http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2019/04/logo-nowymail-1.png

Witamy na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.
Zachęcamy do częstych odwiedzin.
Życzymy miłego zwiedzania.
  

16.10.2019 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje o rozpoczęciu naboru na specjalizacje dofinansowane z funduszy Ministerstwa Zdrowia, organizowane przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.

W Elblągu planowane jest rozpoczęcie specjalizacji: w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek oraz w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

W Olsztynie planowane jest rozpoczęcie specjalizacji: w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek oraz w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych.

W Gdańsku planowane jest rozpoczęcie specjalizacji: w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek, w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek, w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek, w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek, w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek, w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych, w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych.

Rozpoczęcie specjalizacji planowane jest na 23.11.2019 r. Zgłoszenia przez System Monitorowania Kształcenia – https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Organizatorem w/w specjalizacji jest Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Dane teleadresowe organizatora: e-mail: okppip@gmail.com, adres: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów, tel. 17 77 88 481, fax. 17 77 88 482

Do pobrania:

Informacje dot. specjalizacji

Oferta OKPPiP specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego – Olsztyn

Oferta OKPPiP specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego Olsztyn

Oferta OKPPiP specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego Elbląg

Oferta OKPPiP specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego Elbląg


16.10.2019 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce ( z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w roku 2018)”.

Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce – co zawiera dokument?


14.10.2019 r.

Szanowni Państwo,

W załączeniu udostępniamy poniżej link z ankietą dot. wiadomości o samorządzie, z prośbą Pani Przewodniczącej Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Anny Dudzińskiej o wypełnienia i rozpowszechnienia jej w środowisku

Z góry dziękujemy za pomoc.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS9QAuJkN5w1EKPkESV9cgykyxXnOjtEOD4bGttfTAJJ5JwA/viewform?usp=sf_link


11.10.2019 r.

Anonimowa ankieta dla położnych

Na prośbę położnej studentki studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu – udostępniamy anonimową ankietę dla położnych. Udział w ankiecie jest dobrowolny, a zebrane dane zostaną wykorzystane do celów naukowych.

Link do ankiety : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmGbdF-wuDyIuDi2M7MAIEehSM7eMAFopkOm9ALd77py8AEg/viewform?usp=sf_link


04.10.2019 r.

Poprzyj pielęgniarki i położne w wyborach parlamentarnych

Szanowni Państwo,

W imieniu samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych zwracam się z prośbą i apelem dotyczącym zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Pielęgniarki i położne to wielki potencjał zawodowy i społeczny w kraju. Nasza grupa zawodowa nie ma jednak silnej reprezentacji w Sejmie i Senacie. Pojedyncze osoby,  które dostają się do Parlamentu, to zbyt mało by nasze sprawy były należycie reprezentowane.

Nie ma ludzi i kandydatów idealnych, są jednak tacy, którzy znają sytuację naszej grupy zawodowej. Są to same pielęgniarki i położne. Tylko dzięki ich obecności w Sejmie i Senacie mamy szansę zadbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze naszego środowiska, a co za tym idzie o zdrowie polskiego społeczeństwa.

Dlatego jeszcze raz zwracam się do wszystkich Pielęgniarek, Pielęgniarzy, Położnych z prośbą o solidarność i poparcie przedstawicieli naszej grupy zawodowej, którzy będą reprezentować nasze zawody na forum Parlamentu.

Z wyrazami szacunku

Zofia Małas

pielęgniarka, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


04.10.2019 r.

Ruszają nabory na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne w dziedzinach: Pielęgniarstwo Internistyczne i Pielęgniarstwo Geriatryczne – miejsce realizacji zajęć: ELBLĄG

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie: PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE i PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE dla pielęgniarek/arzy z województwa warmińsko-mazurskiego. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się w Elblągu. 

W załączeniu:

Oferta szkoleniowa: Pielęgniarstwo Internistyczne Elbląg

Oferta szkoleniowa: Pielęgniarstwo Geriatryczne Elbląg


04.10.2019 r.

Interpelacja nr 32887 w sprawie nadużyć podczas kursów dla pielęgniarek


03.10.2019 r.

Porada pielęgniarska i porada położnej już jest!

Wykonywanie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz samodzielne ordynowanie niektórych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz wypisywanie recept w realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) stało się możliwe, dzięki wprowadzeniu świadczeń porady pielęgniarskiej i porady położnej. Co to zmieni? Z pewnością jest dla nas szansą na poszerzenie samodzielności i niezależności, pacjentom zaś ułatwi dostęp do świadczeń medycznych, co przełoży się – mamy nadzieję – na zmniejszenie kolejek do specjalistów. Czekamy na szczegóły dotyczące wyceny porady przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Uwaga! Ku końcowi zmierzają prace nad poradą pielęgniarki i położnej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej


01.10.2019 r.

Z prac NIPiP

Notatka z posiedzenia Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacji w medycynie


27.9.2019 r.

NAGRODA PIELĘGNIARSKA KRÓLOWEJ SYLWII 

Queen Silvia Nursing Award

Rozpoczęła się czwarta edycja Konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award,QSNA). Jest to wyjątkowe stypendium, skierowane wyłącznie do osób będących w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej oraz studentek i studentów pielęgniarstwa. Konkurs w Polsce odbywa się pod honorowym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Celem nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii jest:

 • Promocja zawodu pielęgniarskiego, pokazanie, że jest to satysfakcjonujące i atrakcyjne zajęcie.
 • Umożliwienie rozwoju zawodowego zaangażowanym i kreatywnym osobom.
 • Zachęcenie do wymiany pomysłów na temat opieki nad osobami starszymi.
 • Stworzenie przestrzeni do dialogu na temat usprawnienia pracy pielęgniarki i pielęgniarza.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to wspaniała inicjatywa, która daje szanse młodym, ambitnym studentom, jednocześnie zachęcając ich do dialogu i wymiany opinii na temat opieki zdrowotnej, ze wskazaniem na opiekę nad osobami starszymi oraz cierpiącymi na demencję. W tym roku dodatkowo konkurs został rozszerzony o pomysły mające na celu rozwój opieki nad pacjentami dorosłymi, z uwzględnieniem usprawnienia pracy pielęgniarki i pielęgniarza. Otrzymane przez zwycięzcę stypendium ( w wysokości 25 000 zł) oraz staż w Szwecji będzie znakomitym początkiem kariery zawodowej.

D

QSNA 2019 Komunikat

23.09.2019 r.

Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

Ministerstwo Zdrowia prezentuje wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które mogą uzyskać dofinansowanie w 2019 r. ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wykaz przedstawia podział na województwa z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwach.

Do pobrania:

Wykaz


20.09.2019 r.

Z prac NIPiP

Informacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie OWU

W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości wypłaty środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz, kto i w jaki sposób powinien nadzorować wykorzystanie publicznych środków pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia – przekazujemy do wiadomości odpowiedź Pana Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w tej kwestii:

Odpowiedź Ministra Janusza Cieszyńskiego z dnia 11 września 2019 r.


20.09.2019 r.

Opinia zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie uzyskania zgody przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, na udzielanie świadczeń w środowisku nauczania i wychowania z dnia 16 września 2019 r.


WYBORY DO SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH VIII KADENCJI

18.09.2019 r.

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy

Wkrótce rozpoczną się wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Do 31 marca 2020 r. przeprowadzone zostaną okręgowe zjazdy na których wybrani zostaną członkowie organów i delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

W dniu 14 września 2019 r. Okręgowa Rada przyjęła uchwałę Nr 286/VII/2019 w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na Okręgowy Zjazd VIII kadencji i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej.

Zarządzając wybory delegatów Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ustaliła 10 rejonów wyborczych obejmujących swoim zasięgiem część obszaru działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Określono, że jednego delegata wybiera się na 30 osób zarejestrowanych w każdym rejonie wyborczym, bez względu na wykonywany zawód. Ponadto, powołano Okręgową Komisję Wyborczą  oraz przyjęto regulamin działania komisji.

Do pobrania:

Wykaz rejonów wyborczych

Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej


17.09.2019 r.

INFORMACJE DZIAŁU SZKOLEŃ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że obecnie prowadzimy nabór na kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek:

 1. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – zgłoszenia przez SMK, program dostępny – rozpoczęcie kursu planowane 5 października 2019 r., godz. 9.00
 2. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek – zgłoszenia przez SMK, program dostępny – rozpoczęcie kursu planowane 12 października 2019 r. godz. 9.00.

Szczegółowe informacje w załączniku:

Informacje Działu Szkoleń


12.09.2019 r.

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami – nowe kompetencje pielęgniarki

Dzisiaj (12.09.2019) wchodzi w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Nowe prawo zapewnia wszystkim uczniom do ukończenia 19. roku życia profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkole. Osobami odpowiedzialnymi za jej sprawowanie są: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta.

Problematykę dotycząca profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami dotąd regulowało wiele aktów prawnych. Nowe ustawa jest pierwszym tego typu, który zapewnia kompleksowość oraz integrację działań osób sprawujących opiekę zdrowotną (pielęgniarki, lekarza) nad uczniami. Podnosi również znaczenie promocji zdrowia, profilaktyki oraz edukacji zdrowotnej dla zachowania zdrowia.

Jednym z głównych założeń nowych przepisów jest określenie koordynującej roli pielęgniarki szkolnej. W szczególności ustawa wyznacza pielęgniarkom i higienistkom szkolnym odpowiedzialną rolę, jaką jest profilaktyczna opieka nad uczniami, ale też integracja wszelkich działań podejmowanych dla zdrowia dzieci. Chodzi o współpracę wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w sprawowanie takiej opieki, tj. pomiędzy między podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta), podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki (dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę) oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny).

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka świadczenia będzie realizować w gabinetach profilaktyki zdrowotnej. Warto jednak podkreślić, że pielęgniarka współpracować będzie z dyrektorem oraz pracownikami szkoły, ale nie będzie pracownikiem szkoły. Za zapewnienie gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz gabinetu dentystycznego odpowiada organ prowadzący szkołę, który będzie udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej nieodpłatnie. W przypadku braku gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole, pielęgniarka może sprawować opiekę w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tj. w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami realizowane będzie przez wojewodów oraz Instytut Matki i Dziecka.


12.09.2019 r.

Z prac NIPiP

Informacja w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w podmiotach leczniczych w zakresie wdrożenia wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (11.09.2019) Pan Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  Zdrowia przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w podmiotach leczniczych w zakresie wdrożenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Jeden z podmiotów na początku września otrzymał zalecenia pokontrolne, które powinny być zrealizowane w ciągu 30 dni.

W ramach przeprowadzonej kontroli wykazano m.in. brak włączenia podwyżek wynikających z Rozporządzenia do wynagrodzenia zasadniczego.

Członkowie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przedstawili przypadki nieprawidłowości zgłaszane przez członków samorządu, jakie występują w podmiotach leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej. Pomimo licznych interwencji samorządu i Narodowego Funduszy Zdrowia część podmiotów w dalszym ciągu nie wypłaca wynagrodzeń. Minister zobowiązał się do przeprowadzenia kontroli w podstawowej opiece zdrowotnej i poinformowania NRPiP o jej wynikach.

Podniesiona została również kwestia braku podwyżek w niektórych stacjach sanitarno-epidemiologicznych, gdzie zatrudnione są pielęgniarki, nie otrzymały podwyżek wynagrodzeń. Minister Cieszyński poinformował, iż w celu wyjaśnienia występujących nieprawidłowości prowadzi rozmowy z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem.

NIPiP zwraca się do Państwa z prośbą o przekazywanie informacji czy podmioty lecznicze, w których występowały nieprawidłowości zmieniają swoje praktyki oraz czy realizują wytyczne Ministerstwa Zdrowia. Informacje prosimy kierować na adres: podwyzki@nipip.pl.


10.09.2019 r.

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  serdecznie zaprasza do udziału w konferencji dla pielęgniarek i położnych „Pielęgniarka i Położna 2019”, która odbędzie się w Krakowie, w dniach 7-9 listopada 2019 r.

W załączeniu:

Zaproszenie na konferencję, karty zgłoszenia uczestnictwa, program konferencji


06.09.2019 r.

KONFERENCJA „OD PEDIATRII DO GERIATRII – WYZWANIA I SZANSE W ASPEKCIE SKOORDYNOWANEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. ZAGROŻENIA W PRACY PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ”

Szanowni Państwo

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wraz z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne, Położnych na organizowaną w ramach prewencji konferencję: OD PEDIATRII DO GERIATRII – WYZWANIA I SZANSE W ASPEKCIE SKOORDYNOWANEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. ZAGROŻENIA W PRACY PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, która odbędzie się w dniach 24 – 25 października 2019 r. w Gdańsku

W załączeniu:

PROGRAM KONFERENCJI

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. KONFERENCJI


02.09.2019 r.

AKADEMIA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ – ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Szanowni Państwo,

Pod patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych firma Nutricia Polska Sp. z o.o. jest organizatorem Akademii Opieki Długoterminowej w ramach, której zaprasza na bezpłatne, dwudniowe szkolenie z praktycznych aspektów żywienia, leczenia ran i rehabilitacji.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w terminie 5-6.10.2019 r. w Warszawie. Przewidzianych jest 30 szkoleń w całej Polsce od 5.10.2019 r. do 31.12.2020 r.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz nocleg. Liczba miejsc ograniczona (60), decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia można dokonać na platformie: www.pielegniarki.prenatalis-polska.pl .

W załączeniu:

ZAPROSZENIE Akademia Opieki Długoterminowej


02.09.2019 r.

Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Treść rozporządzenia


26.08.2019 r.

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W BADANIACH NAUKOWYCH DOTYCZĄCYCH SOLIDARNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY

Link do formularza badawczego: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286xTaSRRDX9FFoPZyQTicfhhUN0oxR0RVVURKQlhCRUMwSVpEMEJGQVRDMC4u


26.08.2019 r.

ZAPROSZENIE – BEZPŁATNA SESJA DLA PIELĘGNIAREK XXII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ

W imieniu przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Fundacji Tam i z Powrotem – organizatorów pierwszego, ogólnopolskiego Programu Edukacji Onkologicznej oraz Akademii Pielęgniarstwa Onkologicznego, pragnę serdecznie zaprosić do udziału w kolejnej już – bezpłatnej sesji dla pielęgniarek i personelu medycznego. Po raz kolejny mamy okazję zorganizować specjalną, dedykowaną sesję, która odbędzie się podczas XXII już Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – w tym roku w Gdańsku.

Zapraszamy serdecznie 31 sierpnia 2019 r. do Filharmonii Bałtyckiej (Ołowianka 1, Gdańsk).

Program wydarzenia w załączeniu, rejestracji dokonać można:

Program sesji programu edukacji onkologicznej – 31.08.2019


21.08.2019 r.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zapraszają na bezpłatne, dwudniowe szkolenie PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zaproszenie skierowane jest do pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek pediatrycznych, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, pielęgniarek zatrudnionych w izbach przyjęć, szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Termin szkolenia: 25 – 26 września 2019 r.

Miejsce szkolenia: Warszawa.

Koszty wyżywienia, materiałów edukacyjnych oraz noclegu z 25 na 26 września pokrywa Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Liczba miejsc ograniczona (54) – liczy się kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia znajdującego się na stronie: https://nipip.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/ do dnia 12 września 2019 r. do godz. 12.00

Program szkolenia


WYBORY DO ORGANÓW OKRĘGOWYCH IZB PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ORAZ DELEGATÓW NA VIII KRAJOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Już we wrześniu rozpoczną się wybory do organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych. Do 31 marca 2020 r. przeprowadzone zostaną okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. 

Zgodnie z uchwałą 360/VII/2019 NRPiP z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego – wybory do organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych rozpoczną się we wrześniu tego roku. To ważne wydarzenie dla całego środowiska zawodowego, dlatego już teraz należy zastanowić się, kogo warto wskazać do reprezentowania interesów pielęgniarek i położnych w danym okręgu. Od zaangażowania, pracowitości i rozwagi wybranych delegatów, zależeć będzie przyszłość samorządu, ponieważ ich decyzje będą miały wpływ na codzienne funkcjonowanie każdej pielęgniarki i położnej.

Do końca marca 2020 r. w całej Polsce odbywać się będą okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Zjazd wyborczy odbędzie się w dniach 19-20 maja 2020 r. w Warszawie.

Regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków

Wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych dotyczący praw wyborczych


W imieniu Fundacji TZMO ” Razem Zmieniamy Świat”  zapraszamy do udziału w szkoleniu „Pozytywne podejście do opieki. Choroba Alzheimera i inne formy demencji„, które poprowadzi Teepa Snow – jedna z najbardziej cenionych ekspertek na świecie w dziedzinie opieki nad osobami z demencją.

To szkolenie dla opiekunów osób chorujących na Alzheimera i inne formy demencji, lekarzy, psychiatrów, psychologów,neuropsychologów, pielęgniarek, terapeutów oraz dla wszystkich tych, których temat demencji interesuje. To wyjątkowe spotkanie łączące w sobie wykład, dyskusję, odgrywanie ról, studium przypadków i rozwiązywanie problemów tak, by zaangażować słuchaczy.

Wydarzenie jest doskonałą okazją żeby: nauczyć się rozpoznawać pierwsze objawy i kolejne etapy choroby, zrozumieć postęp choroby i zachowania, które wpływają na opiekę i codzienne funkcjonowanie, dowiedzieć się, dlaczego u osób z demencją pojawiają się zachowania, które utrudniają, a nawet uniemożliwiają opiekę, zobaczyć w praktyce, jak rozwiązywać najtrudniejsze problemy lub im zapobiegać, poprawić wzajemną komunikację i odkryć, że z pozoru niezrozumiałe komunikaty są w pełni uzasadnione i logiczne.

Termin: 18 września 2019 r.

Czas: 9:00 – 15:00

Miejsce: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, Toruń

Bezpłatny wstęp zapewnia marka Seni.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia na stronie internetowej www.damy-rade.info


09.08.2019 r.

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Celem ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest modyfikacja „kwoty bazowej” służącej do obliczania, w okresie przejściowym, najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawa zmienia kwotę bazową, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników podmiotów leczniczych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. – z kwoty 3900 zł. na kwotę 4200 zł. Ponadto ustawa wydłuża o 6 miesięcy okres stosowania przepisu przejściowego w art. 7 ustawy,  z dnia  31 grudnia 2019 r. na 31 czerwca 2020 r.

W art. 2 wprowadzono przepisy dostosowujące, zgodnie z którymi określono termin na zawarcie porozumienia lub zarządzenia, jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, o sposobie podwyższania na dzień 1 lipca 2019 r. wynagrodzeń zasadniczych w podmiocie leczniczym, w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych ustawą.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek


07.08.2019 r.

6 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1471 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Obwieszczenie


07.08.2019 r.

NEWSLETTER NIPiP z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Link Newsletter NIPiP  https://nipip.pl/aktualnosci-2/

07.08.2019 r.


Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Projekt Zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji


07.08.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia MZ


07.08.2019 r.

Z prac NRPiP

W załączeniu odpowiedź na Stanowisko Nr 27 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa” z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2019 r.

Stanowisko nr 27 Prezydium NRPiP


05.08.2019 r.

ANKIETA W RAMACH PROJEKTU BEZPIECZNEJ FARMAKOTERAPII

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wspólnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu realizuje ogólnopolski Projekt Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety, który kierowany jest do kadry pielęgniarskiej, położniczej, a także lekarskiej. Wyniki Państwa opinii pozwolą na opracowanie modelu bezpiecznej farmakoterapii w Polsce. Opracowanie modelu bezpiecznej farmakoterapii przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa pacjentów i kadry medycznej, co jest priorytetem w europejskich i światowych standardach usług medycznych.

Link do ankiety:

https://pharma.webankieta.pl/


01.08.2019 r.

W dniu 29 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r


23.07.2019 r.

Z prac NRPiP

W załączeniu przedstawiamy korespondencję w sprawie pielęgniarek pracujących w Zespole Ratownictwa Medycznego u podwykonawcy

Pismo Prezes NRPiP kierowane do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 lipca 2019 r.


23.07.2019 r.

Strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce – Wyniki ogólnonarodowej debaty o kierunkach zmian w ochronie zdrowia. Dokument podsumowujący


STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO MEDYCZNE – UNIWERSYTET GDAŃSKI

Zapraszamy na studia podyplomowe Prawo Medyczne w roku akademickim 2019/2020 

Szczegółowe informacje pod adresem: https://prawo.ug.edu.pl/prawo_medyczne

Zapisy odbywają się za pomocą narzędzia IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów na stronie: https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web


19.07.2019 r.

KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z DNIA 15 LIPCA 2019 R.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że osoby, które posiadają konto w SMK powinny ponownie dokładnie zweryfikować sposób zapisania swoich danych osobowych zawartych w profilu użytkownika tj. imię, drugie imię i nazwisko. Dane powinny zaczynać się z dużej litery, a dalszy ciąg liter powinien być napisany małymi literami. Ponadto numer Prawa wykonywania zawodu (PWZ) powinien zawierać ciąg 7 cyfr zakończonych literą P (dla pielęgniarki) lub dużą literą A (dla położnej).

Centrum przypomina, że profil użytkownika jest edytowalny wyłącznie przez osobę, która założyła konto w SMK.

Dane zawarte w profilu użytkownika automatycznie zapisują się w składanym do Centrum wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu (wersja elektroniczna) i będą zawarte również na dyplomie specjalisty w danej dziedzinie.

Centrum nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełniony profil użytkownika.

dr n.med. Beata Guzak

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych


17.07.2019 r.

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W SPRAWIE PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREKI POŁOŻNYCH W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

16 lipca 2019 r. opublikowano Zarządzenie Nr 92/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie to realizuje zapisy porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. dotyczące podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Wchodzi ono z mocą od 1 lipca 2019 r. Zmiana ma na celu realizację wzrostu kwoty pochodnych od wynagrodzeń wypłacanym pielęgniarkom i położnym.

Zarządzenie Nr 92/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 lipca 2019 r

Uzasadnienie

Załącznik do zarządzenia Nr 92/2019/DSOZ – Wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów w podstawowej opiece zdrowotnej


15.07.2019 r.

NEWSLETTER NIPiP z dnia 15 lipca 2019 r.

Link NEWSLETTER NIPiP: https://nipip.pl/


15.07.2019 r.

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRZESTRZEGA PRZED NIEUCZCIWYMI ORGANIZATORAMI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami na temat nieuczciwych organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina, że zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej:

Organizatorami kształcenia mogą być:

 1. uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;
 2. inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe (prowadzonego przez ORPiP lub NRPiP)

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są:

 1. posiadanie programu kształcenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 i 2;
 2. zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia, zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
 3. zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
 4. posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny.

Organizator kształcenia jest obowiązany pielęgniarce lub położnej zakwalifikowanej do:

 • specjalizacji,
 • kursu kwalifikacyjnego,
 • kursu specjalistycznego,

wydać adekwatnie: kartę specjalizacji, kartę kursu kwalifikacyjnego, kartę kursu specjalistycznego, które wraz z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowią dowód ukończenia kształcenia podyplomowego.

Ponadto przypominamy, że kształcenie podyplomowe w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Zapisy odnoszące się do stosowanych metod i środków dydaktycznych, metod sprawdzania efektów kształcenia, warunków zaliczenia, jak również rodzaju i liczby godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego zajęcia nie przewidują metody e – learningu.

Warto również przed przystąpieniem do kształcenia podyplomowego zapoznać się z przepisami określonymi w: Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Rozdział 6) oraz programem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na który chcemy się zapisać, gdzie określono warunki danego kształcenia: programy szkoleń specjalizacyjnych, programy kursów kwalifikacyjnych, programy kursów specjalizacyjnych (programy te dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: http://www.ckppip.edu.pl/

Szczegółowych informacji czy dany organizator kształcenia może prowadzić kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych można uzyskać w swojej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych lub w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.


11.07.2019 r.

Dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje , iż nadal trwa nabór na kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek. Planowane rozpoczęcie kursu – 27 lipca br.

Czytaj więcej: Informacja o kursach


11.07.2019 r.

Z prac NRPiP

Stanowisko nr 27 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa”

stanowisko nr 28 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian legislacyjnych w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego wprowadzonych przez Ministra Zdrowia


08.07.2019 r.

NEWSLETTER NIPiP z dnia 6 lipca 2019 r.

Link Newsletter NIPiP https://nipip.pl/aktualnosci-2/


04.07.2019 r.

ZMIANY DO USTAWY O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

3 lipca 2019 r. odbyło się kolejne czytanie projektu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, który zakłada wprowadzenie dwóch zasadniczych zapisów: możliwość kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo również na studiach pierwszego stopnia w prowadzonych w formie niestacjonarnej oraz regulację dotyczącą skorzystania z płatnego urlopu szkoleniowego przez pielęgniarkę i położną w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie.

Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w spawie możliwości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo również w formie niestacjonarnej, pozostaje niezmienne , tj. wnioskujemy o pozostawienie obecnych zapisów w ustawie, aby studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i na kierunku położnictwo były prowadzone wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Druga regulacja wprowadza przepis przejściowy mający na celu zagwarantowanie pielęgniarkom i położnym do 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego w 2019 r. niezależnie od dnia wejścia w życie tej ustawy. Przypomnijmy, że zmiana ta jest realizacją ustaleń zawartych w Porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 r. pomiędzy Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych i Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Źródło: https://nipip.pl/zmiany-do-ustawy-o-zawodach/


04.07.2019 r.

USTAWA O OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI – NOWE KOMPETENCJE PIELĘGNIARKI

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami standaryzuje zakres opieki zdrowotnej nad uczniami kładąc nacisk na profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. W szczególności ustawa zapewni dostęp do opieki zdrowotnej w szkole oraz dostęp dzieci i młodzieży do gabinetów stomatologicznych. Osobami odpowiedzialnymi za sprawowanie opieki zdrowotnej będą: pielęgniarka nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta.

Uchodząca w życie 12 września br. ustawa jest pierwszym tego typu aktem prawnym, który zapewnia kompleksowość oraz integrację działań osób sprawujących opiekę zdrowotną (pielęgniarki, lekarza) nad uczniami. Podnosi również znaczenie promocji zdrowia, profilaktyki oraz edukacji zdrowotnej dla zachowania zdrowia.

W przypadku świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę, świadczenie będzie realizowane w gabinetach profilaktyki zdrowotnej. W przypadku realizacji świadczeń stomatologicznych – w gabinetach stomatologicznych (w szkole lub poza nią) lub dentobusach. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami będzie mogła uczestniczyć również higienistka stomatologiczna.

Ustawa nakłada nowe obowiązki na osoby sprawujące opiekę zdrowotną polegające na udzielaniu świadczeń, jak również współudział z innymi podmiotami. Po raz pierwszy określono zakres współpracy między rodzicami a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną, a także współpracy między podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta), podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki (dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę) oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny). Określono także organizację opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole. Działania te mają realnie wesprzeć rodziców w skutecznej realizacji prawa ucznia do świadczeń zdrowotnych.

Za zapewnienie gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz gabinetu dentystycznego odpowiada organ prowadzący szkołę, który będzie udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania
i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej nieodpłatnie.

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami realizowane będzie przez wojewodów oraz Instytut Matki i Dziecka. Nowe przepisy wejdą w życie 12 września 2019 r.

Źródło: https://nipip.pl/ustawa-o-opiece-nad-uczniami-nowe-kompetencje-pielegniarki/


03.07.2019 r.

I NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH VII KADENCJI

W dniach 4 – 5 czerwca br. w Warszawie odbył się I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji. W zjeździe Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu reprezentowały Delegatki: Halina Nowik pełniąca funkcję Przewodniczącej ORPiP oraz Regina Zimnoch Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Przedmiotem obrad I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych było między innymi:

 • opracowanie regulaminu wyborów do organów izb,
 • opracowanie ramowych regulaminów organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych,
 • opracowanie regulaminów: Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych oraz organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • ustalenie wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane,
 • opracowanie procedury przeprowadzania wizytacji praktyk zawodowych.

Poniżej przedstawiamy uchwały I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych:

Uchwała nr 1 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków

Załącznik do uchwały nr 2 Regulamin wyborów do organów izb oraz trybu ich członków

Uchwała nr 3 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminów organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Załącznik do uchwały nr 3

Uchwała nr 4 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych regulaminów organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych

Załączniki do uchwały nr 4 Ramowe regulaminy organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych

Uchwała nr 5 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane

Uchwała nr 6 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 7 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Załącznik do uchwały nr 7


02.07.2019 r.

OPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE – STAN NA 1 LIPCA 2019 R.

WZÓR WNIOSKU O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE – LIPIEC 2019 – ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE

WZÓR WNIOSKU O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE REALIZUJĄCE ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ – LIPIEC 2019


01.07.2019 r.

NEWSLETTER NIPiP z dnia 29.06.2019 r.

Link Newsletter NIPiP  https://nipip.pl/aktualnosci-2/


01.07.2019 r.

OPINIA KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO W SPRAWIE PODAWANIA PRZEZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRODUKTÓW LECZNICZYCH O NAZWIE OLFEN 75 MG – ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ ORAZ DICLORATIO 75 MG – ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ W WARUNKACH DOMOWYCH, GABINECIE PIELĘGNIARKI POZ ORAZ GABINECIE ZABIEGOWYM LEKARZA POZ

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego Pani Beaty Ostrzyckiej


01.07.2019 r.

OPINIA KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI W SPRAWIE CZY PIELĘGNIARKA NIE POSIADAJĄCA KURSU KWALIFIKACYJNEGO Z DZIEDZINY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIEKI MOŻE SPRAWOWAĆ OPIEKĘ NAD CHORYM ZAINTUBOWANYM U KTÓREGO PROWADZONA JEST SEDACJA

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Pana Stanisława Golińskiego


01.07.2019 r.

STANOWISKO MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE PIELĘGNIAREK ZATRUDNIONYCH W ŻŁOBKACH

W załączeniu publikujemy korespondencję skierowaną do Ministra Zdrowia, dotyczącą propozycji zmian legislacyjnych w zakresie udzielania przez pielęgniarkę świadczeń zdrowotnych dzieciom przebywającym w żłobku oraz odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Pismo Prezes NRPiP z dnia 15 maja 2019 r.

Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


19.06.2019 r.

Z PRAC NRPiP

Stanowisko nr 26 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2019 r w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.


19.06.2019 r.

Stanowisko Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych wobec Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw


05.06.2019 r.

Informacja Działu Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu dotycząca aktualnych naborów na kursy specjalistyczne oraz planowanych kursów kwalifikacyjnych

Czytaj więcej – Informacja o kursach


05.06.2019 r.

RAPORT BADANIE OPINII MŁODYCH MATEK NA TEMAT LAKTACJI I ROLI POŁOŻNEJ W PROMOWANIU KARMIENIA PIERSIĄ

Szanowni Państwo,

Aż co piąta młoda matka w Polsce (20,06) twierdzi, że karmienie piersią jest zbyt czasochłonne i dlatego rezygnuje z karmienia piersią – wynika z badań przeprowadzonych w roku 2018 na grupie ponad 3 tysięcy kobiet. Celem badań, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych była próba poznania postaw i wiedzy młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu naturalnego karmienia piersią. Wyniki badań potwierdzają dużą rolę wsparcia karmienia naturalnego, zarówno poprzez propagowanie karmienia piersią już w okresie ciąży, jak i wsparcia informacyjnego, emocjonalnego oraz praktycznego matek karmiących.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią”

Raport Badanie opinii młodych matek na temat laktacji

Streszczenie raportu

Krótkie podsumowanie wyników badania opinii młodych matek na temat laktacji i roli położnej

W załączeniu link do wypowiedzi Pani dr hab. Beaty Pięty, Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych na temat badania opinii: https://www.youtube.com/watch?v=x2iG2x1GcnQ


31.05.2019 r.

Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku przerwania przez pielęgniarkę lub położną realizacji szkolenia

Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku przerwania przez pielęgniarkę lub położną realizacji szkolenia

Dopuszczalna jest interpretacja § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, która zakłada, że minimalny i maksymalny czas trwania specjalizacji dotyczy kształcenia u jednego organizatora kształcenia.Takie podejście umożliwi uczestnikom szkolenia organizowanego przez jednego organizatora do wyrównania ewentualnych różnic programowych w przypadku kontynuowania kształcenia specjalizacyjnego u innego organizatora kształcenia.


30.05.2019 r.

Z PRAC NIPiP

W załączeniu publikujemy materiał z Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia dotyczący środków finansowych przekazywanych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych. Opracowany materiał powstał na wniosek NRPiP i OZZPiP w związku z informacjami o niewypłacaniu środków finansowych dla pielęgniarek i Położnych zatridnionych w RCKiKach i Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.

RAPORT – wynagrodzenia pielęgniarek w RCKiK – Porozumienie 4×400

Wynagrodzenia pielęgniarek w stacjach sanitarno-epidemiologicznych


30.05.2019 r.

USTAWA O OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

27 maja 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami

Informacja w sprawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami


30.05.2019 r.

Informacja o koncertach Elbląskiej Orkiestry Kameralnej


30.05.2019 r.

Relacja z uroczystości związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej zorganizowanych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


28.05.2019 r.

Newsletter NIPiP z dnia 28 maja 2019 r.

Link Newsletter NIPiP https://nipip.pl/aktualnosci-2/


24.05.2019 r.

Konferencja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych : Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarki i położnej, Warszawa 10 września 2019 r.

Konferencja będzie stanowić okazję do przybliżenia trudnych i aktualnych zagadnień związanych ze zdarzeniami niepożądanymi w praktyce pielęgniarek i położnych, między innymi: wpływu norm zatrudnienia na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i bezpieczne warunki pracy pielęgniarek i położnych, roli kadry zarządzającej w profilaktyce zdarzeń niepożądanych, odpowiedzialności oraz skali zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia w ocenie pacjentów.

Do udziału w konferencji organizator zaprasza pielęgniarki i położne oraz kadrę zarządzającą podmiotów leczniczych. Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi 150 zł. Konferencja odbędzie się w auli wykładowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2 a w warszawie.

Link z informacją o konferencji został zamieszczony na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: https://nipip.pl/konferencja-niepozadane/

Program konferencji


22.05.2019 r.

Newsletter NIPiP z dnia 21.05.2019 r.

Link Newsletter NIPiP https://nipip.pl/aktualnosci-2/


21.05.2019 r.

Z prac NRPiP

Stanowisko nr 24 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do kwalifikacji zawodowych szkolnictwa zawodowego nowego zawodu – asystenta medycznego

Stanowisko nr 25 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą


20.05.2019 r.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy Panie Położne i Pielęgniarki Neonatologiczne na konferencję Rola położnej i pielęgniarki neonatologicznej w pracy z pacjentem„, która odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, sala konferencyjna nr 160, I piętro.

Liczba miejsc ograniczona wielkością sali. Uczestnictwo w konferencji wymaga potwierdzenia udziału do 19 czerwca 2019 r. pod numerem telefonu: 89 52 32 325 lub 89 52 32 595

W załączeniu:

Zaproszenie


16.05.2019 r.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej w Ministerstwie Zdrowia

13 maja br. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu reprezentowały Panie Regina Zimnoch oraz Elżbieta Dudycz. W trakcie uroczystości Minister Zdrowia wręczył 43 najbardziej zasłużonym dla ochrony zdrowia pielęgniarkom i położnym odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Wśród wyróżnionych znalazła się Nasza Koleżanka Regina Zimnoch, która od dwóch kadencji pełni funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych. Odznakę przyznano na wniosek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym.

      


15.05.2019 r.

ANKIETA DOTYCZĄCA MODELU BEZPIECZNEJ FARMAKOTERAPII

Szanowni Państwo,

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wraz z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu podjęła inicjatywę opracowania modelu bezpiecznej farmakoterapii. 

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że obecnie niezwykle trudne warunki przygotowywania i podawania leków (t.j. pośpiech, deficyt kadrowy, presja czasu, wielozadaniowość itd.) stwarzają ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych zarówno dla personelu, jak i pacjentów. Do poprawy kultury bezpieczeństwa w zakresie przygotowywania i podawania leków niezbędnym jest poznanie stanu obecnego procesu farmakoterapii realizowanego na każdym poziomie opieki oraz Państwa sugestii w tym zakresie.

Dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej, elektronicznej ankiety, której wyniki przyczynią się do opracowania i wdrożenia ogólnopolskiego interdyscyplinarnego modelu bezpiecznej farmakoterapii. Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://pharma.webankieta.pl/ i będzie aktywna do 30 lipca 2019 r.

Liczymy na Państwa współpracę w tym przedsięwzięciu

Z wyrazami szacunku

Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


15.05.2019 r.

NEWSLETTER NIPiP 14 maja 2019 r. 

Link Newsletter NIPiP https://nipip.pl/aktualnosci-2/


13.05.2019 r.

Listy i życzenia przekazane z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej przekazane przez Pana Artura Chojeckiego Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

List Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiegp

List Prezydenta Elbląga

Życzenia przekazane przez Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Przewodniczącego Delegatury w Elblągu

List przekazany przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa

Życzenia przekazane przez Dyrektor Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak

Życzenia przekazane przez Dyrekcję TU INTER Polska w Gdańsku


10.05.2019 r.

Życzenia Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

(…więcej)

UWAGA

W związku z organizacją Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej  informujemy, że w dniu 13 maja br. Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu będzie nieczynne.


ZAPROSZENIE

PRACODAWCY MEDYCYNY PRYWATNEJ ORAZ NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ NA WARSZTAT POŚWIĘCONY POŻĄDANYM ZMIANOM NA RZECZ ZWIĘKSZENIA UPRAWNIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.

WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 29 MAJA 2019 R. O GODZ. 12.00 W SIEDZIBIE PRACODAWCÓW RP, UL. BRUKSELSKA 7 W WARSZAWIE

Organizatorzy serdecznie proszą o potwierdzenie udziału w warsztatach do dnia 24.05.2019 r. na adres: monika.tomaszewska@luxmed.pl

Zaproszenie


Komunikat w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych,  które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2019 r.

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie.

Ministerstwo Zdrowia prezentuje wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r. ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie.


07.05.2019 r.

NEWSLETTER NIPiP 7 maja 2019 r. Wszystkiego najlepszego

Link Newsletter NIPiP https://nipip.pl/nasze-majowe-swieta/


KONTYNUACJA DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Ochroną ubezpieczeniową objęte są Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położne zrzeszone w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Polisę zawarto na kolejny rok , od 01.05.2019r. do 30.04.2020r.  Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z wykonywania działalności leczniczej, w tym podczas praktyk studenckich i staży oraz praktyk zawodowych w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe Pielęgniarek i Położnych. Suma gwarancyjna na 1 osobę wynosi 5000 euro.

Składkę za dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej opłaciła Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Prosimy o zapoznanie się z polisą ubezpieczeniową oraz ogólnymi warunkami Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych.

Ogólne warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Polisa ubezpieczenia Pielęgniarek i Położnych seria PM_T numer 80672624

W przypadku wystąpienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem , prosimy o kontakt z Biurem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu: e-mail: biuro@oipip.elblag.pl lub telefonicznie: 55 233 98 79.


29.04.2019 r.

NEWSLETTER NIPiP 26 kwietnia 2019

Link Newsletter NIPiP https://nipip.pl/aktualnosci-2/


26.04.2019 r.

KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOTYCZĄCY EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA TYCH, KTÓRZY ROZPOCZĘLI SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE POCZĄWSZY OD DNIA 1 LIPCA 2017 r

Pielęgniarka, położna, która rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne, począwszy od dnia 1 lipca 2017 r. , składa wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu za pomocą SMK.

W celu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia należy po odbyciu specjalizacji zdać egzamin państwowy. Zgodnie z § 10. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 30 września 2016 r.:

 1. Do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy, mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

       1) ukończyły specjalizację albo zostały zwolnione z obowiązku jej odbywania w całości na podstawie art. 67 ust.3 ustawy;

      2) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora Centrum, wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, którego wzór jest określony w              załączniku nr 4 do rozporządzenia, wraz z kartą specjalizacji lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub              całości;

      3) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający wniesienie opłaty za egzamin państwowy na rachunek bankowy wskazany przez                      Centrum.

2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, składa się do Centrum do dnia 31 maja albo do dnia 31 października.

Egzamin państwowy jest przeprowadzany w sesji wiosennej w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 maja oraz w sesji  jesiennej w terminie od dnia 1 września do 30 listopada.

Wniosek o zakwalifikowanie składany przez SMK musi zawierać:

 • EKK – Elektroniczną Kartę Kształcenia lub dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości,
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin (UWAGA! SMK pozwala na złożenie wniosku bez załączonego potwierdzenia, ale będzie to skutkowało skierowaniem wniosku do uzupełnienia w ciągu 7 dni. Wysokość opłaty za egzamin wynosi 170 zł.).

Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami złożony za pomocą SMK uzyskuje status „złożony”. Wniosek spełniający wymogi formalne oraz sprawdzony przez Centrum otrzymuje status  „zweryfikowany”. Wniosek posiadający w SMK status „zweryfikowany” decyzją komisji otrzymuje status „zakwalifikowany” lub „niezakwalifikowany”, nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu.

W przypadku, gdy wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu zawiera braki formalne, Dyrektor Centrum wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia tych braków, za pomocą SMK. Wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia skierowania wniosku o uzupełnienie musi uzupełnić wniosek, jeżeli tego nie zrobi wniosek traktuje się, jako niezłożony, a w SMK wniosek ten otrzymuje status „bez rozpoznania”.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nie później niż 30 dni przed datą egzaminu na stronie internetowej zamieszcza informację o dacie i miejscu egzaminu.

Komunikat sporządzono na podstawie:

Regulaminu Egzaminu Państwowego opracowanego przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i Położnych z dnia 30 września 2016 r.

Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r


24.04.2019 r.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Apel Nr 1 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 marca 2019 r. w sprawie pilnej nowelizacji aktów prawnych regulujących realizację świadczeń zdrowotnych wobec dzieci i młodzieży szkolnej.


24.04.2019 r.

Z prac NIPiP

Pisma z Ministerstwa Zdrowia dotyczące organizatora kształcenia Interrete Sp. z o.o. w sprawie m.in. kontynuacji odbywania specjalizacji przez pielęgniarki u innego organizatora kształcenia

Do pobrania:

Pismo Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2019 kierowane do Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych


NEWSLETTER NIPiP 13 kwietnia 2019 r.

Link Newsletter NIPiP http://nipip.pl/aktualnosci-2/


WAŻNA INFORMACJA

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że w związku z przejściem na nową domenę z dniem 15 kwietnia br.nastąpi zmiana adresów poczty elektronicznej.

Nowe najczęściej używane adresu e-mailowe zostają zamieszczone poniżej:

Sekretariat ogólny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu – biuro@oipip.elblag.pl

Dział Rejestrów (prawo wykonywania zawodu, rejestr praktyk zawodowych) – admin@oipip.elblag.pl

Dział Szkoleń – szkolenia@oipip.elblag.pl

Kancelaria ORzOZ – orzoz@oipip.elblag.pl

Kancelaria OSPiP – ospip@oipip.elblag.pl

Kancelaria OKR – okr@oipip.elblag.pl

Księgowość OIPiP – ksiegowosc@oipip.elblag.pl

Redakcja Biuletynu Informacyjnego – redakcja@oipip.elblag.pl


12.04.2019 r.

KONFERENCJA pt.” Środowisko nauczania i wychowania wobec wyzwań współczesnego świata” – Olsztyn, 18 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszamy Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, nauczycieli i pedagogów szkolnych na konferencję „Środowisko nauczania i wychowania wobec wyzwań współczesnego świata”, która odbędzie się 18 maja 2019 r. (sobota) w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie sala konferencyjna nr 160, I piętro.

Liczba miejsc ograniczona. Potwierdzenie udziału w konferencji do 10 maja br. pod numerem telefonu: 89 52 32 325 lub 89 52 32 595

Zaproszenie


02.04.2019 r.

ZAPROSZENIE-MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI I DZIEŃ POŁOŻNEJ, ELBLĄG 13.05.2019 R.

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej zapraszamy Państwa w dniu 13 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 do Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu ul. Lotnicza 2 w Elblągu , gdzie odbędą się obchody naszego święta pod hasłem „WSPÓŁCZESNE AUTORYTETY W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE”.

Prosimy o zgłaszanie swojej obecności do dnia 5 maja 2019 r. telefonicznie 55 233 98 79 lub e-mailem: izbaelb@wp.pl lub biuro@oipip.elblag.pl  – podając swoje imię i nazwisko.

Zaproszenie


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W związku z planowanymi w 2019 r. obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zwraca się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących jubileuszy pracy zawodowej: 20-lecia, 25-lecia, 30-lecia, 35-lecia, 40-lecia itd. przypadających w 2019 r.

Prośbę kierujemy szczególnie do Koleżanek i Kolegów Pielęgniarek/Pielęgniarzy i Położnych prowadzących praktyki zawodowe, wykonujących zawód w NZOZ i Praktykach Lekarskich, Poradniach. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej Biura OIPiP w Elblągu: izbaelb@wp.pl lub telefonicznie: 55 233 98 79.

Zofia Kasprowicz – Sekretarz ORPiP w Elblągu


28.03.2019 r.

PORADA PIELĘGNIARSKA W WYKAZIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W WYBRANYCH ZAKRESACH

25 marca 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Przedstawione w projekcie rozporządzenia rozwiązanie dotyczące wyodrębnienia szczegółowych warunków realizacji świadczeń gwarantowanych realizowanych przez pielęgniarki tj. porady pielęgniarskiej, stanowi ponadto realizację postulatów ujętych w Porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 r. zawartym pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministerstwem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie wyodrębnienia warunków realizacji porady pielęgniarskiej w wykazie świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach. 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Załącznik

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji


Zaproszenie do udziału w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej – Elbląg, 13 maja 2019 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy/Kierownicy Jednostek z terenu działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu pragnie poinformować, że w dniu 13 maja br. na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu organizuje uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej pod hasłem: Współczesne autorytety w pielęgniarstwie i położnictwie„.

Zwracamy się do Państwa z propozycją włączenia się w organizację uroczystości. W trakcie gali Przedstawiciele podmiotów leczniczych oraz innych jednostek z terenu działania OIPiP w Elblągu będą mogli wyróżnić swoich pracowników, pielęgniarki/pielęgniarzy, położne wręczając im nagrody, odznaczenia czy podziękowania za wyróżniającą się postawę etyczno-zawodową. Jeżeli zechcecie Państwo, w trakcie naszej uroczystości wyróżnić swoich pracowników, to prosimy o przesłanie na adres: izbaelb@wp.pl , w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. informacji zawierających: nazwę podmiotu/jednostki, jego logo oraz za zgodą zainteresowanych dane osób wyróżnionych.

Zachęcamy do czynnego udziału w naszym przedsięwzięciu.

Z poważaniem

(-) Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu


„KOBIETY MEDYCYNY 2019”

Już po raz szósty rusza Plebiscyt KOBIETY MEDYCYNY.  Jego organizatorem jest redakcja portali „Kobiety i Medycyna” oraz „Portale Medyczne”. W tegorocznej edycji plebiscytu wśród nominowanych znalazły się nasze koleżanki – pielęgniarki Filomena Bielecka, Mariola Wozowczyk oraz Zofia Małas.

Zachęcamy do głosowania na nasze koleżanki. Głosować można do 15 kwietnia wchodząc na stronę: https://kobietyimedycyna.pl/kobiety-medycyny-2019/

Informacja prasowa dotycząca Plebiscytu „KOBIETY MEDYCYNY 2019”


05.03.2019 r.

RUSZA KAMPANIA EDUKACYJNA „Pacjencie, znaj swoje prawa z RODO”

27 lutego br. podczas konferencji „RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?” zainicjowana została kampania edukacyjna „Pacjencie, znaj swoje prawa z RODO”. Każdemu pacjentowi należy się rzetelna wiedza na temat przysługujących mu praw związanych z ochroną danych osobowych. Kampania skierowana jest do każdego pacjenta, który chce uzyskać informacje na temat przysługujących  mu praw związanych z ochroną danych osobowych; także do personelu medycznego i placówek medycznych, które chcą przekazać rzetelną wiedzę swoim pacjentom. Na stronie internetowej kampanii edukacyjnej „Pacjencie, znaj swoje prawa z RODO” można nieodpłatnie pobrać materiały informacyjne, animacje, jak również za pośrednictwem czatu skonsultować się z ekspertami i uzyskać poradę dotyczącą praw związanych z RODO.

Link do materiałów edukacyjnych: http:// rododlapacjenta.pl/


22.02.2019 r.

NORMY ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW

7 lutego 2018 r. na konferencji NORMY ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH TO NIE FIKCJA – TO KONIECZNOŚĆ, zorganizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, na której obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, eksperci wyjaśnili wątpliwości i rozwiali niepokoje dotyczące wprowadzenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Obowiązują one od 1 stycznia 2019 r.Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zaznaczyła, iż odpowiednia obsada pielęgniarska gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów. Więcej informacji http://nipip.pl/normy-7-02-2019/


I KRAJOWA KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ „Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019 r”

W dniach 7 -8  stycznia 2019 r. w Warszawie odbyła się I Krajowa Konferencja Pielęgniarskiej Kadry Zarządzającej „Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019”. Ponad 450 uczestników – w tym przedstawicieli okręgowych izb pielęgniarek i położnych – miało możliwość spotkania się w gronie kadry zarządzającej, wymienienia się doświadczeniem.

Konferencja dedykowana była przywództwu w pielęgniarstwie, o czym dyskutowano podczas debaty z udziałem ekspertów z obszaru praktyki, nauki – w tym działających na poziomie politycznym, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Ideą spotkania było pokazanie zgromadzonym liderom pielęgniarstwa oraz kadrze zarządzającej, jaki wpływ ma przywództwa na jakość opieki oraz budowanie zespołów – kluczowych zasobów, niezbędnych do sprawowania optymalnej i bezpiecznej opieki.

Patronem  honorowy nad konferencją objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Patronat medialny: Magazyn Pielęgniarki i Położnej.

Relacja z konferencji

     


INFORMACJA DOTYCZĄCA PIT-8C

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przypomina, iż na podstawie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania lub refundacji członkom OIPiP w Elblągu udziału w szkoleniach zawodowych za 2018 r. i kolejne lata nie będzie wystawiany PIT -8C.


KOMUNIKAT nr 2

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PROBLEMY WIEKU PODESZŁEGO W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Elblągu oraz Koło Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić do udziału w bezpłatnej  konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „PROBLEMY WIEKU PODESZŁEGO W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM„ , która odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r. (piątek) w auli Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu ul. Lotnicza 2. Rozpoczęcie konferencji godz. 10.00, rejestracja uczestników od godz. 9.30.

W załączeniu:

Komunikat nr 2 w sprawie konferencji

Program

Karta zgłoszenia


Prawnik dla każdej Pielęgniarki i Położnej

Coraz częściej Pielęgniarka lub Położna musi stawiać czoła zarzutom związanym z błędem medycznym, zdarzeniem niepożądanym czy łamaniem praw pacjenta. Rośnie świadomość pacjentów odnośnie możliwości dochodzenia roszczeń, pojawiają się kancelarie odszkodowawcze, które w imieniu pacjenta dochodzą wysokich odszkodowań. W każdej sytuacji kiedy stajemy przed wymiarem sprawiedliwości, czujemy się zestresowani i zagubieni. Musimy też liczyć się ze sporymi wydatkami. To stresująca się sytuacja i pojawiają się wówczas pytania:

 • jak postąpić, kiedy pojawi się roszczenie lub pozew sądowy?
 • jakie są koszty porad prawnych, usług pełnomocnika, opinii biegłych, opłat sądowych?
 • gdzie szukać profesjonalnego pełnomocnika w sprawie cywilnej o odszkodowanie lub w sprawie karnej zawodowej?
 • jakie jeszcze problemy prawne mogą nas dotykać?

W trosce o komfort i bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych TU INTER Polska S.A. przygotowała program ubezpieczenia INTER Ochrona Prawna.

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna to: pomoc prawna w sytuacjach spornych związanych z życiem zawodowym, zwrot kosztów opinii prawnych, wynagrodzenia pełnomocnika, opłat sądowych, wynagrodzenia prawnika, stawiennictwa świadków, przygotowania pism procesowych, konsultacje prawne każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną.

Czytaj więcej…


15 luty 2019 r. Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

z okazji zbliżającego się Europejskiego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego, w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym, życzę Wam by każdy mógł wykonywać swoją pracę w bezpiecznych warunkach, by na każdym bloku operacyjnym, podczas każdej operacji nasi pacjenci mieli zagwarantowaną opiekę dwóch wyszkolonych pielęgniarek operacyjnych / położnych operacyjnych.

Życzę również by nasze zaangażowanie w wykonywanie niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy, ciągłe podnoszenie kwalifikacji w tej najszybciej rozwijającej się i całkowicie różnej od innych dziedzin pielęgniarstwa oraz nasza troska o bezpieczeństwo ludzi, którzy czują się bezradni leżąc na stole operacyjnym, znalazły odzwierciedlenie w decyzjach osób zarządzających naszymi szpitalami.

Niech zawsze towarzyszy nam spokój, pogoda ducha i wytrwałość w zmaganiu się z przeciwnościami.

Z wyrazami szacunku i uznania za trud codziennej pracy

Joanna Borzęcka Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

A teraz tradycyjnie, słowa od Pani MAY KARAM – Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Operacyjnych

W imieniu Rady Dyrektorów EORNA  życzymy Wam Świetnego i Pozytywnego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego. W tym roku temat brzmi: ” Pielęgniarstwo operacyjne, wprowadzamy zmiany!”. Niech ten wyjątkowy Dzień  będzie okazją do potwierdzenia naszego zaangażowania w promowanie naszego zawodu, do dalszego rozwijania naszych umiejętności oraz zapewnienia bezpiecznej i wysokiej jakości opieki okołooperacyjnej w naszym środowisku pracy, gdzie zaufanie, praca zezpołowa i otwarta komunikajca mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów, które jest naszą główną troską.

Z poważaniem May Karam Prezes EORNA


WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPECJALIZACJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ INTERRETE Sp. z o.o. we Wrocławiu

Komunikat skierowany do Pielęgniarek i Położnych, które rozpoczęły a nie ukończyły szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia podyplomowego INTERRETE Sp. z o.o. we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 4

Uprzejmie informujemy, że należy zgłosić się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, której są Państwo członkami w celu przekazania na piśmie informacji dotyczącej:

 • daty rozpoczęcia i planowanego zakończenia zgodnie z harmonogramem szkolenia specjalizacyjnych w danej dziedzinie pielęgniarstwa,
 • posiadania karty specjalizacji w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) lub w formie papierowej,
 • złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Powyższe informacje pozwolą na rozpoznanie rzeczywistej skali problemu, jak również umożliwią podjęcie działań związanych z kontynuacją szkolenia specjalizacyjnego na podstawie §  4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r. Nr 1761).

Informuję, że 5 lutego 2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Gustawa Morcinka 10 B odbędzie się spotkanie w sprawie kształcenia podyplomowego – specjalizacji prowadzonych przez Firmę INTERRETE sp. z o.o. we Wrocławiu – proszę o przybycie zainteresowanych uczestników specjalizacji.

(-) Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu


23.01.2019 r.

PODARUJ 1% podatku na Dom Seniora Pielęgniarki

Zarząd Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia ALMACH prosi o wsparcie i przekazanie 1 % podatku dochodowego wypełniając zeznanie podatkowe w okresie 01.01-30.04.2019 r.


22.01.2019 r.

ZAPROSZENIE

POSTĘPOWANIE Z RANĄ PRZEWLEKŁĄ15 KWIETNIA 2019 r ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ELBLĄGU UL. LOTNICZA 2

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na jednodniową bezpłatną konferencję naukowo szkoleniową ” Postępowanie z raną przewlekłą„. Konferencja rozpocznie się 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00 (rejestracja uczestników od 8.00).  Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o zgłaszanie się do OIPiP w Elblągu.  Tel. 55 233 98 79 lub e-mail: izbaelb@wp.pl oraz osobiście w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Zapisy trwają do 8 kwietnia br. lub do wyczerpania miejsc

Zaproszenie na konferencję


16.01.2019 r.

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE NT. „HYDROTERAPIA – innowacyjne opatrunki specjalistyczne” – ELBLĄG, 20.02.2019 R. 

Okręgowa izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza na bezpłatne,  jednodniowe szkolenie dla pielęgniarek „Hydroterapia – innowacyjne opatrunki specjalistyczne„. Szkolenie organizowane jest we współpracy z firmą HARTMANN.

Zajęcia odbędą się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Morcinka 10 B, dnia 20 lutego 2019 r. w godz. 13.00 – 15.00. Zgłoszenia należy kierować do dnia 15.02,2019 r. na adres: szkolenia.izbaelb@wp.pl lub telefonicznie: 55 233 98 79

W załączeniu:

Zaproszenie na szkolenie 20.02.2019 r.


11.01.2019 r.

Plan kursów specjalistycznych na I półrocze 2019 r. organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


10.01.2019 r.

OFERTA UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH DOMU BROKERSKIEGO „NEGOCJATOR”

W związku z powszechnym niezadowoleniem z warunków Indywidualnych Ubezpieczeń oraz Kontynuacji Ubezpieczeń proponowanych przez ubezpieczycieli osobom odchodzącym z firm Dom Brokerski „NEGOCJATOR” opracował propozycję ubezpieczeń grupowych w tzw. Grupie Otwartej.

Do ubezpieczenia może przystąpić każdy (pracujący, niepracujący, uczeń, prowadzący działalność gospodarczą) w wieku 18 – 67 lat – więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Domu Brokerskiego „Negocjator, w zakładce oferta – http://negocjator.eu/oferta.php .

Dla osób dotychczas ubezpieczonych w zakładzie pracy (potrzebne jest potwierdzenie, że były ubezpieczone do końca miesiąca poprzedzającego przystąpienie do ubezpieczenia w Grupie Otwartej) karencje będą skrócone o staż w poprzednim ubezpieczeniu.

Osoby nie ubezpieczone dotychczas mogą przystąpić w każdej chwili, ale będą musiały przejść karencje. Nie dotyczą one jednak zdarzeń wypadkowych. Te wypłacane są od 1 dnia.

Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby w wieku poniżej 18 lat lub powyżej 67 lat, przebywające na zwolnieniu lekarskim lub te, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przebywały na zwolnieniu jednorazowo dłużej niż 30 dni, chyba, że zwolnienie dotyczyło tylko i wyłącznie złamania kończyn dolnych i górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków oraz zwolnienia na osoby trzecie ( np. dziecko, małżonka). W takim przypadku to ograniczenie nie obowiązuje i można przystąpić do ubezpieczenia. Wyłączone są również niektóre zawody – zgodnie z opisem w Informatorze.

Świadczenia będzie można zgłaszać na trzy sposoby: przez Internet, papierowo pocztą tradycyjną oraz przez DB Negocjator.

W przypadku pytań i wątpliwości do dyspozycji są pracownicy Domu Brokerskiego Negocjator: Dariusz Bajczyk Broker Ubezpieczeniowy Dyrektor ds. Ubezpieczeń Grupowych i Zdrowotnych tel. 601 33 92 55 /55 235 07 05; e-mail: d.bajczyk@negocjator.eu lub grupowe@negocjator.eu; Bożena Waś Broker Ubezpieczeniowy Specjalista ds. Ubezpieczeń Grupowych i Zdrowotnych tel. 607 61 28 27 / 55 237 08 48; e-mail: j.was@negocjator.eu  

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.negocjator.eu

W załączeniu:

Informator – Program grupowego ubezpieczenia na życie w grupie otwartej dla Klientów Domu Brokerskiego NEGOCJATOR

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Wzór wypełnionej deklaracji


09.01.2019 r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ  ” PROBLEMY WIEKU PODESZŁEGO W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM” – ELBLĄG , 15.03.2019 R.

Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, Kołem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Elblągu oraz Kołem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej pt.  PROBLEMY WIEKU PODESZŁEGO W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM.

Konferencja odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r. w godz. 10.00 – 15.00, na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno -Ekonomicznej. 

Zgłoszenia udziału można kierować do dnia 31 stycznia 2019 r. na adres: konferencja@euh-e.edu.pl  lub na adres poczty elektronicznej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu: izbaelb@wp.pl – korzystając z załączonej karty zgłoszenia. 

W załączeniu:

Komunikat Nr 1

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Wymogi redakcyjne dla autorów


09.01.2019 r.

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku zatrudni Pielęgniarki do pracy w Oddziale Wewnętrznym. Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Telefon kontaktowy +48 509 998 710


 

20.12.2018 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r.  zmianie ulega druk Wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów:

Uchwała Nr 240/VII/18 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu (komplet dokumentów – plik do edycji)

Biuro OIPiP w Elblągu informuje, że do nowego wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu należy dołączyć załączniki Nr 2 (zgodna na przekazanie pieniędzy na rachunek bankowy) oraz załącznika Nr 3 (oświadczenie o poniesionych kosztach merytorycznych).


20.12.2018 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie zmieniony Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego. Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów:

Uchwała Nr 239/VII/18 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego

Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego

Wniosek o udzielenie zapomogi losowej z funduszu OIPiP w Elblągu

Oświadczenie o przesłaniu zapomogi na konto bankowe

Wniosek o udzielenie zapomogi losowej z funduszu OIPiP w Elblągu wraz z oświadczeniem w celu przekazania kwoty zapomogi na wskazane konto bankowe (plik do edytowania)


13.12.2018 r.

NABÓR NA SPECJALIZACJE

Dyrekcja Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu informuje, że prowadzi nabór na szkolenia specjalizacyjne w Dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek oraz w Dziedzinie Pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Zajęcia dydaktyczne w ramach szkoleń prowadzone będą na terenie EUH-E w Elblągu przy ulicy Lotniczej 2, natomiast stażowe realizowane będą w elbląskich szpitalach oraz w placówkach ochrony zdrowia spełniających kryteria programów kształcenia. Zachęcamy Pielęgniarki i Położne do podjęcia kształcenia podyplomowego w EUH-E.

Rekrutacja odbywa się elektronicznie w SMK, ale równolegle prosimy złożyć wymagane dokumenty osobiście lub pocztą na adres SKPPiP ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg.

Wymagane dokumenty:

 1. kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
 2. dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej
 3. wypełniony wniosek (do pobrania na stronie www.euh-e.edu.pl, zakładka Kursy i szkolenia  -> Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  ->Wnioski do pobrania).

Zapraszamy do rekrutacji.

Dyrekcja Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu


30.11.2018 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że obecnie prowadzony jest nabór na kursy:

 1.  kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarekplanowany termin rozpoczęcia kursu 29.12.2018 r. – zgłoszenia można dokonać poprzez system SMK,
 2. kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych – planowane rozpoczęcie kursu styczeń/luty 2019 r. – zgłoszenia na kurs przyjmowane są do połowy grudnia br. poprzez system SMK,
 3. kurs specjalistyczny Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych, rozpoczęcie kursu planowane jest w miesiącu styczniu/lutym 2019 r., poprzez system SMK.

Do pobrania:

Informacja Działu Szkoleń OIPiP w Elblągu


30.11.2018 r.

KONFERENCJA NAUKOWA PT. ” PROBLEMY WIEKU PODESZŁEGO W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM” – ELBLĄG , 15.03.2019 R.

Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, Kołem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Elblągu oraz Kołem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej pt.  PROBLEMY WIEKU PODESZŁEGO W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM.

Konferencja odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r. w godz. 10.00 – 15.00, na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno -Ekonomicznej. 

Zgłoszenia udziału należy kierować do dnia 31 stycznia 2019 r. na adres: konferencja@euh-e.edu.pl korzystając z załączonej karty zgłoszenia.

W załączeniu:

Komunikat Nr 1

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Wymogi redakcyjne dla autorów


30.11.2018 r.

RODO w praktyce pielęgniarki i położnej – oferta aplikacji RODOnet 

Do końca 2018 r. pielęgniarki i położne, które prowadzą praktyki mogą bezpłatnie skorzystać z aplikacji RODONET.

RODONET umożliwia realizację audytu RODO „krok po kroku”.

Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie zaprasza zainteresowanych do rejestracji na stronie www.rodonet.pl . Szczegółowe informacje można także uzyskać pod numerem 698 101 878 lub adresem rodonet@prometriq.pl.

W załączeniu:

Oferta Prometriq Akademii Zarządzania w Sopocie


21.11.2018 r.

Z prac NRPiP

Korespondencja NRPiP z Ministrem Sprawiedliwości dotycząca wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności.


21.11.2018 r.

Inicjatywa obywatelska  – „SZCZEPIMY, BO MYŚLIMY” 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przystąpiła do inicjatywy obywatelskiej „Szczepimy, bo myślimy”. Popieramy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – przygotowany w ramach inicjatywy obywatelskiej. Jest to inicjatywa, która zmierza do uzależnienia przyjęcia dziecka do  przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej od wykonywanych szczepień obowiązkowych. Wymogiem trafienia powyższego projektu pod obrady Sejmu jest uzyskanie 100 000 podpisów, wobec powyższego rozpoczynamy akcję ich zbierania.

Załączniki:

Projekt ustawy Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy”,

Tabela do zbierania podpisów,

Stanowisko nr 23 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie poparcia akcji zbierania podpisów pod projektem Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy- bo myślimy”

Plakat.

Wypełnione tabele prosimy przesłać do dnia 27 listopada br., na adres: Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu (82-300 Elbląg,  ul. Morcinka 10 B).


II WOJEWÓDZKA KONFERENCJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I GERIATRYCZNEJ

W imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej oraz Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur mamy zaszczyt zaprosić do udziału w II Wojewódzkiej Konferencji Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej „ASPEKTY ETYCZNE I PRAWNE W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ I GERIATRYCZNEJ„.

Konferencja odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. godz. 8.30 w sali konferencyjnej nr 160, I piętro Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ul. Piłsudskiego 7/9. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i obejmuje: wykłady, materiały konferencyjne, przerwę kawową oraz lunch).

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 28 listopada 2018 r., wysyłając zgłoszenie na e-mail: mchrostowska5@wp.pl, tel. 607 548 853

Do pobrania:

Zaproszenie na konferencję

Program konferencji

Karta zgłoszenia uczestnictwa


19.11.2018 r.

Propozycja WOT dla personelu medycznego

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) ma dla pielęgniarek i pielęgniarzy propozycję podjęcia nie tylko częściowo odpłatnej służby w formacji, ale także wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji przydatnych nie tylko w wojsku. Jest to nie tylko atrakcyjna oferta finansowa ala osób aktywnych zawodowo, ale i możliwość rozwoju – WOT proponuje bezpłatne kursy i specjalistyczne szkolenia, dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów czy kształcenia podyplomowego. Więcej informacji o tym jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej znajdziecie Państwo w Magazynie Pielęgniarki i Położnej nr 9/2018.


31.10.2018 r.

BEZPŁATNA KONFERENCJA DLA POŁOŻNYCH

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Gdańsku zaprasza na bezpłatną konferencję szkoleniową dla POŁOŻNYCH pt. POŁOŻNA W NAUCE I PRAKTYCE CZYLI JAK BEZPIECZNIE REALIZOWAĆ PROFESJĘ POŁOŻNEJ – KWALIFIKACJE ZAWODOWE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA, PROBLEMY PRAKTYCZNE WYKONYWANIA ZAWODU.

Konferencja odbędzie się dnia 30 listopada 2018 r. w Gdańsku ul. Jelitkowska 20 Novotel Gdańsk Marina

Dzięki uprzejmości organizatora dla członków OIPiP w Elblągu konferencja jest BEZPŁATNA. W karcie zgłoszeniowej prosimy wskazać OIPiP w Elblągu.

W załączeniu:

Program konferencji

Karta zgłoszenia udziału w konferencji


30.10.2018 r.

NFZ WYJAŚNIA ZASADY ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wprowadzonych od września br. zmian zasad rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne, Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje:

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zasady-rozliczania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-udzielanych-przez-pielegniarki-i-polozne,7230.html


29.10.2018 r.

WAŻNA INFORMACJA DLA PAŃ POŁOŻNYCH

Stowarzyszenie „Erudycja” z siedzibą w Olsztynie zaprasza na kurs kwalifikacyjny „PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII” dla POŁOŻNYCH.

Kurs jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w związku z czym organizator zapewnia zwrot kosztów podróży, noclegi, materiały szkoleniowe, książki, serwis kawowy. Jedyny koszt który ponosi uczestnik to jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 185 zł.

Kurs rozpoczyna się w listopadzie w wygodnych zjazdach weekendowych. Osoby zainteresowane proszone są o zapianie się na kurs poprzez system SMK.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które: z własnej inicjatywy chcą podnosić kwalifikacje i umiejętności zawodowe, zamieszkują lub pracują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i nie prowadzą działalności gospodarczej.

W razie wątpliwości lub pytań organizator prosi o kontakt telefoniczny nr. tel. 89 543 15 35.


29.10.2018 r.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało  informację dotyczącą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r.Informacja dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dotyczaca-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-oraz-pracy-aptek-ogolnodostepnych-w-dniu-12-listopada-2018


22.10.2018 r.

NOWE NORMY ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

19 października br. w Dzienniku Ustaw poz. 2012 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.


18.10.2018 r.

Z prac NRPiP

Korespondencja NRPiP kierowana do Ministra Sprawiedliwości dotycząca podjęcia działań legislacyjnych pozwalających na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w więziennej służbie zdrowia


10.10.2018 r.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych organizuje szkolenie dla pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarek pediatrycznych nt. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniach 19 – 20 listopada 2018 r. w Centrum Szkoleniowym Hotelu Roko w Warszawie przy ul. Techników 30.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz nocleg z 19/20 listopada 2018 r.  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: j.kubajka@nipip.pl, do dnia 31 października 2018 r.

Liczba miejsc ograniczona.

W załączeniu:

Zaproszenie na szkolenie

Karta zgłoszeniowa i inf RODO


08.10.2018 r.

CZY WCIĄŻ 95% DZIECI DO % R.Ż. MUSI PRZEBYĆ CHOROBĘ ROTAWIRUSOWĄ?

Zapraszamy na webinarium GSK: Czy wciąż 95% dzieci do 5 r. ż. musi przebyć CHOROBĘ ROTAWIRUSOWĄ?

Prowadzący lek. Bartłomiej Kocot.

Webinarium odbędzie się we wtorek 09.10.2018 r. o godz. 19.00 www.gsklive.pl hosło: rotawirusy

Zobacz więcej informacji na ten temat


03.10.2018 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza pielęgniarki i położne prowadzące indywidualne i grupowe praktyki na bezpłatne, jednodniowe szkolenie na temat: „RODO W INDYWIDUALNEJ LUB GRUPOWEJ PRAKTYCE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ”. Szkolenie odbędzie się 13 listopada 2018 r. w godz. 14.00 – 17.00. Zgłoszenia na szkolenie można przesyłać na adres: izbaelb@wp.pl lub telefonicznie pod nr. 55 233 98 79 do dnia 31.10.2018 r.  oraz – wymóg konieczny organizatora poprzez stronę internetową: http://prometriq.pl/rodo/.

Informacja na temat szkolenia opracowana przez Dział Szkoleń OIPiP w Elblągu


02.10.2018 r.

Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 101/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 września 2018 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z zapisami zawartymi w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do ww. zarządzenia niniejsze zarządzenie wprowadza nowe regulacje, dotyczące zwiększenia współczynnika korygującego (stawkę kapitacyjną lekarza POZ) przy rozliczeniu świadczeń na rzecz osób:

 • w wieku 0 – 6 lat do 2,7,
 • w wieku 66 – 75 lat do 2,7.

Zastosowane rozwiązanie umożliwi świadczeniodawcom sfinansowanie wszystkich kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń pielęgniarek praktyki.

Zarządzenie Nr 101/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r.

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji


01.10.2018 r.

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

W dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany regulaminu egzaminu państwowego m.in. w zakresie, cyt. „Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi odpowiednio 108 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, 84 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.”

Obniżony próg ma zastosowanie do egzaminów przeprowadzonych od sesji jesiennej 2017r. W związku z powyższym osoby, które otrzymały ww. liczbę punktów lub więcej są zwolnione z obowiązku ponownego przystąpienia do egzaminu. Komisja dokona weryfikacji wyników przeprowadzonych egzaminów i podejmie odpowiednią uchwałę nie później niż w terminie 40 dni od dnia zatwierdzenia niniejszego regulaminu.

Regulamin egzaminu państwowego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w porozumieniu z Departamentem Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia


27.09.2018 r.

Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z uzasadnieniem do ww Zarządzenia i OSR wprowadzone zmiany dotyczą:

 1. wzrostu stawki kapitacyjnej , którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych;
 2. zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust.2 w pkt 4 lit. b zarządzenia zmieniającego celem sfinansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.

Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji


26.09.2018 r.

RODO w służbie zdrowia. Po pierwsze pacjent

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji. Utworzenie Grupy było odpowiedzią na liczne przykłady błędnego zrozumienia przepisów RODO, a jej celem stało się opracowanie klucza postępowania w przypadkach nadinterpretacji przepisów oraz udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Przewodnik RODO w służbie zdrowia


26.09.2018 r.

W dniu 25 września 2018 opublikowano Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji


25.09.2018 r.

Z prac ORPiP w Elblągu

Korespondencja dot. realizacji zadań wynikających z zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wypełniających zapisy Porozumienia zawartego w dniu 9 lipca 2018 r.

Pismo ORPiP dot. interpretacji zapisów Rozporządzenia MZ z dnia 29.08.2018 r.

Odpowiedź NRPiP dot. objęcia wzrostem wynagrodzeń tzw. pielęgniarek praktyki


21.09.2018 r.

Informacje Działu Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


19.09.2018 r.

OFERTA – STUDIA POMOSTOWE NA ELBLĄSKIEJ UCZELNI HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ 

Nie zdążyłaś jeszcze ukończyć STUDIÓW POMOSTOWYCH? Teraz masz taką szansę!

Jedna z ostatnich szans na uzupełnienie wykształcenia dla pielęgniarek w ramach uruchomionych przez uczelnię studiów pomostowych. Studia oferowane są dla absolwentów pięcioletniego liceum medycznego lub trzyletniej szkoły policealnej. Rok czasu nauki (tylko 470 godzin zajęć oraz praktyki zawodowe we własnych placówkach). Do 50% zajęć praktycznych i praktyk zawodowych może zostać zaliczone na podstawie doświadczenia zawodowego i/lub dodatkowych kwalifikacji. Uzyskaj tytuł licencjata pielęgniarstwa i możliwość przystąpienia do 2-letnich studiów magisterskich oferowanych także przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną.

Czas trwania: 2 semestry.

Telefon do Działu Rekrutacji: 55/ 239-38-10, 239-39-55

OFERTA


19.09.2018 r.

DO POŁOŻNYCH RODZINNYCH

Firma Pelargos Sp. z o.o.  działa na polskim rynku od 1997 roku i przez cały  czas prowadzi programy edukacyjne polegające na udostępnianiu w zakładach opieki zdrowotnej bezpłatnych zestawów zawierających próbki, materiały i reklamy produktów adresowane do kobiet w ciąży i młodych rodziców (np. Niebieskie Pudełko, Już wkrótce będę mamą).

W najbliższym czasie Pelargos uruchamia nowy program pod nazwą „Moje pierwsze dni”, który skierowany będzie do kobiet odwiedzanych w czasie wizyt patronażowych. Będzie miał on formę zestawu zawierającego próbki produktów takich jak krem na pieluszkowe zapalenie skóry, pieluszki jednorazowe, kosmetyki do pielęgnacji skóry dziecka.

Wszystkie produkty, które będą zamieszczone w zestawie „Moje pierwsze dni” są produktami najwyższej jakości, pochodzącymi od znanych międzynarodowych i krajowych producentów, dopuszczonymi do obrotu na terenie Polski. Niektóre produkty posiadają ponadto rekomendacje lub pozytywne opinie znanych i szanowanych instytutów i towarzystw medycznych. 

Chcielibyśmy  serdecznie zaprosić do współpracy w tym projekcie.

Pelargos bezpłatnie będzie dostarczał na wskazany przez Panią adres odpowiednią liczbę pakietów. To czego oczekujemy, to wręczanie tych pakietów mamom w czasie wizyt patronażowych oraz uzyskanie potwierdzenia przekazania pakietów w formie parafki na przygotowanym przez nas formularzu.

W przypadku chęci przystąpienia do programu, bardzo prosimy  o kontakt telefoniczny 660 543 566 lub na adres mailowy: m.sobierajska@pelargos.com.pl 


14.09.2018 r.

Komunikat w sprawie warunków realizacji zabiegów, w tym podawania iniekcji z produktu leczniczego ZYPADHERA


05.09.2018 r.

W dziale Kształcenie podyplomowe zamieszczono ofertę bezpłatnych szkoleń specjalizacyjnych organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.


03.09.2018 r.

Realizacja porozumienia w zakresie płac pielęgniarek i położnych

31 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniajacego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

oraz

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Poniżej publikujemy treść porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. i opracowaną przez NRPiP informację :

Porozumienie

Informacja w sprawie porozumienia


Informacja Firmy ALTREVA POLSKA

Firma ALTREVA POLSKA szyjąca zgodnie z uchwałą Nr 96/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2016 r. uroczysty strój zawodowy pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego uprzejmie informuje, że firma ma nową siedzibę i adres: Grażyna Nowińska, 91-403 Łódź, ul. Tamka 16, pozostałe dane: e-mail: nowinska@mornow.pl, tel. 606 485 063.  Ponadto informujemy, że firma miała poważną awarię systemu komputerowego i utraciła w całości korespondencję od początku działania do 15.07.2018 r.  Dlatego też jeżeli Państwo składaliście zamówienia a nie otrzymaliście wyrobów ALTREVA POLSKA prosi o powtórzenie zamówień jeśli są one nadal aktualne. Firma przeprasza za utrudnienia.

Uchwała Nr 96/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2016 r.

Załącznik do uchwały

Wzór uroczystego stroju zawodowego


17.08.2018 r.

Z prac NIPiP

Korespondencja w sprawie podawania produktu leczniczego ZYPADHERA

Pismo NRPiP dotyczące problemów w zakresie podawania w warunkach domowych lub gabinecie pielęgniarki rodzinnej produktu leczniczego Zypadhera 210mg, 300mg, 405mg w iniekcji domięśniowej

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia


17.08.2018 r.

Z prac NIPiP

Pismo otrzymane od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na przekazane Stanowisko nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów

Stanowisko nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


14.08.2018 r.

Z prac NIPiP

List_otwarty do członków NSZZ „Solidarność” oraz wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej ochrony zdrowia


24.07.2018 r.

Uchwała Nr 312/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia standardu kwalifikacji pielęgniarki


23.07.2018 r.

Z prac NRPiP

Stanowisko Nr 21 NRPiP z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu ze składu zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne wraz z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r.


19.07.2018 r.

Z prac NRPiP

Stanowisko nr 18 NRPiP dotyczące opracowania nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów wraz z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia


19.07.2018 r.

Informacja na temat możliwości służby pielęgniarek i pielęgniarzy w Wojskach Obrony Terytorialnej


18.07.2018 r.

UWAGA Komunikat dla osób prowadzących DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (indywidualne i grupowe praktyki)

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przypomina o konieczności aktualizacji praktyk polegającej na: aktualizacji danych tj. adres do korespondencji w księdze RPWDL i adres do doręczeń podany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej muszą być identyczne.

Weryfikacja zgodności ww. danych i wprowadzenie ewentualnych zmian jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu praktyki pielęgniarskiej/położniczej. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że powyższe zmiany powinny być wprowadzone do 1 września 2018 r., a wszelkie inne zmiany aktualizowane na bieżąco.


13.07.2018 r.

KOMENTARZ DO POROZUMIENIA Z 9 LIPCA 2018 R. POMIĘDZY OZZPIP ORAZ NIPIP A MINISTREM ZDROWIA I PREZESEM NFZ

I N F O R M A C J A

w sprawie POROZUMIENIA z dnia 09-07-2018r.

Porozumienie z dnia 09 lipca 2018r. zawarte w Warszawie pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ ma na celu doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce.

Porozumienie obejmuje następujące obszary:

Wynagrodzenia:

W celu trwałej gwarancji wypłaty podwyżki 4×400 brutto brutto po 2019 roku, wychodząc naprzeciw żądaniom środowiska ze sporów zbiorowych w roku 2015 (wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 1500 zł), strony porozumiały się, że środki finansowe przekazywane przez NFZ do świadczeniodawców na podstawie OWU będą nadal przekazywane także po 31-08-2019r. tj. w kwocie po 1.600,-zł. brutto brutto miesięcznie na jeden etat lub równoważnik etatu.

Uzgodniono, że pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę zawarte na podstawie Kodeksu pracy), które otrzymują aktualnie środki z podwyżki 4 x 400,-zł. brutto brutto otrzymają na ich podstawie od 01-09-2018r. wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie nie mniejszej niż 1.100,-zł. w przeliczeniu na pełen etat. Dodatkowo dla tej grupy osób od 01-07-2019r. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie jeszcze o dalsze 100,-zł. (łącznie, zatem o kwotę 1.200,-zł.). Te obligatoryjne wzrosty wynagrodzenia może pracodawca pokryć z kwoty 1.600,-zł. brutto brutto, jaką będzie otrzymywał od 01-09-2018r. z NFZ na podstawie OWU.

Jeżeli w wyniku podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1.100,-zł. (a od 01-07-2019r. o kolejne 100,-zł.) koszty tej podwyżki dla danej pielęgniarki lub położnej nie przekroczą łącznie z pochodnymi i składkami ZUS obciążającymi pracodawcę kwoty 1.600,-zł. brutto brutto to pracodawca będzie zobowiązany tej pielęgniarce lub położnej dopłacać nadal dodatek miesięczny do wynagrodzenia (chyba, że będzie inne porozumienie w tej sprawie z Zakładową lub Międzyzakładową Organizacją Związkową OZZPiP). Wynika to z uzgodnienia, że w pozostałym zakresie warunki przekazywania świadczeń z OWU nie ulegną zmianie, w tym pozostaną niezmienione mechanizmy podziału środków w danym podmiocie leczniczym (UWAGA! Zostaje zachowana zasada równego ich podziału w równej miesięcznej wysokości w przeliczeniu na etat lub równoważnik etatu).

Przykład:

W przykładzie najbardziej skrajnym pielęgniarka nowo zatrudniona (po studiach), na pełnym etacie, która nie ma dodatku stażowego i która pracuje w podstawowym systemie czasu pracy (zatem nie ma dodatków świątecznych oraz za prace w porze nocnej) otrzyma:

Pracodawca ma dla niej mieć od 01-09-2018r. do dyspozycji na wzrost miesięcznego wynagrodzenia kwotę 1.600,-zł. brutto brutto.

Zgodnie z zawartym porozumieniem od 01-09-2018r. pielęgniarka ta otrzyma podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1.100,-zł. miesięcznie. Zatem koszt tej podwyżki dla pracodawcy wynosi:

1.100,-zł. powiększone o składki ZUS obciążające pracodawcę (łączny koszt pracodawcy w tym przypadku tzw. brutto brutto to) = ok. 1.330,-zł. – (a winno być brutto brutto 1600 zł.). Wobec tego pielęgniarka będzie musiała otrzymać jeszcze dodatek wyrównujący do miesięcznego wynagrodzenia, na który pracodawca przeznaczy kwotę około 270 zł (według wyliczenia 1.600,-zł. – 1.330 zł.). Przypominamy o potrąceniu z tych kwot składek ZUS i US po stronie pracownika.

Podkreślamy, zatem że żadna z osób pracujących na etacie, które będą miały włączone dotychczasowe dodatki do pensji zasadniczej od 01.09.2018 nie straci, a przeciwnie może w perspektywie roku 2018-2019 zyskać na pochodnych wynikających ze stażu pracy, godzin nocnych, świątecznych, funkcyjnych i nadgodzin, często obecnie podbieranych z kwoty dodatku 3 x 400=1200 brutto brutto. Kwoty na cele tej regulacji będą ujęte w nowelizacji Rozporządzenia MZ oraz w planach finansowych NFZ.

Porozumienie z 09-07-2018r. nie zmienia zasady dalszego przekazywania środków na podstawie OWU do pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umów zlecenia.

Porozumienie nie kwestionuje również zasady udziału pielęgniarek i położnych w podziale środków przekazywanych na podstawie OWU, jeżeli pracują w kilku miejscach pracy w wymiarze przekraczającym miesięcznie jeden etat lub równoważnik etatu.

Informacja bardzo ważna i korzystna dla środowiska pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). Porozumienie z 09-07-2018r. reguluje zasady wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w POZ.

1/ Pielęgniarki i położne środowiskowe oraz pielęgniarki szkolne otrzymają podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego od 01-09-2018r. o kwotę 1.100,-zł. (od 01-07-2019r. o dalszą kwotę 100,-zł.) także w sytuacji, gdy z uwagi na zbyt niską liczbę zapisanych pacjentów wzrost stawki kapitacyjnej, jaki otrzymuje dla tych osób pracodawca z NFZ nie wystarczy na pokrycie tej podwyżki.

2/ Dodatkowo taki sam wzrost wynagrodzeń zasadniczych otrzymają również pozostałe pielęgniarki i położne POZ (nie mające tzw. aktywnych list pacjentów, a pracujące w gabinetach lekarskich lub punktach szczepień tzw. pielęgniarki praktyki).

Strony w terminie 3 miesięcy powrócą na forum Rady Dialogu Społecznego do rozmów celem zmiany obowiązujących obecnie współczynników pracy tak, aby odzwierciedlały one wykształcenie, kompetencje oraz odpowiedzialność pracowników.

Duży wpływ na wynagrodzenia będzie mieć uzyskana zgoda Ministra Zdrowia oraz przede wszystkim Prezesa NFZ, aby świadczeniodawcy dwa razy w roku uaktualniali zgłaszane do NFZ listy pielęgniarek i położnych na potrzeby uzyskania środków na podstawie OWU. Ma to znaczenie szczególnie dla nowo wchodzących do zawodu pielęgniarek i położnych, które prawo do wykonywania zawodu otrzymują po 1 sierpnia danego roku. Zapis ten ma również znaczenie dla pielęgniarek i położnych, które w trakcie roku będą chciały zmienić pracodawcę, co może być jeszcze częstsze po wprowadzeniu obligatoryjnych norm zatrudnienia w lecznictwie szpitalnym.

Uzyskano również deklarację Ministra Zdrowia, że zapewni w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez MZ finansowanych z budżetu państwa (a nie z NFZ) wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zgodnie z dotychczasową praktyką. Pielęgniarki i położne w tych podmiotach były poza działaniem podwyżki 4 x 400,-zł. (bo ich pracodawca nie miał kontraktu z NFZ), ale dotąd praktyką było uzyskiwanie przez te pielęgniarki i położne analogicznych podwyżek wynagrodzeń, przy czym wymagało to, co roku rozmów z MZ. Ponadto MZ zgodził się objąć tą zasadą także pielęgniarki i położne wykonujące zawód w stacjach sanitarno – epidemiologicznych.

Ustalono wprowadzenie od 01-01-2019r. nowego świadczenia kontraktowanego przez NFZ tzw. porady pielęgniarskiej.

Warunki pracy:

Strony uzgodniły wejście w życie z dniem 01-01-2019r. norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, jako warunku kontraktowania świadczeń przez NFZ w zakresie świadczenia lecznictwo szpitalne (uzgodnienie obejmuje zasadę wyliczania zatrudnienia w oparciu o równoważniki zatrudnienia 0,6 w oddziałach zachowawczych i 0,7 w oddziałach zabiegowych na łóżko, przy czym od 01-07-2019 r. dla oddziałów pediatrycznych równoważniki zatrudnienia będą wyższe – 0,8 w oddziałach zachowawczych i 0,9 w oddziałach zabiegowych na łóżko).

Strony uzgodniły również sukcesywne wprowadzenie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w obszarach opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznica, leczenie uzdrowiskowe, stacjonarne świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna.

Uzgodniono wprowadzenie od 01-01-2019r. płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni rocznie, który mogą pielęgniarki i położne przeznaczyć na indywidualne dokształcanie się, w szczególności na udziały w konferencjach, szkoleniach oraz kursach naukowych.

Pozostałe kwestie:

Minister Zdrowia ma zapewnić realizację wsparcia wejścia do zawodu pielęgniarek i położnych poprzez wypłaty stypendiów dla studentów i absolwentów podejmujących pracę w Polsce.

Minister Zdrowia akceptuje postulat zmiany przepisów regulujących przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierownicze w niektórych podmiotach leczniczych.

Minister Zdrowia ma podjąć działania umożliwiające zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych podejmujących służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej (uatrakcyjni ofertę podjęcia częściowo odpłatnej służby), ale będzie zachowana zasada całkowitej dobrowolności(służbę w WOT podejmować będą tylko osoby tym zainteresowane).

Strony porozumiały się także, że w przypadku dokonywania w przyszłości zmian systemowych w ochronie zdrowia, zmiany te będą konsultowane ze środowiskiem pielęgniarek i położnych.

Dodatkowo strony umówiły się, że od marca 2019r. rozpoczną prace nad projektem ustawy, która docelowo zastąpi rozwiązania zawarte w rozporządzeniach dotyczących OWU. Ponadto Strony uznały, że jest potrzeba dostosowania dokumentu „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, a także przedłożenia jego finalnej wersji – w terminie do 31-12-2018r. – do przyjęcia przez Radę Ministrów do realizacji, jako program rządowy.

OZZPiP zobowiązał się do niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych do dnia 01-01-2021r., ale pod warunkiem realizacji postanowień Porozumienia. Dodatkowo strony umówiły się, że w styczniu 2020r. podejmą rozmowy mające ocenić realizację postanowień Porozumienia.

Zawarte Porozumienie i związane z nim przekazanie zewnętrznych środków na wzrosty wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych oraz poprawa warunków pracy mają być jedynie pomocą dla pracodawców do wdrożenia w swoich zakładach pracy własnych indywidualnych rozwiązań.

Podane w Porozumieniu wzrosty wynagrodzeń zasadniczych zostały zapisane, jako nie niższe. Porozumienie z dnia 09-07-2018r. nie zabrania i nie ogranicza możliwości prowadzenia w poszczególnych zakładach pracy negocjacji dot. przekazania dodatkowych środków (pochodzących od pracodawcy) dla uzupełnienia puli środków przekazywanych na podstawie w/w Porozumienia. Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe OZZPiP mają prawo prowadzić teraz jak i w przyszłości negocjacje płacowe, a także negocjacje dotyczące warunków pracy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, czy to w trybie zwykłym tj. z wykorzystaniem ustawy o związkach zawodowych, czy też w trybie nadzwyczajnym tj. z wykorzystaniem ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Oczywiście Porozumienie z 09-07-2018r. nie zabrania i nie ogranicza również naszych Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych OZZPiP do udziału w negocjacjach płacowych, jakie będą prowadzić w przyszłości pracodawcy ze wszystkimi innymi organizacjami związkowymi dotyczącymi ogólnozakładowych wzrostów wynagrodzeń.

OZZPiP i NRPIP zobowiązały się natomiast, że będą pomagały rozwiązywać lokalne spory w podmiotach leczniczych, w których uczestniczyć będą środowiska pielęgniarek i położnych.

Link do komentarza: http://nipip.pl/komentarz-do-porozumienia-z-9-lipca-2018-r-pomiedzy-ozzpip-oraz-nipip-a-ministrem-zdrowia-i-prezesem-nfz/


13.07.2018 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia o ocenę skuteczności szpitalnych procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych. W ocenie RPO, procedury antymobbingowe w szpitalach nie gwarantują rzetelnego wyjaśnienia spraw, ani należytej ochrony osób objętych mobbingiem.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia ws. działań antymobbingowych w szpitalach


11.07.2018 r.

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) pielęgniarki i położne prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów  są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r. Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej : www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania) oraz w formie papierowej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Do pobrania:

Oświadczenie

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestracyjnej.


11.07.2018 r.

NIPiP wraz z OZZPiP podpisały porozumienie z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia

Po trwających pół roku negocjacjach w dniu 9 lipca 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie:

 • włączenia dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego;
 • wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych od 1 stycznia 2019 r.;
 • wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • zagwarantowania 6-dniowego, płatnego urlopu szkoleniowego od stycznia 2019 r.;
 • nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych oraz innych działań mających na celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce.

Strony zobowiązały się do wspólnej pracy nad dokumentem „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb środowiska oraz wypracowania jego finalnej wersji w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. , celem przedłozenia Radzie Ministrów.

Treść porozumienia


11.07.2018 r.

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Ulotka informacyjna o publikacji: Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach

Informacja o autorach i spis treści


11.07.2018 r.

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zamieszczania zadań egzaminacyjnych (tzw. bank pytań)

Link do komunikatu: http://www.ckppip.edu.pl/news/260/121/Komunikat/d,zam_pub_all.html


22.06.2018 r.

Stanowisko Nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 r w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów


RUSZA 5 JUBILEUSZOWA EDYCJA KONKURSU „POŁOŻNA NA MEDAL”

Akademia Malucha Alantan ma zaszczyt zaprosić do składania nominacji w ramach 5 jubileuszowej edycji konkursu „Położna na medal”. To zaszczytne wyróżnienie od czterech lat przyznawane jest położnej, która w sposób szczególny wyróżnia się podejściem, empatią i doświadczeniem dla kobiet w ciąży, podczas porodu i połogu.

Nominacje do konkursu można składać do 31 lipca na stronie https://www.poloznanamedal2018.pl/ . Głosy natomiast oddawać można przez cały czas trwania kampanii do 31 grudnia. Laureatki kolejnej edycji konkursu poznamy w styczniu 2019 r, a wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej Gali w marcu 2019 roku.

Konkurs na najlepszą położną w kraju jest częścią ogólnopolskiej kampanii społeczno -edukacyjnej „Położna na medal”. Celem akcji  jest podnoszenie świadomości w społeczeństwie dotyczącej roli położnej w okresie okołoporodowym, pokazanie, że położna to także wsparcie, źródło rzetelnej wiedzy, a także osoba, do której należy mieć zaufanie.

Położna na Medal-V jubileuszowa edycja


DODATKOWE DOBROWOLNE GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, realizując Wniosek Nr 1 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. postanowiła wykupić dodatkowe dobrowolne grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki i Położne. Umowę ubezpieczenia zawarto z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A.

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie trzeciej wynikłe z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z wykonywania działalności leczniczej, w tym podczas praktyk studenckich i staży oraz praktyk zawodowych w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe Pielęgniarek i Położnych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi szkody: powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych; wynikłe z rażącego niedbalstwa; podczas udzielania pierwszej pomocy; polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy pacjenta.  Ubezpieczenie obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

W razie konieczności uzyskania certyfikatu grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne, prosimy o kontakt z Biurem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Przypominamy jednak, że ubezpieczenie to nie zastępuje obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.


ZMIANA INTERPRETACJI W SPRAWIE PIT-8C

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Mam przyjemność poinformować Państwa, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu otrzymała zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania lub refundacji członkom OIPiP w Elblągu udziału w szkoleniach zawodowych oraz obowiązku sporządzania dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C. Z treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że uczestnictwo w szkoleniu: organizowanym przez OIPiP i finansowanym ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, ale finansowanym przez OIPiP ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, którego koszty są refundowane w całości lub części przez OIPiP nie powoduje powstania po stronie uczestnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu już od 2018 r. nie będzie wystawiała PIT-8C.

Załącznik


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych na Apel nr 1 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Do pobrania :Pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych


Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza do udziału w 94. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę  26-27 maja 2018 r.

Wcześniej, w dniach 25 – 26.05.2018 r. w kaplicy św. Józefa odbędą się Ogólnopolskie Rekolekcje dla Służby Zdrowia.

Program Rekolekcji

PLAKAT PIELGRZYMKA 2018


Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych przekazane przez Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYKAZU PRIORYTETOWYCH DZIEDZIN SPECJALIZACJI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU PRACY W 2018 R.

Ministerstwo Zdrowia prezentuje wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2018 r. ze środków Funduszu Pracy. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2018 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie


WYKAZ KWALIFIKACJI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WYKONUJĄCYCH ZAWÓD W OKREŚLONYCH RODZAJACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, KTÓRE WYMAGAJĄ UZUPEŁNIENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA. ANALIZA WYBRANYCH AKTÓW PRAWNYCH – STAN PRAWNY  14 LUTEGO 2018 ROKU

Wykonywanie zawodów pielęgniarki i położnej na określonych stanowiskach pracy wymaga spełnienia dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych. Zmiany w obowiązujących przepisach prawa w ochronie zdrowia spowodowały, iż pielęgniarki i położne, by pozostać na obecnych stanowiskach pracy muszą dostosować kwalifikacje zawodowe do określonych wymagań.

celem niniejszego opracowania było przygotowanie wykazu stanowisk pracy pielęgniarek i położnych występujących we wszystkich dziedzinach działalności leczniczej, które wymagają uzupełnienia kwalifikacji zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Dokonano przeglądu aktów prawnych, regulujących organizację oraz funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Z powyższych wyłoniono te stanowiska pracy, dla których zostały ustanowione daty graniczne w celu uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

Czytaj więcej: http://nipip.pl/wymagane-kwalifikacje-stanowiskach/


OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej jest okazją do podkreślenia znaczenia zawodów w kompleksowym procesie udzielania świadczeń zdrowotnych w obszarze działań zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych. Jubileusz 30 -lecia funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu to okazja do uroczystych obchodów tego święta.

W związku z powyższym

Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Elżbieta Gelert wraz z Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Zdrowia Księdzem Mieczysławem Tylutkiem, serdecznie zapraszają Pielęgniarki i Położne na uroczystą Mszę Świętą w intencji w/w grup zawodowych, którą odprawi Biskup elbląski Jacek Jezierski dnia 15 maja 2018 r. o godzinie 12.00 w Kaplicy szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.


Z prac NRPiP

Korespondencja dotycząca realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Pismo NRPiP

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia z dnia 21.03.2018 r.


Zinbryta (daklizumab beta) zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej


Pismo Departamentu Matki i Dziecka w sprawie dodatkowych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom.

Pobierz Pismo tutaj


Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 7 marca 2018 r. kierowane do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczającej liczby personelu pielęgniarskiego


KOMUNIKAT

SZANOWNI DELEGACI,

Uprzejmie informuję, iż w dniu 17 marca 2018 r. o godzinie 9.30 odbędzie się XXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu (rejestracja delegatów rozpocznie się o godz. 9.00). Zjazd odbędzie się w Hotelu „ELBLĄG” w Elblągu ul. Stary Rynek 54-59 (sala konferencyjna „GUSTAW”).  Materiały zjazdowe otrzymają Państwo w regulaminowym terminie. Obecność Delegatów na Zjeździe jest obowiązkowa. Nieobecność prosimy usprawiedliwić pisemnie i przesłać na adres Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Halina Nowik

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


NEWSLETTER NIPiP nr 1/2018


Spotkanie z Dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

W dniu 14 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie w siedzibie oddziału NFZ w Olsztynie, w którym uczestniczyli: Dyrektor NFZ Andrzej Zakrzewski, Przewodnicząca OIPiP w Olsztynie Maria Danielewicz oraz Przewodnicząca OIPiP w Elblągu Halina Nowik. Tematem rozmów były problemy związane z opiniowaniem przez samorząd zawodowy sposobu podziału środków finansowanych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz wypłat wzrostu wynagrodzeń zgodnego z ustalonym podziałem.

Notatka ze spotkania z Dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

Komunikat operatora systemu SZOI


EUROPEJSKI DZIEŃ PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ – 15.02.2018 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym, z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej, przyjmijcie życzenia zdrowia, pomyślności i wszystkiego co najlepsze.

Życzę wam wszystkim pracy w bezpiecznych warunkach, również organizacyjnych. Niech zespoły operacyjne, których jesteście częścią, będą pełne, niech przy każdej operacji będą zawsze dwie pielęgniarki operacyjne (położne operacyjne): instrumentująca i pomagająca. Niech nasi pracodawcy dojrzeją do myśli, ny umożliwić nam pracę zgodną ze standardami pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Z wyrazami szacunku

Joanna Borzęcka Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek.

A oto kilka słów Zarządu EORNA

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządu EORNA życzymy Wam szczęśliwego i pełnego inicjatywy Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej. W roku 2018 hasłem tego dnia jest: PROFESJONALIZM, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, HUMANITARNOŚĆ.

Celem Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej jest zachęcenie do refleksji i skupienia nie tylko nad jakością i wysokim poziomem świadczonej opieki, ale także w zakresie ludzkiego wymiaru naszego zawodu. Wszyscy wiemy, że pielęgniarstwo w okresie okołooperacyjnym jest przede wszystkim profesją związaną z zajmowaniem się innymi ludźmi. Promujemy opiekę dostosowaną indywidualnie do każdego pacjenta. Szczęśliwego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej dla każdego z osobna i wszystkich razem.

Prezes EORNA            Wiceprezes EORNA

May Karam                   Jana Wichsova

Życzenia EPND 2018


PIERWSZE W POLSCE BADANIE OPINII 1000 POŁOŻNYCH i 5000 PACJENTEK

Szanowni Państwo,

Według najnowszych danych w Polsce zaledwie 4 procent matek karmi swoje dzieci przez pierwsze 6 miesięcy ich życia wyłącznie piersią! Wynik ten plasuje nas na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Badania pokazują, że przyszłe mamy aktywnie poszukują wiedzy na temat ciąży i laktacji. Za najbardziej wiarygodne źródło informacji uznają położną, która w przystępny sposób przekazuje im wiedzą popartą swoim wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Polskie Towarzystwo Położnych zdecydowały się objąć patronat nad badaniem opinii z udziałem 1000 położnych i 5000 pacjentem, dotyczącym laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią. Gwarantujemy, że uzyskane w trakcie badania dane pozostaną anonimowe i poufne. Będą wykorzystane wyłącznie w celu opracowania zbiorczego raportu naukowego.

Nadzór nad badaniem sprawuje Polskie Towarzystwo Położnych, które jest odpowiedzialne za pełną koordynację i prawidłowy przebieg badania, zgodnie z wyznaczonymi celami i założeniami naukowymi.

Badanie trwa od 22 stycznia do 31 marca 2018 r. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału !

Wszelkie szczegóły dotyczące badania znajdą Państwo na stronie: www.edukacjapacjenta.pl.

W załączeniu:

List_Badanie_opinii


ANKIETA CMKP i NIPiP – AUTONOMIA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Szanowni Państwo,

Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych prowadzi badanie, którego celem jest określenie faktycznego stosowania regulacji prawnych dotyczących wypisywania, przez uprawnione pielęgniarki/położne, recept na zlecenie lekarskie oraz prowadzenia postępowania diagnostyczno -terapeutycznego. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na podane poniżej pytania. Większość pytań ma charakter zamknięty, w niektórych dopuszczalna jest więcej niż jedna odpowiedź (wszystkie dodatkowe informacje zawarte są w treści kwestionariusza. W razie jakichkolwiek trudności natury technicznej prosimy o kontakt via e-mail:szp@cmkp.edu.pl, nr tel. kontaktowego 22 5601144. Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie kwestionariusza.

Kliknij na link i przejdź do ankiety: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CN4BDedz60SDkabTxcvJHD17zdyNsQlCs0YJaZDFB_JURFRPUTRTVlg5OENORkVIWlZJTTJHSjRXVi4u


KOMUNIKAT W SPRAWIE PIT-8C

Coraz głośniej mówi się o tym, że zostanie zmieniona dotychczasowa decyzja Izby Skarbowej dotycząca konieczności wystawiania przez samorząd pielęgniarek i położnych PIT 8C, członkom danej izby korzystającym z refundacji poniesionych kosztów za udział w różnych formach kształcenia podyplomowego. Należy wyjaśnić, że w chwili obecnej wszystkie okręgowe izby pielęgniarek i położnych mają i realizują taki obowiązek prawny. Od kilku lat pojawiają się sprzeczne ze sobą interpretacje zapisów ustawowych, które dają nadzieję na korzystną dla naszego środowiska zmianę. Pojawił się pierwszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja 2017 t. (II FSK 1528/15), który uznał, że dotychczasowa interpretacja Izby Skarbowej jest niewłaściwa. Na jego podstawie Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej uznał, że jeżeli pielęgniarki i położne uczestniczą w szkoleniu, które jest częściowo lub całkowicie finansowane ze składek członkowskich, to nie uzyskują przysporzenia majątkowego.

Co oznacza dla nas, pielęgniarek i położnych należących do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu?

Wyrok NSA i interpretacja Dyrektora KIS nie ma wprost zastosowania dla innych niż wnioskujący o tę interpretację. O kwestiach opodatkowania danych świadczeń decydują indywidualnie urzędy skarbowe właściwe miejscowo dla każdej z zainteresowanych stron.

W imieniu członków naszego samorządu został złożony stosowny wniosek o interpretację indywidualną, przedstawiający obowiązujący nas regulamin refundacji kosztów kształcenia podyplomowego. Wskazano w nim, że są to środki pochodzące wyłącznie ze składek członkowskich.

Nie wiadomo natomiast, czy wydana na nasz wniosek interpretacja będzie już wystarczającym dokumentem, który zwolni okręgową izbę z obowiązku wystawiania PIT, nawet w przypadku gdy jej treść będzie dla nas korzystna. Wiadomo, że pozwoli na podjęcie dalszych kroków, polegających na wnioskowaniu do Ministerstwa Finansów o zmiany w zapisach ustawy, w taki sposób by nigdy nie budziły wątpliwości interpretacyjnych kontrolujących urzędów skarbowych, które do chwili obecnej, w przypadku innych izb skutkowały wieloletnimi sprawami sądowymi.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zapewniam, że podejmujemy wszelkie możliwe działania w kierunku uzyskania korzystnych dla nas wszystkich zmian.

Halina Nowik

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu


Z prac NRPiP

SPOTKANIE ROBOCZE PRZEDSTAWICIELI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z MINISTREM ZDROWIA W SPRAWIE STRATEGII – 2018.01.26

W dniu 26 stycznia w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się trójstronne spotkanie robocze, którego tematem przewodnim była ” Strategia na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”. W spotkaniu uczestniczyli: ze strony Ministerstwa Zdrowia Pan Minister – prof. Łukasz Szumowski. Ze strony OZZPiP: Przewodnicząca Krystyna Ptok wraz z Wiceprzewodniczącymi i Rzecznikiem Związku oraz ze strony NRPiP – Pani Zofia Małas wraz z Wiceprezesem NRPiP.

W czasie spotkania ustalono, że dokument Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa wymaga natychmiastowego wdrożenia. Aktualizacja harmonogramu wdrożenia strategii, a przede wszystkim jego skrócenie znajduje akceptację ze strony Ministerstwa Zdrowia. Poruszono najbardziej palące kwestie merytoryczne, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności, są to m.in.:

 1. Określenie właściwej liczby oraz kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w poszczególnych zakresach świadczeń gwarantowanych – „rozporządzenia koszykowe”
 2. Kwestie płac – m.in zablokowanie mechanizmów pozwalających na wykorzystywanie środków z dodatku 4×400 do regulowania płacy minimalnej przez podmioty lecznicze
 3. Warunki pracy – m.in. jednoosobowe dyżury w oddziałach szpitalnych
 4. System kształcenia – zachęty do wchodzenia i pozostania w zawodzie – w tym zwiększenie liczby uczelni oferujących studia w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa oraz wypracowanie mechanizmów skłaniających absolwentów do wejścia do systemu i pozostania w kraju.

Minister Zdrowia podkreślił, że sytuacja w polskim pielęgniarstwie i położnictwie to obecnie najbardziej paląca kwestia w polskiej ochronie zdrowia. Prace muszą znacząco przyspieszyć, w niektórych obszarach efekty powinny być widoczne jeszcze w tym roku, jak chociażby w zakresie zabezpieczenia pacjenta przez kadrę pielęgniarską i położniczą oraz konkretnych rozwiązań, które umożliwią zwiększenie liczby szkół wyższych, które będą kształcić w zawodzie, co zwiększy dostępność na terenie poszczególnych województw. Dodatkowo powinny pojawić się konkretne propozycje skłaniające absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie natychmiast po zakończeniu kształcenia.

OZZPiP oraz NRPiP podkreślają, że obecna sytuacja w polskim pielęgniarstwie i położnictwie jest dramatyczna. Liczba pielęgniarek przypadających na 1000 pacjentów jest u nas najniższa wśród krajów Unii Europejskiej, a średnia wieku pielęgniarek w Polsce to 51 lat. Jedynie natychmiastowe działania ze strony Ministerstwa Zdrowia przy wsparciu merytorycznym środowiska opierające się o realizację dokumentu Strategii jest gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego polskiego społeczeństwa oraz dobrych warunków pracy i płacy w zawodach pielęgniarki i położnej. Efektem kolejnych spotkań Ministerstwa Zdrowia ze środowiskiem będą już konkretne rozwiązania legislacyjne.


INFORMACJA SKARBNIKA ORPiP w ELBLĄGU O OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁATACH W 2018 R

Komunikat Nr 1

Informuję, że w dniu 17 stycznia 2018 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2017 r., które wynosiło 4.739,51 zł.

Zgodnie z powyższym, składka członkowska dla  pielęgniarek i położnych prowadzących praktyki zawodowe, innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (poza zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, stosunku służbowego, wykonujących zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia), pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium RP, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych – na podstawie Uchwały Nr 18 i 22 tekst jednolity VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. wynosi 35,55 zł.

Komunikat Nr 2

Informuję, że w dniu 17 stycznia 2018 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2017 r., które wyniosło 4.529,19 zł.

Zgodnie z powyższym, wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z zapisem art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. podlega opłacie wynoszącej 91,00 zł – w przypadku praktyki zawodowej (2%). Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 45,50 zł. 

Komunikat Nr 3

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wynosi w 2018 roku – 272,00 zł. (6%).

Skarbnik ORPiP w Elblągu

Grażyna Onoszko-Półtorak

Do pobrania: Informacja o obowiązujących opłatach w 2018 r.


KWALIFIKACJE PIELĘGNIARKI POZ ORAZ POŁOŻNEJ POZ- ZMIANY W PRZEPISACH

Prawo na co dzień: Informacja NIPiP dotycząca zmiany przepisów w zakresie kwalifikacji Pielęgniarki i Położnej POZ


Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Delegaci wybrani w rejonach wyborczych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, iż zaplanowano wstępny termin organizacji XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na dzień 17 marca 2018 r. (sobota).

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie do Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu (listownie lub pocztą elektroniczną: izbaelb@wp.pl) propozycji wniosków dotyczących spraw ważnych dla naszego środowiska. Zgłaszane wnioski przedstawione i omówione zostaną w trakcie obrad XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Będziemy zobowiązani za przekazanie w/w projektów wniosków w terminie do dnia 20 lutego 2018 r.

Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu

Do pobrania:

Druk wniosku zjazdowego


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na uwagi do projektu Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce przesłane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych


Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej

Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej została oficjalnie potwierdzona. Informację o dacie i miejscu przekazał w imieniu Ojca Świętego Franciszka abp Andelo Vecciu z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Czcigodna Służebnica Boża Hanna Chrzanowska zostanie ogłoszona Błogosławioną w sobotę 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Termin beatyfikacji związany jest z przypadającą w tym roku 45. rocznicą śmierci krakowskiej pielęgniarki.

Hanna Chrzanowska była pionierką pielęgniarstwa społecznego i parafialnego. Współpracowała z kard. Karolem Wojtyłą, który mówił, że Hanna była „ogromną pomocą i oparciem” oraz „sumieniem polskiego pielęgniarstwa„. Towarzyszenie chorym było istotą jej misji – ze szczególnym oddaniem opiekowała się pacjentami w ich domach. Wyznaczała standardy nowoczesnej opieki nad chorymi, której fundamentem jest nie tylko niesienie ulgi w bólu fizycznym, ale także pomoc duchowa. Osoby bliżej znające Hannę zgodnie potwierdzały, że pielęgniarka w sposób heroiczny wypełniała przekazanie miłości bliźniego. Beatyfikacja krakowskiej pielęgniarki to potwierdzenie, że Hanna Chrzanowska jest dla wszystkich dobrym przykładem oraz wzorem służby drugiemu człowiekowi.


Płatna akcja edukacyjna dla pielęgniarek

Nurseum sp. z o.o. twórca Terminarza Medycznego NURSEUM, czyli pierwszej w Polsce aplikacji ułatwiającej pracę pielęgniarek i położnych, organizuje wspólnie z jednym z czołowych dystrybutorów wyrobów farmaceutycznych akcję edukacyjną dot. prawidłowej pielęgnacji dolegliwości stomijnych. Do 14 stycznia br. trwa nabór pielęgniarek zainteresowanych płatnym udziałem w akcji. Więcej informacji znajduje się w załączniku. Można je też znaleźć na stronie www.nurseum.pl.

W załączeniu:

Ulotka – Płatna akcja edukacyjna Terminarza Medycznego NURSEUM dotycząca stomii – informacja prasowa


Nowy Minister Zdrowia

W dniu 9 stycznia 2018 r. po godzinie 12.00 podczas uroczystości dokonania zmian w składzie Rady Ministrów został powołany nowy Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski, kardiolog i profesor nauk medycznych.

Profesor Szumowski, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, zastąpił Konstantego Radziwiłła. Nowy minister został powołany przez Prezydenta Andrzeja Dudę, który dokonał rekonstrukcji rządu na wniosek Premiera Mateusza Morawieckiego.


Strategia rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

W dniu 9 stycznia 2018 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało dokument pn. Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Dokument ten określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów.

Do pobrania:

Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce


PRZEDŁUŻONY DOSTĘP DO PLATFORMY IBUK LIBRA

Z przyjemnością informujemy, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przedłużyła dostęp do platformy IBUK Libra na rok 2018. W ramach platformy IBUK Libra mają państwo do 432 wybranych tytułów z bazy. Wszystkie kody PIN przekazane w ubiegłym roku nadal będą ważne i dotychczasowi użytkownicy będą mogli korzystać z IBUK Libra przez kolejny rok bez potrzeby zgłaszania się po nowy kod PIN. Zachęcamy do korzystania z platformy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Biurem OIPiP w Elblągu.


PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Co warto wiedzieć o procedurze „Niebieskie Karty”

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013-2018

Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie -Poradnik dla pracowników ochrony zdrowia (Broszura)

Kwestionariusz oceny ryzyka aoraz algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dorosłego

Kwestionariusz oceny ryzyka oraz algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy  Niebieska Linia – link do strony: http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie

Fundusz Sprawiedliwości link do strony: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/


Z prac NRPiP

Apel NRPiP do Ministra Zdrowia o interwencję ws.procesu legislacyjnego


Wypowiedź Prezes NRPiP podczas Sejmowej Komisji Zdrowia

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 3 stycznia 2018 r. zwróciła uwagę,że media skupiły się na brakach kadrowych lekarzy, natomiast z jeszcze większymi brakami kadrowymi boryka się środowisko pielęgniarek i położnych. Posługując się najnowszymi danymi z grudnia 2017 roku Zofia Małas wskazała na brak zastępowalności pokoleniowej w grupie pielęgniarek i położnych. Stwierdziła, że pielęgniarka unijna opiekuje się średnio 5 – 7 pacjentami, natomiast w Polsce pielęgniarka ma pod opieką kilkunastu a nawet kilkudziesięciu pacjentów na dyżurze. Aby osiągnąć średnio – unijny wskaźnik 9,4 pielęgniarek na 1000 mieszkańców (w Polsce 5,2) powinno rokrocznie wchodzić do zawodu blisko 15 tys. absolwentów, jednak pracę podejmuje niespełna 3 tys. Z wielkim niepokojem śledzimy pomysły Ministra Zdrowia, który szuka rozwiązań patowej sytuacji środowiska lekarskiego, proponując zmiany w aktach prawnych, które mogą spowodować nałożenie dodatkowych zadań na grupę zawodową pielęgniarek i położnych tak bardzo odciążonych pracą. Więcej na stronie: http://nipip.pl/wypowiedz-prezes-nrpip-sejmowej-komisji-zdrowia/


Z prac NRPiP

List Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Prezesa Rady Ministrów


Stanowisko Nr 13 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie projektu ustawy nowelizującej ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi


Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 5 grudnia 2017 r. kierowane do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie planu utworzenia nowego zawodu asystent pielęgniarki


KOMUNIKAT firmy Biogen Poland Sp. z o.o. w sprawie ograniczenia stosowania leku Zinbryta (daklizumab) w związku z ryzykiem piorunującej niewydolności wątroby


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BEZPŁATNEJ KONFERENCJI

Fundacja Opieki Okołoporodowej oraz Ministerstwo Zdrowia zapraszają na bezpłatną konferencję pod nazwą „Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece – czy jest przestrzegany„. Konferencja odbędzie się w dniu 8 grudnia    2017 r.  w Poznaniu.

Konferencja finansowana jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 -2020. Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają osoby kierujące podmiotami leczniczymi, sprawujące opiekę nad kobietami w okresie ciąży, porodu, połogu i nad małymi dziećmi, lekarzy, położne, pielęgniarki i przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych.

W załączeniu:

Karta zgłoszenia udziału w konferencji

Informacja o konferencji


14.11.2017 r.

W imieniu Komitetu Naukowego Kongresu Medycznego KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+, który odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 r. w Warsow Plaza Hotel, przy ul. Łączyny 5 w Warszawie zapraszam członków Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w tym wydarzeniu. W trakcie kongresu przedstawione zostaną między innymi wytyczne Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania pielęgniarskiego w zaburzeniach kontynencji czy środowiskowy model opieki nad pacjentem z otępieniem.

Dla przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych zagwarantowane są bezpłatne zaproszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracji można dokonać za pomocą kodu OIPIP2017KIM poprzez stronę internetową wydarzenia: www.kobietaimezczyzna.info


09.11.2017 r.

Z prac NIPiP

Pismo z dnia 07.11.2017 r. Prezes NRPiP kierowane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Przewodniczącej Zespołu ds. systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania


09.11.2017 r.

NEWSLETTER NIPiP nr. 9/2017


Z prac NRPiP

Pismo Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dzieciom i młodzieży właściwej jakości opieki sprawowanej podczas ich hospitalizacji


Z prac NRPiP

Korespondencja dotycząca wykreślenia Hydroxyethylamylum (HES) ze składu zestawu przeciwwstrząsowego zawartego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej


Z prac NRPiP

Korespondencja dotycząca etatu przeliczeniowego w opiece długoterminowej w aspekcie podwyżek dla pielęgniarek wynikających z rozporządzenia MZ w sprawie OWU


Z prac NRPiP

Pismo Prezes NRPiP do Ministra Zdrowia w sprawie podwyżek dla pielęgniarek z dnia 25.10.2017 r.


Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie poparcia protestów lekarzy rezydentów


Z prac NRPiP

STANOWISKO POPIERAJĄCE POSTULATY REZYDENTÓW PODPISANE PRZEZ PREZESÓW NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, NACZELNEJ IZBY FIZJOTERAPEUTÓW I KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH.

Wspólny komunikat prasowy podpisany przez Prezesów KRDL, KRF, NRPiP


Stanowisko Nr 12 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 października 2017 roku w sprawie protestu lekarzy rezydentów


18 Października Święto Pracowników Służby Zdrowia

18 października obchodzić będziemy Święto Pracowników Służby Zdrowia. W tym dniu wspominamy postać Św.Łukasza Ewangelisty, lekarza, którego środowiska medyczne obrały za patrona. Już dziś w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu składam Koleżankom i Kolegom pracującym na rzecz ochrony zdrowia najserdeczniejsze życzenia pomyślności i zadowolenia z pełnionej służby. Pragę również podziękować za oddanie z jakim podchodzicie do misji ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP

Życzenia dla Pracowników Służby Zdrowia przekazane przez Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia


Z PRAC NRPIP

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie kwalifikowania pracowników wykonujących zawody medyczne w związku z realizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych


Z PRAC NRPIP

JEDNOOSOBOWE OBSADY PIELĘGNIARSKIE I POŁOŻNICZE – SPRZECIW NRPIP

Stanowisko Nr 10 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 września 2017 r. w sprawie pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne w zakładach leczniczych


Stanowisko Nr 9 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych


Z prac NIPiP 

Korespondencja NRPiP w sprawie profilaktycznych badań lekarskich i testów przesiewowych w dzieci i młodzieży

Pismo NRPiP kierowane do Ministra Zdrowia

Pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 21.08.2017 r.


Bezpłatna aplikacja ułatwiająca pracę pielęgniarek i położnych

Terminarz Medyczny NURSEUM, to proste w obsłudze i bezpłatne urządzenie, z którego można korzystać na komputerach, tabletach oraz smartfonach. Pomaga przede wszystkim w zarządzaniu listami zadań oraz bazami pacjentów. Terminarz Medyczny został opracowany przez lubelski startup NURSEUM sp. z o.o.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.nurseum.pl i na fan page’u www.facebok.com/TerminarzMedycznyNurseum.

Terminarz Medyczny NURSEUM – informacja prasowa


Z prac NIPiP

W załączeniu korespondencja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kierowana do NFZ w sprawie składu zestawy przeciwwstrząsowego w świadczeniach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

Pismo Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ

Pisma kierowane do MZ w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego


Instrukcja: ZAPISYWANIE SIĘ NA KURSY/SZKOLENIA POPRZEZ SYSTEM SMK


START SYSTEMU WERYFIKACJI NUMERU PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych pod adresem: nipip.pl/weryfikacja-pwz  uruchomiła możliwość sprawdzenia czy konkretna osoba posiada prawo wykonywania zawodu i jest zarejestrowana.

W celu wyszukania osoby konieczne podanie jest następujących danych:

 1. PESELU i Nr PWZ (7 cyfrowy numer z literą „P” lub „A” na końcu) lub za pomocą dodatkowych opcji wyszukania
 2. Imion (pierwszego i drugiego wymaganego) i Nazwiska oraz Nr PWZ (7 cyfrowy numer z literą „P” lub „A” na końcu) lub
 3. Imion (pierwszego i drugiego wymaganego) i Nazwiska oraz PESELU.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://nipip.pl/start-systemu-weryfikacji-numeru-prawa-wykonywania-zawodu/


Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce – Dzieci się liczą 2017

Raport przygotowany został przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka.


Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie wykonania przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiocie leczniczym


PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ Z DNIA 8 CZERWCA 2017 r O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Informacja w sprawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Treść ustawy dostępny na stronie: http://nipip.pl/prezydent-podpisal-ustawe-8-czerwca-2017-r-o-sposobie-ustalania-najnizszego-wynagrodzenia-zasadniczego-pracownikow-wykonujacych-zawody-medyczne-zatrudnionych-podmiotach-leczniczych/


APEL W SPRAWIE POPRAWY FINANSOWANIA OCHRONY ZDROWIA W POLSCE ZOSTAŁ PODPISANY PRZEZ PONAD STO ORGANIZACJI: PACJENTÓW, NAUKOWYCH TOWARZYSTW I SAMORZĄDÓW MEDYCZNYCH

Apel organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich i samorządów zawodów medycznych w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce wraz z listą sygnatariuszy


Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego

W dniu 18 lipca 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie odbyło się kolejne posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Podczas posiedzenia przedstawicieli 13 samorządów jednomyślnie podjęto uchwałę w przedmiocie zmian ustaw dotyczących sądownictwa powszechnego i Sądu Najwyższego.

Do pobrania: Uchwała Nr 1/2017 Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 18 lipca 2017 r.

Następnie ponownie wybrano Katarzynę Skrodzką-Sadowską reprezentującą Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie na przewodniczącą Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego na okres od 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.

Do pobrania : Uchwała Nr 2/2017 Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 18 lipca 2017 r.

Ponadto uczestnicy posiedzenia podjęli dyskusję dotyczącą wzajemnej wymiany informacji o działalności i problemach poszczególnych samorządów oraz organizacji w przyszłości wspólnej konferencji dot. samorządów zaufania publicznego.

Lista uczestników spotkania: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie, Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie, Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie, Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie.

Wicedziekan Michał Korwek

Źródło: OIRP


Ministerstwo Zdrowia informuje o egzaminie centralnym dla położnych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Egzamin centralny dla położnych odbędzie się w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Umożliwi on samodzielne pobieranie rozmazów cytologicznych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Ministerstwo Zdrowia informuje, że planowany termin egzaminu odbędzie się 5 grudnia 2017 r. w Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5. Rekrutacja: od 15 października do 20 listopada 2017 r. Dodatkowe informacje pod nr tel. 22 546 31 02. Zgłoszenia na egzamin należy kierować na adres e-mail: konferencje@coi.pl

Więcej informacji i formularz na egzamin można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia : http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/egzamin-centralny-dla-poloznych-w-ramach-program-profilaktyki-raka-szyjki-macicy/


Z prac NRPiP

Korespondencja dotycząca podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w organach lub jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Pismo NRPiP kierowane do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia z dnia 28.06.2017 r.


Z prac NRPiP

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 10 lipca 2017 r.


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie , w związku z toczącą się dyskusją i zgłaszanymi przez samorząd zawodowy pielęgniarek uwagami dotyczącymi tematyki kształcenia pielęgniarek oraz braków kadrowych w zakresie pielęgniarstwa, w dniu 12.07.17 r. załączeniu przesłało stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie planowanych zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek. Stanowisko zostało przekazane ze względu na apele kierowane do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Ministra Zdrowia.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia z dnia 14.06.2017 r.


Z przyjemnością informujemy, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski powołał z dniem 1 lipca 2017 r. Panią Edytę Skolmowską na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Pani Konsultant składamy serdeczne gratulacje, życzymy satysfakcji z pełnionej funkcji i wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Halina Nowik

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu


UWAGA! BARDZO WAŻNE INFORMACJE O SMK

SMK System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. Każda pielęgniarka i położna, która będzie chciała wziąć udział w jakiejkolwiek formie kształcenia podyplomowego będzie musiała swoje zgłoszenie przesłać poprzez SMK.  Od 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem tego systemu będą prowadzone postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego, dokształcającego oraz składane wnioski o dopuszczenie do egzaminu państwowego. W celu dostępu do systemu SMK należy założyć i uruchomić profil zaufany ePUAP – więcej informacji o systemie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Instrukcja zakładania konta ePUAP

Zakładanie konta w systemie SMK

Instrukcja założenia konta w SMK

W przypadku, gdy we wniosku nie będziemy korzystać z elektronicznego podpisu (ePUAP) – należy wybrać wersję „papierową”. Wybierając wersję papierową konieczne są dodatkowe czynności. Konieczne jest wydrukowanie wypełnionego wniosku i osobiste dostarczenie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Morcinka 10B. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą DOWODU OSOBISTEGO.

Zachęcamy do rejestracji w SMK w wersji elektronicznej.


STANOWISKO XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej


RUSZYŁA KOLEJNA III EDYCJA PLEBISCYTU stomaPERSONA2017

Plebiscyt organizowany jest w ramach kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię”. Celem plebiscytu jest wyróżnienie osób, które: od lat poświęcają się pacjentom stomijnym, pomagają im w powrocie do zdrowia, udzielają im potrzebnych informacji. Możemy wyróżnić lekarzy, pielęgniarki stomijne oraz poradnie stomijne. Zgłoszenia mogą być nadsyłane do 15 września 2017 r. w następujący sposób:

 1. pocztą na adres: Karola Dickensa 27, lok.27 w Warszawie (02-382) z dopiskiem na kopercie „Plebiscyt stoma Persona”,
 2. pocztą elektroniczną na adres maila: biuro@stomalife.pl, ze wskazaniem w temacie: „Plebiscyt stoma Persona”,
 3. wiadomością sms pod numer tel.: + 48 608 525 952.

Wystarczy podać imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz placówkę (nazwa placówki i oddziału), w której pracuje. Oddając głos na punkt stomijny, wystarczy podać jego adres.

Na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 działa bezpłatny Punkt Konsultacyjno -Szkoleniowy dla pacjentów stomijnych, ich rodzin i opiekunów. Punkt działa w każdy czwartek (w godz. 15.00 – 17.00), porad udziela mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego Pani Helena Dziekańska.


SZKOLENIE Z ZAKRESU SMK

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza osoby zainteresowane na cykl szkoleń z zakresu funkcjonowania SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK). Czytaj więcej…


NEWSLETTER NIPiP nr 4/2017


PROJEKT RAZEM DLA ZDROWIA

Informacja o warsztatach organizowanych przez Federację My Pacjenci, NRPiP, NIL, NIA w ramach projektu RAZEM DLA ZDROWIA na temat”Efektywna współpraca zawodów medycznych jako klucz do sukcesu w profilaktyce otyłości”. Warsztaty odbędą się 30 czerwca 2017 r. w godz. 9.00- 16.00 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie ul. Sobieskiego 110. Zapisy odbywają się przez stronę projektu www.razemdlazdrowia.pl w zakładce Spotkania. Szczegółowe informacje poprzez infolinię: 690 677 446 lub e-mail: kontakt@razemdlazdrowia.pl. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu i noclegu. Ilość miejsc ograniczona.

Program warsztatów


INFORMACJA W SPRAWIE PRAC NAD PROJEKTEM USTAWY O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami członków samorządu pielęgniarek i położnych kierowanymi do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie prac nad projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w załączeniu przesyłam informacje na temat działań Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w powyższej sprawie.

Z poważaniem

Zofia Małas (-) Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Załączniki

Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia w sprawie odrzucenia rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Stanowisko NRPiP w sprawie określenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

Pismo NRPiP skierowane do Ministra Zdrowia oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych PiS, PO, Nowoczesna, Kukiz15, PSL, dotyczące uwzględnienia zmian do projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Stenogram z posiedzenia Sejmu gdy dyskutowano nt projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

Poseł Ewa Kołodziej:

„Co się stanie po wejściu w życie procedowanej dziś ustawy z umową społeczną, czyli z rozporządzeniem ministra Mariana Zembali z 2015 r. (Dzwonek), a mianowicie z podwyżką 4 razy 400 brutto? Wszyscy mamy uzasadnione obawy, że ta rozłożona w czasie podwyżka prof. Zembali, zaakceptowana przez wszystkie strony: rządową i społeczną, zostanie…”

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

” Pytanie o kontynuację podwyżek dla pielęgniarek, tzw. 4 razy 400. Tak, będzie to kontynuowane i ustawa nie ma wpływu na kontynuację tego dodatku 4 razy 400. Ustawa obejmuje wszystkich pracowników medycznych, tak jest zapisane w tytule. Pracownikiem medycznym jest ratownik, jest fizjoterapeuta, jest pielęgniarka, jest lekarz – więc wszystkich pracowników medycznych obowiązuje ta ustawa i pozwala ustanowić im minimalne wynagrodzenia.”


Publikacja Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 12 maja 2017 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja prasowa poświęcona bieżącej sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem problemów z którymi boryka się to środowisko. W konferencji, poza Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz pracownikami Biura RPO wzięli udział przedstawiciele Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Celem konferencji było zwrócenie przez Rzecznika uwagi opinii publicznej oraz decydentów na wciąż nierozwiązane problemy środowiska pielęgniarek i położnych. Rzecznik Praw Obywatelskich ma świadomość, że sprawne funkcjonowanie systemu  ochrony zdrowia oparte jest w dużej mierze na fundamencie, który stanowią pielęgniarki i położne. Problemy, z którymi boryka się to środowisko, w tym brak zastępowalności pokoleń i znaczne niedofinansowanie pracy pielęgniarek i położnych już teraz źle wpływają na cały system ochrony zdrowia. Rzecznik, w ramach posiadanych kompetencji podejmuje działania na rzecz poprawy stanu rzeczy i wsparcia środowiska pielęgniarek i położnych w dążeniu do realizacji ich słusznych postulatów.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją  pt.” Pielęgniarki i położne w wystąpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Do pobrania:

Pielęgniarki i położne w wystąpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich


Pismo w sprawie klasyfikacji odpadów powstających w wyniku wykonywania w domu przez pacjenta samodzielnych testów paskowych służących do określenia poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru lub odpadów igieł do penów albo odpadów ampułko-strzykawek


Zaproszenie na spotkanie autorskie z p. Pawłem Zuchniewiczem połączone z promocją jego najnowszej książki „Siostra Naszego Boga. Niezwykła historia Hanny Chrzanowskiej”. Spotkanie odbędzie się 5 czerwca 2017 r. o godz. 18.00 w Bibliotece Myśli Jana Pawła II w Warszawie ul. Foksal 11,I piętro.  Więcej informacji na stronie: http://biblioteka.centrumjp2.pl/


Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej – Życzenia przekazane przez Warmińsko-Mazurski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie wraz z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie serdecznie zapraszają Panie Pielęgniarki i Położne Środowiskowe i Rodzinne na konferencję „Zdrowie jest najważniejsze. Edukacja Zdrowotna„, która odbędzie się 24 maja 2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, sala konferencyjna nr 160, I piętro. Potwierdzenie udziału w konferencji – 19 maja 2017 r., nr tel.: 89 523 23 25 lub 89 523 25 95


Z prac NIPiP

Korespondencja Ministerstwa Zdrowia w sprawie przekazania informacji na temat źródła finansowania podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych , przewidzianych rozporządzeniem z dnia 14 października 2015 r.


KOMUNIKAT dla Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA POŚREDNICTWEM SMK


NASZE ŚWIĘTA

8 maja – Dzień Położnej. Ta szczególna data wybrana została dla upamiętnienia położnej Stanisławy Leszczyńskiej, która uwięziona w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz II – Birkenau pełniła funkcje położnej. Na tym stanowisku sprzeciwiając się rozkazom władz obozowych przyjęła ok. 3000 porodów.

12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Ustanowiony przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek w 1973 r. Data święta przypada w rocznicę urodzin Florence Nightingale prekursorki współczesnego pielęgniarstwa.

Z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

pragnę złożyć wszystkim Koleżankom i Kolegom, życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, siły i wytrwałości.

Niech maj będzie dla Was radością i spokojem.

Dziękuję za zawodowy profesjonalizm i wrażliwość na drugiego człowieka, za pracę z potrzeby serca.

Z serdecznymi życzeniami, w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP


Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o podjęcie działań zmierzających do zagwarantowania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w więziennej służbie zdrowia

Pobierz pismo w formacie PDF


„MAMO! CHCĘ BYĆ KARMIONE PIERSIĄ”

Narodowy Fundusz Zdrowia jest autorem akcji edukacyjnej dotyczącej karmienia piersią. We współpracy z Centrum Nauki o Laktacji przygotował szkolenie e-learningowe:” O karmieniu piersią – dla mam” oraz „O karmieniu piersią – dla personelu medycznego”. Szkolenie jest bezpłatne, żeby się na nie zapisać wystarczy zarejestrować się na stronie Akademii NFZ : akademia.nfz.gov.pl

Personel medyczny po rozwiązaniu testu może odebrać wygenerowany imienny certyfikat. Dodatkowo dla osób z personelu medycznego, które najszybciej i najlepiej rozwiążą test egzaminacyjny przygotowano specjalne nagrody w postaci pakietów promocyjnych (śliniaki i opaski z hasłem przewodnim akcji).


Zatwierdzono priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2017 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie. Czytaj więcej…


Powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych. Czytaj więcej…


Pismo Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące podwyżek w 2017 r. dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Inspekcji Sanitarnej .


Z prac NIPiP

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia z dnia 30 marca 2017 r.


Szanowne Panie/Panowie Pielęgniarki/Pielęgniarze, Położne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu uprzejmie informuje, że na dzień 12 maja 2017 r. zaplanowano organizację uroczystego obiadu dla jubilatek, jubilatów pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, obchodzących w bieżącym roku jubileusz 30 lecia pracy. Nasze uroczyste spotkanie organizowane jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Biuro OIPiP w Elblągu zwraca się z serdeczną prośbą do Koleżanek, Kolegów obchodzących jubileusz 30 lecia pracy o pilny kontakt – nr. tel. 55 233 98 79, e-mail: izbaelb@wp.pl.


Raport Fundacji Rodzić po Ludzku z monitoringu oddziałów położniczych pt.” Medykalizacja porodu w Polsce”.


Stanowisko Nr 7 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych


Korespondencja NIPiP

W załączeniu odpowiedź Ministerstwa Zdrowia do propozycji zawartych w Rekomendacjach wypracowanych w ramach debaty eksperckiej „Długoterminowa Opieka Medyczna a Zmiany Systemowe w Polsce”

Do pobrania:

Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pani Józefy Szczurek-Żelazko z dnia 29.03.2017 r.

Rekomendacje z debaty eksperckiej OPD


Korespondencja NIPiP

Odpowiedź Prezesa NFZ na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczące skierowań lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego do pielęgniarek/położnych podstawowej opieki zdrowotnej


WAŻNE – Prosimy o zapoznanie się z komunikatem:

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych od dnia 1 maja 2017 r. – zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Link do informacji dotyczącej zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych od 1 maja 2017 r.

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/


Korespondencja dotycząca realizacji zleceń lekarskich w domu chorego na podanie leków oznakowanych „LZ”.

Więcej informacji w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Newsletter Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych nr 2/2017


BARDZO WAŻNE!

W dniu 8 marca 2017 r. w Dzienniku Ustaw Pozycja: 497 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Przedmiotowe rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tekst rozporządzenia wraz z załącznikami


Pierwsza w Polsce certyfikowana internetowa Szkoła Rodzenia

Materiał informacyjny

Szczegóły dostępne na stronie: https://www.szkolarodzeniaprenalen.pl


POŁOŻNA NA MEDAL – kolejna edycja konkursu rozstrzygnięta

Rozstrzygnięto III edycję konkursu „Położna na Medal”.

Najlepszymi Położnymi w kraju zostały Panie: Anna Sapiejewska – Radzymin (I miejsce), Agnieszka Mińko – Warszawa (II miejsce), Arleta Kwiatkowska-Król – Gniezno (III miejsce). Konkurs wyłonił również najlepsze położne w województwach. Z radością informujemy, że laureatką konkursu w województwie warmińsko-mazurskim została nasza koleżanka Położna Pani JOANNA MENDALKA.

Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych zawodowych sukcesów i wytrwałości w pracy.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Halina Nowik Przewodnicząca

Pełne wyniki konkursu dostępne są na stronie www.poloznanamedal.pl


Prośba Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego o wsparcie inicjatywy ustawodawczej projektu projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności


„Długoterminowa Opieka Medyczna a Zmiany Systemowe w Polsce” Rekomendacje z debaty eksperckiej OPD Warszawa dnia 09.02.2017

Propozycje interpretacji kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – przedmiot postępowania pielęgniarska opieka długoterminowa domowa


15 lutego jest obchodzony  Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego – święto ustanowione przez Europejskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Bloku Operacyjnego (EORNA) – które ma na celu głównie promocję tej specjalności. 

Życzenia Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek


Aktualny wykaz lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii do dokonywania ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Do pobrania:

Pismo Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2017 r.


PROŚBA O UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM

Szanowni Państwo,

Fundacja Urszuli Jaworskiej wraz z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych pragnie poznać poziom świadomości społeczeństwa na temat Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Opieki Środowiskowej. W związku z tym bardzo prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Uzyskane wyniki pomogą nam zorientować się w jakich obszarach potrzebna jest edukacja i promocja pomocy medycznej tak zwanej „pierwszego kontaktu”. Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/op-posz-poz-p-s


ANKIETA „Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych”. Czytaj więcej…


KONKURS ” Moja graficzna propozycja skali oceny bólu”. Czytaj więcej…


Nowa wersja klasyfikacji ICNP

Informacja nr 16/2016 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Do pobrania – dokument w formacie xps

ICN


Nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z dniem 28 grudnia 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U 2016, poz. 2006). W/w akt określa m.in. wzór formularza wniosku składanego w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych. W/w rozporządzenie znajdzie zastosowanie wyłącznie do uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych z innych państw członkowskich UE w ramach tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji. W praktyce ww. formularz wniosku może złożyć do ORPiP wnioskodawca (pielęgniarka/położna z innego państwa członkowskiego UE), który nie spełnia wymogów uznania kwalifikacji dla pielęgniarek i położnych z UE określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarek i położnej (Dz.U 2016, poz. 1251). W takiej sytuacji osoba taka może mieć uznane kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej w Polsce wyłącznie w ramach tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji.

W załączeniu:

Załącznik 1 Rozporządzenie MNiSW w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik 2 Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej


Ważne! Informacja dot zarządzenia Nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 r

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam informację, o ogłoszeniu zarządzenia Nr 122/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniajacego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej


Opinia Konsultanta Krajowego w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam do wiadomości, korespondencję NIPiP – Opinie Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne.


Korespondencja w sprawie podwyżek pielęgniarek w DPS

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam do wiadomości korespondencję Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie podwyżek w Domach Pomocy Społecznej oraz odpowiedź z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Stanowisko Nr 5 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie sprzeciwu wobec Stanowisk podjętych przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, Mielcu i Zespół Szkół Medycznych w Brzegu popierających zmiany zaplanowane przez Ministerstwo Zdrowia w kształceniu przeddyplomowym pielęgniarek


ZMIANA REGULAMINU DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Zgodnie z uchwałą Nr 132/VII/16 z dnia 29 listopada 2016 r. decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zmianie ulega „Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Ponadto, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podniosła wysokość dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego do kwoty 1.200 zł. w okresie trwania kadencji. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

W załączeniu:

Uchwała Nr 132/VII/16 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu – Załącznik nr 1

Zgoda na przekazanie pieniędzy na rachunek bankowy – Załącznik Nr 2

Oświadczenie – Załącznik Nr 3


PONOWNE OSTRZEŻENIE

W minionych tygodniach wiele pielęgniarek i położnych prowadzących działalność gospodarczą otrzymało zawiadomienia o wymogu uregulowania opłaty rejestracyjnej w wysokości 295 zł za wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm, tzw. CEDGiF. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, iż taki podmiot nie jest uprawniony do pobierania opłat. Ze względu na podobieństwo w nazwie firmy CEDGiF do organu państwowego prowadzącego taki rejestr CEDG (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej) dochodzi do nieuprawnionego pobierania opłat od osób prowadzących działalność gospodarczą. Zalecamy ignorowanie takich wezwań.


Czy warto certyfikować szkoły rodzenia? List otwarty Pani Leokadii Jędzrejewskiej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego oraz Pani dr hab. Grażyny Iwanowicz-Palus, Pełnomocnika PTP ds. rozwoju naukowego, publikacji i konferencji oraz szkoleń


UWAGA WZNOWIENIE DOSTĘPU DO PUBLIKACJI NA PLATFORMIE IBUK Libra

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wykupiła na rok 2017  dostęp online do wybranych publikacji akademickich i naukowych w języku polskim na platformie IBUK Libra

Korzyści z platformy IBUK Libra:

 • przez całą dobę, siedem dni w tygodniu,
 • na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie
 • gdzie tylko zechcesz: praca. dom, podróż – wszędzie, gdzie masz internet.

Stwórz własną półkę z książkami myIBUK i pracuj z tekstem:

 • dodawaj zakładki
 • rób notatki bezpośrednio w tekście
 • wyszukaj słowa i frazy
 • taguj ważne fragmenty
 • sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach PWN

Zapraszamy do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu po szczegółowe informacje tel. 55 233 98 79.

Instrukcja korzystania z platformy IBUK Libra


Korespondencja dotycząca podjętego Stanowiska nr 3 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno-hospicyjnej oraz odpowiedź Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.11.2016 r.

Do pobrania:

Pismo NRPiP z dnia 2 grudnia 2016 r.


Warmińsko-Mazurskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego wyraża poparcie dla stanowiska przedstawionego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dotyczące zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek.

W załączeniu:

Pismo z dnia 22.11.2016 r.


Stanowisko Nr 4 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie poparcia celów kampanii medialnej zorganizowanej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną


Stanowisko Nr 3 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno-hospicyjnej


PROŚBA O UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM

Szanowni Państwo,

Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest zdiagnozowanie etosu środowiskowo-zawodowego polskich pielęgniarek. Pragniemy przedstawić opinii publicznej etos zawodu pielęgniarskiego w całej złożoności bazującej na idei powołania, ale także w odniesieniu do współczesnych problemów zawodu. Wypełnienie ankiety zajmuje poniżej 10 minut.

Link do ankiety: http://ankietybadawcze.uksw.edu.pl/index.php/696912/lang-pl

Dziękujemy za wypełnienie ankiety on-line.


Magazyn Pielęgniarki i Położnej Zawodowy punkt widzenia

Ogólnopolski miesięcznik zawodowo- środowiskowy, oficjalne pismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Co miesiąc:

 • Najaktualniejsze wydarzenia
 • Bezpieczeństwo pracy pielęgniarki i położnej
 • Standardy i modele pielęgnowania
 • Materiały szkoleniowe
 • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i wzory dokumentów
 • Porady prawne
 • Doniesienia ze świata

Dołącz do grona czytelników MPiP (tu znajdziesz formularz prenumeraty oraz dodatkowe informacje o piśmie) http://arch.nipip.pl/index.php/magazyn/prenumerata

Prenumeratorzy MPiP otrzymują bezpłatnie wszystkie wydania specjalne i plakaty instruktażowe. Mają również pierwszeństwo publikowania swoich artykułów na łamach pisma oraz szansę otrzymania cennych nagród rzeczowych np. odzież medyczną, zegarki pielęgniarskie, poradniki zawodowe oraz sprzęt medyczny.

Zapraszamy także do grona autorów MPiP – kontakt z redakcją mpip@nipip.pl

Redakcja przygotowuje na prośbę autorów zaświadczenia o publikacji w ogólnopolskim piśmie zawodowym do przedstawienia na uczelni i pracodawcy. MPiP znajduje się w bazie Index Copernicus.


Notatka ze spotkania przedstawicieli NRPiP z Prezesem NFZ z dnia 21 listopada 2016 r.


Pismo NRPiP skierowane do Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia

W załączeniu pismo NRPiP skierowane do Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia dotyczące wydania opinii w kwestii, czy pielęgniarka posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa uzyskany w 1995 r. jest uprawniona do kształcenia na kierunku położnictwo na poziomie studiów I stopnia wg. skróconej ścieżki kształcenia, określonej w art. 53 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Załączniki:

Pismo z Departamentu Pielęgniarek i Położnych 22.11.2016 r.

Pismo NRPiP 03.10.2016 r.


Komunikat z dnia 28 października 2016 r. w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 24 października 2016 r. Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdził dokument: Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych, opracowany na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Do pobrania:

Komunikat

Załącznik do komunikatu


NEWSLETTER Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Nr 7/2016


Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie podjęcia dalszych działań zmierzających do uzyskania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych dotychczas nie objętych wnioskowaną przez nasze środowisko zawodowe podwyżką płac oraz regulacji zapisów aktów prawnych, w sposób gwarantujący wszystkim pielęgniarkom i położnym porównywalny wzrost wynagrodzenia.


OFERTY NAUKI SYSTEMEM ON-LINE JĘZYKÓW ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO REKOMENDOWANYCH PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Szanowni Państwo

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy oferty nauki systemem on-line j. angielskiego i niemieckiego rekomendowanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. Został wynegocjowany dla członków samorządu bardzo korzystny rabat w wysokości 50% za roczny, kompleksowy kurs na platformie do samodzielnej nauki języków: http://www.etutor.pl/.

Wyjątkowa oferta dla Członków Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych oraz ich Rodzin (ceny brutto):

e-Tutor ANGIELSKI 12 miesięcy: 119 zł, zamiast 239 zł (50% rabatu)

e-Tutor NIEMIECKI 12 miesięcy: 84 zł zamiast 169 zł (50 % rabatu)

Wystarczy kliknąć na link: http://www.etutor.pl/offers/ipip aby dokonać zakupu. Oferta obowiązuje do końca 2016 r.

Więcej informacji o kursach uzyskają Państwo po kliknięciu na link: http://www.etutor.pl/kursy-angielskiego – eTutor angielski, http://www.etutor.pl/kurs-niemieckiego  – eTutor niemiecki.


Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek


Pismo Pani Beaty Cholewki Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, które jest odpowiedzią na stanowisko Nr 2 Prezydium NRPiP z dnia 1 września 2016 r. odnoszące się do treści Komunikatu w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich


Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uprzejmie informuje, że od 18 października 2016 r. informacje o ICNP(R) dostępne są pod nowym adresem internetowym – http://umed.pl/nauka/projekty/.

Zapraszamy do lektury nowego piętnastego już wydania informacji z prac Centrum, dostępnej pod adresem: http://pielegniarstwo.umed.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/12/ACBiR-informacja-z-prac-nr-15_2016.pdf


UWAGA NA OSZUSTWO

Do Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu napływają od Indywidualnych Praktyk prowadzonych przez Pielęgniarki i Położne informacje o konieczności fakultatywnej opłaty za wpis do nieistniejącej ewidencji  Centralnego Rejestru Przedsiębiorców i Firm w wysokości 290 ,00 zł.

Informujemy, iż firma wysyłająca wezwania do zapłaty podszywa się pod Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jest jedynym rządowym spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Wpis do tej ewidencji jest bezpłatny. 

Prosimy nie dokonywać opłat na podstawie pism Centralnego Rejestru Przedsiębiorców i Firm Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.


Informacje o zmianach w ustawie o działalności leczniczej


Wręczono nagrody „stomaPERSONA 2016”

05.10.2016 r.

W Krajowym Dniu Stomika w Pałacu Prymasowskim w Warszawie wręczono nagrody II edycji Plebiscytu stomaPERSONA 2016. Celem konkursu było nagrodzenie osób, które aktywnie działają na rzecz pacjentów z wyłonioną stomią, pomagają w powrocie do zdrowia oraz uświadamiają społeczeństwo odnośnie życia ze stomią.

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż wyróżnionym punktem konsultacyjno-szkoleniowym została Poradnia funkcjonująca w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ, w imieniu której nagrodę odebrała Pani Helena DZIEKAŃSKA oraz Arletta PEPLIŃSKA Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpitala , w ramach którego funkcjonuje poradnia.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu składa serdeczne gratulacje i słowa uznania.

Szczegóły Gali Finansowej Plebiscytu stomaPERSONA 2016 wraz z fotorelacją dostępne na stronie: http://stomalife.pl/nagrody-stomapersona-2016-rozdane/


NABÓR NA KURSY SPECJALISTYCZNE I KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach wraz z Fundacją „Żółty Szalik” z siedzibą we Fromborku prowadzi rekrutację na kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych w terminie od 01.09.2016 r. do 31.01.2018 r. Czytaj więcej…


KOMUNIKAT DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY I POŁOŻNYCH PROWADZĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2016 r. pozycja 960 została ogłoszona ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.  Z dniem 15 lipca 2016 r. weszły w życie regulacje dotyczące między innymi:

 • zwolnień z obowiązku przedkładania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organowi prowadzącemu rejestr (np. OIPiP).

UWAGA ! UBEZPIECZENIE OC JEST NADAL OBOWIĄZKOWE


PROŚBA O UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM

Instytut Medycyny Pracy im. prof.J. Nofera w Łodzi, jest koordynatorem międzynarodowego projektu współfinansowanego w ramach programu Erasmus+, który jest poświęcony komunikacji interpersonalnej w relacjach między personelem medycznym a pacjentem. Projekt nosi tytuł „Health Communication Training for Health Professionals” (polska wersja: „Szkolenie z zakresu komunikacji medycznej dla personelu medycznego”). Jednym z zadań projektu jest określenie potrzeb w zakresie komunikacji, aby było możliwe jak najlepsze dopasowanie programu szkoleń do oczekiwań lekarzy i pielęgniarek. Zespół projektowy przygotował ankietę, która pozwoli na dokonanie takiej oceny potrzeb. W związku z tym zwracamy się z prośbą o podzielenie się z nami swoimi opiniami i wypełnienie internetowej ankiety dostępnej pod adresem: http://h-com.eu/online-survey-pol/

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie kwestionariusza.


NEWSLETTER Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Nr 6/2016


Stanowisko nr 1 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 20 września 2016 r. w sprawie poparcia postulatów i manifestacji Porozumienia Zawodów Medycznych


Stanowisko nr 5 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie manifestacji pracowników służby zdrowia planowanej na 24 września 2016 r. w Warszawie


Stanowisko Nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 2016 r. w odniesieniu do treści Komunikatu w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami oraz wytycznych Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie organizacji szkoleń przez podmioty lecznicze dotyczących zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne

W załączeniu:

Komunikat Ministerstwa Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikajacych z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek, polegających na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych/technikach


Pismo Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące podwyżek dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Inspekcji Sanitarnej województwa warmińsko-mazurskiego.


NEWSLETTER NIPiP nr 5/2016


Komunikat Ministerstwa Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami


Pismo Piotra Warczyńskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dotyczące odpowiedzi na Stanowisko Nr 1 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które wprowadza nowy zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży

Stanowisko NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r.


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych na stanowisko Prezydium ORPiP z dnia 26 lipca 2016 w sprawie sprzeciwu przeciwko planowanej zmianie systemowej w obszarze kształcenia zawodowego pielęgniarek, polegającej na przywróceniu kształcenia na poziomie średnim


e-pielegniarka.net

W związku z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2016 r. możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki i położne, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Fundacja Trochę Bliżej polecają bezpłatne szkolenie e-learningowe dla wszystkich pielęgniarek i położnych podejmujące temat: „Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych – ordynowanie leków i wystawianie recept”, autorstwa Prof. Agnieszki Zimmermann z GUMed. Szkolenie to znajdziecie Państwo na portalu: www.e-pielegniarka.net

Cały kurs „Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych – ordynowanie leków i wystawianie recept” odbywa się przez internet, można przystąpić do niego w dowolnym czasie (można też przerwać i wrócić w późniejszym terminie). Każdy uczestnik, który pozytywnie przejdzie kurs otrzyma imienny certyfikat (opatrzony m.in Logo Prezes NRPiP). Z myślą o użytkownikach portalu e-pielegniarka.net uruchomiliśmy rónież podręczny indeks leków możliwych do przepisywania przez uprawnione pielęgniarki i położne.


Oficjalna notatka ze spotkania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia


KOMUNIKAT NFZ dotyczący zwiększenia wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w praktykach lekarskich w gabinetach zabiegowych i szczepień

Komunikat DSOZ z dnia 16.08.2016r.

Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej

W związku z opublikowanym 27 czerwca br. zarządzeniem Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, co następuje.

Z dniem 1 lipca 2016 r. uległa zwiększeniu z 1,12 na 1,18, a począwszy od września 2016 r. na 1,2, wartość współczynnika korygującego bazową stawkę kapitacyjną przypisaną w warunkach rozliczania świadczeń lekarza POZ, do grupy świadczeniobiorców w wieku od 40 do 65 roku życia. Celem wzrostu jest między innymi zapewnienie środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych „praktyk lekarskich”, uczestniczących w realizacji umów o udzielanie świadczeń lekarza POZ, w szczególności jako personel prowadzonych gabinetów zabiegowych i punktów szczepień.

Dokonana zmiana zgodna jest z treścią Porozumień zawartych z Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Porozumieniem Pracowników Ochrony Zdrowia i stanowi realizację postulatów przedstawicieli ww. organizacji świadczeniodawców, a także środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, o zapewnienie przez Fundusz cyklicznego wzrostu wartości ww. współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną w finansowaniu świadczeń lekarza POZ, do poziomu gwarantującego realizację wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych „praktyk lekarskich”, odpowiednio do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w innych rodzajach świadczeń.

Informuje jednocześnie, że wykorzystanie wskazanych wyżej środków przez świadczeniodawców zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane będzie przedmiotem zainteresowania Funduszu.

źródło – Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej


Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podziału środków finansowych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Porozumienie z dnia 8 sierpnia 2016 r. zawarte pomiędzy Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych a Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych w zakresie opracowania programów kształcenia podyplomowego dla specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych


Pismo Prezesa NFZ w sprawie zasad postępowania przy uzyskaniu uprawnienia do pobierania numerów recept, przez osoby uprawnione na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 r. poz. 1991.)


Odpowiedź MZ na Apel NRPiP w sprawie poprawy warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej

Poniżej zamieszczamy plik z pismem, które otrzymała Prezes NRPiP Pani Zofia Małas z Ministerstwa Zdrowia odnośnie apelu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, skierowanego do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.

Pismo MZ z dnia 6 lipca 2016 r.


Korespondencja NRPiP z Prezesem NFZ w sprawie przywrócenia wskaźnika 0,75 w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Pismo i odpowiedź NFZ


Strój zawodowy pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego

W dniu 22 czerwca 2016 r. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyjęła uchwałę Nr 96/VII/2016 w sprawie określenia wzoru uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasad jego używania. 19 lipca 2016 r.  Na mocy uchwały Nr 447/VIIP/2016 Prezydium NRPiP zawarło umowę z firmą Altreva Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w sprawie wykonania uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego. Osoby zainteresowane złożeniem zamówieniem proszone są o bezpośredni kontakt z firmą Altreva Polska 91-402 Łódź, ul. Pomorska 100, tel. + 48 426 784 001; e-mail: office@altreva-polska.pl. W załączeniu: uchwała Nr 96/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2016 r. wraz z załącznikami oraz oferta cenowa firmy Altreva Polska.

Uchwała Nr 96/VII/2016 NRPiP z dnia 22 czerwca 2016 r.

Wzór uroczystego stroju zawodowego

Oferta cenowa


Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie sprzeciwu wobec planowanej przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianie systemowej w obszarze kształcenia zawodowego pielęgniarek polegającej na przywróceniu kształcenia na poziomie średnim.


Wspólne stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych/technikach


Pismo Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych w sprawie realizacji podwyżek pielęgniarek zatrudnionych w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa


NEWSLETTER NIPiP z dnia 1 lipca 2016 r.


Stanowisko Centrali OZZPiP w sprawie działań NRPiP wspierających pielęgniarki i położne CZD


Odpowiedź NRPiP


NRPiP o proponowanych zmianach w POZ

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z wielkim niepokojem przyjmuje brak jakiejkolwiek aktywności Ministra Zdrowia w kontekście przedstawionych w marcu i kwietniu br. zastrzeżeń, które Rada zgłosiła po zapoznaniu się z dokumentem „Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje rozwiązań systemowych”.Czytaj więcej…

Załączniki:

Stanowisko NRPiP

Zdanie odrębne przedstawiciela NRPiP

Krytyczna analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje rozwiązań systemowych – dokument opracowany przez Zespół do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie POZ, powołany przez Ministra Zdrowia

Pismo Ministerstwa Zdrowia dotyczące Stanowiska Nr 4 NRPiP w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Stanowisko Nr 4 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej


Korespondencja Ministerstwa Zdrowia dotycząca Stanowiska Nr 1 Prezydium NRPiP

STANOWISKO NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SPRAWIE PROPONOWANYCH ZMIAN W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ


Pismo NRPiP zawierające opinię prawną dotyczącą możliwości zatrudnienia ratowników medycznych w podmiotach leczniczych i realizowania przez nich świadczeń medycznych poza systemem ratownictwa medycznego


Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r.Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie poparcia akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych w Instytucie „Pomniku – Centrum Zdrowia Dziecka”
 
 Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie strajku pielęgniarek i położnych w Instytucie „Pomniku – Centrum Zdrowia Dziecka”

Stanowisko Nr 1

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie strajku pielęgniarek i położnych w Instytucie „Pomniku – Centrum Zdrowia Dziecka”


Odpowiedź Ministra Zdrowia na apele opracowane i przyjęte przez Delegatów XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 19 marca br.

Załączniki:

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2016 r.

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2016 r.


Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na XIII Kongres Pielęgniarek Polskich Warszawa 2016 – 15-17 września 2016. Tegoroczny kongres odbędzie się pod hasłem „PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA ZACZYNA SIĘ DZISIAJ”.

Szczegółowe informacje dotyczące kongresu dostępne na stronie: www.kongres.ptp.na1.pl


„Być pielęgniarką, położną to zaszczyt” – Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej


List w sprawie powołania zespołu ds podstawowej opieki zdrowotnej


14 CZERWCA ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY „Krew łączy nas wszystkich”

Informacje na temat kampanii „Krew łączy nas wszystkich”


W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi nieprawidłowości w realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. W załączeniu przedstawiamy pisma w tej sprawie.

Pismo NRPiP z dnia 4 marca 2016 r.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Pismo Centrali NFZ z dnia 25 marca 2016 r.


Notatka ze spotkania organizacyjnego, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, w związku z wdrażaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia nowego zakresu świadczeń – „Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży” (KOC)


Odpowiedzi Ministra Zdrowia w sprawie stanowiska nr 4 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczącego założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej


Ankieta NFZ dotycząca opieki nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

Narodowy Funduszu Zdrowia zaprasza kobiety, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki okołoporodowej oraz opieki nad noworodkiem sprawowanej w placówkach medycznych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W tym celu Fundusz opracował ankietę, która dostępna jest na stronie internetowej Centrali NFZ. Ankietę można wypełniać do końca kwietnia. Powodem wybrania tej tematyki jest prowadzona obecnie w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia dyskusja, mająca na celu zapewnienie wysokiej jakości opieki okołoporodowej, między innymi poprzez realizację na odpowiednim poziomie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. (Dz. U. poz. 1100 oraz z 2015 r. poz. 1514). Ankieta została tak opracowana, aby przyczynić się do wzrostu świadomości kobiet i personelu medycznego na temat obowiązujących standardów opieki nad pacjentkami w tym szczególnym okresie. Ankieta składa się z 40 pytań dotyczących opieki przed porodem, pobytu w szpitalu, a także wizyt położnej w domu po porodzie, np.:

 • Czy po pierwszej wizycie osoba sprawująca opiekę przedstawiła Pani plan opieki przedporodowej?
 • Czy uzyskała Pani w opiece ambulatoryjnej (w poradni lub u położnej) informacje na temat praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu?
 • Czy w opiece ambulatoryjnej (w poradni) mogła Pani wykonać zlecone badania diagnostyczne?
 • Czy umożliwiono Pani kontakt noworodka z matką  „skóra do skóry”, który powinien trwać co najmniej dwie godziny po porodzie?
 • Czy na oddziale położniczym dostępny był edukator do spraw laktacji?
 • Czy położna potrafiła rozwiać Pani niepokoje/wątpliwości profesjonalnymi poradami?
 • Czy położna była zainteresowana Pani stanem psychicznym w okresie połogu?

Wnioski z  badania pomogą określić w jakich obszarach należałoby podnieść standardy opieki okołoporodowej. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety. Poniżej prezentujemy link do elektronicznej wersji ankiety: http://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/ankieta-nfz-dotyczaca-opieki-nad-kobieta-w-okresie-fizjologicznej-ciazy-porodu-pologu-oraz-opieki-nad-noworodkiem,6843.html)


Poradnik dla pacjentów: „JAK SIĘ SKUTECZNIE PORUSZAĆ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA”


Apel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej: świadczenia lekarza poz


PODWYŻKI W POZ

Odpowiedź ORPiP w Elblągu na pisma pielęgniarek /położnych POZ nie objętych wzrostem wynagrodzeń


Jakie obecnie obowiązują zasady uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki w Polsce

Czy pielęgniarka pracująca w szpitalu musi nosić identyfikator? Czy na identyfikatorze powinien być zawarty tytuł zawodowy pielęgniarki?

Czy pielęgniarka może podać pacjentowi antybiotyk i pobrać krew w ambulatorium bez obecności lekarza?

Czy pielęgniarka może samodzielnie zdejmować szwy?

Jak długo pozostaje ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego?

Komunikat w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie przez personel medyczny oraz podejrzeń o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania

Materiały edukacyjne przekazane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia (www.aids.gov.pl)

Broszura: HIV/AIDS dla pielęgniarek i położnych

Ulotka/plakat dot. postępowania po zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakażony (HIV/HBV/HCV)

W jakich sytuacjach można odmówić wykonania zlecenia lekarskiego

Opinia w sprawie dyżurów pracowniczych pełnionych w domu przez pielęgniarki

Opinia w sprawie urlopu szkoleniowego

Uchwała Nr 113/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2013 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

Wykaz instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Elbląg udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Informacja na temat używania tytułu mgr na pieczątce

Komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad składania przez pacjentów deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki albo położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Od 9 października 2013 r. zmiany w Dyrektywie 2005/36/WE. Czytaj więcej…

Opinia prawna z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie uprawnień pielęgniarki do zakładania cewnika do pęcherza moczowego u mężczyzn

Broszura pt.: „Jak chronić małe dziecka przed krzywdzeniem? Rola pielęgniarek i położnych w zapobieganiu złemu traktowaniu dziecka w rodzinie.”

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie