http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Dział Kształcenia przy OIPiP

TRWA NABÓR NA BEZPŁATNY KURS SPECJALISTYCZNY „WYWIAD I BADANIA FIZYKALNE” dla pielęgniarek i położnych

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie organizuje ostatnią BEZPŁATNĄ edycję kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych.

Zajęcia odbywać się będą w Elblągu – teoria w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych przy ul. Morcinka 10 B, zajęcia stażowe w elbląskich szpitalach. Nabór na kurs trwa do końca maja 2018 r, planowane rozpoczęcie kursu – początek czerwca 2018 r. Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” jest konieczny do ukończenia specjalizacji w każdej dziedzinie. Z kursu zwolnione są pielęgniarki i położne, które rozpoczęły kształcenie od naboru 2012/2013. W załączeniu wniosek zgłoszeniowy na kurs, który należy wypełnić i dostarczyć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych do końca maja br. Przypominamy, że konieczne jest również posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) – wkrótce kurs pojawi się na stronie: smk.ezdrowie.gov.pl. Zachęcamy do odbycia kursu wszystkie pielęgniarki i położne.

Wniosek o dopuszczenie do kursu specjalistycznego w ramach projektu Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych


KONFERENCJA NRPIP:” ZAGROŻENIA ZAWODOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OBECNYCH REALIACH FUNKCJONOWANIA OCHRONY ZDROWIA”  10 – 11 WRZEŚNIA 2018 r


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYKAZU PRIORYTETOWYCH DZIEDZIN SPECJALIZACJI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU PRACY W 2018 R.

Ministerstwo Zdrowia prezentuje wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2018 r. ze środków Funduszu Pracy. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2018 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie


KOMUNIKAT W SPRAWIE PIT-8C

Coraz głośniej mówi się o tym, że zostanie zmieniona dotychczasowa decyzja Izby Skarbowej dotycząca konieczności wystawiania przez samorząd pielęgniarek i położnych PIT 8C, członkom danej izby korzystającym z refundacji poniesionych kosztów za udział w różnych formach kształcenia podyplomowego. Należy wyjaśnić, że w chwili obecnej wszystkie okręgowe izby pielęgniarek i położnych mają i realizują taki obowiązek prawny. Od kilku lat pojawiają się sprzeczne ze sobą interpretacje zapisów ustawowych, które dają nadzieję na korzystną dla naszego środowiska zmianę. Pojawił się pierwszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja 2017 t. (II FSK 1528/15), który uznał, że dotychczasowa interpretacja Izby Skarbowej jest niewłaściwa. Na jego podstawie Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej uznał, że jeżeli pielęgniarki i położne uczestniczą w szkoleniu, które jest częściowo lub całkowicie finansowane ze składek członkowskich, to nie uzyskują przysporzenia majątkowego.

Co oznacza dla nas, pielęgniarek i położnych należących do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu?

Wyrok NSA i interpretacja Dyrektora KIS nie ma wprost zastosowania dla innych niż wnioskujący o tę interpretację. O kwestiach opodatkowania danych świadczeń decydują indywidualnie urzędy skarbowe właściwe miejscowo dla każdej z zainteresowanych stron.

W imieniu członków naszego samorządu został złożony stosowny wniosek o interpretację indywidualną, przedstawiający obowiązujący nas regulamin refundacji kosztów kształcenia podyplomowego. Wskazano w nim, że są to środki pochodzące wyłącznie ze składek członkowskich.

Nie wiadomo natomiast, czy wydana na nasz wniosek interpretacja będzie już wystarczającym dokumentem, który zwolni okręgową izbę z obowiązku wystawiania PIT, nawet w przypadku gdy jej treść będzie dla nas korzystna. Wiadomo, że pozwoli na podjęcie dalszych kroków, polegających na wnioskowaniu do Ministerstwa Finansów o zmiany w zapisach ustawy, w taki sposób by nigdy nie budziły wątpliwości interpretacyjnych kontrolujących urzędów skarbowych, które do chwili obecnej, w przypadku innych izb skutkowały wieloletnimi sprawami sądowymi.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zapewniam, że podejmujemy wszelkie możliwe działania w kierunku uzyskania korzystnych dla nas wszystkich zmian.

Halina Nowik

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu


15.01.2018 r.

KURSY DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach umowy nr POWR. 05.04.00-00-0045/15 na realizację projektu pt. Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych. W związku z tym w roku 2018 organizowany będzie na terenie Elbląga następujący kurs specjalistyczny, dedykowany dla pielęgniarek i położnych:

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I (dla magistrów położnictwa/pielęgniarstwa, ew. pielęgniarki z dyplomem specjalisty);

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II (dla licencjatów położnictwa/pielęgniarstwa, ew. pielęgniarki z dyplomem specjalisty).

Rekrutacja na kurs jest nadal otwarta. Uczestnictwo w kursie jest całkowicie dofinansowane z Funduszy Europejskich. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu: www.powr.wsiiz.pl . Znajdziecie tam Państwo wszystkie szczegóły dotyczące formalności związanych z rekrutacją.


29.11.2017 r.

Fundacja PRZEMIJANIE z siedzibą w Opolu zaprasza do składania zgłoszeń na specjalizacje dofinansowane ze środków ministerialnych, które rozpoczną się jeszcze w 2017 r.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek – realizowana w Elblągu

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek – realizowana w Elblągu

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – realizowana w Olsztynie

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek – realizowana w Olsztynie

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych – realizowana w Olsztynie.

Wszystkie niezbędne informacje na stronie: www.teachmed.edu.pl lub www.przemijanie.pl

W załączeniu: Komunikat w sprawie szkoleń specjalizacyjnych


UWAGA! BARDZO WAŻNE INFORMACJE O SMK

SMK System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. Każda pielęgniarka i położna, która będzie chciała wziąć udział w jakiejkolwiek formie kształcenia podyplomowego będzie musiała swoje zgłoszenie przesłać poprzez SMK.  Od 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem tego systemu będą prowadzone postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego, dokształcającego oraz składane wnioski o dopuszczenie do egzaminu państwowego. W celu dostępu do systemu SMK należy założyć i uruchomić profil zaufany ePUAP – więcej informacji o systemie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Instrukcja zakładania konta ePUAP

Zakładanie konta w systemie SMK

Instrukcja założenia konta w SMK

W przypadku, gdy nie będziemy korzystać z elektronicznego podpisu (ePUAP) – należy wybrać wersję „papierową”. Wybierając wersję papierową konieczne są dodatkowe czynności. Konieczne jest wydrukowanie wypełnionego wniosku i osobiste dostarczenie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Morcinka 10B. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą DOWODU OSOBISTEGO.

Zachęcamy do rejestracji w SMK w wersji elektronicznej.


SZKOLENIE Z ZAKRESU SMK

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza osoby zainteresowane na cykl szkoleń z zakresu funkcjonowania SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK). Czytaj więcej…


KOMUNIKAT dla Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA POŚREDNICTWEM SMK


WAŻNE – Prosimy o zapoznanie się z komunikatem:

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych od dnia 1 maja 2017 r. – zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Link do informacji dotyczącej zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych od 1 maja 2017 r.

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/


WZNOWIENIE DOSTĘPU DO PLATFORMY IBUK Libra

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wykupiła na rok 2017  dostęp online do wybranych publikacji akademickich i naukowych w języku polskim na platformie IBUK Libra

Korzyści z platformy IBUK Libra:

  • przez całą dobę, siedem dni w tygodniu,
  • na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie
  • gdzie tylko zechcesz: praca. dom, podróż – wszędzie, gdzie masz internet.

Stwórz własną półkę z książkami myIBUK i pracuj z tekstem:

  • dodawaj zakładki
  • rób notatki bezpośrednio w tekście
  • wyszukaj słowa i frazy
  • taguj ważne fragmenty
  • sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach PWN

Zapraszamy do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu po szczegółowe informacje tel. 55 233 98 79.


Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie zatwierdzenia zmienionego programu kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych


Informacja Działu Szkoleń OIPiP w Elblągu – plan kursów na I kwartał 2017 r.

ZMIANA REGULAMINU DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Zgodnie z uchwałą Nr 132/VII/16 z dnia 29 listopada 2016 r. decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zmianie ulega „Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Ponadto, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podniosła wysokość dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego do kwoty 1.200 zł. w okresie trwania kadencji. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

W załączeniu:

Uchwała Nr 132/VII/16 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu – Załącznik nr 1 (dokument w formacie pdf)

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu (dokument w formacie doc)

Zgoda na przekazywanie pieniędzy na rachunek bankowy – Załącznik Nr 2 (dokument w formacie pdf)

Zgoda na przekazywanie pieniędzy na rachunek bankowy – Załącznik Nr 2 (dokument w formacie doc)

Oświadczenie – Załącznik Nr 3 (dokument w formacie pdf)

Oświadczenie – Załącznik Nr 3 (dokument w formacie doc)


Pismo Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące równorzędności specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego


OFERTY NAUKI SYSTEMEM ON-LINE JĘZYKÓW ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO REKOMENDOWANYCH PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Szanowni Państwo

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy oferty nauki systemem on-line j. angielskiego i niemieckiego rekomendowanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. Został wynegocjowany dla członków samorządu bardzo korzystny rabat w wysokości 50% za roczny, kompleksowy kurs na platformie do samodzielnej nauki języków: http://www.etutor.pl/.

Wyjątkowa oferta dla Członków Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych oraz ich Rodzin (ceny brutto):

e-Tutor ANGIELSKI 12 miesięcy: 119 zł, zamiast 239 zł (50% rabatu)

e-Tutor NIEMIECKI 12 miesięcy: 84 zł zamiast 169 zł (50 % rabatu)

Wystarczy kliknąć na link: http://www.etutor.pl/offers/ipip aby dokonać zakupu. Oferta obowiązuje do końca 2016 r.

Więcej informacji o kursach uzyskają Państwo po kliknięciu na link: http://www.etutor.pl/kursy-angielskiego – eTutor angielski, http://www.etutor.pl/kurs-niemieckiego  – eTutor niemiecki.