http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Konferencje, kursy, szkolenia

 18.06.2018 r.
DZIAŁ SZKOLEŃ OIPiP W ELBLĄGU INFORMUJE…DZIAŁ SZKOLEŃ OIPiP W ELBLĄGU INFORMUJE…

Na szkolenie na temat: „RODO W OCHRONIE ZDROWIA”, organizowane w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 29 czerwca 2018 r.pozostały już tylko 3 wolne miejsca.

W związku z dużym zainteresowaniem problematyką ochrony danych osobowych w powiązaniu z RODO, Dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zorganizuje kolejną edycję w/w szkolenia (w przypadku zebrania grupy trzydziestoosobowej). Kolejne szkolenie zaplanowano na dzień  6 lipca (piątek) br. o godz. 12.00 również w siedzibie OIPiP w Elblągu. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.


SZKOLENIE RODO – ELBLĄG, 29.06.2018 r.

Dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu organizuje w dniu 29 czerwca 2018 r. w godz. 12.00 – 15.00 szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych . Szkolenie skierowane jest do wszystkich pielęgniarek/pielęgniarzy oraz położnych, a w szczególności do osób prowadzących działalność w ramach praktyk zawodowych.Szkolenie odbędzie się 29 czerwca 2018 r. w godz. 12.00 – 15.00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przy ulicy Morcinka 10 B.Zgłoszenia na szkolenie można przesłać na adres: izbaelb@wp.pl lub zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod nr. 55 233 98 79 do dnia 27 czerwca br. Liczba miejsc jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.Koszt szkolenia wynosi 50, 00 zł. Opłaty dokonujemy na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, nr konta: 04 1160 2202 0000 0000 5025 8566,  w tytule prosimy wpisać: opłata za udział w szkoleniu RODO (nazwisko i imię uczestnika).Istnieje możliwość częściowej refundacji kosztów szkolenia zgodnie z obowiązującym Regulaminem Dofinansowania Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.Do pobrania:Zaproszenie do udziału w szkoleniu RODO


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE FUNDACJI NAGLE SAMI

Fundacja Nagle Sami zaprasza na szkolenie, które kierowane jest przede wszystkim do personelu medycznego, w tym pielęgniarek i położnych. Dotyczy ono pracy z rodzicami, którzy doświadczyli poronienia lub straty okołoporodowej. Szkolenie odbędzie się 15 czerwca 2018 r.. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://naglesami.org.pl/praca-z-rodzicami-ktorzy-doswiadczyli-poronienia-lub-straty-okoloporodowej-12-05-2017-s.html.


Szkolenie „PRAWO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH”

FUNDACJA PRACY I OCHRONY ZDROWIA ALMACH organizuje szkolenie pt. „Prawo dla pielęgniarek i położnych„. Szkolenie odbędzie się w Domu Pielęgniarek i Położnych w Tylmanowej, Obłaz Wyżny 318 – w dniach 20 -21 września oraz (w przypadku dużego zainteresowania) w terminie dodatkowym 24 – 25 września. Cena za szkolenie + 3 noclegi i wyżywienie wynosi 300 zł. Istnieje możliwość (za dodatkową opłatą) skorzystania z wycieczki na Termy oraz Spływ Dunajcem po zgłoszeniu się 40 osób. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: fundacja-almach@gmail.com do końca sierpnia br. W tytule maila prosimy wpisać: „Zgłoszenie na szkolenie”, a w jego treści ilość uczestników, ich imiona i nazwiska oraz numer telefonu osoby zgłaszającej.

Do zapełnienia się pierwszego terminu, wszelkie zgłoszenia przyjmowane są właśnie na termin 20-21.09.2018 r. Dopiero po zapełnieniu listy zgłoszeń będą przyjmowane zgłoszenia na termin drugi.

Wszelkie szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie głównej fundacji oraz pod dedykowanym adresem: https://fundacja-almach.000webhostapp.com/2018/06/szkolenia-prawo-dla-pielegniarek-i-poloznych


ZMIANA INTERPRETACJI W SPRAWIE PIT-8

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Mam przyjemność poinformować Państwa, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu otrzymała zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania lub refundacji członkom OIPiP w Elblągu udziału w szkoleniach zawodowych oraz obowiązku sporządzania dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C. Z treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że uczestnictwo w szkoleniu: organizowanym przez OIPiP i finansowanym ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, ale finansowanym przez OIPiP ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, którego koszty są refundowane w całości lub części przez OIPiP nie powoduje powstania po stronie uczestnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu już od 2018 r. nie będzie wystawiała PIT-8C.

Załącznik


TRWA NABÓR NA BEZPŁATNY KURS SPECJALISTYCZNY „WYWIAD I BADANIA FIZYKALNE” dla pielęgniarek i położnych

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie organizuje ostatnią BEZPŁATNĄ edycję kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych.

Zajęcia odbywać się będą w Elblągu – teoria w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych przy ul. Morcinka 10 B, zajęcia stażowe w elbląskich szpitalach. Nabór na kurs trwa do końca maja 2018 r, planowane rozpoczęcie kursu – początek czerwca 2018 r. Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” jest konieczny do ukończenia specjalizacji w każdej dziedzinie. Z kursu zwolnione są pielęgniarki i położne, które rozpoczęły kształcenie od naboru 2012/2013. W załączeniu wniosek zgłoszeniowy na kurs, który należy wypełnić i dostarczyć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych do końca maja br. Przypominamy, że konieczne jest również posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) – wkrótce kurs pojawi się na stronie: smk.ezdrowie.gov.pl. Zachęcamy do odbycia kursu wszystkie pielęgniarki i położne.

Wniosek o dopuszczenie do kursu specjalistycznego w ramach projektu Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych


KONFERENCJA NRPIP:” ZAGROŻENIA ZAWODOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OBECNYCH REALIACH FUNKCJONOWANIA OCHRONY ZDROWIA”  10 – 11 WRZEŚNIA 2018 r


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYKAZU PRIORYTETOWYCH DZIEDZIN SPECJALIZACJI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU PRACY W 2018 R.

Ministerstwo Zdrowia prezentuje wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2018 r. ze środków Funduszu Pracy. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2018 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie


Zaproszenie do udziału w XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „ŻYWIENIE ENTERALNE i PARENTERALNE”, która odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. w godz. 9.00 – 14.00 w Domu Lekarza yl. Grażyńskiego 49 w Katowicach. wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa


Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do uczestnictwa w XIV Kongresie Pielęgniarek Polskich WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO – DYNAMIKA ZMIAN I WEZWANIE DO DZIAŁANIA Kielce, 13-15 września 2018 roku

Rejestracja uczestników i szczegółowe informacje o Kongresie dostępne pod adresem: http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/kongres


Instrukcja: ZAPISYWANIE SIĘ NA KURSY/SZKOLENIA POPRZEZ SYSTEM SMK


KOMUNIKAT dla Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA POŚREDNICTWEM SMK


WAŻNE – Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu:

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych od dnia 1 maja 2017 r. – zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Link do informacji dotyczącej zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych od 1 maja 2017 r.

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/


Krajowe Centrum ds. AIDS – agenda Ministra Zdrowia oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” zaprasza na szkolenie dla pracowników medycznych z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową. Czytaj więcej…


FUNDACJA OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ zaprasza Położne do udziału w bezpłatnym kursie specjalistycznym pn. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji.

Kurs będzie realizowany w ramach zadania finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Będzie on bezpłatny dla położnych. Po ukończeniu kursu specjalistycznego położna otrzyma tytuł edukatora ds. laktacji. Pragniemy nadmienić, iż Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia planuje wprowadzenie finansowania porad laktacyjnych, a wyżej wymieniony kurs specjalistyczny będzie uprawniał do tego położne. Zajęcia teoretyczne obejmują następujące moduły: Moduł I – Karmienie piersią jako zagadnienie medyczne, społeczne, ekonomiczne – 10 godzin, Moduł II – Edukacja, wsparcie i komunikowanie się z matką karmiącą – 10 godzin, Moduł III – Najczęściej występujące problemy w okresie karmienia piersią i sposoby ich rozwiązywania – 14 godzin. Staże obejmują następujące oddziały: Oddział patologii ciąży albo poradnia dla kobiet w ciąży – 4 godziny; Sala porodowa – 4 godziny; Oddział położniczo-noworodkowy – 12 godzin; Poradnia laktacyjna – 8 godzin. Dokumenty do pobrania na kurs dostępne na stronie: http://happy-med.pl/fundacja/szkolenia/bezplatny-kurs-specjalistyczny/rekrutacja/

Informacja dotycząca kursu – plakat

Estera Michalak, Prezes Zarządu Fundacji


Pismo Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące równorzędności specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego