http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Dział Kształcenia przy OIPiP

31.10.2018 r.

BEZPŁATNA KONFERENCJA DLA POŁOŻNYCH

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Gdańsku zaprasza na bezpłatną konferencję szkoleniową dla POŁOŻNYCH pt. POŁOŻNA W NAUCE I PRAKTYCE CZYLI JAK BEZPIECZNIE REALIZOWAĆ PROFESJĘ POŁOŻNEJ – KWALIFIKACJE ZAWODOWE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA, PROBLEMY PRAKTYCZNE WYKONYWANIA ZAWODU.

Konferencja odbędzie się dnia 30 listopada 2018 r. w Gdańsku ul. Jelitkowska 20 Novotel Gdańsk Marina

Dzięki uprzejmości organizatora dla członków OIPiP w Elblągu konferencja jest BEZPŁATNA. W karcie zgłoszeniowej prosimy wskazać OIPiP w Elblągu.

W załączeniu:

Program konferencji

Karta zgłoszenia udziału w konferencji


29.10.2018 r.

WAŻNA INFORMACJA DLA PAŃ POŁOŻNYCH

Stowarzyszenie „Erudycja” z siedzibą w Olsztynie zaprasza na kurs kwalifikacyjny „PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII” dla POŁOŻNYCH.

Kurs jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w związku z czym organizator zapewnia zwrot kosztów podróży, noclegi, materiały szkoleniowe, książki, serwis kawowy. Jedyny koszt który ponosi uczestnik to jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 185 zł.

Kurs rozpoczyna się w listopadzie w wygodnych zjazdach weekendowych. Osoby zainteresowane proszone są o zapianie się na kurs poprzez system SMK.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które: z własnej inicjatywy chcą podnosić kwalifikacje i umiejętności zawodowe, zamieszkują lub pracują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i nie prowadzą działalności gospodarczej.

W razie wątpliwości lub pytań organizator prosi o kontakt telefoniczny nr. tel. 89 543 15 35.


22.10.2018 r.

Informacja Działu Szkoleń przy OIPiP w Elblągu dotycząca zmian w Regulaminie Egzaminu Państwowego po zakończeniu szkoleń specjalizacyjnych.


10.10.2018 r.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych organizuje szkolenie dla pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarek pediatrycznych nt. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniach 19 – 20 listopada 2018 r. w Centrum Szkoleniowym Hotelu Roko w Warszawie przy ul. Techników 30.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz nocleg z 19/20 listopada 2018 r.  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: j.kubajka@nipip.pl, do dnia 31 października 2018 r.

Liczba miejsc ograniczona.

W załączeniu:

Zaproszenie na szkolenie

Karta zgłoszeniowa i inf RODO


03.10.2018 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza pielęgniarki i położne prowadzące indywidualne i grupowe praktyki na bezpłatne, jednodniowe szkolenie na temat: „RODO W INDYWIDUALNEJ LUB GRUPOWEJ PRAKTYCE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ”. Szkolenie odbędzie się 13 listopada 2018 r. w godz. 14.00 – 17.00. Zgłoszenia na szkolenie można przesyłać na adres: izbaelb@wp.pl lub telefonicznie pod nr. 55 233 98 79 do dnia 31.10.2018 r.  oraz – wymóg konieczny organizatora poprzez stronę internetową: http://prometriq.pl/rodo/.

Informacja na temat szkolenia opracowana przez Dział Szkoleń OIPiP w Elblągu


03.10.2018 r.

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach organizuje szkolenie pt. „Prawo dla pielęgniarek i położnych”.

Termin szkolenia 11-14.11.2018 r. Miejsce szkolenia – Dom Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej – os. Obłaz Wyżny 318.

Cena szkolenia 350 zł (w tym 3 noclegi, wyżywienie + wyjazd na baseny termalne.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: fundacja-almach@gmail.com do dnia 2 listopada 2018r. W tytule maila należy wpisać”Zgłoszenie na szkolenie”, a w treści ilość uczestników, ich imiona i nazwiska oraz numer telefonu osoby zgłaszającej. Szkolenie odbędzie się po zebraniu minimalnej ilości chętnych – 35 osób, o czym zawiadomimy mailowo w pierwszym tygodniu listopada.


01.10.2018 r.

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

W dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany regulaminu egzaminu państwowego m.in. w zakresie, cyt. „Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi odpowiednio 108 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, 84 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.”

Obniżony próg ma zastosowanie do egzaminów przeprowadzonych od sesji jesiennej 2017r. W związku z powyższym osoby, które otrzymały ww. liczbę punktów lub więcej są zwolnione z obowiązku ponownego przystąpienia do egzaminu. Komisja dokona weryfikacji wyników przeprowadzonych egzaminów i podejmie odpowiednią uchwałę nie później niż w terminie 40 dni od dnia zatwierdzenia niniejszego regulaminu.

Regulamin egzaminu państwowego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w porozumieniu z Departamentem Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia


28.09.2018 r.

Prometriq Akademia Zarządzania z siedzibą w Sopocie zwróciła się z propozycją zorganizowania na potrzeby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu bezpłatnego szkolenia „RODO w indywidualnej lub grupowej praktyce pielęgniarki i położnej”. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiednie certyfikaty.  Rejestracja wymaga wypełnienia i podpisania deklaracji udziału w projekcie POWER. Planowany, wstępny termin szkolenia to listopad 2018 r. Szkolenie będzie trwało ok 3 godzin. Zgłoszenia na szkolenie można przesłać na adres: izbaelb@wp.pl lub telefonicznie pod nr 55 233 98 79 do dnia 12 października 2018 r. Ilość miejsc ograniczona. 

Informacja Działu Szkoleń OIPiP w Elblągu dot. szkolenia”RODO dla Indywidualnych i grupowych praktyk „


21.09.2018 r.

Informacje Działu Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 


19.09.2018 r.

Nie zdążyłaś jeszcze ukończyć STUDIÓW POMOSTOWYCH? Teraz masz taką szansę!

Jedna z ostatnich szans na uzupełnienie wykształcenia dla pielęgniarek w ramach uruchomionych przez uczelnię studiów pomostowych. Studia oferowane są dla absolwentów pięcioletniego liceum medycznego lub trzyletniej szkoły policealnej. Rok czasu nauki (tylko 470 godzin zajęć oraz praktyki zawodowe we własnych placówkach). Do 50% zajęć praktycznych i praktyk zawodowych może zostać zaliczone na podstawie doświadczenia zawodowego i/lub dodatkowych kwalifikacji. Uzyskaj tytuł licencjata pielęgniarstwa i możliwość przystąpienia do 2-letnich studiów magisterskich oferowanych także przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną.

Czas trwania: 2 semestry.

Telefon do Działu Rekrutacji: 55/ 239-38-10, 239-39-55

OFERTA


07.09.2018

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych zaprasza do udziału w VI ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej nt.” Pielęgniarstwo psychiatryczne w terapii i w praktyce”. Konferencja odbędzie się w dniu 11.10.2018 r. Czytaj więcej…

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: www.pspipp.pl


05.09.2018 r.

BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE FINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA

Oferta szkoleniowa

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp.z o.o. w Rzeszowie informuje, że na podstawie zawiadomienia o wyborze ofert z dnia 20 lipca 2018 r. będzie realizować BEZPŁATNE szkolenia dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia

Województwo Pomorskie

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 19.10.2018 r. Czytaj więcej

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 19.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 19.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji 20.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 20.10.2018 r. Czytaj więcej

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej – planowany termin kwalifikacji: 20.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 19.10.2018 r. Czytaj więcej…

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 21.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 20.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji 20.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego – planowany termin kwalifikacji: 21.10.2018 r. Czytaj więcej…


28.08.2018 r.

UWAGA POLECAMY KONFERENCJE

 

ZARZĄDZANIE W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE KLUCZOWYM PROCESEM DLA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ – Warszawa 15 – 16 października 2018 r.


Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://nipip.pl/zarzadzanie-pielegniarstwie-poloznictwie-kluczowym-procesem-dla-funkcjonowania-systemu-opieki-zdrowotnej-15-16-pazdziernika-2018-r-warszawa/


PLAN PRACY DZIAŁU SZKOLEŃ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU NA II PÓŁROCZE 2018 R.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że obecnie prowadzimy nabór na kursy:

 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych
 • kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych
 • kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych
 • kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek
 • kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek

Ze względów organizacyjnych Dział Szkoleń osoby zainteresowane kursami prosi  o przesyłanie informacji na e-mail: szkolenia.izbaelb@wp.pl – imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, rodzaj kursu. W momencie zamieszczenia planu kursu w systemie SMK zainteresowane osoby otrzymają informację o terminie rozpoczęcia kursu  i konieczności wysłania wniosku poprzez system SMK. Przed złożeniem wniosku drogą elektroniczną należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) – https://smk.ezdrowie.gov.pl/ oraz profil pielęgniarki (potwierdzony przez OIPiP).

 Szkolenie specjalizacyjne – specjalizacja, to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.67 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 123 ze zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy  i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie   w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie. Pielęgniarka i położna po odbyciu specjalizacji i zdaniu egzaminu państwowego uzyskują tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Specjalizacja trwa ok. 15-18 miesięcy.

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, która posiada prawo wykonywania zawodu; co najmniej przez 2 letni staż w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat i została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej „SMK” .

 Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 71 ustawy  z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 123 ze. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Kurs kwalifikacyjny trwa około  6 miesięcy.

Do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo wykonywania zawodu, co najmniej 6-miesięczny staż w zawodzie i została dopuszczona do kursu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.

 Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 123 ze zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. Kurs specjalistyczny trwa ok. 3 miesięcy.

Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo wykonywania zawodu i została dopuszczona do kursu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.

 Zachęcamy do składania wniosków i podejmowania kształcenia. Kursy specjalistyczne „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” i „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” wymagane są przy podejmowaniu kształcenia na kursach kwalifikacyjnych i specjalizacjach w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  i intensywnej opieki, chirurgicznego, geriatrycznego, internistycznego, pediatrycznego, ratunkowego, czy rodzinnego.

Na dzień dzisiejszy osoby podejmujące kształcenie mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu – koszt dofinansowania to 50% poniesionych kosztów merytorycznych na kształcenie.

Z dofinansowania mogą korzystać tylko członkowie wpisani do Rejestru Pielęgniarek  i Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, którzy regularnie opłacają składki członkowskie przez okres 2 lat (Regulamin Dofinansowania Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego dostępny pod adresem: http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2015/06/Regulamin.pdf

Specjalista ds. szkoleń

mgr Magdalena Budziszewska


ZMIANA INTERPRETACJI W SPRAWIE PIT-8C

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Mam przyjemność poinformować Państwa, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu otrzymała zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania lub refundacji członkom OIPiP w Elblągu udziału w szkoleniach zawodowych oraz obowiązku sporządzania dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C. Z treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że uczestnictwo w szkoleniu: organizowanym przez OIPiP i finansowanym ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, ale finansowanym przez OIPiP ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, którego koszty są refundowane w całości lub części przez OIPiP nie powoduje powstania po stronie uczestnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu już od 2018 r. nie będzie wystawiała PIT-8C.

Załącznik


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYKAZU PRIORYTETOWYCH DZIEDZIN SPECJALIZACJI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU PRACY W 2018 R.

Ministerstwo Zdrowia prezentuje wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2018 r. ze środków Funduszu Pracy. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2018 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie


KOMUNIKAT W SPRAWIE PIT-8C

Coraz głośniej mówi się o tym, że zostanie zmieniona dotychczasowa decyzja Izby Skarbowej dotycząca konieczności wystawiania przez samorząd pielęgniarek i położnych PIT 8C, członkom danej izby korzystającym z refundacji poniesionych kosztów za udział w różnych formach kształcenia podyplomowego. Należy wyjaśnić, że w chwili obecnej wszystkie okręgowe izby pielęgniarek i położnych mają i realizują taki obowiązek prawny. Od kilku lat pojawiają się sprzeczne ze sobą interpretacje zapisów ustawowych, które dają nadzieję na korzystną dla naszego środowiska zmianę. Pojawił się pierwszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja 2017 t. (II FSK 1528/15), który uznał, że dotychczasowa interpretacja Izby Skarbowej jest niewłaściwa. Na jego podstawie Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej uznał, że jeżeli pielęgniarki i położne uczestniczą w szkoleniu, które jest częściowo lub całkowicie finansowane ze składek członkowskich, to nie uzyskują przysporzenia majątkowego.

Co oznacza dla nas, pielęgniarek i położnych należących do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu?

Wyrok NSA i interpretacja Dyrektora KIS nie ma wprost zastosowania dla innych niż wnioskujący o tę interpretację. O kwestiach opodatkowania danych świadczeń decydują indywidualnie urzędy skarbowe właściwe miejscowo dla każdej z zainteresowanych stron.

W imieniu członków naszego samorządu został złożony stosowny wniosek o interpretację indywidualną, przedstawiający obowiązujący nas regulamin refundacji kosztów kształcenia podyplomowego. Wskazano w nim, że są to środki pochodzące wyłącznie ze składek członkowskich.

Nie wiadomo natomiast, czy wydana na nasz wniosek interpretacja będzie już wystarczającym dokumentem, który zwolni okręgową izbę z obowiązku wystawiania PIT, nawet w przypadku gdy jej treść będzie dla nas korzystna. Wiadomo, że pozwoli na podjęcie dalszych kroków, polegających na wnioskowaniu do Ministerstwa Finansów o zmiany w zapisach ustawy, w taki sposób by nigdy nie budziły wątpliwości interpretacyjnych kontrolujących urzędów skarbowych, które do chwili obecnej, w przypadku innych izb skutkowały wieloletnimi sprawami sądowymi.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zapewniam, że podejmujemy wszelkie możliwe działania w kierunku uzyskania korzystnych dla nas wszystkich zmian.

Halina Nowik

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu


UWAGA! BARDZO WAŻNE INFORMACJE O SMK

SMK System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. Każda pielęgniarka i położna, która będzie chciała wziąć udział w jakiejkolwiek formie kształcenia podyplomowego będzie musiała swoje zgłoszenie przesłać poprzez SMK.  Od 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem tego systemu będą prowadzone postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego, dokształcającego oraz składane wnioski o dopuszczenie do egzaminu państwowego. W celu dostępu do systemu SMK należy założyć i uruchomić profil zaufany ePUAP – więcej informacji o systemie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Instrukcja zakładania konta ePUAP

Zakładanie konta w systemie SMK

Instrukcja założenia konta w SMK

W przypadku, gdy nie będziemy korzystać z elektronicznego podpisu (ePUAP) – należy wybrać wersję „papierową”. Wybierając wersję papierową konieczne są dodatkowe czynności. Konieczne jest wydrukowanie wypełnionego wniosku i osobiste dostarczenie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Morcinka 10B. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą DOWODU OSOBISTEGO.

Zachęcamy do rejestracji w SMK w wersji elektronicznej.


KOMUNIKAT dla Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA POŚREDNICTWEM SMK


WAŻNE – Prosimy o zapoznanie się z komunikatem:

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych od dnia 1 maja 2017 r. – zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Link do informacji dotyczącej zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych od 1 maja 2017 r.

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/


WZNOWIENIE DOSTĘPU DO PLATFORMY IBUK Libra

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wykupiła na rok 2017  dostęp online do wybranych publikacji akademickich i naukowych w języku polskim na platformie IBUK Libra

Korzyści z platformy IBUK Libra:

 • przez całą dobę, siedem dni w tygodniu,
 • na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie
 • gdzie tylko zechcesz: praca. dom, podróż – wszędzie, gdzie masz internet.

Stwórz własną półkę z książkami myIBUK i pracuj z tekstem:

 • dodawaj zakładki
 • rób notatki bezpośrednio w tekście
 • wyszukaj słowa i frazy
 • taguj ważne fragmenty
 • sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach PWN

Zapraszamy do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu po szczegółowe informacje tel. 55 233 98 79.


Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie zatwierdzenia zmienionego programu kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych


ZMIANA REGULAMINU DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Zgodnie z uchwałą Nr 132/VII/16 z dnia 29 listopada 2016 r. decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zmianie ulega „Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Ponadto, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podniosła wysokość dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego do kwoty 1.200 zł. w okresie trwania kadencji. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

W załączeniu:

Uchwała Nr 132/VII/16 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu – Załącznik nr 1 (dokument w formacie pdf)

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu (dokument w formacie doc)

Zgoda na przekazywanie pieniędzy na rachunek bankowy – Załącznik Nr 2 (dokument w formacie pdf)

Zgoda na przekazywanie pieniędzy na rachunek bankowy – Załącznik Nr 2 (dokument w formacie doc)

Oświadczenie – Załącznik Nr 3 (dokument w formacie pdf)

Oświadczenie – Załącznik Nr 3 (dokument w formacie doc)


Pismo Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące równorzędności specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego