dla całego środowiska pielęgniarek i położnych był „trudny, pracowity i pełen wyzwań”. Jej zdaniem jedną z najistotniejszych zmian była nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej dotycząca m.in. prawa ordynowania niektórych leków oraz kwestii wyposażenia gabinetów pielęgniarskich w placówkach oświaty. Podkreśliła, że ważne były również zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych oraz porozumienie z resortem zdrowia dotyczące podwyżek.

Jednocześnie Prezes Grażyna Rogala-Pawelczyk wyraziła nadzieję, że „nowe kierownictwo resortu zdrowia rozpocznie wspólnie z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych pracę nad strategią rozwoju pielęgniarstwa, zgodnie z potrzebami społecznymi”. Zapowiedziała również, że przedstawiciele NRPiP będą uczestniczyli w pracach nad przygotowywaną przez Ministerstwo Zdrowia ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). „Chcemy jasnego określenia w ustawie miejsca i zakresu kompetencji pielęgniarki i położnej w podstawowej opiece zdrowotnej” – podkreśliła. Samorząd będzie postulował rozdzielenie funkcji pielęgniarki pracującej w gabinecie i w środowisku domowym”.

Więcej m.in. na stronach:

http://www.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/301039986-Prezes-NRPiP-bedziemy-walczyc-o-ustawowe-okreslenie-placy-minimalnej.html

http://wyborcza.pl/1,91446,19421326,prezes-nrpip-bedziemy-walczyc-o-ustawowe-okreslenie-placy-minimalnej.html#ixzz3wHAywFZz

http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/915744,pielegniarki-beda-walczyc-o-ustawowe-okreslenie-placy-minimalnej.html

http://biznes.pl/kraj/prezes-nrpip-bedziemy-walczyc-o-ustawowe-okreslenie-placy-minimalnej/3w67wb

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Piotra Warczyńskiego kierowane do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie stosowania przepisu § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400 i 1628).

Życzenia radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Państwa pomyślnością i szczęściem.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie podwyżek dla pielęgniarek zatrudnionych w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r. (czwartek) Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu będzie nieczynne.

Debata „Zdrowie prawem obywatela”, przekazanie recept „Ostatni dyżur” Marszałkom Sejmu i Senatu oraz Premier RP

    Debata publiczna „Zdrowie prawem obywatela” odbyła się o godz.11:00 w Nowym Dziedzińcu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej w Warszawie. W eksperckim panelu dyskusyjnym zasiedli:

  • dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
  • prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas, socjolog, medioznawca, profesor emerytowany Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Tomasz Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich
  • Szymon Chrostowski, prezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych

 

                   Debatę można wysłuchać w Internecie na kanale YouTube

                                kampanii „Ostatni dyżur” pod linkiem:

                 https://www.youtube.com/watch?v=juqCI5-wmn8&feature=youtu.be

 

GALERIA WSZYSTKICH ZDJĘĆ

 

1

 

2

 

3

 

W roli eksperta – obserwatora na spotkaniu obecna była również Dorota Wojciechowska, główny specjalista w Biurze Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Prezydenta RP. Prowadzącym i moderatorem dyskusji był redaktor Krzysztof Ziemiec. Eksperci zgodnie stwierdzili, że społeczeństwo, powołując się na konstytucyjny zapis dostępu do ochrony zdrowia, słusznie zaapelowało do polskiego rządu o zagwarantowanie Polakom opieki świadczonej przez pielęgniarki i położne. Debata była relacjonowana online na kanele „Ostatniego dyżuru” na YouTube.

Po debacie publicznej o godz. 14:00 delegacja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: prezes dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, wiceprezes Teresa Kuziara, sekretarz Joanna Walewander, skarbnik Hanna Gutowska oraz Bożena Żółkiewska, przekazała symboliczną receptę z liczbą zebranych podpisów oraz Rekomendacje Marszałkowi Senatu podczas spotkania z wicemarszałkiem Adamem Bielanem oraz Marszałkowi Sejmu na spotkaniu z wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim.

Następnie o godz. 15:00 delegacja NRPIP razem z przewodniczącymi Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych złożyły 45 symbolicznych kartonów sybmolizujących ponad 532 tys. recept w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przed wejściem do KPRM odbyło się spotkanie z mediami, kamery telewizyjne i fotoreporterzy zrelacjonowały moment przekazania petycji przedstawicielom najwyższej władzy państwowej. Symboliczne recepty, w imieniu Premier Beaty Szydło, odebrali Premier Piotr Gliński, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz Minister Elżbieta Witek. Na zaproszenie Pana Premiera odbyło się spotkanie z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  z Premierem Glińskim, Ministrem Radziwiłłem oraz Minister Elżbietą Witek.

4

 

phoca_thumb_l_image109

Podczas spotkania Prezes NRPiP Grażyna Rogala-Pawelczyk przedstawiła zagrożenie stojące przed polskim społeczeństwem, wynikające z malejącej liczby pielęgniarek i położnych w Polsce. Wskazała również na konieczność poprawy warunków pracy i płacy polskich pielęgniarek i położnych.

Minister Radziwiłł w odpowiedzi na wypowiedź Pani Prezes przedstawiającej wyzwania stojące przed środowiskiem pielęgniarek i położnych, podkreślił, że pielęgniarki położne stanowią filar polskiej służby zdrowia.

Pan Premier Gliński odniósł się do ogromnego kapitału społecznego zbudowanego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, podkreślił, że podstawowym obowiązkiem i priorytetem rządu jest dbanie o polskich obywateli, a w obliczu niedoborów kadrowych pielęgniarek i położnych bezpieczeństwo i zdrowie Polaków jest zagrożone.

Po spotkaniu w Kancelarii Premiera obył się briefing prasowy Ministra Radziwiłła i Prezes Grażyny Rogali-Pawelczyk. Obie strony zdeklarowały współpracę przy opracowaniu rządowego programu zabezpieczającego społeczeństwo polskie w opiekę świadczoną przez pielęgniarki i położne.

11

XI Ogólnopolski Konkurs „PIELĘGNIARKA ROKU 2015″

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Koło Liderów Pielęgniarstwa przy Mazowieckim Oddziale PTP, zapraszają pielęgniarki do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie „Pielęgniarka Roku 2015″. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek liderów o wysokim przygotowaniu zawodowym, etycznym i aktywnym zaangażowaniu na rzecz środowiska pielęgniarskiego. Czytaj więcej…

KOMUNIKAT NR 1 XI Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku 2015″ wraz z kartą zgłoszenia

Nowelizacja ustawy o zawodach – co się zmieniło?

Prezes NRPiP Grażyna Rogala-Pawelczyk w rozmowie z Portalem Farmaceutyczno-Medycznym ocenia zmiany, które zostały wprowadzone do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz dradza szczegóły dalszych zmian, który samorząd zawodowy złożył w Ministerstwie Zdrowia.

– Dokument odnosi się między innymi do obiecanego przez ministra wsparcia kształcenia dyplomowego i podyplomowego, rezydentur dla pielęgniarek w specjalnościach, gdzie ich szczególnie brakuje – wyjaśnia Prezes NRPiP. Cały wywiad do przeczytania znajduje się na stronie: http://www.pfm.pl/artykuly/nowelizacja-nieco-pomoze/1193

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, ogłasza nabór na: kurs dokształcający dla pielęgniarek/pielęgniarzy TERAPIA PODCIŚNIENIOWA W LECZENIU RAN. Czytaj więcej…

Wniosek o dopuszczenie do kursu dokształcającego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w dziedzinie TERAPIA PODCIŚNIENIOWA W LECZENIU RAN

Plan szkoleń Działu Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2016

Informacja o  naborze na kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne prowadzone przez Dział Szkoleń OIPiP w Elblągu

Zaproszenie do udziału w konferencji: Nowe kompetencje zawodowe pielęgniarek i położnych a odpowiedzialność i ryzyko zawodowe. Konferencja organizowana pod patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej w Porcie Ekomariny w Giżycku ul. Dąbrowskiego 14. Otwarcie konferencji godz. 11.00

Pobierz zaproszenie

Pisma dotyczące poprawy sytuacji płacowej pielęgniarek i położnych, które wykonują swoją pracę na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej

Odpowiedzi na pytania dotyczące podwyżek wynagrodzeń

29 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych. Zgodnie z w/w rozporządzeniem od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne, odpowiednio do swoich kwalifikacji, będą mogły przepisywać leki samodzielnie lub kontynuować przepisywanie leków zgodnie z zaleceniem lekarza. Będą mogły również kierować pacjentów na badania. Rozporządzenie umożliwia realizację nowych uprawnień nadanych przepisami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Pobierz treść rozporządzenia

19 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Nowelizacja zmienia przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyjne, zwiększa uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych, a także rozszerza katalog zadań realizowanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Pobierz zmianę ustawy

Dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Firma ConvaTec serdecznie zapraszają Panie Pielęgniarki i Położna do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Morcinka 10B. Tematy wiodące szkolenia: „Nowoczesne opatrunki w leczeniu oparzeń”; ” Innowacyjne rozwiązania z zakresu pielęgnacji osób z problemami NTM”. Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, miejsce pracy, tel. kontaktowy należy kierować telefonicznie pod numer OIPiP – 55 233 98 79 lub e-mailem: szkolenia.izbaelb@wp.pl do 11.11.2015 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

W dniu 14.10.2015 r. Minister Zdrowia Marian Zembala podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Rozporządzenie uzupełnia rozwiązania zawarte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400). Najważniejsze zmiany dotyczą:

– zwiększenia kwot przeznaczonych na wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych do 400 zł;

– zapewnienia corocznego (do 2019 r.) wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek w wysokości 400 zł rocznie (4×400);

– wprowadzenia mechanizmu gwarantującego utrzymanie uzyskanych podwyżek po 2019 r.;

– uregulowania kwestii wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej.

List ministra Mariana Zembali

Stanowisko NRPiP oraz podjęte działania w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek pracujących w Domach Pomocy Społecznej

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych uruchomił infolinię dla pielęgniarek i położnych pod numerem: 506 705 444 pod którym można uzyskać odpowiedzi na pytania oraz dowiedzieć się  więcej o porozumienie z Ministerstwem Zdrowia, projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie owu, o planowanych podwyżkach dla pielęgniarek i położnych.

Komunikat ws. terminu zgłaszania danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Pismo Krystyny Kozłowskiej Rzecznika Praw Pacjenta kierowane do prof. dr hab. med. Mariana Zembali w sprawie poinformowania o podjętych działaniach systemowych dotyczących zabezpieczenia pacjentów w świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki i położne

Komunikat Wydziału Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczący działalności firmy Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Sp. z o.o.

Poniżej prezentujemy projekty Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przygotowane zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 23 września 2015 r., pomiędzy OZZPiP i NRPiP a Prezesem NFZ i Ministrem Zdrowia:

Znowelizowanego zarządzenia 61/2015/DSOZ z dnia 16 września zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określajace warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezesa NFZ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezesa NFZ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Prezesa NFZ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Prezesa NFZ

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Prezesa NFZ

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna mającego obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 5 października 2015 r. na adres: izbaelb@wp.pl

Treść porozumienia zawartego w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia

ZAWIADOMIENIE

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zawiadamiam Delegatów, że w dniu 24 października 2015 r. , w sali konferencyjnej „GUSTAW” Hotelu „ELBLĄG” w Elblągu ul. Stary Rynek 54-59 odbędzie się VII ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU. Rejestracja delegatów rozpocznie się o godz. 8.30. Otwarcie obrad – godz. 9.00

mgr Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu

NOTATKA W SPRAWIE ZAKOŃCZONYCH NEGOCJACJI W MINISTERSTWIE ZDROWIA

W dniu 23 września 2015 r. po wielotygodniowych rozmowach z Ministrem Zdrowia zakończyły się negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wyniku których podpisano porozumienie pomiędzy: Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych. Podwyżką zostały objęte pielęgniarki i położne wykonujące zawód u świadczeniodawców posiadających zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych nastąpi od 1 września 2015 r., natomiast dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarka poz, położna poz) oraz środowiska nauczania i wychowania od dnia 1 stycznia 2016 roku. Porozumienie przewiduje wzrost wynagrodzenia o 400 złotych brutto przez kolejne 4 lata.

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA Z DNIA 23.09.2015 r.

Dbając o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentami minister zdrowia wraz ze środowiskiem pielęgniarek i położnych wypracował porozumienie. Jest ono gwarancją wzrostu wynagrodzeń i zakończenia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Ponadto przewiduje średni wzrost wynagrodzeń, w ciągu czterech lat, o kwotę 1600 złotych. Uzgodnione podwyżki wynagrodzeń zagwarantują wzrost atrakcyjności zawodu pielęgniarki i położnej, co zapewni odpowiednią liczbę wykwalifikowanej kadry w systemie świadczeń opieki zdrowotnej. Wypracowany kompromis wymagał ustępstw z obydwu stron. Daje jednak poprawę bezpieczeństwa pacjentów a pielęgniarkom i położnym poczucie stabilności zawodowej, na miarę możliwości finansowych państwa, zachowując równowagę medyczno-ekonomiczną pracodawców, i ich prawo wyróżnienia pracownika za umiejętności, doświadczenie i jakość wykonywanej pracy. Porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych zostało wypracowane przez Ministra Zdrowia za zgodą i akceptacją Pani Premier.

Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie art. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400)

Edumedix- Piękne Narodziny ma zaszczyt zaprosić 20 osób, Pań Położnych, do bezpłatnego udziału w szkoleniu z cyklu „Akademia Umiejętności Nowoczesnej Położnej”. Szkolenie odbędzie się w dniu 23 października 2015 r. (piątek) w Hotelu „ELBLĄG” w Elblągu ul. Stary Rynek 54-59, w godz.  od 10.00 do 15.00. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału do dnia 12 października 2015 r. W załączeniu:

Komunikat dot. szkolenia – Akademia Nowoczesnej Położnej

Potwierdzenie uczestnictwa – Elbląg 2015

MZ: w październiku szpitale otrzymają dodatkowe środki dla pielęgniarek

Resort zdrowia zapewnia, że jeszcze w październiku świadczeniodawcy będą mogli otrzymać dodatkowe środki na świadczenia pielęgniarskie, w wysokości należnej od 1 września br. Zdaniem pielęgniarek wzrost wynagrodzeń proponowany przez resort jest zbyt niski. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Grażyna Rogala-Pawelczyk wystosowała pismo do Ministra Zdrowia, w którym poinformowała, że samorząd nie zaakceptował projektu porozumienia przesłanego przez MZ, oceniając, że proponowany wzrost wynagrodzeń w tym roku jest za niski w stosunku do oczekiwań środowiska pielęgniarek i położnych.Jednocześnie – ze względu na sytuację ekonomiczną pielęgniarek i położnych – samorząd wyraził oczekiwanie, że propozycja resortu dotycząca wzrostu wynagrodzeń od września zostanie zrealizowana, a rozmowy będą kontynuowane. Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Joanna Walewander w rozmowie z PAP powiedziała, że Rada będzie starała się, by w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej lub w innym akcie prawnym znalazł się zapis gwarantujący systematyczny wzrost wynagrodzeń wszystkich pielęgniarek i położnych. Zwróciła uwagę , że podwyżki obecnie proponowane przez MZ są tylko dla pielęgniarek, które realizują świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ, a ok 80 tys. pielęgniarek zatrudnionych w placówkach, które nie podlegają MZ i nie mają kontraktu z NFZ tych podwyżek nie otrzyma.

Stanowisko Nr 22 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Podziękowania Zarządu Krajowego OZZPiP za udział w manifestacji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Sejmem RP

Uchwała nr 55/V/2015 Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 09.09.2015 r. w sprawie decyzji o ogłoszeniu ogólnopolskiego pogotowia strajkowego

Pielęgniarki są gotowe do strajku

dr Grażyna Rogala-Pawelczyk: Pielęgniarki są gotowe do strajku. Minister Zdrowia Marian Zembala zaproponował, by w ciągu najbliższych czterech lat pielęgniarki otrzymały 1600 zł podwyżki. Na rozwiązanie proponowane przez szefa resortu zdrowia nie zgadza się środowisko pielęgniarek i położnych. – Nie można przez kilkadziesiąt lat wykorzystywać osób uczciwych, rzetelnie pracujących i coraz bardziej zmęczonych – mówiła w Polskim Radiu 24 dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. ” Nie chcemy odchodzić od łóżka chorego, ale ryzyko strajku niestety istnieje (…)”. Blisko 10 tys. pielęgniarek i położnych zgromadziło się 10 września 2015 r. przed kancelarią premiera w Warszawie. W południe protestujący przemieścili się przed gmach Sejmu. Pielęgniarki domagają się podwyżki płacy o 1500 zł przez trzy lata. Dr Grażyna Rogala -Pawelczyk przyznała,że propozycja Ministra Zdrowia nie satysfakcjonuje pielęgniarek. – Pielęgniarki nie przyjechały po to, aby żebrać o 300-400 zł, aby uzyskać informację, że ta grupa zawodowa otrzymuje zwiększone wynagrodzenie, które jej się należy. Chcemy też umocnienia pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej. Prace nad tym trwają i miejmy nadzieję, że nie będą zawieszone. Więcej o postulatach protestujących pielęgniarek i położnych w całości rozmowy http://www.polskieradio.pl/130/2788/Artykul/1502324,Dr-Grazyna-RogalaPawelczyk-Pielegniarki-sa-gotowe-do-strajku

Z uwagi na niewłaściwe informacje przekazywane przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące aktualnie prowadzonych negocjacji w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych, sugerujące jakoby samorząd zawodowy wyraził zgodę na propozycje opracowane w tym zakresie przez Ministra Zdrowia, przekazujemy w załączeniu pisma i stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w tym zakresie.

Pisma i stanowiskami NRPiP w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych

W załączeniu przekazujemy pismo Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy stanowiące odpowiedź na niniejsze pytania:

1. Czy pracownik, który ma udzielony urlop szkoleniowy ma obowiązek być w pracy jeśli dyżur jest 12 godzinny, a w tym samym czasie odbywają się zajęcia dydaktyczne w ilości 6 godzin, czy powinien wracać na pozostałe 6 godzin do pracy?

2. Czy pracownik, który ma odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu krwiolecznictwa i jest skierowany i opłacone szkolenie przez pracodawcę ma uczestniczyć w ramach swojego urlopu wypoczynkowego?

Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 14 września 2015 r.

Apel o pomoc dla Amelki

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Czas trwania kursu do 6 miesięcy. Zajęcia teoretyczne – 190 godzin. Zgłoszenia wnioski są przyjmowane do 30 września 2015 r.. W załączeniu:

Ogłoszenie o naborze na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Wniosek o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Informacje dotyczące prac przedstawicieli NRPiP, OZZPiP uczestniczących w spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia w zakresie:

1. Zespołu roboczego ds.wypracowania pakietu rozwiązań systemowych na rzecz poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych, w zakresie tzw. rozporządzeń koszykowych.

2. Zespołu roboczego ds. wypracowania zmian systemowych mających na celu poprawę warunków pracy i podniesienia wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pobierz plik w formacie PDF – Notatki ze spotkań oraz komunikat ze strony Ministerstwa Zdrowia

Pisma Beaty Cholewki Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia kierowane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Pracy oraz Inspektoratu Farmaceutycznego, które są odpowiedzią na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie przenoszenia pielęgniarek i położnych na oddziały i stanowiska pracy nieodpowiadające ich kwalifikacjom zawodowym w niektórych podmiotach leczniczych.

Pobierz w plik w w formacie PDF – Pismo NRPiP z dnia 25.05.2015 r. kierowane do Ministra Zdrowia.

Pobierz plik w formacie PDF – Pisma Ministerstwa Zdrowia

KOPiP Gazeta FAKT (1) 2015

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w siedzibie izby w dniu 16 września 2015 r. o godz. 13.00 Tematy wiodące szkolenia: ” Opatrunki najnowszej generacji w terapii ran przewlekłych, opatrunki specjalistyczne firmy ConvaTec”, ” Innowacyjne rozwiązania z zakresu pielęgnacji osób z problemami NTM„. Czytaj więcej…

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Szpiczaka wspólnie z International Myeloma Foundation oraz Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Olsztynie zapraszają do udziału w spotkaniu edukacyjno-informacyjnym na temat: ” Dzisiaj, jutro i jak w szpiczaku?”. Spotkanie odbędzie się w dniach 12-13 września 2015 r. w Hotelu HP Park w Olsztynie. Udział w dwudniowym spotkaniu jest całkowicie bezpłatny. Czytaj więcej…

Odpowiedź Ministra Zdrowia na pismo Prezes NRPiP

Pismo Prezes NRPiP skierowane w dniu 6 sierpnia 2015 do Ministra Zdrowia

OŚWIADCZENIE

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oświadcza, że – wbrew doniesieniom medialnym – 4 sierpnia br. nie zostało podpisane żadne porozumienie między przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i NRPiP. Wszelkie ustalenia, także te dotyczące tworzenia przepisów związanych z wymiarem czasu pracy i zakresem czynności w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne, zawsze uzgadniane są przez Ministerstwo Zdrowia z reprezentującymi stronę społeczną przedstawicielami NRPiP i OZZPiP. W trosce o rzetelność przepływu informacji Prezes NRPiP skierowała do Ministerstwa Zdrowia pismo domagające się sprostowania oraz podjęła decyzję o zwieszeniu wszelkich rozmów z MZ do czasu jego opublikowania.

Pobierz plik w formacie PDF – Oświadczenie

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozmów prowadzonych z Kierownictwem MZ, NFZ dotyczących wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Stacja TVN jest w trakcie castingu do nowego programu SZKOŁA RODZENIA. Poszukujemy, położnej/go który pełniłby funkcję prowadzącego-nauczyciela dla uczestniczek. Osoby odpowiednio wykwalifikowanej i zaufanej, która jest otwarta i będzie chętna do współpracy z telewizją. Stacja TVN poszukuje również kobiet w ciąży – uczestniczek programu. W załączeniu przekazujemy ogłoszenia wraz z danymi do kontaktu.

Szkoła Rodzenia – TVN Położni

Szkoła Rodzenia z TVN ogłoszenie – kobieta w ciąży

W ramach promowania Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „OSTATNI DYŻUR” zostanie wyemitowany spot kampanii w TV Republika. Emisja rozpocznie się 10 sierpnia 2015 r. i zakończy 14 sierpnia 2015 r. Poniżej podajemy godziny emisji:

PONIEDZIAŁEK – 16:15/19:45

WTOREK – 18:40/20:50

ŚRODA – 17:30/19:45

CZWARTEK – 16:15/19:05

PIĄTEK – 17:30/22:30

Bezpłatne szkolenie dla Położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski serdecznie zapraszają Pani Położne na konferencję „Profesjonalna położna -zdrowe pokolenie”, która odbędzie się 4 września 2015 r. w sali konferencyjnej Hotelu Omega w Olsztynie ul. Sielska 4A. Potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 28 sierpnia 2015 r. pod nr telefomu: 89 541 22 67 wew. 20. Czytaj więcej…

W związku z trwającymi pracami w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących poprawy warunków pracy, podniesienia wysokości wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz zmian w systemie ochrony zdrowia Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych  przesyła informację o prowadzonych pracach w przedmiotowej sprawie, a także stanowisko NRPiP w sprawie propozycji Ministerstwa Zdrowia

Informacja dotycząca rozmów z Ministerstwem Zdrowia w sprawie poprawy sytuacji zawodowej oraz ekonomicznej pielęgniarek i położnych.

Agenda na spotkanie Kierownictwa MZ, NFZ z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 3 sierpnia 2015 r.

Stanowisko NRPiP z dnia 3 sierpnia 2015 r. dot. propozycji Ministerstwa Zdrowia

Departament Pielęgniarek i Położnych w załączeniu przekazuje pismo dotyczące uprawnień pielęgniarek i położnych do wykonywania szczepień ochronnych. Jednocześnie przypomina o mijającym terminie do uzupełnienia kwalifikacji w tym zakresie. Do dnia 31 grudnia 2015 r. szczepienia ochronne mogą wykonywać lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, nieposiadający kwalifikacji okreslonych na podstawie art. 17 ust.10 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, o ile posiadają 2,5 -letnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych. Po tym czasie, pielęgniarki i położne, które nie ukończyły wymaganego kursu, nie będą mogły wykonywać szczepień ochronnych. Czytaj więcej…

Delegatura Ostrowsko-Krotoszyńska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Ostrowie Wielkopolskim przygotowuje „Ostrowski Almanach Medyczny” obejmujący lata 1837-2000. Almanach będzie obejmował fachowych pracowników lecznictwa związanych z Ostrowem Wielkopolskim, to jest urodzonych, uczących się i pracujących zawodowo w mieście i powiecie. Podany rok 2000 oznacza rok uzyskania dyplomu lekarza medycyny, lekarza stomatologa, magistra farmacji, magistra pielęgniarstwa i położnictwa, felczera medycyny i zawodów związanych z pracą w jednostkach służby zdrowia, np. psychologa klinicznego, magistra rehabilitacji leczniczej, magistra biologii. Opracowanie wymaga czynnej współpracy wszystkich, do których zwracamy się z apelem. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonej tabeli. Czytaj więcej…

Tabela – „Ostrowski Almanach Medyczny”

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje o rozpoczęciu kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne” (Nr 03/08). Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 24 lipca 2015 r. o godz. 15.00. Rozpoczęcie kursu – 25 lipca 2015 r. godz. 8.00, sala Nr 2 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Gustawa Morcinka 10 B. Czytaj więcej…

Przypomnienie o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przypomina o obowiązku aktualizacji danych zawartych w księgach rejestrowych. Polisę OC należy aktualizować co roku w terminie do 7 dni od chwili podpisania nowej polisy w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Inne dane należy aktualizować do 14 dni od czasu ich wystąpienia. Wszelkie zmiany prosimy zgłaszać do Biura OIPiP w Elblągu.

Informacja Nr 12/2015 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Pobierz plik w formacie PDF

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu uprzejmie informuje, iż w okresie wakacji (lipiec, sierpień) odwołuje się  dyżury w godzinach 15.00 – 17.00.

Kampania Społeczna „OSTATNI DYŻUR”

Szanowni Państwo,

Ogólnopolska Kampania Społeczna pt. „Ostatni Dyżur” jest kampanią Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, której celem jest poinformowanie Polaków o ogromnym zagrożeniu społecznym. W świetle najnowszych prognoz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych już za niespełna 5 lat Polacy zostaną pozbawieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i położniczej. Z roku na rok zmniejsza się liczba pielęgniarek i położnych w Polsce. Głównym założeniem kampanii jest zebranie podpisów pod petycją (Receptą) kierowaną do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania, a także wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne. Ogólnopolska Kampania Społeczna pt. ” Ostatni dyżur” uroczyście rozpoczęła się w dniu 27 czerwca 2015 r. o godzinie 11.00 konferencją prasową w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie. Czytaj więcej…

Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych ZABEZPIECZENIE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIADCZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych przekazuje informację nt. szkoleń organizowanych w ramach Projektu predefiniowanego pn.” Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”. Projekt powstaje we współpracy Norweskiego Dyrektoriatu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie w 2015 r. szkoleń dla różnych grup z sektora zdrowia, w tym pielęgniarek i położnych. Tematyka szkoleń będzie obejmowała podstawowe zagadnienia dotyczące zdrowia publicznego, w tym nierówności w zdrowiu w Polsce z uwzględnieniem geograficznego i społecznego zróżnicowania, jak również analizę metod przeciwdziałania tym nierównościom. Rejestrację na szkolenia będzie prowadziła firma KDK Sp. z o.o. Osoba do kontaktu: Pani Agata Pomajda, e-mail: agata.pomajda@kdkinfo.pl , tel. 22 379 23 13. W załączeniu : informacja o projekcie, harmonogram szkoleń.

Informacja o projekcie

Harmonogram szkoleń

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Dział Szkoleń  przedstawia harmonogramy kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych organizowanych przez naszą jednostkę w II półroczu 2015 r:

Harmonogram kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”

Harmonogram kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo chirurgiczne” – program dla pielęgniarek

Harmonogram kursu specjalistycznego „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG” – program dla pielęgniarek i położnych

Harmonogram kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne” – program dla pielęgniarek

Dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ogłasza nabór na kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne. Czytaj więcej…

Karta zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny/specjalistyczny

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2015 r. ze środków Funduszu Pracy

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie wprowadzenia zmian systemowych dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie ujęcia pielęgniarek i położnych w poszczególnych rozporządzeniach dotyczących świadczeń gwarantowanych

EXPO Pielęgniarki i Położne Informujemy, że w dniu 8 października 2015 r. podczas Międzynarodowych Targów WIHE Hospital odbędzie się Forum Konferencyjne dla Pielęgniarek i Położnych pt.” Nowe rozwiązania, nowe technologie – środowisko pracy pielęgniarki i położnej”.

Konferencja jest bezpłatna dla pielęgniarek i położnych

Konferencja Naukowa dla Położnych „Bezpieczna Ciąża“ GDAŃSK; 13.06.2015 r. (sobota) Zaproszenie

W związku z organizowaną na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej konferencją naukowo-szkoleniową w dniu 20 kwietnia 2015 r. Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu będzie nieczynne.

Program konferencji naukowo-szkoleniowej „PRAWNO-ETYCZNY WYMIAR ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ” Elbląg, 20.04.2015 r.

Informacja z II Seminarium, pt. „STOP wykluczeniu cyfrowemu w pielęgniarstwie. Elektroniczna dokumentacja medyczna: doświadczenia z wdrażania i wykorzystania Klasyfikacji ICNP(R) w Elektronicznym Rekordzie Pacjenta (EHR) w Polsce” – dostępna jest pod adresem: http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=akt&mn=tresc&txt=1727

Wstęp: Konferencja naukowo-szkoleniowa PRAWNO-ETYCZNY WYMIAR ZAWODU PIELĘGNIARSKI I POŁOŻNEJ – Elbląg 20 kwietnia 2015 r.

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia ALMACH organizuje w okresie wakacyjnym aktywny 7-dniowy wypoczynek. W ramach ceny tj. 550 zł + ubezpieczenie (ok. 30 zł.) Fundacja zapewnia noclegi ( w ośrodku w Tylmanowej), całodzienne wyżywienie, wyjazdy: Zakopane, Czorsztyn, Niedzica, Krościenko, Szczawnica oraz spływ Dunajcem i 2,5 h pobyt-kąpiel w wodach termalnych. Czytaj więcej…

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia ALMACH – program 7-dniowego turnusu na terenie Gorców i Pienin

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu we współpracy z firmami: ConvaTec i NUTRICIA zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń adresowanych do pielęgniarek. Pierwsze z cyklu szkolenie odbędzie się w siedzibie izby w Elblągu ul. Morcinka 10 B w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00. Tematy wiodące szkolenia: „Rozwiązywanie problemów w leczeniu ran przewlekłych z zastosowaniem opatrunków specjalistycznych ConvaTec”, ” Leczenie żywieniowe dojelitowe i doustne dietami”. Czytaj więcej…

„Karta stomika” gwarancją bezpieczeństwa i intymności osób ze stomią. Czytaj więcej…

Pismo NFZ w sprawie realizacji świadczeń przez pielęgniarki opieki długoterminowej domowej

Załączniki:

Pobierz pismo NIPiP

Pobierz pismo NFZ

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zaprasza do udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu, które odbędzie się w Elblągu w dniach 29-30.04.2015 r. W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: Projekt P1- e-recepta, e-zwolnienia, e-skierowanie, e-zlecenia, Internetowe Konto Pacjenta, elektroniczna dokumentacja medyczna – podstawowe pojęcia, przechowywanie, zabezpieczanie i wdrożenie EDM, zastosowanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz telemedycyna. Czytaj więcej…

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zaprasza na jednodniowe Warsztaty pt.” Zdarzenia niepożądane-jak rozmawiać z mediami”  dn. 10 marca 2015 r. (I termin) oraz 17 marca 2015 r. (II termin) , które odbędą się w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Warszawa, ul. Pory 78, lok. 10. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, pielęgniarek i położnych pracujących w podmiotach leczniczych lub prowadzących praktyki zawodowe. Szkolenie ma charakter praktyczny, w tym zajęcia przed kamerą „jak udzielać wywiadu na żywo” prowadzone przez znaną dziennikarkę telewizyjną Iwonę Schymalla. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz karty zgłoszeń znajdą Państwo w załączniku.

Warsztaty-„Zdarzenia miepożądane – jak rozmawiać z mediami” – komunikat, karty zgłoszeń

Kampania Lek Bezpieczny. Zgłaszanie niepożądanych działań produktów leczniczych.

Film promujący kampanię Lek Bezpieczny opracowany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych można obejrzeć pod adresem: www.urpl.gov.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu-warsztatach nt.” Leczenie owrzodzeń podudzia za pomocą opatrunków specjalistycznych i kompresjoterapii”. Szkolenie odbędzie się w siedzibie OIPiP w Elblągu w dniu 25 marca 2015 r. o godz. 13.00. Czytaj więcej…

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w podmiotach nie będących podmiotami leczniczymi, np. w domach pomocy społecznej.

Komunikat związany z wypełnieniem i przekazywaniem kart urodzenia i kart martwego urodzenia

Pobierz plik w formacie PDF: Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Kwestionariusz ankiety w sprawie zabezpieczenia pielęgniarek przed zakażeniem wirusem EBOLA

Szanowni Państwo,

w imieniu Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF) przy Europejskiej Fundacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), przesyłam prośbę EFN o upowszechnienie poniższego kwestionariusza ankiety. Badanie ma na celu ocenę poziomu zabezpieczenia pielęgniarek przed zakażeniem wirusem EBOLA w środowisku pracy, celem podjęcia stosownych działań na poziomie Komisji Europejskiej. Kwestionariusz jest dostępny do 15 marca 2015 r. pod adresem http://www.efnweb.be/?page_id=6534 (także w języku polskim). Uprzejmie proszę o jak najszersze upowszechnienie wśród pielęgniarek i położnych.

ZAWIADOMIENIE

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, uprzejmie informuje, że 14 marca 2015 r. w auli Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu ul. Królewiecka 128 odbędzie się XXIV Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Rejestracja uczestników zjazdu rozpocznie się od godziny 9.30.

Przypominamy, iż zgodnie z art.4.1. Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 9 XXII Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, obecność delegata na Zjeździe jest obowiązkowa.

WYDARZENIA: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej zapraszają na bezpłatną konferencję naukowo-szkoleniową pt.” PRAWNO-ETYCZNY WYMIAR ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ„. Konferencja odbędzie się 20 kwietnia 2015 r. na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Do pobrania: Komunikat Nr 1 w sprawie organizacji konferencji naukowo-szkoleniowej pt.” Prawno -etyczny wymiar zawodu pielęgniarki i położnej” wraz z kartą uczestnictwa.

Plan szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2015

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu – oferta szkoleniowa na rok 2015

Produkty lecznicze zawierające walproinian: ryzyko zaburzeń rozwoju dziecka będących wynikiem przebiegu ciąży

Pobierz: Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia

„ZROZUMIEĆ AUTYZM” – Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom to wspólny projekt Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, który od 2012 r działa na terenie województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego ( 2013) i województwa warmińsko – mazurskiego (2014). Celem programu jest stworzenie diagnozy potrzeb terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych w odniesieniu do osób dotkniętych autyzmem i tworzenie środków zaradczych.

21 marca 2015 r. w godz. 10.00 – 14.00  w ramach tego programu w Elblągu w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej Delegatura w Elblągu przy ulicy Studziennej 29 A odbędzie się bezpłatne szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek pt.: „Autyzm. Jak rozpoznać wczesne symptomy i dlaczego im wcześniej, tym lepiej”.Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonych superwizorów, terapeutów behawioralnych, pracowników OSW dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku. Zapisy na szkolenie wyłącznie drogą e-mailową przyjmuje Delegatura Elbląg Okręgowej Izby Lekarskiej, adres e-mailowy: oilel@oilgdansk.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, miejsce pracy, telefon oraz adres mailowy.

Więcej informacji na temat programu „ZROZUMIEĆ AUTYZM”  można znaleźć na stronie internetowej: www.rozumiecautyzm.eu 

Do pobrania publikacje/broszury:

AUTYZM -apteczka pierwszej pomocy dla rodziców

Gdy twój następny pacjent ma autyzm – praktyczne informacje dla lekarzy i personelu medycznego

List otwartyNRPiP i OZZPiP wystosowany w dniu 22 stycznia 2015 r. do Premier RP Ewy Kopacz

W dniu 21 stycznia 2015 r.zostało podpisane porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych.

Do pobrania: Porozumienie z dnia 21.01.2015 r.

24 sierpnia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne Rozp

Minister Zdrowia określił liczbę miejsc szkoleniowych na dofinansowanych specjalizacjach dla pielęgniarek i położnych w 2015 r.

Minister Zdrowia obwieszczeniem z dnia 15 grudnia 2014 r. określił limit miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2015 r. oraz kwotę dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego. W 2015 r. miejsc szkoleniowych będzie 1850, natomiast kwota dofinansowania wyniesie 4 337 zł na jedno miejsce szkoleniowe.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w 2015 r. – Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia Nr 79 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Jakie przepisy prawa regulują prowadzenie porodu domowego przez położną?

Czy pielęgniarka, która ukończyła kurs z zakresu leczenia ran posiada uprawnienia do wypisywania recept na opatrunki specjalistyczne?

Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk podpisał zarządzenie nr 86/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Link do komunikatu: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=6436

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach pt. ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE – JAK ROZMAWIAĆ Z MEDIAMI? Warsztaty jednodniowe, w grupie 15 osobowej, odbędą się 3 lutego 2015 r. , w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, ul. Pory 78. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, pielęgniarek i położnych pracujących w podmiotach leczniczych lub prowadzących praktyki zawodowe. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zgłoszenie udziału do dnia 15 stycznia 2015 r. (karta zgłoszenia) oraz wniesienie opłaty (koszt uczestnictwa – 201 zł).

W załączeniu: Warsztaty-komunikat

PROŚBA O UDZIAŁ W BADANIU NAUKOWYM pt.:” Strategie radzenia sobie ze stresem , a poziom satysfakcji zawodowej w pracy zmianowej pielęgniarek Północnej Polski”

Szanowne Panie Pielęgniarki i Panowie Pielęgniarze!

Gdański Uniwersytet Medyczny prowadzi badania naukowe dotyczące związku pomiędzy poziomem satysfakcji zawodowej pielęgniarek a strategiami radzenia sobie ze stresem. Badania są całkowicie anonimowe, polegają na wypełnieniu elektronicznej ankiety przez kilka minut. Zapraszam do udziału poprzez kliknięcie na poniższy link. Udział każdej osoby przyczyni się do uzyskania wiarygodniejszych wyników.

http://katedra.limequery.com/index.php/924791/lang-pl

UWAGA – ODWOŁANO KONFERENCJĘ Z CYKLU „POSTĘPOWANIE Z RANĄ PRZEWLEKŁĄ” – ELBLĄG 7 STYCZNIA 2015 R.

Evereth Publishing Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż z powodu małego zainteresowania i niewielkiej liczby zgłoszeń udziału zaistniała konieczność rezygnacji z organizacji konferencji z cyklu „Postępowanie z raną przewlekłą”, która miała odbyć się w Elblągu w dniu 07 stycznia 2015 r.

W załączeniu:

Pismo Evereth Publisching Sp. z o.o. z dnia 16 grudnia 2014 w sprawie odwołania konferencji

Komunikat dla fachowego personelu medycznego sporządzony na zlecenie Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) z dnia 4 listopada 2014 r.

Tecfidera_25_listopada 2014

Link do Komunikatu: http://www.nipip.pl/index.php/aktualnosci/3123-komunikat-do-fachowego-personelu-medycznego-sporzadzony-na-zlecenie-komitetu-ds-oceny-ryzyka-w-ramach-nadzoru-nad-bezpieczenstwm-farmakoterapii-prac-z-dnia-4-listopada-2014-r

Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwały przyjęte na grudniowym posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

Uchwała Nr 240/VI/2014 w sprawie przyjęcia harmonogramu działań samorządu w celu poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 264/VI/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 210/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołów do opracowania szczegółowych rozwiązań w odniesieniu do postulatów przyjętych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 270/VI/14 w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała Nr 273/VI/2014 w sprawie określenia kalendarza wyborczego

Załącznik do Uchwały Nr 273/VI/2014 w sprawie określenia kalendarza wyborczego

Uchwała Nr 274/VI/2014 w sprawie ustalenia terminu VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 275/VI/2014 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2015 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 276/VI/2014 w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 276/VI/2014 w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2015

Uchwała Nr 277/VI/2014 w sprawie ustalenia Standardu pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 277/VI/2014 w sprawie ustalenia Standardu pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Uchwała Nr 278/VI/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr 217/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Doraźnego ds. Opracowania Licencjonowania Zawodu

Jakie obecnie obowiązują zasady uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki w Polsce

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie zaprasza Panie Położne na konferencję „Rola położnej w działaniach na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia”. Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2014 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Czytaj więcej…

Informacja dotycząca rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje o rozpoczęciu przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie naboru na specjalizacje w dziedzinach: „Pielęgniarstwo neonatologiczne” – program dla pielęgniarek i położnych, „Pielęgniarstwo operacyjne” – program dla pielęgniarek oraz „Pielęgniarstwo onkologiczne” – program dla pielęgniarek. Czytaj więcej…

Karta zgłoszenia na kurs dokształcający/specjalistyczny/kwalifikacyjny/specjalizacja organizowany przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie

Zgłoszenie na kurs kwalifikacyjny/specjalistyczny organizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Pismo Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu zapewnienie pacjentom realizacji ich praw w trakcie stosowania środków przymusu bezpośredniego

Pobierz plik w formacje PDF

Stanowisko w sprawie nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1136)

Grzegorz, Krzysztof i inni potrzebują Twojej pomocy! PODZIEL SIĘ SZPIKIEM! To nic nie boli, nic nie kosztuje!

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz. 1136)

W dniu 10 listopada 2014 roku biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Powstała oficjalna strona Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych czytaj: www.kopip.org

Nowy Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej

Z wielką przyjemnością informujemy, iż Pani WIESŁAWA POKROPSKA -Dyrektor Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak powołana została z dniem 23 października 2014 r.na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu serdecznie gratuluje Pani Wiesławie Pokropskiej objęcia tej zaszczytnej funkcji, jednocześnie życzymy wielu sukcesów na nowym polu działań.

Dnia 22 października 2014 r. w Dzienniku Ustaw Nr 1435 opublikowano tekst jednolity ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Czytaj więcej…

Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych województwa pomorskiego, informuje: PROTEST 6 listopada 2014 r. – Gdańsk. Czytaj więcej…

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej zaprasza do udziału w kursie specjalistycznym „Leczenie ran” (kurs daje uprawnienia pielęgniarce do zdejmowania szwów z rany). Pierwsze wykłady wstępnie zaplanowano na dn. 21.11.2014 r. Czytaj więcej…

Do pobrania:

Wniosek o dopuszczenie do kursu specjalistycznego dla pielęgniarek w dziedzinie LECZENIE RAN

Rzecznik Praw Obywatelskich, KPH oraz Fundacja Watch Health Care mają zaszczyt zaprosi Państwa na seminarium eksperckie inaugurujące projekt „Pełny dostęp – edukacja dla sektora ochrony zdrowia” którego celem jest zwiększenie wiedzy na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich (ul.Długa 23/25 w Warszawie) dnia 30 października 2014 r. w godzinach 10.00 – 13.00. Czytaj więcej…

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dla pielegniarek i położnych, które ukończyły liceum medyczne, szkołę policealną lub pomaturalną i nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem 1 stycznia 2012 r.

Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przekazuje procedury postępowania w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne w tym gorączkę krwotoczną Ebola:

Gorączka Ebola informacja dla POZ i służb medycznych (1)

Postępowanie lekarza koordynatora oraz kierującego akcją medyczną czynności ratunkowych/lekarza poz odbywającego wizytę domową w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne- aktualizacja (1)

Postępowanie koordynatora i lekarza pogotowia ratunkowego, lekarza poz odbywającego wizytę domową w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne (1)

Postępowanie PIS w przypadku stwierdzenia/podejrzenia zachorowania na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne

Postępowanie Policji w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne

Postępowanie Straży Pożarnej w przypadku podejrzenia/ stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne

Postępowanie w przypadku stwierdzenia/podejrzenia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne- aktualizacja (1)

Badania diagnostyczne w kierunku zakażenia wirusem Ebola

Decyzja o kwarantannie

Postępowanie z pobranym od chorego materiałem do badania laboratoryjnego w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne

Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych na gorączki krwotoczne (VHF)

Postępowanie w przypadku stwierdzenia/podejrzenia zachorowania na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne podczas kwarantanny

Postępowanie w POZ w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne- aktualizacja

Postępowanie w POZ w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne

Sposób postępowania dyspozytora PRM w przypadku zgłoszenia zachorowania osoby, która powróciła z krajów Afryki Zachodniej objętych ogniskiem gorączki Ebola

Postępowanie w przypadku stwierdzenia/podejrzenia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne

Postępowanie w szpitalu w przypadku podejrzenia stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne-aktualizacja

Postępowanie w szpitalu w przypadku podejrzenia stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne

Postępowanie w szpitalu zakaźnym w przypadku podejrzenia stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne

Wywiad o chorobie zakaźnej gorączka krwotoczna Ebola

Zlecenie badania

Zespół serwisu edukacjapacjenta.pl informuje

Szanowni Państwo informujemy, że ulepszyliśmy dla Państwa serwis internetowy www.edukacjapacjenta.pl , zapewniając jeszcze lepszy dostęp do aktualnych materiałów edukacyjnych, próbek produktów, szkoleń oraz doradcy medycznego 24h. Serwis jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich pielęgniarek i położnych z całego kraju. Zapraszamy!  Jeżeli nie pamietasz loginu i hasła napisz na: info@edukacjapacjenta.pl lub zadzwoń (22) 427-51-37 pn.-pt. 8.00 – 16.00. Zespół serwisu edukacjapacjenta.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu-warsztatach adresowanym do pielęgniarek nt.: ” Rola pielęgniarki w leczeniu ran przewlekłych”. Warsztaty organizowane przez Firmę Paul HARTMANN Polska Sp. z o.o. odbędą się w siedzibie OIPiP w Elblągu w dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 13.00. Czytaj więcej…

Czy pielęgniarka pracująca w szpitalu musi nosić identyfikator? Czy na identyfikatorze powinien być zawarty tytuł zawodowy pielęgniarki?

Czy pielęgniarka może podać pacjentowi antybiotyk i pobrać krew w ambulatorium bez obecności lekarza?

Informacja na temat uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie zasad wykonywania obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne

Pobierz treść Uchwały Nr 195/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad wykonywania obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne

UWAGA – AKTUALIZACJA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przypomina o obowiązku zgłaszania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC – dotyczy to praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych. Prosimy o pilne przekazywanie do biura izby kopii aktualnej obowiązkowej polisy OC. Dokumenty można przekazywać do Biura OIPiP w Elblągu osobiście, faxem: 55 235 53 93, e-mailem na adres: izbaelb@wp.pl lub listownie na adres: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Gustawa Morcinka 10 B, 82-300 Elbląg. Wprowadzenie do systemu aktualnych danych ubezpieczeniowych nie podlega opłacie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzenie MZ z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2011 r. Nr 221 poz. 1319)

Uwagi zgłaszane przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych do projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

Fragmenty ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw dotyczące pielęgniarek i położnych

Pobierz cały projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza na bezpłatne szkolenie organizowane wraz z firmą Zepter nt.” Nowe zastosowanie światłoterapii w medycynie. Szkolenie odbędzie się w siedzibie izby 21 października 2014 o godz. 14.30. Szczegóły w załączeniu…

Uwaga ! OSTRZEŻENIE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przestrzega przed Centralnym Rejestrem Płatników, wyłudzającym od przedsiębiorców opłatę za rzekomo obowiązkowy wpis do bazy.  Do naszej izby zgłaszają się pielęgniarki/położne, która otrzymały pisma z Centralnego Rejestru Płatników o konieczności wniesienia opłaty w kwocie 195 zł., za dokonanie wpisu w bazie.  Przestrzegamy przed wysyłaniem dołączonych do pisma wypełnionych przekazów! Żadna pielęgniarka/położna nie ma obowiązku dokonywania wpisu do ww. rejestru i uiszczania wskazanej opłaty.

Trwa kampania społeczna POŁOŻNA NA MEDAL”

Trwa kampania społeczna „Położna na medal”. Dzięki nominacjom pacjentów-którzy oddają swoje głosy na najlepszą ich zdaniem położną – WYBIERZEMY „POŁOŻNĄ NA MEDAL”. Kryteria oceny położnej zostały przygotowane w oparciu o rekomendacje Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.

Interferony beta: ryzyko wystąpienia mikroangiopatii zakrzepowej i zespołu nerczycowego – Komunikat Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Oferta wydawnicza wydawnictwa HELP-MED s.c.

BEZPŁATNY DOSTĘP DO WIRTUALNEJ CZYTELNI IBUK LIBRA

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informuję, że od października 2014 r. uzyskacie Państwo bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem. Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zawarcia umowy z wydawnictwem o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla członków samorządu pielęgniarek i położnych, z powyższej oferty będziecie Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której Państwo jesteście członkami. Procedura nadania kodu PIN:

  1. członek samorządu składa wniosek do OIPiP
  2. kod PIN zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej.

Po uzyskaniu kodu PIN od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy go uaktywnić w koncie serwisu www.ibuk.pl.

Załączniki:

Wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK

Instrukcja PIN

 

Prośba!

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu zwraca się z prośbą do Pielęgniarek/Pielęgniarzy oraz Położnych Rodzinnych  o wypełnienie kwestionariuszy badań ankietowych dotyczących samodzielności zawodowej i funkcjonowania w strukturze podstawowej opieki zdrowotnej. Prace prowadzone są w ramach badań statutowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie pt. „Ocena stanu wiedzy pielęgniarek i położnych POZ w zakresie autonomii zawodowej”.

Ankieta -SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWA PIELĘGNIAREK RODZINNYCH –https://docs.google.com/forms/d/1GlCOkUNciXKqXbLeHE17sbVm7DEb3csF77OJLhuDbRA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Ankieta – SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWA POŁOŻNYCH RODZINNYCH – https://docs.google.com/forms/d/1so3S2NbbohNA5ZYjW-JC1DiIBA7I-XPqG1RHkVcfbrI/viewform?c=0&w=1&usp=mail form link

Zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. Czytaj więcej…

Informacja nr 7/2014 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje o rozpoczęciu naboru na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE” – program dla pielęgniarek. Czytaj więcej…

Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym/specjalistycznym

Bezpłatne szkolenie internetowe dla pielęgniarek

Rusza projekt skierowany do pielęgniarek, pielęgniarzy mający na celu wsparcie palaczy w rzuceniu nałogu. Pielęgniarki, które ukończą trzymiesięczne szkolenie otrzymają certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym projekcie edukacyjnym i badawczym. Zdobędą niezbędną wiedzę w dziedzinie leczenia uzależnienia od tytoniu, którą będą mogły wykorzystać w swojej praktyce zawodowej. Do 5 września czekamy na Państwa zgłoszenia. To nowy program dla pielęgniarek, realizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych i Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles pod nazwą ” Eastern Europe: Helping Smokers Quit”. W Polsce powstaje przy współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Fundacją „Promocja Zdrowia”. Dlaczego projekt powstał? Bo palenie tytoniu jest w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, główną przyczyną zgonów w młodym i średnim wieku (35-69 lat). W Polsce odpowiedzialne jest za 33 % przedwczesnych zgonów u mężczyzn i 20 % u kobiet. Co roku z powodu palenia tytoniu umiera 66 tys. osób. Prawie co trzeci Polak nie dożywa 65 roku życia, a niemal połowa tego zjawiska wynika ze znacznie wyższej częstości palenia papierosów w Polsce niż w Europie Zachodniej. Tymczasem nie istnieje też system stałej edukacji studentów medycyny, lekarzy, pielęgniarek i terapeutów uzależnień w dziedzinie leczenia uzależnienia od tytoniu. Obok lekarzy rodzinnych, pielęgniarki są tą grupą zawodową, która może w sposób najbardziej optymalny pomóc w tego tupu terapii, m.in. ze względu na bliski kontakt z pacjentem oraz aktywny udział w terapii odwykowej, która w dużej części nie wymaga interwencji lekarskiej. Zapraszamy Państwa do udziału w tym nowatorskim przedsięwzięciu. Aby w nim uczestniczyć, wystarczy przesłać zgłoszenie na adres: rekrutacja@nipip.pl – podając: imię, nazwisko, miejsce pracy i adres mailowy do korespondencji. Skontaktujemy się z Państwem!

W dniu 27 sierpnia 2014 r w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano teksty ustaw:

Ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (poz. 1136)

Ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (poz. 1135)

Apel samorządów medycznych do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałków Sejmu, Marszałków Senatu o pilną debatę w sprawie narastających zagrożeń dla bezpieczeństwa leczenia pacjentów w Polsce

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

W załączeniu:

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 lipca 2014 r. przesłane do Pana Tadeusza Jędrzejczyka, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie udzielenia odpowiedzi na zapytania w kwestii dotyczącej interpretacji brzmienia § 8 ust. 3 Zarządzenia Nr 87/2013/DSOZ ” świadczenia udzielane w warunkach domowych, realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz położną podstawowej opieki zdrowotnej”.

Odpowiedź Pana Leszka Szalaka – Zastępcy Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia na ww. korespondencję NRPiP

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dla pielegniarek i położnych, które ukończyły liceum medyczne, szkołę policealną lub pomaturalną i nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem 1 stycznia 2012 r.

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu zaprasza osoby zainteresowane chęcią uczestnictwa w bezpłatnym kursie specjalistycznym „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”, osoby te proszone są o zgłoszenie się w dniu 29.08.2014 r. o godz. 10.00 sala o7L na postępowanie Kwalifikacyjne. Czytaj więcej…

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych organizuje w dniach 27 października, 28 października, 29 października oraz 30 października 2014 r. jednodniowe warsztaty, w 25 osobowych grupach, pt.”Organizacja stanowisk pracy pielęgniarek, położnych w podmiotach leczniczych”. Są to pierwsze warsztaty, które rozpoczną cykl warsztatów na temat: Zarządzanie zasobami ludzkimi w pielęgniarstwie. Organizator zaprasza so uczestnictwa pielęgniarki i położne, kierowniczą kadrę pielęgniarską, nauczycieli akademickich, kierowników podmiotów leczniczych.

Pobierz: komunikat dotyczący warsztatów oraz kartę zgłoszenia uczestnictwa

W związku z inicjatywą Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, które rozesłało ofertę szkolenia/konferencji pod nazwą „Projekt uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych”, informujemy, iż NRPiP nie ma z tą inicjatywą nic wspólnego. Prosimy o zapoznanie się z pismem Prezes NRPiP z dnia 1 sierpnia 2014 r. kierowanym do Kierownika Działu Konferencji Wydawnictwa Lekarskiego PZWL Sp. z o.o. z żądaniem natychmiastowego zaprzestania powoływania się na autorytet Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w ich działalności handlowej i szkoleniowej

List Pani Grażyny Rogala-Pawelczyk, Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowany do Pana Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z prośbą o skorzystanie z prawa weta i nie podpisywanie ustaw o: zmianie ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zmianie ustawy  o konsultantach w ochronie zdrowia, zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw 

Rusza kurs specjalistyczny dla Pielęgniarek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie OPIEKI GERIATRYCZNEJ. Kurs realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem jest Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie. Czytaj więcej…

Stanowisko Nr 6 podjęte na XXXI posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 17 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia wotum nieufności Ministrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi.

Pismo do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie lekceważenia przez Ministra Zdrowia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

Szanowne Panie Położne Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Zdrowia przekazało bezpłatne INFORMATORY pod tytułem „CIĄŻA I PORÓD”. Informator ten, skierowany jest do kobiet w okresie ciąży i porodu. Panie Położne POZ zainteresowane odbiorem w/w ulotek proszone są o kontakt z Biurem Izby.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia, pod datą 15.07.2014 r. zamieszczono stanowiska dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie: emerytur pomostowych oraz równego traktowania pracowników medycznych w zakresie ustalania szkodliwych warunków pracy. Poniżej prezentujemy w/w stanowiska.

Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie emerytur pomostowych w kontekście pielęgniarek i położnych

Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie równego traktowania pracowników medycznych w zakresie ustalania szkodliwych warunków pracy

Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła tzw. pakiet kolejkowy

W dniach 8 i 9 lipca 2014 r. obradowała Komisja Zdrowia. Przedmiotem posiedzeń było rozpatrzenie rządowych projektów ustaw: o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (druk sejmowy nr 2503), o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2504), o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2505). Poniżej zamieszczamy linki (Sejm RP), umożliwiające obejrzenie posiedzeń Komisji Zdrowia.

8 lipca 2014 (wtorek) Komisja Zdrowia (ZDR) :

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=5627959CE1CC3497C1257D080030FF2E

9 lipca 2014 (środa) Komisja Zdrowia (ZDR) godz. 15:07 – 16:57 :

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=1659EB1ED0560DE4C1257D0800312B58

9 lipca 2014 (środa) Komisja Zdrowia (ZDR) godz. 16:58 – 21:01 :

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=1335E64FE5F9D7E8C1257D09003A53F6

9 lipca 2014 (środa) Komisja Zdrowia (ZDR) godz. 21:11 – 23:11 :

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=713CC4DEAE9476BBC1257D1000576D3E

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Prokuktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w sprawie: FENTANYL PRZEZSKÓRNY: przypomnienie o ryzyku zagrożenia życia w razie przypadkowej ekspozycji na FENTANYL PRZEZSKÓRNY („plastry”)

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Ministerstwo Zdrowia informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w 2014 r. (Dz.Urz.Min.Zdr.2013.51), w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie 1850 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Koszt dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji w 2014 r. – wynosi nie więcej niż 4.337 zł.

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Stanowisko nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie poparcia działań podjętych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dotyczący sprzeciwu wobec projektu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz innych ustaw

Stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 czerwca 2014 r.

W dniu 6 czerwca 2014 r. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia procedury postępowania pielęgniarki/położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta/rodziny.

Poniżej prezentujemy treść uchwały wraz z Procedurą postępowania pielęgniarki/położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta/rodziny

Uchwała nr 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2014 r

10 czerwca 2014 r. decyzją Rady Ministrów został przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez Ministra Zdrowia (druk sejmowy nr 2504). Należy wskazać, iż projekt ten różni się od projektu przekazanego do konsultacji społecznych w dniu 3 kwietnia 2014 r. i w zaproponowanym brzmieniu nie był opiniowany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Przedmiotem opiniowania przez NRPiP nie były w szczególności projekty aktów wykonawczych określające m.in. jakie leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, będą mogły ordynować pielęgniarki i położne oraz wystawiać na nie recepty. W opinii NRPiP wprowadzenie tak istotnych zmian wymaga szerokich konsultacji społecznych oraz odpowiedniego czasu na ich wdrożenie. Brak współpracy Ministerstwa Zdrowia z samorządem zawodowym w zakresie tworzenia powyższych przepisów prawa spowodował podjęcie w dniu 25 czerwca 2014 r. stanowiska przez NRPiP. Poniżej przedstawiamy przedmiotowe stanowisko.

Stanowisko nr 17 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw przyjętych przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej

Zaproszenie do udziału w konferencji organizowanej przez firmę Evereth Publishing Sp. z o.o. nt. „POSTĘPOWANIE Z RANĄ PRZEWLEKŁĄ”. Czytaj więcej…

Badanie kwestionariuszowe dotyczące informacji o przygotowaniu środowiska pielęgniarskiego do informatyzacji w ochronie zdrowia

Mając na uwadze dotychczasowe działania w zakresie implementacji Klasyfikacji do praktyki pielęgniarskiej, uprzejmie prosimy o pochylenie się nad badaniem kwestionariuszowym, celem przekazania informacji o przygotowaniu środowiska pielęgniarskiego do informatyzacji w ochronie zdrowia. Badanie zostało przygotowane przez Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie i Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP® w Łodzi.

Ankietę proszę wypełnić na poniższej stronie:

https://docs.google.com/forms/d/1roxzqJBTzjBp0_jJFB48kvhKhwGclwruKsDMAfUVHIc/viewform?c=0&w=1

Termin zakończenia badania: 30 czerwca 2014 r.

Z poważaniem dr Dorota Kilańska  Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®), Koordynator ICNP® w Polsce, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Zarząd Główny Przewodnicząca Rady ds.e-zdrowia w Pielęgniarstwie, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Uprzejmie informujemy, iż Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 20 czerwca 2014 r. będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Uchwała Nr 195/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad wykonywania obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie zwolnienia pielęgniarek i położnych z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu kształcenia podyplomowego realizowanego ze składek członkowskich

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowiska przyjęte przez Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 18 stycznia 2014 r. w sprawie: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego oraz sytuacji pielęgniarek i pielęgniarzy systemu ratownictwa medycznego

Informacja o nieobecności Przewodniczącej ORPiP w Biurze OIPiP w Elblągu w dniach 04-06.06.2014 r.

Pani Halina Nowik – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniach 04-06 czerwca 2014 r.  uczestniczy w obradach Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Rekomendacja dotycząca szczepień ochronnych przeciwko Streptococcus pneumoniae

Czy pielęgniarka może samodzielnie zdejmować szwy?

Jak długo pozostaje ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego?

W imieniu Fundacji TZMO SA „Razem Zmieniamy Świat”, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego Pani Beaty Ostrzyckiej oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu serdecznie zapraszamy Pielęgniarki pracujące z pacjentami niesamodzielnymi oraz ich rodzinami do udziału w bezpłatnej konferencji szkoleniowej pt.:” Pielęgniarka Rodzinna profesjonalnym wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów – Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną„. Konferencja odbędzie się w Elblągu dnia 10 czerwca 2014 r. w Hotelu „ELBLĄG”, Stary Rynek 54-59. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego, który umieszczony jest na stronie Fundacji: www.razemzmieniamyswiat.pl w zakładce EDUKACJA, konferencje Szkoleniowe. W przypadku problemów z rejestracją Biuro Izby oferuje pomoc. Kontakt telefoniczny 55 233 98 79.

Harmonogram konferencji szkoleniowej pt.: „Pielęgniarka Rodzinna profesjonalnym wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów – Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną” – Elbląg, 10 czerwiec 2014 r.

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielegniarki przekazane w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Prezes Grażynę Rogala-Pawelczyk

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej przekazane przez Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia

Życzenia z okazji Dnia Położnej przekazane przez Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr n.med.mgr piel. Grażynę Rogala-Pawelczyk

Życzenia Ministra Zdrowia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Komunikat w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie przez personel medyczny oraz podejrzeń o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza Pielęgniarki Rodzinne, Pielęgniarki Opieki Długoterminowej do udziału w bezpłatnych warsztatach nt.: Rola pielęgniarki w leczeniu ran przewlekłych. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Izby w dniu 18 czerwca 2014 r. o godz. 13.00. Czytaj więcej…

Fundacja TZMO SA „Razem Zmieniamy Świat”, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego Pani Beata Ostrzycka oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zapraszają Pielęgniarki pracujace w środowisku domowym z pacjentami niesamodzielnymi i ich opiekunami do udziału w bezpłatnej konferencji szkoleniowej pt.:” Pielęgniarka Rodzinna profesjonalnym wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów – Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną”. Konferencja odbędzie się w Elblągu 10 czerwca 2014 r. w Hotelu „ELBLĄG”, Stary Rynek 54-59. Czytaj więcej… Rejestracja uczestników odbywa się za prśrednictwem formularza internetowego, który umieszczony jest na stronie Fundacji: www.razemzmieniamyswiat.pl w zakładce EDUKACJA.

Program bezpłatnej konferencji szkoleniowej „Pielęgniarka Rodzinna wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów – Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną” – Elbląg 10 czerwca 2014 r.

Materiały edukacyjne przekazane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia (www.aids.gov.pl)

Broszura: HIV/AIDS dla pielęgniarek i położnych

Ulotka/plakat dot. postępowania po zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakażony (HIV/HBV/HCV)

Najserdeczniejsze życzenia, aby radość Świąt Wielkanocnych łączyła się z nadzieją i miłością…

Z dniem 7 kwietnia 2014 r. ruszyła społeczna kampania „POŁOŻNA NA MEDAL”. Celem kampanii jest wzrost świadomości położnych, nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej i podniesienie standardów pracy w zgodzie z przyjętymi wymaganiami środowiska i oczekiwaniami pacjentów. Cel społeczny: uświadomienie roli położnej, jej kompetencji i odpowiedzialności w oparciu o przjęte standardy pracy jaką na co dzień wykonuje. Czas trwania kampanii jest spójny z okresem ciąży – 9 miesięcy od 7 kwietnia 2014 r. W tym czasie pacjenci będą mogli zagłosować na wybraną przez siebie położną – każdorazowo uzasadniając swój wybór – zgodnie z przyjętym regulaminem. Więcej informacji na stronie: www.poloznanamedal.pl , www.edukacjapacjenta.pl , www.akademia-ama.pl. W załączeniu pismo informacyjne dot. KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL.

List Położna na medal

Działania podejmowane przez  samorząd zawodowy w sprawie zmian  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych:

Pismo Prezes NRPiP w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych z dnia 2 kwietnia 2014 r. wystosowane do ORPiP oraz pismo MZ z dnia 1 kwietnia br.

Pismo Prezes NRPiP w sprawie udzielenia informacji o efektach wdrożenia rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Pismo Podsekretarza Stanu Ministra Zdrowia w sprawie skierowania pisma do podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcami, które dotyczy udzielenia informacji o efektach wdrożenia rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Pismo Pani Teresy Kuziary, Wiceprezes NRPiP w sprawie zmiany § 8 rozporządzenia MZ z dnia 28.12.2012 r., kierowane do Pana Bartosza Arłukowicza Ministra Zdrowia

Pismo skierowane do Dyrektorów podmiotów leczniczych posiadaj±cych w swojej strukturze oddziały szpitalne wraz z Ankietą dotyczącą aktualnego stanu zatrudnienia oraz liczby pielęgniarek i położnych ustalonej zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Wystąpienie przedstawicieli NRPiP na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 27.03.2014 r.

Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia poświęcone problemowi norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych było na żywo transpitowane w internecie. Pełny zapis posiedzenia, w tym wystąpienia wszystkich przedstawicieli NRPiP można obejrzeć na stronie Sejmu RP, pod adresem http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=569E32C5E9ED74FFC1257CA5004269CB#

W dniu 11 marca 2014 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podjęła decyzję o wystąpienie z wnioskiem do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmiany Uchwały Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. Poniżej prezentujemy uchwałę w przedmiotowej sprawie oraz wniosek nr 1/2014.

Uchwała Nr 233/VI/14 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblagu z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

Wniosek nr 1/2014 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

INFORMACJA DLA POŁOŻNYCH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwo Zdrowia informuje, iż w ramach akcji informacyjnej przygotowało i wydało ulotki skierowane do kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu, w których informacje dotyczą konieczności podjęcia wczesnej opieki profilaktycznej, praw kobiet w okresie ciąży i porodu, terminu wykonania badań profilaktycznych oraz ich zakresu, współpracy z położną podstawowej opieki zdrowotnej, zalet karmienia piersią oraz aktów prawnych regulujących opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu. Czytaj więcej…

Obowiązek udziału w badaniach statystycznych

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie przypomina o obowiązkach statystycznych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia za rok 2013 oraz obowiązku przekazania sprawozdań MZ w zakresie prowadzonej działalności i pracujacych w praktykach pielęgniarek i położnych:

MZ 88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujacych działalność leczniczą (obowiązkowe)

MZ 89 – sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujacych działalność leczniczą (obowiązkowe).

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, czyli również praktyk zawodowych, niezależnie od źródła finansowania (umowa z NFZ lub jej brak).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: www.olsztyn.uw.gov.pl w zakładce Zdrowie/statystyka medyczna oraz pod nr telefonu 89/ 523 25 08 lub 89/523 26 09.

Termin wejścia w życie zmian zasad uznawania kwalifikacji zawodowych

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniareki Położnych i Prezydium Zarzadu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie braku działań Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na postulaty wnoszone przez Pielęgniarki i Położne

Zmiana wydawcy „MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ”. Czytaj więcej…

W jakich sytuacjach można odmówić wykonania zlecenia lekarskiego

Stanowisko Nr 3 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Stanowisko Nr 4 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sytuacji pielęgniarek i pielęgniarzy systemu ratownictwa medycznego

WYROBY MEDYCZNE WYDAWANE NA ZLECENIE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE ORAZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE.

1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie określa katalog wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom w ramach świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne refundowane przez NFZ, wraz z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania, kryterium przyznawania, okresów użytkowania i limitem cen napraw. Przedmiotowe rozporządzenie zakłada wprowadzenie jednolitego wykazu wyrobów medycznych dostępnych na zlecenie, który uwzględnia potrzeby zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne. Zgodnie z art. 38 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych Świadczeniobiorcom przysługuje, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej , oraz ich naprawa. Kontynuacja zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 może odbywać się także na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt. 26 ustawy o świadczeniach. Czytaj więcej…

Tutaj możesz zobaczyć treść rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Olsztynie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla położnych w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skreeningu raka szyjki macicy. Czytaj więcej…

Karta zgłoszeniana na Wojewódzki Kurs Dokształcający dla Położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakresie Pobierania Rozmazów Cytologicznych w Skreeningu Raka Szyjki Macicy

Opinia w sprawie dyżurów pracowniczych pełnionych w domu przez pielęgniarki

Opinia w sprawie urlopu szkoleniowego

Stanowisko nr 16 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. dotyczące treści Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna skierowane do: Premiera RP, Ministra Zdrowia, Parlamentarzystów, Prezesa NFZ, Przewodniczącej Rady NFZ

Stanowisko nr 15 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. dotyczące projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Uchwała Nr 113/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2013 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

Powołanie Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Z dniem 2 stycznia 2014 r. Minister Zdrowia powołał rekomendowaną przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych  dr n.o zdrowiu Mariolę Rybka na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblagu składa Pani Konsultant serdeczne i szczere gratulacje z okazji wyboru na to stanowisko. Jednocześnie życzymy sukcesów w pracy zawodowej oraz wytrwałości w realizacji ustawowych zadań Konsultanta Krajowego w reprezentowanej dziedzinie, w tym skutecznego rozwiązywania często niełatwych problemów naszego środowiska a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wykaz instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Elbląg udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Informacja dotycząca spotkania w Narodowym Funduszu Zdrowia

Propozycje zmian do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 stycznia 2014 r.

Stanowisko nr 15 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. dotyczące projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Stanowisko nr 16 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. dotyczące treści Zarządzenia Nr69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, skierowane do: Premiera RP, Ministra Zdrowia, Parlamentarzystów, Prezesa NFZ, Przewodniczącej Rady Społecznej NFZ.

Rekomendacja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt: www.edukacjapacjenta.pl

Informacja na temat używania tytułu mgr na pieczątce

Plan szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2014

Zgłoszenie na kurs kwalifikacyjny

Komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad składania przez pacjentów deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki albo położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Od 9 października 2013 r. zmiany w Dyrektywie 2005/36/WE. Czytaj więcej…

Opinia prawna z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie uprawnień pielęgniarki do zakładania cewnika do pęcherza moczowego u mężczyzn

Broszura pt.: „Jak chronić małe dziecka przed krzywdzeniem? Rola pielęgniarek i położnych w zapobieganiu złemu traktowaniu dziecka w rodzinie.”

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie