http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Dział Kształcenia przy OIPiP

Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie – konferencja, 18.04.2018 r. Warszawa

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych organizuje Ogólnopolską Konferencję pt. „Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie” Konferencja odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. w Warszawie Tower Service,  ul. Chałubińskiego 8.

Konferencja poświęcona będzie kwestiom związanym z zapewnieniem opieki pielęgniarskiej mieszkańcom DPS, niedoborom kadrowym pielęgniarek i ich problemom dotyczącym należytego wykonywania zawodu, kompetencji i odpowiedzialności zawodowej w związku z pracą w DPS.

W załączeniu:

Komunikat N r 1

Link do komunikatu: http://nipip.pl/zabezpieczenie-mieszkancow-domow-pomocy-spolecznej-swiadczenia-pielegniarskie-ogolnopolska-konferencja-18-kwietnia-2018-r-warszawa/


KOMUNIKAT W SPRAWIE PIT-8C

Coraz głośniej mówi się o tym, że zostanie zmieniona dotychczasowa decyzja Izby Skarbowej dotycząca konieczności wystawiania przez samorząd pielęgniarek i położnych PIT 8C, członkom danej izby korzystającym z refundacji poniesionych kosztów za udział w różnych formach kształcenia podyplomowego. Należy wyjaśnić, że w chwili obecnej wszystkie okręgowe izby pielęgniarek i położnych mają i realizują taki obowiązek prawny. Od kilku lat pojawiają się sprzeczne ze sobą interpretacje zapisów ustawowych, które dają nadzieję na korzystną dla naszego środowiska zmianę. Pojawił się pierwszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja 2017 t. (II FSK 1528/15), który uznał, że dotychczasowa interpretacja Izby Skarbowej jest niewłaściwa. Na jego podstawie Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej uznał, że jeżeli pielęgniarki i położne uczestniczą w szkoleniu, które jest częściowo lub całkowicie finansowane ze składek członkowskich, to nie uzyskują przysporzenia majątkowego.

Co oznacza dla nas, pielęgniarek i położnych należących do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu?

Wyrok NSA i interpretacja Dyrektora KIS nie ma wprost zastosowania dla innych niż wnioskujący o tę interpretację. O kwestiach opodatkowania danych świadczeń decydują indywidualnie urzędy skarbowe właściwe miejscowo dla każdej z zainteresowanych stron.

W imieniu członków naszego samorządu został złożony stosowny wniosek o interpretację indywidualną, przedstawiający obowiązujący nas regulamin refundacji kosztów kształcenia podyplomowego. Wskazano w nim, że są to środki pochodzące wyłącznie ze składek członkowskich.

Nie wiadomo natomiast, czy wydana na nasz wniosek interpretacja będzie już wystarczającym dokumentem, który zwolni okręgową izbę z obowiązku wystawiania PIT, nawet w przypadku gdy jej treść będzie dla nas korzystna. Wiadomo, że pozwoli na podjęcie dalszych kroków, polegających na wnioskowaniu do Ministerstwa Finansów o zmiany w zapisach ustawy, w taki sposób by nigdy nie budziły wątpliwości interpretacyjnych kontrolujących urzędów skarbowych, które do chwili obecnej, w przypadku innych izb skutkowały wieloletnimi sprawami sądowymi.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zapewniam, że podejmujemy wszelkie możliwe działania w kierunku uzyskania korzystnych dla nas wszystkich zmian.

Halina Nowik

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu


NABÓR NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY „CEWNIKOWANIE DZIECI” – PROGRAM DLA PIELĘGNIAREK

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ogłasza nabór na kurs dokształcający „Cewnikowanie dzieci” – program dla pielęgniarek. Harmonogram zajęć obejmuje następujące treści kształcenia:

 1. Prawne aspekty cewnikowania pęcherza moczowego.
 2. Zasady zapobiegania zakażeniom układu moczowego.
 3. Budowa układu moczowego.
 4. Wskazania i przeciwwskazania do cewnikowania pęcherza moczowego oraz powikłania po cewnikowaniu.
 5. Procedura cewnikowania pęcherza moczowego.
 6. Technika cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci.

Łączna ilość godzin wykładów i ćwiczeń – 10. Kurs odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Morcinka 10 B. Wykłady odbywać się będą w godz. 9.00 – 16.40. Zapisy poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK). Koszt kursu wynosi 180 zł. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu mogą ubiegać się o refundację kosztów kursu zgodnie z regulaminem dofinansowań OIPiP w Elblągu. W przypadku problemów z założeniem konta w SMK lub złożeniem wniosku na kurs prosimy o kontakt z Biurem OIPiP w Elblągu 55 233 98 79


15.01.2018 r.

KURSY DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach umowy nr POWR. 05.04.00-00-0045/15 na realizację projektu pt. Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych. W związku z tym w roku 2018 organizowany będzie na terenie Elbląga następujący kurs specjalistyczny, dedykowany dla pielęgniarek i położnych:

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I (dla magistrów położnictwa/pielęgniarstwa, ew. pielęgniarki z dyplomem specjalisty);

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II (dla licencjatów położnictwa/pielęgniarstwa, ew. pielęgniarki z dyplomem specjalisty).

Rekrutacja na kurs jest nadal otwarta. Uczestnictwo w kursie jest całkowicie dofinansowane z Funduszy Europejskich. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu: www.powr.wsiiz.pl . Znajdziecie tam Państwo wszystkie szczegóły dotyczące formalności związanych z rekrutacją.


29.11.2017 r.

Fundacja PRZEMIJANIE z siedzibą w Opolu zaprasza do składania zgłoszeń na specjalizacje dofinansowane ze środków ministerialnych, które rozpoczną się jeszcze w 2017 r.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek – realizowana w Elblągu

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek – realizowana w Elblągu

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – realizowana w Olsztynie

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek – realizowana w Olsztynie

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych – realizowana w Olsztynie.

Wszystkie niezbędne informacje na stronie: www.teachmed.edu.pl lub www.przemijanie.pl

W załączeniu: Komunikat w sprawie szkoleń specjalizacyjnych


14.11.2017 r.

W imieniu Komitetu Naukowego Kongresu Medycznego KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+, który odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 r. w Warsow Plaza Hotel, przy ul. Łączyny 5 w Warszawie zapraszam członków Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w tym wydarzeniu. W trakcie kongresu przedstawione zostaną między innymi wytyczne Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania pielęgniarskiego w zaburzeniach kontynencji czy środowiskowy model opieki nad pacjentem z otępieniem.

Dla przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych zagwarantowane są bezpłatne zaproszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracji można dokonać za pomocą kodu OIPIP2017KIM poprzez stronę internetową wydarzenia: www.kobietaimezczyzna.info


08.11.2017 r.

NAPRAWIONO SMK

Jak informuje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w dniu dzisiejszym przywrócono funkcjonalność Systemu Monitorowania Kształcenia.

Komunikat w tej sprawie dostępny jest pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/dzialanie-smk-zostalo-przywrocone/


AWARIA SMK

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje o  występowaniu problemów w dostępie do funkcjonalności systemu. Jednym z nich jest brak możliwości wysyłania haseł dostępu do kont. Trwają prace nad usunięciem awarii i przywróceniem poprawnego działania systemu.


PILNE – ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWYCH ORAZ PIELĘGNIAREK PEDIATRYCZNYCH – WARSZAWA 27 – 28.11. 2017 R.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych organizuje szkolenie pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarek pediatrycznych nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniach 27-28 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowym Centrum Okopowa w Warszawie przy ul. Okopowej 55.

Organizatorzy zapewniają nocleg z 27 na 28 listopada 2017 r. (Hotel w Centrum Okopowa tj. w miejscu szkolenia) i wyżywienie oraz
materiały dydaktyczne.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (w załączeniu) na adres e-mail: t.kuziara@nipip.pl do dnia 14 listopada 2017 r.  Liczba miejsc ograniczona (70 miejsc) o zakwalifikowaniu decyduje kolejność przesłania Karty zgłoszenia!

W załączeniu:

Zaproszenie na szkolenie, program szkolenia, karta zgłoszenia uczestnictwa


„ETYKA W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE WCZORAJ I DZIŚ”, Elbląg  27.11.2017 r.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Władz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Etyka w pielęgniarstwie i położnictwie wczoraj i dziś„. Konferencja odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu.

W załączeniu:

KOMUNIKAT NR 2 WRAZ Z PROGRAMEM KONFERENCJI


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-szkoleniowej pt.

ETYKA W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE – WCZORAJ I DZIŚ„.

Konferencja odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. w godz. 9.30- 14.00 na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej    w Elblągu ul. Lotnicza 2.

W załączeniu:

KOMUNIKAT NR 1

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI


Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu serdecznie zaprasza na konferencję szkoleniowo-naukową pt.

„WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA MEDYCZNE, EPIDEMIOLOGICZNE I SPOŁECZNE”

która odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. w auli Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej przy ul. Lotniczej 2 w Elblągu

Zaproszenie wraz z programem konferencji


Instrukcja: ZAPISYWANIE SIĘ NA KURSY/SZKOLENIA POPRZEZ SYSTEM SMK


Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe„, która odbędzie się 9 – 10 października 2017 r. w Warszawie, AIRPORT Hotel Okęcie, ul. 17 stycznia 24.

Do udziału w Konferencji zapraszamy pielęgniarki i położne, kierowniczą kadrę pielęgniarską, nauczycieli akademickich, kierowników podmiotów leczniczych, aby podzielili się doświadczeniami i poglądami w 10 sesjach tematycznych.

Dodatkowe informacje i karta zgłoszenia uczestnictwa poniżej.

Druki do pobrania:

Zaproszenie na konferencję

Komunikat i karta zgłoszenia uczestnictwa


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzi nabór na bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych. Czytaj więcej…


Ministerstwo Zdrowia ogłosiło przetargi na wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2017 r. w poszczególnych województwach.

Szczegóły dostępne pod adresem: http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php


Ministerstwo Zdrowia informuje o egzaminie centralnym dla położnych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Egzamin centralny dla położnych odbędzie się w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Umożliwi on samodzielne pobieranie rozmazów cytologicznych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Ministerstwo Zdrowia informuje, że planowany termin egzaminu odbędzie się 5 grudnia 2017 r. w Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5. Rekrutacja: od 15 października do 20 listopada 2017 r. Dodatkowe informacje pod nr tel. 22 546 31 02. Zgłoszenia na egzamin należy kierować na adres e-mail: konferencje@coi.pl

Więcej informacji i formularz na egzamin można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia : http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/egzamin-centralny-dla-poloznych-w-ramach-program-profilaktyki-raka-szyjki-macicy/


OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w GDAŃSKU oraz NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH zapraszają Pielęgniarki i Położne do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w ramach prewencji zawodowej: „ROLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ W RESPEKTOWANIU PRAW PACJENTA. ROLA KADRY KIEROWNICZEJ W ELIMINOWANIU ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH„.

Termin: 19-20 października 2017 r.

Miejsce: Hotel Novotel Marina Gdańsk, ul. Jelitkowska 20.

W załączeniu:

Komunikat Nr 1 dot. konferencji wraz z kartą zgłoszenia na konferencję


UWAGA! BARDZO WAŻNE INFORMACJE O SMK

SMK System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. Każda pielęgniarka i położna, która będzie chciała wziąć udział w jakiejkolwiek formie kształcenia podyplomowego będzie musiała swoje zgłoszenie przesłać poprzez SMK.  Od 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem tego systemu będą prowadzone postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego, dokształcającego oraz składane wnioski o dopuszczenie do egzaminu państwowego. W celu dostępu do systemu SMK należy założyć i uruchomić profil zaufany ePUAP – więcej informacji o systemie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Instrukcja zakładania konta ePUAP

Zakładanie konta w systemie SMK

Instrukcja założenia konta w SMK

W przypadku, gdy nie będziemy korzystać z elektronicznego podpisu (ePUAP) – należy wybrać wersję „papierową”. Wybierając wersję papierową konieczne są dodatkowe czynności. Konieczne jest wydrukowanie wypełnionego wniosku i osobiste dostarczenie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Morcinka 10B. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą DOWODU OSOBISTEGO.

Zachęcamy do rejestracji w SMK w wersji elektronicznej.


SZKOLENIE Z ZAKRESU SMK

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza osoby zainteresowane na cykl szkoleń z zakresu funkcjonowania SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK). Czytaj więcej…


Międzynarodowa Konferencja Naukowa: PIELĘGNIARSTWO POLSKIE, EUROPEJSKIE, ŚWIATOWE

Szanowni Państwo

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych organizuje w dniach 9 – 10 października 2017 r. , w WarszawieKonferencję Naukową: Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe.  Serdecznie zapraszamy pielęgniarki i położne, kierowniczą kadrę pielęgniarską, nauczycieli akademickich, kierowników podmiotów leczniczych, aby podzielili się doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, organizacją pracy, dylematami etycznymi oraz odpowiedzialnością zawodową związaną z realizowaniem świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta.

Z wyrazami szacunku Zofia Małas

Komunikat I – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe


Zatwierdzono priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2017 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie. Czytaj więcej…


KURS SPECJALISTYCZNY- LECZENIE RAN DLA POŁOŻNYCH

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu informuje o trwającym naborze na kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych.

Planowany termin rozpoczęcia kursu to 23.06.2017 r.

Czas trwania kursu: 23.06.2017 r. – 21.09.2017 r.

Cena kursu: ok.320-350 zł (w zależności od ilości zgłoszeń).

Wymagane dokumenty: kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej potwierdzona za zgodność z oryginałem; wypełniony wniosek; zaświadczenie o stażu pracy.

Możliwość składania dokumentów: osobiście; pocztą elektroniczną na adres: skppip@euh-e.edu.pl; pocztą na adres: Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg.

Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo wykonywania zawodu i została dopuszczona do kursu. Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z jej regulaminem.

Kontakt: Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg; tel.: 512 542 973; 55 239 39 75; e-mail: skppip@euh-e.edu.pl


KURS DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu zaprasza Panie Pielęgniarki i Położne  na kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne. Dokumenty zgłoszeniowe na kurs przyjmujemy do dnia 16 czerwca 2017 r. UWAGA!!! Ostatni raz na starych zasadach. Od 1 lipca 2017 r. wszystkie kursy realizowane będą w ogólnopolskim systemie  informatycznym poprzez platformę SMK. Informujemy, iż w związku z wprowadzeniem nowych programów specjalizacji i kursów zmianie uległy warunki naboru na poszczególne formy szkolenia. Kurs ten jest wymagany przed przystąpieniem do egzaminu państwowego do każdej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa.

Cel kształcenia: Ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizację opieki.

Czas trwania: Czas trwania kursu – max. do 3 miesięcy. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne (75h) oraz zajęcia stażowe (25h). Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu przy ul. Lotniczej 2. Zajęcia stażowe realizowane będą w elbląskich szpitalach oraz placówkach ochrony zdrowia spełniających kryteria programu kształcenia.

Wymagane dokumenty: kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej potwierdzona za zgodność z oryginałem; wypełniony wniosek; zaświadczenie o stażu pracy.

Możliwość składania dokumentów: osobiście; pocztą elektroniczną na adres: skppip@euh-e.edu.pl; pocztą na adres: Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg.

Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo wykonywania zawodu i została dopuszczona do kursu. Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z jej regulaminem.

Kontakt: Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg; tel.: 512 542 973; 55 239 39 75; e-mail: skppip@euh-e.edu.pl


Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu zaprasza na konferencję szkoleniową na temat Bezpieczeństwo w pracy pielęgniarki. Czytaj więcej…


29.05.2017 r.

SZKOLENIE DLA POŁOŻNYCH – INFORMACJA MINISTERSTWA ZDROWIA

Szkolenie – Pobieranie rozmazów cytologicznych

W ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Terminy: 29.06; 26.10; 9.11; 30.11.2017 r.

Miejsce: Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie ul. Roentgena 5.

Rekrutacja: Rekrutację prowadzi Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr. tel. 22 546 31 02. Terminy rekrutacji to 1.06. – 10.11.2017 r. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: konferencje@coi.pl lub fax: 22 546 30 21. Ograniczona liczba miejsc. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie wraz z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie serdecznie zapraszają Panie Pielęgniarki i Położne Środowiskowe i Rodzinne na konferencję „Zdrowie jest najważniejsze. Edukacja Zdrowotna„, która odbędzie się 24 maja 2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, sala konferencyjna nr 160, I piętro. Potwierdzenie udziału w konferencji – 19 maja 2017 r., nr tel.: 89 523 23 25 lub 89 523 25 95


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie wraz z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur serdecznie zapraszają Pielęgniarki medycyny szkolnej, nauczycieli i pedagogów szkolnych do uczestnictwa w konferencji „Edukacja zdrowotna w szkole„. Konferencja odbędzie się 10 czerwca 2017 r. (sobota) w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, sala konferencyjna nr 160, I piętro. Liczba miejsc ograniczona – potwierdzenie udziału w konferencji do 2 czerwca 2017 r. pod numerem telefonu: 89 523 23 25 lub 89 523 25 95.

Do pobrania

Zaproszenie na konferencję 10.06.2017 r.


KOMUNIKAT dla Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA POŚREDNICTWEM SMK


Ministerstwo Zdrowia zaprasza do udziału w konferencji pn. Bo liczy się zdrowieSprawdzone rozwiązania w profilaktyce, prezentującą najlepsze praktyki w profilaktyce i promocji zdrowia wypracowane w projektach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 maja (czwartek) br. w Warszawie w Hotelu Novotel Airport. Szczegóły oraz agenda spotkania dostępne są na stronie: www.zdrowiesppw.pl

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia prosimy dokonać poprzez rejestrację na stronie: www.zdrowiesppw.pl w terminie do dnia 7 maja 2017 r.

Zaproszenie


WAŻNE – Prosimy o zapoznanie się z komunikatem:

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych od dnia 1 maja 2017 r. – zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Link do informacji dotyczącej zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych od 1 maja 2017 r.

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/


Koło PTP w Elblągu przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej zaprasza do udziału w Konferencji Szkoleniowej „Bezpieczeństwo w pracy pielęgniarki„, która odbędzie się 7 czerwca 2017 r. w godz. 9.00-15.00 na terenie EUH-E w Elblągu. Zarząd Koła PTP informuje, że termin zgłoszeń na konferencję przedłużono do dnia 15 maja 2017 r. Zgłoszenia proszę kierować na adres: konferencja@euh-e.edu.pl. Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej: www.euh-e.edu.pl

Zaproszenie do udziału w konferencji


Zaproszenie do udziału w II Konferencji naukowo-szkoleniowej „Trendy żywieniowe – młody człowiek XXI wieku”

Czas i miejsce konferencji: 03.04.2017 r., Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu. Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, tel.kontaktowy należy kierować telefonicznie do Biura OIPiP w Elblągu: 55 233 98 79 lub e-mailem: szkolenia.izbaelb@wp.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia 31.03.2017 r.


Plan szkoleń na I półrocze 2017 r. – organizator Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego – organizator OIPiP w Elblągu


Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego – organizator OIPiP w Elblągu


WZNOWIENIE DOSTĘPU DO PLATFORMY IBUK Libra

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wykupiła na rok 2017  dostęp online do wybranych publikacji akademickich i naukowych w języku polskim na platformie IBUK Libra

Korzyści z platformy IBUK Libra:

 • przez całą dobę, siedem dni w tygodniu,
 • na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie
 • gdzie tylko zechcesz: praca. dom, podróż – wszędzie, gdzie masz internet.

Stwórz własną półkę z książkami myIBUK i pracuj z tekstem:

 • dodawaj zakładki
 • rób notatki bezpośrednio w tekście
 • wyszukaj słowa i frazy
 • taguj ważne fragmenty
 • sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach PWN

Zapraszamy do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu po szczegółowe informacje tel. 55 233 98 79.


Koło PTP w Elblągu przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej zaprasza do udziału w bezpłatnej Konferencji Szkoleniowej „BEZPIECZEŃSTWO W PRACY PIELĘGNIARKI„, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r. w godz. 9.00-15.00 w EUH-E. Czytaj więcej…


Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie zatwierdzenia zmienionego programu kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych


ANKIETA „Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych”. Czytaj więcej…


KONKURS ” Moja graficzna propozycja skali oceny bólu”. Czytaj więcej…


Informacja Działu Szkoleń OIPiP w Elblągu – plan kursów na I kwartał 2017 r.

ZMIANA REGULAMINU DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Zgodnie z uchwałą Nr 132/VII/16 z dnia 29 listopada 2016 r. decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zmianie ulega „Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Ponadto, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podniosła wysokość dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego do kwoty 1.200 zł. w okresie trwania kadencji. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

W załączeniu:

Uchwała Nr 132/VII/16 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu – Załącznik nr 1 (dokument w formacie pdf)

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu (dokument w formacie doc)

Zgoda na przekazywanie pieniędzy na rachunek bankowy – Załącznik Nr 2 (dokument w formacie pdf)

Zgoda na przekazywanie pieniędzy na rachunek bankowy – Załącznik Nr 2 (dokument w formacie doc)

Oświadczenie – Załącznik Nr 3 (dokument w formacie pdf)

Oświadczenie – Załącznik Nr 3 (dokument w formacie doc)


 

Pismo Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące równorzędności specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego


OFERTY NAUKI SYSTEMEM ON-LINE JĘZYKÓW ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO REKOMENDOWANYCH PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Szanowni Państwo

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy oferty nauki systemem on-line j. angielskiego i niemieckiego rekomendowanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. Został wynegocjowany dla członków samorządu bardzo korzystny rabat w wysokości 50% za roczny, kompleksowy kurs na platformie do samodzielnej nauki języków: http://www.etutor.pl/.

Wyjątkowa oferta dla Członków Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych oraz ich Rodzin (ceny brutto):

e-Tutor ANGIELSKI 12 miesięcy: 119 zł, zamiast 239 zł (50% rabatu)

e-Tutor NIEMIECKI 12 miesięcy: 84 zł zamiast 169 zł (50 % rabatu)

Wystarczy kliknąć na link: http://www.etutor.pl/offers/ipip aby dokonać zakupu. Oferta obowiązuje do końca 2016 r.

Więcej informacji o kursach uzyskają Państwo po kliknięciu na link: http://www.etutor.pl/kursy-angielskiego – eTutor angielski, http://www.etutor.pl/kurs-niemieckiego  – eTutor niemiecki.