http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Dział Kształcenia przy OIPiP

14.11.2017 r.

W imieniu Komitetu Naukowego Kongresu Medycznego KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+, który odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 r. w Warsow Plaza Hotel, przy ul. Łączyny 5 w Warszawie zapraszam członków Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w tym wydarzeniu. W trakcie kongresu przedstawione zostaną między innymi wytyczne Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania pielęgniarskiego w zaburzeniach kontynencji czy środowiskowy model opieki nad pacjentem z otępieniem.

Dla przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych zagwarantowane są bezpłatne zaproszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracji można dokonać za pomocą kodu OIPIP2017KIM poprzez stronę internetową wydarzenia: www.kobietaimezczyzna.info


08.11.2017 r.

NAPRAWIONO SMK

Jak informuje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w dniu dzisiejszym przywrócono funkcjonalność Systemu Monitorowania Kształcenia.

Komunikat w tej sprawie dostępny jest pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/dzialanie-smk-zostalo-przywrocone/


AWARIA SMK

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje o  występowaniu problemów w dostępie do funkcjonalności systemu. Jednym z nich jest brak możliwości wysyłania haseł dostępu do kont. Trwają prace nad usunięciem awarii i przywróceniem poprawnego działania systemu.


PILNE – ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWYCH ORAZ PIELĘGNIAREK PEDIATRYCZNYCH – WARSZAWA 27 – 28.11. 2017 R.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych organizuje szkolenie pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarek pediatrycznych nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniach 27-28 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowym Centrum Okopowa w Warszawie przy ul. Okopowej 55.

Organizatorzy zapewniają nocleg z 27 na 28 listopada 2017 r. (Hotel w Centrum Okopowa tj. w miejscu szkolenia) i wyżywienie oraz
materiały dydaktyczne.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (w załączeniu) na adres e-mail: t.kuziara@nipip.pl do dnia 14 listopada 2017 r.  Liczba miejsc ograniczona (70 miejsc) o zakwalifikowaniu decyduje kolejność przesłania Karty zgłoszenia!

W załączeniu:

Zaproszenie na szkolenie, program szkolenia, karta zgłoszenia uczestnictwa


„ETYKA W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE WCZORAJ I DZIŚ”, Elbląg  27.11.2017 r.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Władz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Etyka w pielęgniarstwie i położnictwie wczoraj i dziś„. Konferencja odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu.

W załączeniu:

KOMUNIKAT NR 2 WRAZ Z PROGRAMEM KONFERENCJI


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-szkoleniowej pt.

ETYKA W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE – WCZORAJ I DZIŚ„.

Konferencja odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. w godz. 9.30- 14.00 na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej    w Elblągu ul. Lotnicza 2.

W załączeniu:

KOMUNIKAT NR 1

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI


Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu serdecznie zaprasza na konferencję szkoleniowo-naukową pt.

„WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA MEDYCZNE, EPIDEMIOLOGICZNE I SPOŁECZNE”

która odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. w auli Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej przy ul. Lotniczej 2 w Elblągu

Zaproszenie wraz z programem konferencji


Instrukcja: ZAPISYWANIE SIĘ NA KURSY/SZKOLENIA POPRZEZ SYSTEM SMK


Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe„, która odbędzie się 9 – 10 października 2017 r. w Warszawie, AIRPORT Hotel Okęcie, ul. 17 stycznia 24.

Do udziału w Konferencji zapraszamy pielęgniarki i położne, kierowniczą kadrę pielęgniarską, nauczycieli akademickich, kierowników podmiotów leczniczych, aby podzielili się doświadczeniami i poglądami w 10 sesjach tematycznych.

Dodatkowe informacje i karta zgłoszenia uczestnictwa poniżej.

Druki do pobrania:

Zaproszenie na konferencję

Komunikat i karta zgłoszenia uczestnictwa


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzi nabór na bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych. Czytaj więcej…


Ministerstwo Zdrowia ogłosiło przetargi na wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2017 r. w poszczególnych województwach.

Szczegóły dostępne pod adresem: http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php


Ministerstwo Zdrowia informuje o egzaminie centralnym dla położnych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Egzamin centralny dla położnych odbędzie się w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Umożliwi on samodzielne pobieranie rozmazów cytologicznych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Ministerstwo Zdrowia informuje, że planowany termin egzaminu odbędzie się 5 grudnia 2017 r. w Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5. Rekrutacja: od 15 października do 20 listopada 2017 r. Dodatkowe informacje pod nr tel. 22 546 31 02. Zgłoszenia na egzamin należy kierować na adres e-mail: konferencje@coi.pl

Więcej informacji i formularz na egzamin można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia : http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/egzamin-centralny-dla-poloznych-w-ramach-program-profilaktyki-raka-szyjki-macicy/


OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w GDAŃSKU oraz NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH zapraszają Pielęgniarki i Położne do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w ramach prewencji zawodowej: „ROLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ W RESPEKTOWANIU PRAW PACJENTA. ROLA KADRY KIEROWNICZEJ W ELIMINOWANIU ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH„.

Termin: 19-20 października 2017 r.

Miejsce: Hotel Novotel Marina Gdańsk, ul. Jelitkowska 20.

W załączeniu:

Komunikat Nr 1 dot. konferencji wraz z kartą zgłoszenia na konferencję


UWAGA! BARDZO WAŻNE INFORMACJE O SMK

SMK System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. Każda pielęgniarka i położna, która będzie chciała wziąć udział w jakiejkolwiek formie kształcenia podyplomowego będzie musiała swoje zgłoszenie przesłać poprzez SMK.  Od 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem tego systemu będą prowadzone postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego, dokształcającego oraz składane wnioski o dopuszczenie do egzaminu państwowego. W celu dostępu do systemu SMK należy założyć i uruchomić profil zaufany ePUAP – więcej informacji o systemie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Instrukcja zakładania konta ePUAP

Zakładanie konta w systemie SMK

Instrukcja założenia konta w SMK

W przypadku, gdy nie będziemy korzystać z elektronicznego podpisu (ePUAP) – należy wybrać wersję „papierową”. Wybierając wersję papierową konieczne są dodatkowe czynności. Konieczne jest wydrukowanie wypełnionego wniosku i osobiste dostarczenie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Morcinka 10B. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą DOWODU OSOBISTEGO.

Zachęcamy do rejestracji w SMK w wersji elektronicznej.


SZKOLENIE Z ZAKRESU SMK

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza osoby zainteresowane na cykl szkoleń z zakresu funkcjonowania SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK). Czytaj więcej…


Międzynarodowa Konferencja Naukowa: PIELĘGNIARSTWO POLSKIE, EUROPEJSKIE, ŚWIATOWE

Szanowni Państwo

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych organizuje w dniach 9 – 10 października 2017 r. , w WarszawieKonferencję Naukową: Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe.  Serdecznie zapraszamy pielęgniarki i położne, kierowniczą kadrę pielęgniarską, nauczycieli akademickich, kierowników podmiotów leczniczych, aby podzielili się doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, organizacją pracy, dylematami etycznymi oraz odpowiedzialnością zawodową związaną z realizowaniem świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta.

Z wyrazami szacunku Zofia Małas

Komunikat I – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe


Zatwierdzono priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2017 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie. Czytaj więcej…


KURS SPECJALISTYCZNY- LECZENIE RAN DLA POŁOŻNYCH

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu informuje o trwającym naborze na kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych.

Planowany termin rozpoczęcia kursu to 23.06.2017 r.

Czas trwania kursu: 23.06.2017 r. – 21.09.2017 r.

Cena kursu: ok.320-350 zł (w zależności od ilości zgłoszeń).

Wymagane dokumenty: kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej potwierdzona za zgodność z oryginałem; wypełniony wniosek; zaświadczenie o stażu pracy.

Możliwość składania dokumentów: osobiście; pocztą elektroniczną na adres: skppip@euh-e.edu.pl; pocztą na adres: Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg.

Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo wykonywania zawodu i została dopuszczona do kursu. Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z jej regulaminem.

Kontakt: Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg; tel.: 512 542 973; 55 239 39 75; e-mail: skppip@euh-e.edu.pl


KURS DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu zaprasza Panie Pielęgniarki i Położne  na kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne. Dokumenty zgłoszeniowe na kurs przyjmujemy do dnia 16 czerwca 2017 r. UWAGA!!! Ostatni raz na starych zasadach. Od 1 lipca 2017 r. wszystkie kursy realizowane będą w ogólnopolskim systemie  informatycznym poprzez platformę SMK. Informujemy, iż w związku z wprowadzeniem nowych programów specjalizacji i kursów zmianie uległy warunki naboru na poszczególne formy szkolenia. Kurs ten jest wymagany przed przystąpieniem do egzaminu państwowego do każdej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa.

Cel kształcenia: Ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizację opieki.

Czas trwania: Czas trwania kursu – max. do 3 miesięcy. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne (75h) oraz zajęcia stażowe (25h). Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu przy ul. Lotniczej 2. Zajęcia stażowe realizowane będą w elbląskich szpitalach oraz placówkach ochrony zdrowia spełniających kryteria programu kształcenia.

Wymagane dokumenty: kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej potwierdzona za zgodność z oryginałem; wypełniony wniosek; zaświadczenie o stażu pracy.

Możliwość składania dokumentów: osobiście; pocztą elektroniczną na adres: skppip@euh-e.edu.pl; pocztą na adres: Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg.

Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo wykonywania zawodu i została dopuszczona do kursu. Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z jej regulaminem.

Kontakt: Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg; tel.: 512 542 973; 55 239 39 75; e-mail: skppip@euh-e.edu.pl


Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu zaprasza na konferencję szkoleniową na temat Bezpieczeństwo w pracy pielęgniarki. Czytaj więcej…


29.05.2017 r.

SZKOLENIE DLA POŁOŻNYCH – INFORMACJA MINISTERSTWA ZDROWIA

Szkolenie – Pobieranie rozmazów cytologicznych

W ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Terminy: 29.06; 26.10; 9.11; 30.11.2017 r.

Miejsce: Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie ul. Roentgena 5.

Rekrutacja: Rekrutację prowadzi Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr. tel. 22 546 31 02. Terminy rekrutacji to 1.06. – 10.11.2017 r. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: konferencje@coi.pl lub fax: 22 546 30 21. Ograniczona liczba miejsc. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie wraz z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie serdecznie zapraszają Panie Pielęgniarki i Położne Środowiskowe i Rodzinne na konferencję „Zdrowie jest najważniejsze. Edukacja Zdrowotna„, która odbędzie się 24 maja 2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, sala konferencyjna nr 160, I piętro. Potwierdzenie udziału w konferencji – 19 maja 2017 r., nr tel.: 89 523 23 25 lub 89 523 25 95


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie wraz z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur serdecznie zapraszają Pielęgniarki medycyny szkolnej, nauczycieli i pedagogów szkolnych do uczestnictwa w konferencji „Edukacja zdrowotna w szkole„. Konferencja odbędzie się 10 czerwca 2017 r. (sobota) w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, sala konferencyjna nr 160, I piętro. Liczba miejsc ograniczona – potwierdzenie udziału w konferencji do 2 czerwca 2017 r. pod numerem telefonu: 89 523 23 25 lub 89 523 25 95.

Do pobrania

Zaproszenie na konferencję 10.06.2017 r.


KOMUNIKAT dla Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA POŚREDNICTWEM SMK


Ministerstwo Zdrowia zaprasza do udziału w konferencji pn. Bo liczy się zdrowieSprawdzone rozwiązania w profilaktyce, prezentującą najlepsze praktyki w profilaktyce i promocji zdrowia wypracowane w projektach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 maja (czwartek) br. w Warszawie w Hotelu Novotel Airport. Szczegóły oraz agenda spotkania dostępne są na stronie: www.zdrowiesppw.pl

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia prosimy dokonać poprzez rejestrację na stronie: www.zdrowiesppw.pl w terminie do dnia 7 maja 2017 r.

Zaproszenie


WAŻNE – Prosimy o zapoznanie się z komunikatem:

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych od dnia 1 maja 2017 r. – zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Link do informacji dotyczącej zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych od 1 maja 2017 r.

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/


Koło PTP w Elblągu przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej zaprasza do udziału w Konferencji Szkoleniowej „Bezpieczeństwo w pracy pielęgniarki„, która odbędzie się 7 czerwca 2017 r. w godz. 9.00-15.00 na terenie EUH-E w Elblągu. Zarząd Koła PTP informuje, że termin zgłoszeń na konferencję przedłużono do dnia 15 maja 2017 r. Zgłoszenia proszę kierować na adres: konferencja@euh-e.edu.pl. Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej: www.euh-e.edu.pl

Zaproszenie do udziału w konferencji


Zaproszenie do udziału w II Konferencji naukowo-szkoleniowej „Trendy żywieniowe – młody człowiek XXI wieku”

Czas i miejsce konferencji: 03.04.2017 r., Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu. Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, tel.kontaktowy należy kierować telefonicznie do Biura OIPiP w Elblągu: 55 233 98 79 lub e-mailem: szkolenia.izbaelb@wp.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia 31.03.2017 r.


Plan szkoleń na I półrocze 2017 r. – organizator Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego – organizator OIPiP w Elblągu


Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego – organizator OIPiP w Elblągu


WZNOWIENIE DOSTĘPU DO PLATFORMY IBUK Libra

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wykupiła na rok 2017  dostęp online do wybranych publikacji akademickich i naukowych w języku polskim na platformie IBUK Libra

Korzyści z platformy IBUK Libra:

  • przez całą dobę, siedem dni w tygodniu,
  • na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie
  • gdzie tylko zechcesz: praca. dom, podróż – wszędzie, gdzie masz internet.

Stwórz własną półkę z książkami myIBUK i pracuj z tekstem:

  • dodawaj zakładki
  • rób notatki bezpośrednio w tekście
  • wyszukaj słowa i frazy
  • taguj ważne fragmenty
  • sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach PWN

Zapraszamy do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu po szczegółowe informacje tel. 55 233 98 79.


Koło PTP w Elblągu przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej zaprasza do udziału w bezpłatnej Konferencji Szkoleniowej „BEZPIECZEŃSTWO W PRACY PIELĘGNIARKI„, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r. w godz. 9.00-15.00 w EUH-E. Czytaj więcej…


Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie zatwierdzenia zmienionego programu kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych


ANKIETA „Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych”. Czytaj więcej…


KONKURS ” Moja graficzna propozycja skali oceny bólu”. Czytaj więcej…


Informacja Działu Szkoleń OIPiP w Elblągu – plan kursów na I kwartał 2017 r.

ZMIANA REGULAMINU DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Zgodnie z uchwałą Nr 132/VII/16 z dnia 29 listopada 2016 r. decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zmianie ulega „Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Ponadto, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podniosła wysokość dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego do kwoty 1.200 zł. w okresie trwania kadencji. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

W załączeniu:

Uchwała Nr 132/VII/16 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu – Załącznik nr 1 (dokument w formacie pdf)

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu (dokument w formacie doc)

Zgoda na przekazywanie pieniędzy na rachunek bankowy – Załącznik Nr 2 (dokument w formacie pdf)

Zgoda na przekazywanie pieniędzy na rachunek bankowy – Załącznik Nr 2 (dokument w formacie doc)

Oświadczenie – Załącznik Nr 3 (dokument w formacie pdf)

Oświadczenie – Załącznik Nr 3 (dokument w formacie doc)


 

Pismo Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące równorzędności specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego


OFERTY NAUKI SYSTEMEM ON-LINE JĘZYKÓW ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO REKOMENDOWANYCH PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Szanowni Państwo

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy oferty nauki systemem on-line j. angielskiego i niemieckiego rekomendowanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. Został wynegocjowany dla członków samorządu bardzo korzystny rabat w wysokości 50% za roczny, kompleksowy kurs na platformie do samodzielnej nauki języków: http://www.etutor.pl/.

Wyjątkowa oferta dla Członków Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych oraz ich Rodzin (ceny brutto):

e-Tutor ANGIELSKI 12 miesięcy: 119 zł, zamiast 239 zł (50% rabatu)

e-Tutor NIEMIECKI 12 miesięcy: 84 zł zamiast 169 zł (50 % rabatu)

Wystarczy kliknąć na link: http://www.etutor.pl/offers/ipip aby dokonać zakupu. Oferta obowiązuje do końca 2016 r.

Więcej informacji o kursach uzyskają Państwo po kliknięciu na link: http://www.etutor.pl/kursy-angielskiego – eTutor angielski, http://www.etutor.pl/kurs-niemieckiego  – eTutor niemiecki.