Witamy na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.
Zachęcamy do częstych odwiedzin.
Życzymy miłego zwiedzania.
 
SAM_2253
 

 
Magiczne Święta-1

UWAGA – ODWOŁANO KONFERENCJĘ Z CYKLU „POSTĘPOWANIE Z RANĄ PRZEWLEKŁĄ” – ELBLĄG 7 STYCZNIA 2015 R.

Evereth Publishing Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż z powodu małego zainteresowania i niewielkiej liczby zgłoszeń udziału zaistniała konieczność rezygnacji z organizacji konferencji z cyklu „Postępowanie z raną przewlekłą”, która miała odbyć się w Elblągu w dniu 07 stycznia 2015 r.

W załączeniu:

Pismo Evereth Publisching Sp. z o.o. z dnia 16 grudnia 2014 w sprawie odwołania konferencji

Komunikat dla fachowego personelu medycznego sporządzony na zlecenie Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) z dnia 4 listopada 2014 r.

Tecfidera_25_listopada 2014

Link do Komunikatu: http://www.nipip.pl/index.php/aktualnosci/3123-komunikat-do-fachowego-personelu-medycznego-sporzadzony-na-zlecenie-komitetu-ds-oceny-ryzyka-w-ramach-nadzoru-nad-bezpieczenstwm-farmakoterapii-prac-z-dnia-4-listopada-2014-r

Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwały przyjęte na grudniowym posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

Uchwała Nr 240/VI/2014 w sprawie przyjęcia harmonogramu działań samorządu w celu poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 264/VI/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 210/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołów do opracowania szczegółowych rozwiązań w odniesieniu do postulatów przyjętych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 270/VI/14 w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała Nr 273/VI/2014 w sprawie określenia kalendarza wyborczego

Załącznik do Uchwały Nr 273/VI/2014 w sprawie określenia kalendarza wyborczego

Uchwała Nr 274/VI/2014 w sprawie ustalenia terminu VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 275/VI/2014 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2015 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 276/VI/2014 w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 276/VI/2014 w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2015

Uchwała Nr 277/VI/2014 w sprawie ustalenia Standardu pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 277/VI/2014 w sprawie ustalenia Standardu pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Uchwała Nr 278/VI/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr 217/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Doraźnego ds. Opracowania Licencjonowania Zawodu

Jakie obecnie obowiązują zasady uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki w Polsce

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie zaprasza Panie Położne na konferencję „Rola położnej w działaniach na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia”. Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2014 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Czytaj więcej…

Informacja dotycząca rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje o rozpoczęciu przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie naboru na specjalizacje w dziedzinach: „Pielęgniarstwo neonatologiczne” – program dla pielęgniarek i położnych, „Pielęgniarstwo operacyjne” – program dla pielęgniarek oraz „Pielęgniarstwo onkologiczne” – program dla pielęgniarek. Czytaj więcej…

Karta zgłoszenia na kurs dokształcający/specjalistyczny/kwalifikacyjny/specjalizacja organizowany przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie

Zgłoszenie na kurs kwalifikacyjny/specjalistyczny organizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Pismo Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu zapewnienie pacjentom realizacji ich praw w trakcie stosowania środków przymusu bezpośredniego

Pobierz plik w formacje PDF

Stanowisko w sprawie nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1136)

Grzegorz, Krzysztof i inni potrzebują Twojej pomocy! PODZIEL SIĘ SZPIKIEM! To nic nie boli, nic nie kosztuje!

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz. 1136)

W dniu 10 listopada 2014 roku biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Powstała oficjalna strona Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych czytaj: www.kopip.org

Nowy Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej

Z wielką przyjemnością informujemy, iż Pani WIESŁAWA POKROPSKA -Dyrektor Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak powołana została z dniem 23 października 2014 r.na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu serdecznie gratuluje Pani Wiesławie Pokropskiej objęcia tej zaszczytnej funkcji, jednocześnie życzymy wielu sukcesów na nowym polu działań.

Dnia 22 października 2014 r. w Dzienniku Ustaw Nr 1435 opublikowano tekst jednolity ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Czytaj więcej…

Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych województwa pomorskiego, informuje: PROTEST 6 listopada 2014 r. – Gdańsk. Czytaj więcej…

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej zaprasza do udziału w kursie specjalistycznym „Leczenie ran” (kurs daje uprawnienia pielęgniarce do zdejmowania szwów z rany). Pierwsze wykłady wstępnie zaplanowano na dn. 21.11.2014 r. Czytaj więcej…

Do pobrania:

Wniosek o dopuszczenie do kursu specjalistycznego dla pielęgniarek w dziedzinie LECZENIE RAN

Rzecznik Praw Obywatelskich, KPH oraz Fundacja Watch Health Care mają zaszczyt zaprosi Państwa na seminarium eksperckie inaugurujące projekt „Pełny dostęp – edukacja dla sektora ochrony zdrowia” którego celem jest zwiększenie wiedzy na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich (ul.Długa 23/25 w Warszawie) dnia 30 października 2014 r. w godzinach 10.00 – 13.00. Czytaj więcej…

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dla pielegniarek i położnych, które ukończyły liceum medyczne, szkołę policealną lub pomaturalną i nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem 1 stycznia 2012 r.

Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przekazuje procedury postępowania w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne w tym gorączkę krwotoczną Ebola:

Gorączka Ebola informacja dla POZ i służb medycznych (1)

Postępowanie lekarza koordynatora oraz kierującego akcją medyczną czynności ratunkowych/lekarza poz odbywającego wizytę domową w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne- aktualizacja (1)

Postępowanie koordynatora i lekarza pogotowia ratunkowego, lekarza poz odbywającego wizytę domową w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne (1)

Postępowanie PIS w przypadku stwierdzenia/podejrzenia zachorowania na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne

Postępowanie Policji w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne

Postępowanie Straży Pożarnej w przypadku podejrzenia/ stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne

Postępowanie w przypadku stwierdzenia/podejrzenia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne- aktualizacja (1)

Badania diagnostyczne w kierunku zakażenia wirusem Ebola

Decyzja o kwarantannie

Postępowanie z pobranym od chorego materiałem do badania laboratoryjnego w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne

Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych na gorączki krwotoczne (VHF)

Postępowanie w przypadku stwierdzenia/podejrzenia zachorowania na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne podczas kwarantanny

Postępowanie w POZ w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne- aktualizacja

Postępowanie w POZ w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne

Sposób postępowania dyspozytora PRM w przypadku zgłoszenia zachorowania osoby, która powróciła z krajów Afryki Zachodniej objętych ogniskiem gorączki Ebola

Postępowanie w przypadku stwierdzenia/podejrzenia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne

Postępowanie w szpitalu w przypadku podejrzenia stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne-aktualizacja

Postępowanie w szpitalu w przypadku podejrzenia stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne

Postępowanie w szpitalu zakaźnym w przypadku podejrzenia stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne

Wywiad o chorobie zakaźnej gorączka krwotoczna Ebola

Zlecenie badania

Zespół serwisu edukacjapacjenta.pl informuje

Szanowni Państwo informujemy, że ulepszyliśmy dla Państwa serwis internetowy www.edukacjapacjenta.pl , zapewniając jeszcze lepszy dostęp do aktualnych materiałów edukacyjnych, próbek produktów, szkoleń oraz doradcy medycznego 24h. Serwis jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich pielęgniarek i położnych z całego kraju. Zapraszamy!  Jeżeli nie pamietasz loginu i hasła napisz na: info@edukacjapacjenta.pl lub zadzwoń (22) 427-51-37 pn.-pt. 8.00 – 16.00. Zespół serwisu edukacjapacjenta.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu-warsztatach adresowanym do pielęgniarek nt.: ” Rola pielęgniarki w leczeniu ran przewlekłych”. Warsztaty organizowane przez Firmę Paul HARTMANN Polska Sp. z o.o. odbędą się w siedzibie OIPiP w Elblągu w dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 13.00. Czytaj więcej…

Czy pielęgniarka pracująca w szpitalu musi nosić identyfikator? Czy na identyfikatorze powinien być zawarty tytuł zawodowy pielęgniarki?

Czy pielęgniarka może podać pacjentowi antybiotyk i pobrać krew w ambulatorium bez obecności lekarza?

Informacja na temat uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie zasad wykonywania obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne

Pobierz treść Uchwały Nr 195/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad wykonywania obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne

UWAGA – AKTUALIZACJA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przypomina o obowiązku zgłaszania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC – dotyczy to praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych. Prosimy o pilne przekazywanie do biura izby kopii aktualnej obowiązkowej polisy OC. Dokumenty można przekazywać do Biura OIPiP w Elblągu osobiście, faxem: 55 235 53 93, e-mailem na adres: izbaelb@wp.pl lub listownie na adres: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Gustawa Morcinka 10 B, 82-300 Elbląg. Wprowadzenie do systemu aktualnych danych ubezpieczeniowych nie podlega opłacie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzenie MZ z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2011 r. Nr 221 poz. 1319)

Uwagi zgłaszane przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych do projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

Fragmenty ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw dotyczące pielęgniarek i położnych

Pobierz cały projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza na bezpłatne szkolenie organizowane wraz z firmą Zepter nt.” Nowe zastosowanie światłoterapii w medycynie. Szkolenie odbędzie się w siedzibie izby 21 października 2014 o godz. 14.30. Szczegóły w załączeniu…

Uwaga ! OSTRZEŻENIE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przestrzega przed Centralnym Rejestrem Płatników, wyłudzającym od przedsiębiorców opłatę za rzekomo obowiązkowy wpis do bazy.  Do naszej izby zgłaszają się pielęgniarki/położne, która otrzymały pisma z Centralnego Rejestru Płatników o konieczności wniesienia opłaty w kwocie 195 zł., za dokonanie wpisu w bazie.  Przestrzegamy przed wysyłaniem dołączonych do pisma wypełnionych przekazów! Żadna pielęgniarka/położna nie ma obowiązku dokonywania wpisu do ww. rejestru i uiszczania wskazanej opłaty.

Trwa kampania społeczna POŁOŻNA NA MEDAL”

Trwa kampania społeczna „Położna na medal”. Dzięki nominacjom pacjentów-którzy oddają swoje głosy na najlepszą ich zdaniem położną – WYBIERZEMY „POŁOŻNĄ NA MEDAL”. Kryteria oceny położnej zostały przygotowane w oparciu o rekomendacje Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.

Interferony beta: ryzyko wystąpienia mikroangiopatii zakrzepowej i zespołu nerczycowego – Komunikat Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Oferta wydawnicza wydawnictwa HELP-MED s.c.

BEZPŁATNY DOSTĘP DO WIRTUALNEJ CZYTELNI IBUK LIBRA

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informuję, że od października 2014 r. uzyskacie Państwo bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem. Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zawarcia umowy z wydawnictwem o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla członków samorządu pielęgniarek i położnych, z powyższej oferty będziecie Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której Państwo jesteście członkami. Procedura nadania kodu PIN:

  1. członek samorządu składa wniosek do OIPiP
  2. kod PIN zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej.

Po uzyskaniu kodu PIN od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy go uaktywnić w koncie serwisu www.ibuk.pl.

Załączniki:

Wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK

Instrukcja PIN

 

Prośba!

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu zwraca się z prośbą do Pielęgniarek/Pielęgniarzy oraz Położnych Rodzinnych  o wypełnienie kwestionariuszy badań ankietowych dotyczących samodzielności zawodowej i funkcjonowania w strukturze podstawowej opieki zdrowotnej. Prace prowadzone są w ramach badań statutowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie pt. „Ocena stanu wiedzy pielęgniarek i położnych POZ w zakresie autonomii zawodowej”.

Ankieta -SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWA PIELĘGNIAREK RODZINNYCH -https://docs.google.com/forms/d/1GlCOkUNciXKqXbLeHE17sbVm7DEb3csF77OJLhuDbRA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Ankieta – SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWA POŁOŻNYCH RODZINNYCH – https://docs.google.com/forms/d/1so3S2NbbohNA5ZYjW-JC1DiIBA7I-XPqG1RHkVcfbrI/viewform?c=0&w=1&usp=mail form link

Zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. Czytaj więcej…

Informacja nr 7/2014 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje o rozpoczęciu naboru na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE” – program dla pielęgniarek. Czytaj więcej…

Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym/specjalistycznym

Bezpłatne szkolenie internetowe dla pielęgniarek

Rusza projekt skierowany do pielęgniarek, pielęgniarzy mający na celu wsparcie palaczy w rzuceniu nałogu. Pielęgniarki, które ukończą trzymiesięczne szkolenie otrzymają certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym projekcie edukacyjnym i badawczym. Zdobędą niezbędną wiedzę w dziedzinie leczenia uzależnienia od tytoniu, którą będą mogły wykorzystać w swojej praktyce zawodowej. Do 5 września czekamy na Państwa zgłoszenia. To nowy program dla pielęgniarek, realizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych i Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles pod nazwą ” Eastern Europe: Helping Smokers Quit”. W Polsce powstaje przy współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Fundacją „Promocja Zdrowia”. Dlaczego projekt powstał? Bo palenie tytoniu jest w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, główną przyczyną zgonów w młodym i średnim wieku (35-69 lat). W Polsce odpowiedzialne jest za 33 % przedwczesnych zgonów u mężczyzn i 20 % u kobiet. Co roku z powodu palenia tytoniu umiera 66 tys. osób. Prawie co trzeci Polak nie dożywa 65 roku życia, a niemal połowa tego zjawiska wynika ze znacznie wyższej częstości palenia papierosów w Polsce niż w Europie Zachodniej. Tymczasem nie istnieje też system stałej edukacji studentów medycyny, lekarzy, pielęgniarek i terapeutów uzależnień w dziedzinie leczenia uzależnienia od tytoniu. Obok lekarzy rodzinnych, pielęgniarki są tą grupą zawodową, która może w sposób najbardziej optymalny pomóc w tego tupu terapii, m.in. ze względu na bliski kontakt z pacjentem oraz aktywny udział w terapii odwykowej, która w dużej części nie wymaga interwencji lekarskiej. Zapraszamy Państwa do udziału w tym nowatorskim przedsięwzięciu. Aby w nim uczestniczyć, wystarczy przesłać zgłoszenie na adres: rekrutacja@nipip.pl – podając: imię, nazwisko, miejsce pracy i adres mailowy do korespondencji. Skontaktujemy się z Państwem!

W dniu 27 sierpnia 2014 r w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano teksty ustaw:

Ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (poz. 1136)

Ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (poz. 1135)

Apel samorządów medycznych do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałków Sejmu, Marszałków Senatu o pilną debatę w sprawie narastających zagrożeń dla bezpieczeństwa leczenia pacjentów w Polsce

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

W załączeniu:

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 lipca 2014 r. przesłane do Pana Tadeusza Jędrzejczyka, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie udzielenia odpowiedzi na zapytania w kwestii dotyczącej interpretacji brzmienia § 8 ust. 3 Zarządzenia Nr 87/2013/DSOZ ” świadczenia udzielane w warunkach domowych, realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz położną podstawowej opieki zdrowotnej”.

Odpowiedź Pana Leszka Szalaka – Zastępcy Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia na ww. korespondencję NRPiP

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dla pielegniarek i położnych, które ukończyły liceum medyczne, szkołę policealną lub pomaturalną i nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem 1 stycznia 2012 r.

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu zaprasza osoby zainteresowane chęcią uczestnictwa w bezpłatnym kursie specjalistycznym „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”, osoby te proszone są o zgłoszenie się w dniu 29.08.2014 r. o godz. 10.00 sala o7L na postępowanie Kwalifikacyjne. Czytaj więcej…

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych organizuje w dniach 27 października, 28 października, 29 października oraz 30 października 2014 r. jednodniowe warsztaty, w 25 osobowych grupach, pt.”Organizacja stanowisk pracy pielęgniarek, położnych w podmiotach leczniczych”. Są to pierwsze warsztaty, które rozpoczną cykl warsztatów na temat: Zarządzanie zasobami ludzkimi w pielęgniarstwie. Organizator zaprasza so uczestnictwa pielęgniarki i położne, kierowniczą kadrę pielęgniarską, nauczycieli akademickich, kierowników podmiotów leczniczych.

Pobierz: komunikat dotyczący warsztatów oraz kartę zgłoszenia uczestnictwa

W związku z inicjatywą Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, które rozesłało ofertę szkolenia/konferencji pod nazwą „Projekt uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych”, informujemy, iż NRPiP nie ma z tą inicjatywą nic wspólnego. Prosimy o zapoznanie się z pismem Prezes NRPiP z dnia 1 sierpnia 2014 r. kierowanym do Kierownika Działu Konferencji Wydawnictwa Lekarskiego PZWL Sp. z o.o. z żądaniem natychmiastowego zaprzestania powoływania się na autorytet Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w ich działalności handlowej i szkoleniowej

List Pani Grażyny Rogala-Pawelczyk, Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowany do Pana Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z prośbą o skorzystanie z prawa weta i nie podpisywanie ustaw o: zmianie ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zmianie ustawy  o konsultantach w ochronie zdrowia, zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw 

Rusza kurs specjalistyczny dla Pielęgniarek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie OPIEKI GERIATRYCZNEJ. Kurs realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem jest Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie. Czytaj więcej…

Stanowisko Nr 6 podjęte na XXXI posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 17 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia wotum nieufności Ministrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi.

Pismo do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie lekceważenia przez Ministra Zdrowia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

Szanowne Panie Położne Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Zdrowia przekazało bezpłatne INFORMATORY pod tytułem „CIĄŻA I PORÓD”. Informator ten, skierowany jest do kobiet w okresie ciąży i porodu. Panie Położne POZ zainteresowane odbiorem w/w ulotek proszone są o kontakt z Biurem Izby.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia, pod datą 15.07.2014 r. zamieszczono stanowiska dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie: emerytur pomostowych oraz równego traktowania pracowników medycznych w zakresie ustalania szkodliwych warunków pracy. Poniżej prezentujemy w/w stanowiska.

Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie emerytur pomostowych w kontekście pielęgniarek i położnych

Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie równego traktowania pracowników medycznych w zakresie ustalania szkodliwych warunków pracy

Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła tzw. pakiet kolejkowy

W dniach 8 i 9 lipca 2014 r. obradowała Komisja Zdrowia. Przedmiotem posiedzeń było rozpatrzenie rządowych projektów ustaw: o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (druk sejmowy nr 2503), o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2504), o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2505). Poniżej zamieszczamy linki (Sejm RP), umożliwiające obejrzenie posiedzeń Komisji Zdrowia.

8 lipca 2014 (wtorek) Komisja Zdrowia (ZDR) :

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=5627959CE1CC3497C1257D080030FF2E

9 lipca 2014 (środa) Komisja Zdrowia (ZDR) godz. 15:07 – 16:57 :

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=1659EB1ED0560DE4C1257D0800312B58

9 lipca 2014 (środa) Komisja Zdrowia (ZDR) godz. 16:58 – 21:01 :

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=1335E64FE5F9D7E8C1257D09003A53F6

9 lipca 2014 (środa) Komisja Zdrowia (ZDR) godz. 21:11 – 23:11 :

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=713CC4DEAE9476BBC1257D1000576D3E

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Prokuktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w sprawie: FENTANYL PRZEZSKÓRNY: przypomnienie o ryzyku zagrożenia życia w razie przypadkowej ekspozycji na FENTANYL PRZEZSKÓRNY („plastry”)

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Ministerstwo Zdrowia informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w 2014 r. (Dz.Urz.Min.Zdr.2013.51), w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie 1850 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Koszt dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji w 2014 r. – wynosi nie więcej niż 4.337 zł.

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Stanowisko nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie poparcia działań podjętych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dotyczący sprzeciwu wobec projektu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz innych ustaw

Stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 czerwca 2014 r.

W dniu 6 czerwca 2014 r. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia procedury postępowania pielęgniarki/położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta/rodziny.

Poniżej prezentujemy treść uchwały wraz z Procedurą postępowania pielęgniarki/położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta/rodziny

Uchwała nr 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2014 r

10 czerwca 2014 r. decyzją Rady Ministrów został przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez Ministra Zdrowia (druk sejmowy nr 2504). Należy wskazać, iż projekt ten różni się od projektu przekazanego do konsultacji społecznych w dniu 3 kwietnia 2014 r. i w zaproponowanym brzmieniu nie był opiniowany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Przedmiotem opiniowania przez NRPiP nie były w szczególności projekty aktów wykonawczych określające m.in. jakie leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, będą mogły ordynować pielęgniarki i położne oraz wystawiać na nie recepty. W opinii NRPiP wprowadzenie tak istotnych zmian wymaga szerokich konsultacji społecznych oraz odpowiedniego czasu na ich wdrożenie. Brak współpracy Ministerstwa Zdrowia z samorządem zawodowym w zakresie tworzenia powyższych przepisów prawa spowodował podjęcie w dniu 25 czerwca 2014 r. stanowiska przez NRPiP. Poniżej przedstawiamy przedmiotowe stanowisko.

Stanowisko nr 17 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw przyjętych przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej

Zaproszenie do udziału w konferencji organizowanej przez firmę Evereth Publishing Sp. z o.o. nt. „POSTĘPOWANIE Z RANĄ PRZEWLEKŁĄ”. Czytaj więcej…

Badanie kwestionariuszowe dotyczące informacji o przygotowaniu środowiska pielęgniarskiego do informatyzacji w ochronie zdrowia

Mając na uwadze dotychczasowe działania w zakresie implementacji Klasyfikacji do praktyki pielęgniarskiej, uprzejmie prosimy o pochylenie się nad badaniem kwestionariuszowym, celem przekazania informacji o przygotowaniu środowiska pielęgniarskiego do informatyzacji w ochronie zdrowia. Badanie zostało przygotowane przez Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie i Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP® w Łodzi.

Ankietę proszę wypełnić na poniższej stronie:

https://docs.google.com/forms/d/1roxzqJBTzjBp0_jJFB48kvhKhwGclwruKsDMAfUVHIc/viewform?c=0&w=1

Termin zakończenia badania: 30 czerwca 2014 r.

Z poważaniem dr Dorota Kilańska  Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®), Koordynator ICNP® w Polsce, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Zarząd Główny Przewodnicząca Rady ds.e-zdrowia w Pielęgniarstwie, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Uprzejmie informujemy, iż Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 20 czerwca 2014 r. będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Uchwała Nr 195/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad wykonywania obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie zwolnienia pielęgniarek i położnych z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu kształcenia podyplomowego realizowanego ze składek członkowskich

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowiska przyjęte przez Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 18 stycznia 2014 r. w sprawie: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego oraz sytuacji pielęgniarek i pielęgniarzy systemu ratownictwa medycznego

Informacja o nieobecności Przewodniczącej ORPiP w Biurze OIPiP w Elblągu w dniach 04-06.06.2014 r.

Pani Halina Nowik – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniach 04-06 czerwca 2014 r.  uczestniczy w obradach Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Rekomendacja dotycząca szczepień ochronnych przeciwko Streptococcus pneumoniae

Czy pielęgniarka może samodzielnie zdejmować szwy?

Jak długo pozostaje ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego?

W imieniu Fundacji TZMO SA „Razem Zmieniamy Świat”, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego Pani Beaty Ostrzyckiej oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu serdecznie zapraszamy Pielęgniarki pracujące z pacjentami niesamodzielnymi oraz ich rodzinami do udziału w bezpłatnej konferencji szkoleniowej pt.:” Pielęgniarka Rodzinna profesjonalnym wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów – Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną„. Konferencja odbędzie się w Elblągu dnia 10 czerwca 2014 r. w Hotelu „ELBLĄG”, Stary Rynek 54-59. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego, który umieszczony jest na stronie Fundacji: www.razemzmieniamyswiat.pl w zakładce EDUKACJA, konferencje Szkoleniowe. W przypadku problemów z rejestracją Biuro Izby oferuje pomoc. Kontakt telefoniczny 55 233 98 79.

Harmonogram konferencji szkoleniowej pt.: „Pielęgniarka Rodzinna profesjonalnym wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów – Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną” – Elbląg, 10 czerwiec 2014 r.

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielegniarki przekazane w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Prezes Grażynę Rogala-Pawelczyk

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej przekazane przez Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia

Życzenia z okazji Dnia Położnej przekazane przez Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr n.med.mgr piel. Grażynę Rogala-Pawelczyk

Życzenia Ministra Zdrowia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Komunikat w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie przez personel medyczny oraz podejrzeń o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza Pielęgniarki Rodzinne, Pielęgniarki Opieki Długoterminowej do udziału w bezpłatnych warsztatach nt.: Rola pielęgniarki w leczeniu ran przewlekłych. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Izby w dniu 18 czerwca 2014 r. o godz. 13.00. Czytaj więcej…

Fundacja TZMO SA „Razem Zmieniamy Świat”, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego Pani Beata Ostrzycka oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zapraszają Pielęgniarki pracujace w środowisku domowym z pacjentami niesamodzielnymi i ich opiekunami do udziału w bezpłatnej konferencji szkoleniowej pt.:” Pielęgniarka Rodzinna profesjonalnym wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów – Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną”. Konferencja odbędzie się w Elblągu 10 czerwca 2014 r. w Hotelu „ELBLĄG”, Stary Rynek 54-59. Czytaj więcej… Rejestracja uczestników odbywa się za prśrednictwem formularza internetowego, który umieszczony jest na stronie Fundacji: www.razemzmieniamyswiat.pl w zakładce EDUKACJA.

Program bezpłatnej konferencji szkoleniowej „Pielęgniarka Rodzinna wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów – Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną” – Elbląg 10 czerwca 2014 r.

Materiały edukacyjne przekazane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia (www.aids.gov.pl)

Broszura: HIV/AIDS dla pielęgniarek i położnych

Ulotka/plakat dot. postępowania po zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakażony (HIV/HBV/HCV)

Najserdeczniejsze życzenia, aby radość Świąt Wielkanocnych łączyła się z nadzieją i miłością…

Z dniem 7 kwietnia 2014 r. ruszyła społeczna kampania „POŁOŻNA NA MEDAL”. Celem kampanii jest wzrost świadomości położnych, nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej i podniesienie standardów pracy w zgodzie z przyjętymi wymaganiami środowiska i oczekiwaniami pacjentów. Cel społeczny: uświadomienie roli położnej, jej kompetencji i odpowiedzialności w oparciu o przjęte standardy pracy jaką na co dzień wykonuje. Czas trwania kampanii jest spójny z okresem ciąży – 9 miesięcy od 7 kwietnia 2014 r. W tym czasie pacjenci będą mogli zagłosować na wybraną przez siebie położną – każdorazowo uzasadniając swój wybór – zgodnie z przyjętym regulaminem. Więcej informacji na stronie: www.poloznanamedal.pl , www.edukacjapacjenta.pl , www.akademia-ama.pl. W załączeniu pismo informacyjne dot. KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL.

List Położna na medal

Działania podejmowane przez  samorząd zawodowy w sprawie zmian  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych:

Pismo Prezes NRPiP w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych z dnia 2 kwietnia 2014 r. wystosowane do ORPiP oraz pismo MZ z dnia 1 kwietnia br.

Pismo Prezes NRPiP w sprawie udzielenia informacji o efektach wdrożenia rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Pismo Podsekretarza Stanu Ministra Zdrowia w sprawie skierowania pisma do podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcami, które dotyczy udzielenia informacji o efektach wdrożenia rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Pismo Pani Teresy Kuziary, Wiceprezes NRPiP w sprawie zmiany § 8 rozporządzenia MZ z dnia 28.12.2012 r., kierowane do Pana Bartosza Arłukowicza Ministra Zdrowia

Pismo skierowane do Dyrektorów podmiotów leczniczych posiadaj±cych w swojej strukturze oddziały szpitalne wraz z Ankietą dotyczącą aktualnego stanu zatrudnienia oraz liczby pielęgniarek i położnych ustalonej zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Wystąpienie przedstawicieli NRPiP na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 27.03.2014 r.

Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia poświęcone problemowi norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych było na żywo transpitowane w internecie. Pełny zapis posiedzenia, w tym wystąpienia wszystkich przedstawicieli NRPiP można obejrzeć na stronie Sejmu RP, pod adresem http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=569E32C5E9ED74FFC1257CA5004269CB#

W dniu 11 marca 2014 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podjęła decyzję o wystąpienie z wnioskiem do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmiany Uchwały Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. Poniżej prezentujemy uchwałę w przedmiotowej sprawie oraz wniosek nr 1/2014.

Uchwała Nr 233/VI/14 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblagu z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

Wniosek nr 1/2014 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

INFORMACJA DLA POŁOŻNYCH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwo Zdrowia informuje, iż w ramach akcji informacyjnej przygotowało i wydało ulotki skierowane do kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu, w których informacje dotyczą konieczności podjęcia wczesnej opieki profilaktycznej, praw kobiet w okresie ciąży i porodu, terminu wykonania badań profilaktycznych oraz ich zakresu, współpracy z położną podstawowej opieki zdrowotnej, zalet karmienia piersią oraz aktów prawnych regulujących opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu. Czytaj więcej…

Obowiązek udziału w badaniach statystycznych

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie przypomina o obowiązkach statystycznych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia za rok 2013 oraz obowiązku przekazania sprawozdań MZ w zakresie prowadzonej działalności i pracujacych w praktykach pielęgniarek i położnych:

MZ 88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujacych działalność leczniczą (obowiązkowe)

MZ 89 – sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujacych działalność leczniczą (obowiązkowe).

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, czyli również praktyk zawodowych, niezależnie od źródła finansowania (umowa z NFZ lub jej brak).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: www.olsztyn.uw.gov.pl w zakładce Zdrowie/statystyka medyczna oraz pod nr telefonu 89/ 523 25 08 lub 89/523 26 09.

Termin wejścia w życie zmian zasad uznawania kwalifikacji zawodowych

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniareki Położnych i Prezydium Zarzadu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie braku działań Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na postulaty wnoszone przez Pielęgniarki i Położne

Zmiana wydawcy „MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ”. Czytaj więcej…

W jakich sytuacjach można odmówić wykonania zlecenia lekarskiego

Stanowisko Nr 3 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Stanowisko Nr 4 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sytuacji pielęgniarek i pielęgniarzy systemu ratownictwa medycznego

WYROBY MEDYCZNE WYDAWANE NA ZLECENIE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE ORAZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE.

1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie określa katalog wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom w ramach świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne refundowane przez NFZ, wraz z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania, kryterium przyznawania, okresów użytkowania i limitem cen napraw. Przedmiotowe rozporządzenie zakłada wprowadzenie jednolitego wykazu wyrobów medycznych dostępnych na zlecenie, który uwzględnia potrzeby zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne. Zgodnie z art. 38 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych Świadczeniobiorcom przysługuje, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej , oraz ich naprawa. Kontynuacja zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 może odbywać się także na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt. 26 ustawy o świadczeniach. Czytaj więcej…

Tutaj możesz zobaczyć treść rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Olsztynie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla położnych w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skreeningu raka szyjki macicy. Czytaj więcej…

Karta zgłoszeniana na Wojewódzki Kurs Dokształcający dla Położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakresie Pobierania Rozmazów Cytologicznych w Skreeningu Raka Szyjki Macicy

Opinia w sprawie dyżurów pracowniczych pełnionych w domu przez pielęgniarki

Opinia w sprawie urlopu szkoleniowego

Stanowisko nr 16 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. dotyczące treści Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna skierowane do: Premiera RP, Ministra Zdrowia, Parlamentarzystów, Prezesa NFZ, Przewodniczącej Rady NFZ

Stanowisko nr 15 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. dotyczące projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Uchwała Nr 113/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2013 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

Powołanie Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Z dniem 2 stycznia 2014 r. Minister Zdrowia powołał rekomendowaną przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych  dr n.o zdrowiu Mariolę Rybka na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblagu składa Pani Konsultant serdeczne i szczere gratulacje z okazji wyboru na to stanowisko. Jednocześnie życzymy sukcesów w pracy zawodowej oraz wytrwałości w realizacji ustawowych zadań Konsultanta Krajowego w reprezentowanej dziedzinie, w tym skutecznego rozwiązywania często niełatwych problemów naszego środowiska a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wykaz instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Elbląg udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Informacja dotycząca spotkania w Narodowym Funduszu Zdrowia

Propozycje zmian do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 stycznia 2014 r.

Stanowisko nr 15 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. dotyczące projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Stanowisko nr 16 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. dotyczące treści Zarządzenia Nr69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, skierowane do: Premiera RP, Ministra Zdrowia, Parlamentarzystów, Prezesa NFZ, Przewodniczącej Rady Społecznej NFZ.

Rekomendacja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt: www.edukacjapacjenta.pl

Informacja na temat używania tytułu mgr na pieczątce

Plan szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2014

Zgłoszenie na kurs kwalifikacyjny

Komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad składania przez pacjentów deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki albo położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Od 9 października 2013 r. zmiany w Dyrektywie 2005/36/WE. Czytaj więcej…

Opinia prawna z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie uprawnień pielęgniarki do zakładania cewnika do pęcherza moczowego u mężczyzn

Broszura pt.: „Jak chronić małe dziecka przed krzywdzeniem? Rola pielęgniarek i położnych w zapobieganiu złemu traktowaniu dziecka w rodzinie.”

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie