http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2020/02/logo-nowymail-1.png

Konferencje, kursy, szkolenia

W imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego – serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w dwudniowej sesji dla pielęgniarek i personelu medycznego, która odbędzie się w dniach 22 – 23 października br. podczas V KONGRESU ONKOLOGII POLSKIEJ.

Zapraszamy do rejestracji na stronie:  https://kongres-onkologii-polskiej-22-23-10-2021.konfeo.com/pl/groups

Powyższe wydarzenie jest certyfikowane, a uczestnictwo na poziomie 50% obecności uprawnia do jego otrzymania.


Strona internetowa PEO:
Facebook PEO:
Facebook Grupa zamknięta Akademii Pielęgniarstwa Onkologicznego:
ODDYCHAMY2021
Ogólnopolski cykl szkoleń edukacyjnych dla Pielęgniarek – AKTUALNE STANDARDY TERAPII CHORYCH NA POChP
 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim cyklu edukacyjnym dla pielęgniarek – oddychamy.online

Szkolenia odbędą się w formie webinariów. Przygotowano 11 spotkań online  różnych terminach tak, aby mogła wziąć w nich udział jak największa liczba pielęgniarek.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapraszamy do zapisywania się na wybrany termin szkolenia pod adresem: https://oddychamy.online/pielegniarki/

Informacja prasowa


Bezpłatne szkolenia online z zakresu patomorfologii dla pielęgniarek

Jarosław Grzegorz Głowacki Fordewind

ul. Mazurska nr 6 lok 11, 11-520 Ryn 

tel. 504 972 658

e-mail: jaroslaw.glowacki@fordewind.eu                                                                                                                                

Szanowna Pani

Halina Nowik

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w porozumieniu z prof. Andrzejem Marszałek (konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii, prezes Polskiego Towarzystwa Patologów) oraz zespołem projektowym z ramienia Ministerstwa Zdrowia, zdecydowaliśmy o organizacji dwóch szkoleń z zakresu standardów organizacyjnych w patomorfologii dla pielęgniarek, w szczególności operacyjnych/ instrumentariuszek.

Szczególnie interesujący dla tej grupy zawodowej powinien być panel 2 zawierający wykład prof. Marszałka pn. „Etapy przedzakładowe badania” zorientowany na zadania wykonywane przez pielęgniarki oraz dyskusja (sesja pytań/odpowiedzi), która będzie miała miejsce po zakończeniu tego panelu.

Szkolenia dedykowane dla pielęgniarek odbędą się w formule online w dniach 3 oraz 4 listopada br. a udział w nich jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń oraz formularz rejestracyjny dostępne są na dedykowanej stronie internetowej: www.standardywpatomorfologii.pl/

Szkolenia online z zakresu standardów organizacyjnych i akredytacyjnych w patomorfologii poprowadzą: prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, prof. dr hab. n. med. Renata Langfort oraz prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś.

W trakcie jednodniowego szkolenia, zostaną omówione następujące zagadnienia:

Blok 1: rola badań patomorfologicznych w kompleksowej opiece nad pacjentem. Pierwszy blok tematyczny obejmuje zagadnienia dotyczące omówienia terminologii badań patomorfologicznych. Zgodnie z raportem NIK przed opracowaniem standardów w patomorfologii w roku 2020 w Polsce brakowało jednolitej nomenklatury badań patomorfologicznych oraz zasad ich wykonywania i rozliczeń. W pierwszym bloku wykładów zostaną przedstawione wprowadzone definicje wprowadzonych terminów w zakresie badań patomorfologicznych.

Blok 2: Temat: badanie patomorfologiczne od A do Z. Zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez Ministerstwo Zdrowia w 2020 „Standardami/wytycznymi dla zakładów patomorfologii oraz przykładami dobrej praktyki” zostały wprowadzone w Polsce jednolite zasady wykonywania badań patomorfologicznych. Zostały jasno sprecyzowane zasady pobierania materiału w procedurach zabiegowych do różnych typów badań ocenianych przez lekarzy patomorfologów. Wprowadzone rozwiązania zwracają uwagę na istotne etapy nim badanie zostanie przekazane do wykonania w jednostce diagnostyki patomorfologicznej. W trakcie tego panelu uczestnicy zostaną zapoznani ze wszystkimi aspektami objętymi nowymi rozwiązaniami.

Blok 3: Temat: badanie patomorfologiczne: kontrola jakości, koszty. Wprowadzenie standardów w patomorfologii pozwala na wprowadzanie jednolitych zasad rozliczania kosztów poniesionych na wykonanie badań. W panelu zostaną przedstawione wymagania formalne dla jednostek wykonujących badania patomorfologiczne. Wskazane zostaną elementy rozpoznania patomorfologicznego, które służą wykonaniu badania w pełnym zakresie, to jest niezbędnym do realizacji kolejnych etapów leczenia.

Serdecznie zapraszam do udziału w tych szkoleniach oraz zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o szkoleniach w Pani środowisku.

Łącząc wyrazy szacunku,

Jarosław Głowacki


Plan kursów organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Plan kursów IV kwartał 2021 r.

Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego  u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych –
zgłoszenia przez stronę SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ Kurs jest już dostępny na platformie (termin: 23.10.2021-22.12.2021).

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek – zgłoszenia przez stronę SMK  https://smk.ezdrowie.gov.pl/ Kurs jest już dostępny na platformie (termin: 04.12.2021-27.04.2022).

Plan kursów na I półrocze 2022 r.

zgłoszenia przez stronę SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Kursy będą dostępne na platformie od października 2021 r.

 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych – planowany 15.01.2022-23.03.2022
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – planowany 26.02.2022-06.07.2022
 • Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych – planowany 14.05.2022-29.06.2022

Rozpoczęcie kursów zależne jest od ilości zebranych wniosków i utworzenia grupy (co najmniej 15 osób).

Specjalista ds. szkoleń

mgr Magdalena Budziszewska


07.10.2021 r. – LECZENIE WSPOMAGAJĄCE W ONKOLOGII – Zaproszenie na bezpłatne Webinarium

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego – serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w webinarium „LECZENIE WSPOMAGAJĄCE W ONKOLOGII”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 7 października br. o godzinie 18.00.

Bezpośrednia rejestracja na stronie https://apo-web-07-10-2021.konfeo.com/pl/groups

Powyższe wydarzenie jest certyfikowane. Szczegóły i program w załączeniu.

Więcej informacji o naszej działalności znaleźć można pod adresem: www.programedukacjionkologicznej.pl

Do pobrania: Zaproszenie na bezpłatne webinarium Leczenie wspomagające w onkologii


W imieniu Fundacji TZMO „Razem Zmieniamy Świat” serdecznie zapraszamy do udziału w 23 Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej, która w tym roku przebiegać będzie pod przewodnim tytułem:

„Nadzwyczajne czasy. Nadzwyczajne potrzeby?
Ochrona życia i zdrowia psychicznego podopiecznych i pracowników w instytucjach opieki długoterminowej.
Konsekwencje pandemii SARS-CoV-2″.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-24 września 2021 r., w formule online i jest bezpłatna.

Rejestracja23.09.2021, Gdańsk, Hotel Almond Business & SPA Toruńska 12, 80-747 Gdańsk

Kilka słów o Forum Menadżerów Służby Zdrowia:

Jest to unikalny projekt regionalnych konferencji szkoleniowych, będący odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się rynek usług medycznych.  Zestawienie tematyczne tych spotkań jest efektem stale prowadzonych badań i ankiet wśród menadżerów ochrony zdrowia oraz pracy niezwykle doświadczonych w branży medycznej prelegentów. W programie wydarzeń są zawsze aktualne i wzbudzające największe zainteresowanie tematy m. in. z zakresu prawa,  kompetencji menadżerskich, finansowania, obsługi pacjenta i marketingu medycznego. Szerokie oferowane spektrum tematycznego każdego z wydarzeń  jest możliwe do realizacji, dzięki zastosowaniu innowacyjnej formuły dwóch równoległych sal tematycznych. To uczestnik samodzielnie decyduje już na miejscu o wyborze zagadnień z jakimi chciałby się zapoznać. 

Całość konferencji z tego cyklu dopełnia część wystawowa, na której w trakcie przerw kawowych prezentowane są na stoiskach partnerów najlepsze branżowe rozwiązania wspomagające prace placówek medycznych.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.
 
Posiadamy do dyspozycji naszych członków 20 „wejściówek” uprawniających do bezpłatnego udziału w tym wydarzeniu.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o pilny kontakt z Biurem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
tel. 55 233 98 79 lub e-mail: biuro@oipip.elblag.pl

23.09.2021 r., Gdańsk, Hotel Almond Business & SPA Toruńska 12, 80-747 Gdańsk

Pełny program jest dostępny pod adresem: https://mcbkonferencje.pl/files/Forum/Program_FM_Gdansk2021.pdf

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej organizatora: https://mcbkonferencje.pl/konferencje;1;231;1

Do pobrania:

Informacja o wydarzeniu

Program konferencji


Fundacja „PRZEMIJANIE” zaprasza do udziału w szkoleniach specjalizacyjnych w dziedzinach:  pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek/pielęgniarzy oraz pielęgniarstwa chirurgicznegodla których zajęcia teoretyczne realizowane będą na terenie Elbląga.

Postępowania kwalifikacyjne na specjalizacje zaplanowano na dzień 25 września 2021 r.  Zajęcia teoretyczne realizowane będą od października br. do końca marca 2023 r. raz w miesiącu (sobota, niedziela) na terenie Elbląga lub zdalnie za pomocą aplikacji TEAMS.  Zajęcia praktyczne realizowane będą od poniedziałku do piątku w wyznaczonych placówkach stażowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zgodnie z ustalonym harmonogramem.  Szkolenia będą trwały 19 m-cy. Końcowe egzaminy wewnętrzne odbędą się w marcu 2023 r. , egzaminy państwowe w sesji jesiennej 2023 r.

Koszt każdej specjalizacji wynosi 4290 zł.

Warunkiem przystąpienia do specjalizacji jest posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza oraz przepracowanie w zawodzie okresu minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat.

Szczegółowe informacje na temat naboru na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO – ELBLĄG 2021/2023

Szczegółowe informacje na temat naboru na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie PIELEGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO – ELBLĄG 2021/2023

Niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej: www.przemijanie.pl  pod numerami telefonów: + 48 77 50 00 334, + 48 728 182 993 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@przemijanie.pl


AKADEMIA LECZENIA MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ

„Akademia Leczenia Ran”, która odbędzie się w Morskim Instytucie Rybackim przy ulicy Kołłątaja 1 w Gdyni w dniu 19/06/2021 r. 

Liczba miejsc ograniczona! W celu zarejestrowania swojego uczestnictwa prosimy o kontakt z p. Dariuszem Trębasem pod numerem tel.: 505 023 050 lub mailowo: d.trebas@pl.urgo.com do dnia 11.06.2021 r.

Zaproszenie wraz z agendą konferencji


ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA – STUDIA POMOSTOWE NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO I STOPNIA 2021/2022

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu ul. Lotnicza 2 oferuje w roku akademickim 2021/2022 studia pomostowe na kierunku: położnictwo I stopnia.

O przyjęcie na kierunek Położnictwo pomostowe mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły 2,5 letnią szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie położnej.

Osoby zainteresowane proszone są o jak najszybszy kontakt z Działem Rekrutacji EUH-E:

telefonicznie: pod numerem 55 2393810 lub 512543321

mailowo: rektutacja@euh-e.edu.pl

Szczegółowe informacje zawarte są w komunikacie.

Informacja o naborze na studia pomostowe na kierunku: Położnictwo I stopnia 2021/2022


Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w 2021 r

Ministerstwo Zdrowia prezentuje Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2021 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia.

Planuje się, ze w 2021 r. minimum 2 525 pielęgniarek i położnych rozpocznie specjalizację w ramach miejsc dofinansowywanych. Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2021 r. wyniesie nie więcej niż 3.950 zł.

Pobierz wykaz


OFERTA SZKOLENIOWA – Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – program dla pielęgniarek i położnych

ProCogita Szkolenia Joanna Rydz organizuje na terenie działania naszej izby kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – program dla pielęgniarek i położnych. Są jeszcze 3 wolne miejsca na kurs.

Kurs rozpocznie się 15 maja br., zajęcia teoretyczne organizowane są w formie zdalnej, zajęcia praktyczne zorganizowane będą w Elblągu.

Osoba do kontaktu: Joanna Rydz, tel. 793 086 304, procogita@gmail.com

W załączeniu szczegółowe informacje.

Oferta szkoleniowa ProCogita Szkolenia


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu organizuje kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnychrozpoczęcie kursu 19.06.2021 r. oraz kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarekplanowany termin rozpoczęcia kursu 10.07.2021 r.

Zapisy poprzez stronę Systemu Monitorowania Kształcenia: https://smk.ezdrowie.gov.pl/login.jsp


Aesculap Akademia zaprasza na bezpłatny webinar Roszczenia wobec pielęgniarek, położnych i nie tylko Sprawy karne i cywilne. Czy można było tego uniknąć? Aspekt medyczny (pielęgniarski, lekarski, farmaceutyczny), prawny oraz finansowy i zarządczy. Studium przypadku.

21.04.2021 r. godz. 13:00 i 17:00

O czym będziemy rozmawiać:

 1. Najczęstsze przyczyny roszczeń wobec pielęgniarek i położnych.
 2. Konsekwencje roszczeń dla pielęgniarek , położnych oraz innych członków zespołu terapeutycznego oraz podmiotu leczniczego.
 3. Samodzielność zawodowa pielęgniarek i położnych a sprawy sporne.
 4. Zapobieganie sprawom spornym, roszczeniom. O czym należy pamiętać?

Webinar objęty patronatem: Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegim Medicum UMK w Bydgoszczy.

Rejestracja godz. 13:00

Rejestracja godz. 17:00

Zaproszenie 21.04.2021 (1)


 

Rejestracja: tutaj


Zaproszenie na BEZPŁATNE webinarium

Wraz z marką NAN® zapraszamy na BEZPŁATNE webinarium  SPECJALISTA RADZI TRUDNE PYTANIA W PRACY POŁOŻNEJ

Termin: 13 kwietnia (wtorek), godz. 17.30

Pobierz zaproszenie 

Zapisy elektroniczne po kliknięciu w linkhttps://eproinfantis2021.clickmeeting.com/specjalista-radzi-poloznej-czyli-jak-nie-zwariowac-w-dobie-pandemii/register?_ga=2.162887476.927720974.1614889446-261425735.1611155947


2021

STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ELBLĄGU ZAPRASZA

NA STUDIA POMOSTOWE NA KIERUNKU: PIELEGNIARSTWO I STOPNIA 2021/2022

STUDIUJ Z NAMI –  STUDIA POMOSTOWE NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA 2021/2022

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu ul. Lotnicza 2, oferuje w roku akademickim 2021/2022 studia pomostowe na kierunku: pielęgniarstwo I stopnia.

Szczegóły oferty – tutaj

Osoby zainteresowane proszone są o jak najszybszy kontakt z Działem Rekrutacji EUH-E: tel.nr: 552393810 lub 512 543 321
e-mail: rekrutacja@euh-e.edu.pl


FORUM EKSPERTÓW OPIEKI STOMIJNEJ

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu online podczas Forum Ekspertów Opieki Stomijnej, zaplanowanego na 23.03.2021 r (wtorek) o godz. 17.00.

Tematem spotkania będzie zastosowanie sprzętu stomijnego dedykowanego wypukłościom Sensura Mio Concave firmy Coloplast.

Wykład poprowadzi mgr Helena Dziekańska na co dzień pracująca w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.

Spotkanie odbędzie się za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Instrukcja logowania na spotkanie:

Rekomendujemy używanie przeglądarki Internet Explorer lub Google Chrome.

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Lub połącz się (tylko dźwięk)

+48 22 161 67 50,,69514263#   Poland, Warsaw

Identyfikator konferencji telefonicznej: 695 142 63#OPIEKA PSYCHIATRYCZNA W CZASIE PANDEMII COVID-19

BEZPŁATNA KONFERENCJA ON-LINE – 23,30 MARCA 2021

Link do informacji o konferencji i rejestracji udziału: https://nipip.pl/opieka-psychiatryczna-w-czasie-pandemii-covid-19-konferencja-on-line-23-30-marca-2021/


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem szkoleń organizowanych przez Dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

 • kurs specjalistyczny „LECZENIE RAN” program dla pielęgniarek – rozpoczęcie 13.03.2021 r  – zgłoszenia przez Stronę SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ Kurs jest już dostępny na platformie.
 • kurs specjalistyczny „WYKONYWANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH” program dla pielęgniarek i położnych – rozpoczęcie 27.03.2021 r. – zgłoszenia przez Stronę SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ Kurs jest już dostępny na platformie.

Zapraszamy do składania wniosków przez stronę  https://smk.ezdrowie.gov.pl/ 

Magdalena Budziszewska

Specjalista ds. szkoleń


INFORMACJE DZIAŁU SZKOLEŃ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W ELBLĄGU – PLAN SZKOLEŃ

Dział Szkoleń informuje –

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że obecnie trwa kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek (rozpoczęcie kursu 06.02.2021).

 Prowadzimy nabór na kursy specjalistyczne:

 • kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek
  i położnych – rozpoczęcie 27.03.2021 – zgłoszenia przez stronę SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ Kurs jest już dostępny na platformie.
 • kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych – rozpoczęcie kwiecień 2021 – zgłoszenia przez e-mail (jak będzie możliwość zapisów przez SMK, osoby zainteresowane zostaną powiadomione).
 • kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek – rozpoczęcie maj 2021 – zgłoszenia przez e-mail (jak będzie możliwość zapisów przez SMK, osoby zainteresowane zostaną powiadomione).

Szczegóły w załączniku: Dział Szkoleń informuje


CERTYFIKOWANE SZKOLENIE ONLINE OPIEKA  W DOMU PACJENTA

Zapraszamy na pierwsze, bezpłatne, certyfikowane szkolenie z cyklu Opieka w domu pacjenta.

Temat: Demencja. Czy myślimy o tym samym?

Termin: 04.03.2021 r., godz. 18:00. Prowadząca mgr Iwona Przybyło, pielęgniarka.

Demencja zmienia osoby, które się z nią zmagają. Na skutek tych zmian potrafią odmówić opieki, jedzenia, kąpieli, leczenia. Chcemy pokazać za pomocą nowych technik i zmiany podejścia można pomóc im, sobie i ich rodzinom, aby w tej trudnej chorobie choć część rzeczy mogła być łatwiejsza. Jak te techniki wykorzystać, żeby radzić sobie z oporem, agresją,  przeciwstawianiem się zabiegom leczniczym i pielęgnacyjnym.

Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia: zmiany poznawcze w różnych rodzajach demencji i dopasowanie do nich opieki, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w opiece, agresja i pobudzenie, demencja – więcej niż problemy z pamięcią, jak rozmawiać z rodziną o demencji, nie każda demencja to choroba Alzheimera, mnogość demencji – inne często występujące jej rodzaje.

Rejestracja i więcej tematów szkoleniowych na stronie: https://damy-rade.info/szkolenia-dla-personelu-pielegniarsko-opiekunczego

Więcej informacji oraz harmonogram szkoleń znajduje się  w Zakładce Szkolenia na stronie:http://www.damy-rade.info 


ConvaTec Polska zaproszenie na webinar pt.”PRAWNE ASPEKTY PIELĘGNACJI PACJENTA-ODLEŻYNY”
prowadzący mec. Wojciech Wojtal

Zapraszamy na webinar z zakresu prawa – Prawne aspekty pielęgnacji pacjenta – odleżyny, który odbędzie się 11 lutego 2021 r. o godz. 18.00 .

Webinar poprowadzi mec. Wojciech Wojtal.

prawne aspekty pielęgnacji pacjenta – odleżyny.pdf

Link do rejestracji: https://convatec.clickmeeting.com/aspekty-prawne-pielegnacji-pacjenta-leczenie-odlezyn/register


ZAPROSZENIE NA WEBINAR

CO NOWEGO W PROGRAMIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W 2021 r ?

2 luty (wtorek) godz. 18:30

Spotkanie, skierowane jest do pielęgniarek i lekarzy, potrwa ok. 1 godz. Prowadzi je dr n.med. Ilona Małecka

Link do wydarzenia:https://gsklive.pl/pages/direct/gsk-live-luty


BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W WOJEWÓDZTWIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp.z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinach:

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĘGNIAREK

PIELEGNIARSTWO CHORURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK

Warunkiem udziału w szkoleniu jest spełnienie wymogów formalnych: posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki; przepracowanie w zawodzie pielęgniarki minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat; złożenie wniosku w Systemie Monitorowania Kształcenia (uwaga! do wniosku należy załączyć skan/zdjęcie dokumentu potwierdzającego staż pracy).

O zakwalifikowaniu do specjalizacji nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz postępowanie kwalifikacyjne, którego termin oraz szczegółowe informacje prześlemy na adres e-mailowy podany w SMK. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone online.

Osobą  do kontaktu w sprawie kwalifikacji, organizacji i przebiegu szkolenia jest Marta Pieczonka – st. specjalista ds. szkoleń: tel.:  508 867 595, e-mail: mpieczonka@okppip.pl

Postępowania kwalifikacyjne na wskazane szkolenia odbędą 4 lutego 2021 r. o godz. 15.00 w sali wykładowej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego ul. Jagiellońska 59, Olsztyn.

2021 OFERTA SPECJALIZACJE OLSZTYN


Szanowni Państwo,

Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza pracowników podmiotów medycznych na bezpłatne webinarium „MBA w ochronie zdrowia” które odbędzie się 30.01.2021 r.  Liczba miejsc ograniczona. Zapisy: sekretariat@prometriq.pl

 


WYKORZYSTANIE GOTOWYCH ZESTAWÓW DO PROCEDUR ZABIEGOWYCH NA BLOKU OPERACYJNYM

– ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY WEBINAR!

TERMIN: 28.01.2021 r. (czwartek) godz. 19:00

Szanowni Państwo,

zapraszamy na ciekawy webinar z cyklu „MedEXPERT Live” pod hasłem ” Wykorzystanie gotowych zestawów do procedur zabiegowych na Bloku Operacyjnym„, który prowadzi Krystyna Skorb, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego.
W trakcie webinaru będzie możliwość zadawania pytań.

Udział w webinerze jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja – tutaj


OGÓLNOPOLSKI PROGRAM LECZENIA RAN – KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – ROZPOCZĘCIE REJESTRACJI

Jest nam niezmiernie miło przekazać informację, że Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wspólnie z Polskim Towarzystwem Leczenia Ran rusza z nowym projektem „Ogólnopolskim Programem Leczenia Ran”. W ramach programu już 9 lutego odbędzie się pierwszy cykl kursów, podczas którego lekarze, pielęgniarki i położne, ale i inni specjaliści zainteresowani tematykę leczenia ran będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę.

Link do rejestracji na wydarzenie: http://bit.ly/Kurs_PTLR

Link do strony dedykowanej Ogólnopolskiemu Programowi Leczenia Ran PTLR: Ogólnopolski Program Leczenia Ran Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran – Intro | Webinar Online – Termedia


STUDIUJ Z NAMI –  STUDIA POMOSTOWE NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA 2021/2022

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu ul. Lotnicza 2 oferuje w roku akademickim 2021/2022 studia pomostowe na kierunku: pielęgniarstwo I stopnia.

Szczegóły oferty – tutaj


OGÓLNOPOLSKI PROGRAM LECZENIA RAN – KURS DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Jest nam niezmiernie miło przekazać informację, że Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wspólnie z Polskim Towarzystwem Leczenia Ran rusza z nowym projektem „Ogólnopolskim Programem Leczenia Ran„. W ramach programu już 9 lutego 2021 r. odbędzie się pierwszy cyklu kursów, podczas którego lekarze, pielęgniarki i położne, ale i inni specjaliści zainteresowani tematyką leczenia ran będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę. Ze względu na sytuację epidemiczną kursy organizowane będą online, a udział w nich jest bezpłatny.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach www.nipip.pl oraz www.ptlr.org, a także na oficjalnym profilu NRPiP i PTLP w mediach społecznościowych.


BEZPŁATNE WEBINARIUM

„KOMPETENCJE CYFROWE PRACOWNIKÓW SEKTORA OCHRONY ZDROWIA”

Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza pracowników podmiotów medycznych na bezpłatne webinarium „Kompetencje cyfrowe pracowników sektora ochrony zdrowia„. Spotkanie odbędzie się 10.11.2020 r. o godz. 18:30. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Zapisy: sekretariat@prometriq.pl.

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.


BEZPŁATNA KONFERENCJA ONLINE”OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE

– DZIŚ I JUTRO” – 25-27.11.2020  – TRWA REJESTRACJA

Szanowni Państwo, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” w dniach 25-27 listopada 2020 r. serdecznie zaprasza do udziału w drugiej edycji konferencji poświęconej opiece długoterminowej. Konferencja „Opieka długoterminowa w Polsce – dziś i jutro” jest kontynuacją zeszłorocznej edycji spotkania poświęconego szerokim konsultacjom społecznym na temat rozwiązań systemowych wspierających długofalowy rozwój opieki długoterminowej w Polsce.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników, tegoroczna formuła konferencji została zmieniona i przeniesiona do internetu. Konferencja odbędzie się pod patronatem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Interaktywna transmisja „na żywo” będzie dostępna bezpłatnie na dedykowanej wydarzeniu stronie internetowej www.opiekadlugoterminowa2020.pl

Szczegółowe informacje oraz bezpłatna rejestracja na stronie:  http://www.opiekadlugoterminowa2020.pl

Serdecznie zapraszamy


Zaproszenie-webinarium RODO

Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie zaprasza na bezpłatne webinarium:

RODO W PRAKTYCE MEDYCZNEJ błędy, które wciąż popełniamy.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat.

Webinarium odbędzie się 01.12.2020 r. (wtorek) godz. 10:00 – 12:00. Zapisy: sekretariat@prometriq.pl


II OGÓLNOPOLSKI KONGRES PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH: WIEM, WIĘC SZCZEPIĘ,

18 LISTOPADA, 25 LISTOPADA, 2 GRUDNIA

Zapraszamy do rejestracji na bezpłatną telekonferencję: II OGÓLNOPOLSKI KONGRES PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ” Wiem, więc szczepię”

Program

18 listopada 2020: 1. Jak rozmawiać z rodzicami o szczepieniach? 2. Szczepienie w czasie pandemii – ryzyko czy mądry wybór? 3. Dlaczego warto stosować szczepienia wysoce skojarzone (w tym rozdzielanie szczepień – konsekwencje). 4. Jak bezpiecznie szczepić ? – aspekty prawne. 5. Wykład sponsorski.

25 listopada 2020: 1. Dlaczego wzrasta nieufność wobec szczepień i dlaczego o szczepieniach trzeba mówić prostym językiem? 2. Szczepienia w grupach ryzyka. 3. Mały pacjent spoza granic kraju – postępowanie w wypadku dzieci cudzoziemców. 4. Wykład sponsorski.

2 grudnia 2020: 1. Pożądany odczyn poszczepienny? Rozmowa z rodzicem o tym,  czego można się spodziewać (przewrotnie o tym, jak go uspokoić). 2. Grunt to dobra logistyka. Czy zrobiliśmy wszystko, aby szczepienie przebiegło sprawnie? Bezpieczeństwo epidemiologiczne, dostępność szczepionek, łańcuch chłodniczy. 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej – zagadnienia prawne. 4. Wykład sponsorski.

REJESTRACJA>>


Komunikat w sprawie zmiany wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2020 r.

Zmieniony wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2020 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie


OFERTA SZKOLEŃ 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego  Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinach:

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH

Czytaj więcej tutaj


POLECAMY I ZACHĘCAMY

UNIWERSYTET GDAŃSKI – NOWY KIERUNEK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH „TELEMEDYCYNA I PROJEKTY W OCHRONIE ZDROWIA. HEALTH CARE TECHNOLOGY”
Opis kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology

Link: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20202021/telemedycyna_i_projekty_w_ochronie_zdrowia_health_care_technology-niestacjonarne_-_zaoczne-ii_stopnia?gclid=EAIaIQobChMI7Nit3rev6gIVht4YCh3a8QWpEAAYASAAEgICR_D_BwE


WEBINARIUM RODO – zaproszenie

Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza wszystkie osoby prowadzące indywidualne praktyki lekarskie, stomatologiczne i pielęgniarskie, a także pracowników podmiotów medycznych na bezpłatne webinarium „RODO w Twojej praktyce”, dzięki któremu uzyskają Państwo możliwość uporządkowania dokumentacji RODO zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Intensywny kurs menadżerski dla pracowników ochrony zdrowia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatnie publikację „RODO w twojej praktyce. Pytania i odpowiedzi”, materiały szkoleniowe (pendrive i prezentacja) oraz certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę. 

Webinarium odbędzie się 16.09.2020 r., godz. 10:00.

Zapisy: sekretariat@prometriq.pl.

Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.


POLECAMY-ZACHĘCAMY

Oferta edukacyjna Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej


IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną IV Ogólnopolskie Forum Pielęgniarek i Położnych odbędzie się w wersji online.

Udział będzie bezpłatny – wszyscy uczestnicy, którzy wpłacili opłatę konferencyjną – otrzymają zwrot 100% środków. Zapraszamy do śledzenia zmian na stronie: www.fpp.edu.pl i do udziału w IV Ogólnopolskim E-FORUM Pielęgniarek i Położnych z dostępem do wykładów w dniach 9 – 18 października 2020 r. Każdy uczestnik E-FORUM otrzyma certyfikat.


BEZPŁATNA KONFERENCJA „Główne problemy w opiece nad seniorem z perspektywy szpitala i jego rodziny”

Fundacja Razem Zmieniamy Świat, w dniach 8-11 września 2020 r. zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji online „Główne problemy w opiece nad seniorem z perspektywy szpitala i jego rodziny”.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy tymi jednostkami, które realizują program „Damy Radę – wyjdę ze szpitala i co dalej?”. (https://damy-rade.info/profesjonalisci/projekt-dla-szpitali—wyjde-ze-szpitala-i-co-dalej-, wydyskutowanie najbardziej efektywnych rozwiązań wspierających rodzinę w opiece nad przewlekle chorym, przybliżenie założeń programu tym wszystkim, którzy jeszcze do niego nie przystąpili, a także nawiązanie do najbardziej aktualnych problemów funkcjonowania szpitala w kontekście opieki nad seniorem i zagwarantowania bezpieczeństwa epidemiologicznego w dobie pandemii.

Program: „Damy Radę – wyjdę ze szpitala i co dalej?”.

Honorowym Patronatem objęła go Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Uczestniczy w nim 80 placówek. Materiały edukacyjne projektu wykorzystywane są przez nie do realizacji Standardów Akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości, konkretnie do standardu CO13: pacjenci i ich rodziny uzyskują niezbędną wiedzę do zrozumienia dalszego przebiegu leczenia i przystosowania do czynności ułatwiających życie codzienne oraz do standardu CO12: w szpitalu prowadzi się program edukacji zdrowotnej.

Program konferencja online 8-11 września 2020

Więcej informacji o konferencji wraz  z linkiem rejestracyjnym –

https://damy-rade.info/profesjonalisci/konferencja-online


WEBINER: BEZPIECZEŃSTWO NA BLOKU OPERACYJNYM W NOWYCH WARUNKACH – SYNERGIA WSPÓŁPRACY ANESTEZJOLOG- PIELĘGNIARKA – 29 LIPCA 2020


KOMUNIKAT DZIAŁU SZKOLEŃ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU Z DNIA 01.07.2020 r. W SPRAWIE KURSÓW I SZKOLEŃ


KOMUNIKAT MZ WS.REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W związku z realizowanym kształceniem podyplomowym, w zajęciach praktycznych  w podmiocie leczniczym, może brać udział wyłącznie pielęgniarka lub położna – osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel. 

W zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym nie może brać udziału pielęgniarka lub położna objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, lub jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

Podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka lub położna zamierza odbyć zajęcia praktyczne, nie może wymagać od tej pielęgniarki lub położnej samodzielnego wykonania testu w kierunku COVID-19, przed rozpoczęciem zajęć praktycznych. 

Test w kierunku COVID-19 należy przeprowadzić w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że pielęgniarka lub położna była szczególnie narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i może być chora na COVID-19. W takim przypadku, test w kierunku COVID-19 powinien zostać wykonany w podmiocie leczniczym, w którym realizowane są zajęcia praktyczne, a osobą wskazującą na potrzebę wykonania testu powinien być opiekun stażu. 

Koszt testowania w kierunku COVID-19 pielęgniarek lub położnych realizujących zajęcia praktyczne w ramach kształcenia podyplomowego zostanie pokryty ze środków NFZ. W tym celu powinien być rozliczony analogicznie do kosztów testów w kierunku COVID-19 wykonywanych pracownikom danego podmiotu leczniczego, w którym realizowane są zajęcia praktyczne.

W przypadku realizacji szkolenia praktycznego w szpitalu jednoimiennym lub oddziale zakaźnym, pielęgniarka lub położna może wrócić do pracy lub być skierowana na kolejne szkolenia praktyczne dopiero w przypadku uzyskania ujemnego wyniku testu w kierunku COVID-19, który to test powinien być wykonany w 7 dniu po zakończeniu tego szkolenia.

Źródło:https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-realizacji-zajec-praktycznych-w-ramach-ksztalcenia-podyplomowego-pielegniarek-i-poloznych

ZAPROSZENIE NA WEBINARIUM

Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza wszystkie osoby prowadzące indywidualne praktyki na bezpłatne webinarium „RODO w Twojej praktyce”, dzięki któremu uzyskają Państwo możliwość uporządkowania dokumentacji RODO zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Szkolenie jest zorganizowane w ramach projektu „Intensywny kurs menadżerski dla pracowników ochrony zdrowia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatnie publikację „RODO w twojej praktyce. Pytania i odpowiedzi”, materiały szkoleniowe (pendrive i prezentacja) oraz certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę.

Webinarium „RODO w Twojej praktyce”odbędzie się 14 lipca 2020 r. o godzinie 11.00

Zapisy: sekretariat@prometriq.pl


IV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NEONATOLOGICZNYCH

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych, serdecznie zapraszam do udziału w  konferencji NEONURSING-Procedury w pielęgniarstwie neonatologicznym, która odbędzie się w zmienionej formie jako konferencja online ze streamingiem na żywo czyli e-NEONURSING 2020.

Termin e-Konferencji 18 września 2020 r. (piątek).

Wszystkie informacje razem z programem, kosztami udziału oraz formularzem rejestracji są już dostępne na stronie: https://www.ptpipn.pl/konferencje-i-warsztaty.htm

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z organizatorem logistycznym: biuro@provena.com.pl lub 695 271 227


WRAZ Z MARKĄ NAN® ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WEBINARIUM:

DOKUMENTACJA MEDYCZNA, PRAWA PACJENTA – STANDARDY PRACY PODCZAS PANDEMII

Prelegent: Wojciech Wojtal, prawnik specjalista w zakresie prawa medycznego, Dyrektor Wydziału Prawnego Wojskowego Instytutu Medycznego, wykładowca CKP WIM, Studiów Podyplomowych z Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy na czacie. Po zakończeniu prezentacji wykładowca odpowie na wybrane pytania. Uwaga: ilość uczestników w każdym szkoleniu jest ograniczona.

DO WYBORU 2 TERMINY SZKOLENIA:

30 czerwca (wtorek) godz. 12.00

07 lipca (wtorek) godz. 17.30

Opis webinarium: Omówienie praw pacjentów i ich przedstawicieli do rzetelnej informacji o laktacji i określonych sytuacjach do stosowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Przedstawienie zasad opieki nad noworodkiem przez lekarza pediatrę oraz opieki nad matką i dzieckiem przez położną środowiskową. Istotną część spotkania zajmie omówienie dokumentacji medycznej oraz aktualnych aktów prawnych.

Cel szkolenia: Aktualizacja wiedzy personelu medycznego w zakresie realizacji zasad i procedur związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Stan epidemii wpływa na zmiany organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Zapoznanie uczestników szkolenia z aktualną sytuacją prawną.

Zapisy elektroniczne. Prosimy o kontakt mailowy z przedstawicielem marki NAN® najpóżniej 1 dzień przed wybranym terminem szkolenia: Bozena.chlewinska@pl.nestle.com

Szkolenie internetowe w aplikacji Click-meeting. Kod dostępu wydawany jest indywidualnie dla uczestnika. Udział nie wymaga zapupu ani oprogramowania dodatkowego. Konieczny jest tylko dostęp do internetu.

Zaproszenie


KOMUNIKAT W SPRAWIE PRAWA DO 6 – DNIOWEGO URLOPU SZKOLENIOWEGO


WEBINAR „PATRZ POZA TO CO WIDAĆ” – DORADCA NAN POLECA!

Serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnym webinerze organizowanym przez markę NAN

pt PATRZ POZA TO CO WIDAĆ! Szukaj niewidzialnych środków wsparcia dziecka! 

Wspólnie z mgr Joanną Surowińską omówimy temat: jak przeprowadzić bilans noworodka i na co zwrócić uwagę, aby dostrzec zaburzenia psychosomatyczne. Dr n.med. Agnieszka Chrobot opowie o tajnej broni natury jaką jest HMO. 

Dołącz do nas online! START 24 czerwca godz. 18:00 

Osoby zainteresowane tym wydarzenie bardzo proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa pod nr  tel.+48 660630204

lub e-mail: bozena.chlewinska@pl.nestle.com

Po potwierdzeniu chęci udziału przesłany zostanie link do szkolenia.

Bożena Chlewińska

Doradca ds. Żywienia Dzieci i Niemowląt Nestle Nutrition

Mobile: +48 660630204 Email: bozena.chlewinska@pl.nestle.com


BEZPŁATNE SZKOLENIA ON-LINE Z ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” skierowane jest do:

 • Podmiotów leczniczych w których realizowane są stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne,
 • Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – POZ.

Podmioty aplikujące do udziału w szkoleniach zobowiązane są do posiadania aktualnego kontraktu z NFZ. W szkoleniach uczestniczyć mogą Pracownicy zatrudnieni przez podmiot niezależnie od formy zatrudnienia. W przypadku gdy w skład podmiotu wchodzi więcej niż jeden zakład, to każdy z zakładów może zarejestrować się na szkolenie jako osobny podmiot pod warunkiem, że posiada indywidualny 14 cyfrowy nr REGON. Zakres szkoleń obejmuje zapoznanie z gotowymi rozwiązaniami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce z uwzględnieniem rozwiązań projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) takich jak: e-recepta, e-skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) oraz Internetowe Konto Pacjenta (KP). W ramach projektu zostanie przeszkolonych łącznie 21 120 osób i 3 300 podmiotów leczniczych, w tym 660 szpitali i 2 640 POZ-ów.

Więcej informacji na stronie: https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-edm/


ZAPROSZENIE NA WEBINARIUM

Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza wszystkie osoby prowadzące indywidualne praktyki na bezpłatne webinarium „”RODO w Twojej praktyce”, dzięki któremu uzyskają Państwo możliwość uporządkowania dokumentacji RODO zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Intensywny kurs menadżerski dla pracowników ochrony zdrowia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatnie publikację „RODO w twojej praktyce.Pytania i odpowiedzi”, materiały szkoleniowe (pendrive i prezentacja) oraz certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę.

Terminy webinariów:

„RODO w praktyce pielęgniarki i położnej” – 19.06.2020 r. godz. 11:00

„RODO w praktyce stomatologa” – 20.06.2020 r. godz. 11:00

„RODO w praktyce lekarza specjalisty” – 20.06.2020 r. godz. 14:00

Zapisy: sekretariat@prometriq.pl. Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń


ZESPÓŁ ConvaTec ZAPRASZA NA WEBINARIUM Z ZAKRESU PRAWA MEDYCZNEGO

Prowadzący: mecenas Wojciech Wojtal

Podczas webinaru poruszone zostaną następujące tematy:

 1. Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej.
 2. Teleporada jako świadczenie opieki zdrowotnej.
 3. Internetowe konto pacjenta.
 4. Aktualizacja w zakresie zmian prawnych w czasie epidemii Covid-19.

Termin: 3 czerwca (środa) o godz. 17:00.

W celu rejestracji na webinar wypełnij formularz klikając na poniższy link: https://convatecstomiapl.clickmeeting.pl/zmiany-w-zakresie-prawa-medycznego-w-czasie-epidemii-covid-19/register


01.06.2020 r.

Odpowiedź MZ w sprawie wprowadzenia na czas epidemii doraźnych rozwiązań umożliwiających prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learning


KOMUNIKATY CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że od dnia 1 czerwca 2020 r. zostaje wznowione wydawanie dyplomów uzyskania tytułu specjalisty. Dyplomy będą wydawane w dniach: poniedziałek w godz. 9.00-12.00; wtorek w godz. 9.00 -12.00; czwartek  w godz. 11.30 – 15.30; piątek w godz. 9.00 -14.00. W trosce o zachowanie bezpieczeństwa osoby odbierające dyplomy, Centrum prosi o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 22 592 34 50.


Z dniem 15 czerwca 2020 r. Centrum wznawia przeprowadzanie egzaminów państwowych w sesji wiosennej 2020r.

Daty egzaminów i wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu w linku: http://www.ckppip.edu.pl/kafelki/egzamin-panstwowy/egzamin.html


ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WEBINARIUM: OPIEKA AMBULATORYJNA NAD MATKĄ I DZIECKIEM W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

WRAZ Z MARKĄ  NAN® ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WEBINARIUM: OPIEKA AMBULATORYJNA NAD MATKĄ I DZIECKIEM W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

Prelegent: Wojciech Wojtal, prawnik specjalista w zakresie prawa medycznego, Dyrektor Wydziału Prawnego Wojskowego Instytutu Medycznego, wykładowca CKP WIM, Studiów Podyplomowych z Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy na czacie. Po zakończeniu prezentacji wykładowca odpowie na wybrane pytania

Uwaga: ilość uczestników w każdym szkoleniu jest ograniczona.

TERMIN: 4 czerwca (czwartek), godz. 17:30

Partnerem szkolenia jest marka NAN®

Opis webinarium: Przedstawienie zasad opieki nad noworodkiem przez lekarza pediatrę oraz opieki nad matką i dzieckiem przez położną środowiskową.
W szczególności: zasady udzielania świadczeń z wykorzystaniem urządzeń teleinformatycznych i systemów łączności. Uwarunkowania prawne „teleporady”. Dziś można weryfikować tożsamość przez telefon, wystawiać recepty jak również udzielać świadczeń pierwszorazowych. Istotną częścią szkolenia będzie omówienie praw pacjentów i ich przedstawicieli do rzetelnej informacji o laktacji i w określonych sytuacjach do stosowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Cel szkolenia: Aktualizacja wiedzy pielęgniarek oraz położnych w zakresie realizacji zasad i procedur związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Stan epidemii wpływa na zmiany systemu organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Zapisy elektronicznie po kliknięciu w link: https://wojtal.clickmeeting.com/nan2-4-06/register

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają przypomnienie o webinarium przed wyznaczoną godziną szkolenia. Szkolenie internetowe w aplikacji Click-meeting. Kod dostępu wydawany jest indywidualnie dla uczestnika. Udział nie wymaga zakupu ani oprogramowania dodatkowego. Konieczny jest tylko dostęp do internetu.

Zaproszenie na webinarium: Opieka ambulatoryjna nad matką i dzieckiem w trakcie epidemii COVID-19


12.05.2020 r.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie ze środków funduszu pracy w 2020 r.

Planuje się, ze w 2020 r. minimum 2 525 pielęgniarek i położnych rozpocznie specjalizację w ramach miejsc dofinansowywanych.

Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2020 roku wyniesie nie więcej niż 3.950 zł.

Wykaz dziedzin z podziałem na poszczególne województwa.


KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA CZASU TRWANIA SPECJALIZACJI, KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH


Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów: Elbląskiej Uczelni Humanistyczno Ekonomicznej w Elblągu oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z przykrością informujemy, że zaplanowana na dzień 27 marca 2020 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: WYZWANIA MEDYCYNY XXI WIEKU – WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ WYBRANYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH I PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH – zostaje odwołana.

W obliczu obostrzeń Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczących udziału w wydarzeniach gości z zagranicy oraz rekomendacji „odwołania wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne” zawartej w Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych z dnia 2 marca 2020 r. podjęliśmy trudną decyzję o odwołaniu konferencji w dniu 27 marca 2020 r.  Bezpieczeństwo gości zaproszonych, prelegentów i uczestników konferencji jest dla nas priorytetem.

W obliczu zagrożenia epidemią nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) decyzja organizatorów konferencji w kwestii jej odwołania stała się najlepszym z możliwych rozwiązań.

Jednocześnie informujemy, że kolejnym planowanym terminem dla tak ważnego naukowego wydarzenia jest druga połowa maja 2020 r. Dalsze szczegółowe decyzje w kwestii organizacji konferencji będą podejmowane w zależności od dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej na obszarze Polski.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z odwołaniem konferencji przepraszamy.

Komunikat dotyczący odwołania konferencji zaplanowanej w dniu 27.03.2020 r.


19.02.2020 r

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych serdecznie zaprasza na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Pielęgniarstwo Pediatryczne Nowe Wyzwania” , która odbędzie się w dniach 15 – 16.06.2020r. w Ostródzie.

Koszt konferencji: 490 zł dla członków PSPP, 540 zł dla pozostałych osób płatne do 17 maja, po tym terminie koszt konferencji 590 zł. 

Szczegółowe informacje o konferencji oraz zasady rejestracji znajdują się na stronie: www.pspp.eu

Zaproszenie na konferencję

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji


19.02.2020 r.

Komisja Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie zaprasza na bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla pielęgniarek

W programie:

 • opieka nad sztucznym dostępem (PEG), ćwiczenia z fantomem,
 • żywienie doustne i dojelitowe, zasadność stosowania ONS w leczeniu żywieniowym,
 • opatrunki i nie tylko jako standard w postępowaniu z ranami o różnej etiologii,
 • opatrunki specjalistyczne i podciśnieniowa terapia leczenia ran.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty odbędą się w czwartek 19 marca 2020r.  godz. 10.00 w siedzibie OIPiP w Olsztynie.

Zgłoszenia imienne przyjmowane będą do dnia 10 marca 2020r. w biurze OIPiP w Olsztynie – tel. 660 610 480 oraz na e-mail: izba@oipip.olsztyn.pl

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty szkoleniowe


KOMUNIKAT Nr 1

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji „WYZWANIA MEDYCYNY XXI WIEKU – WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ WYBRANYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH I PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH„, która odbędzie się w dniu 27 marca 2020 r.

Konferencja skierowana jest do pielęgniarek i położnych zarówno aktywnych zawodowo jak i potencjalnych kandydatów do zawodu czy studentów.

Tematem przewodnim konferencji będą współczesne wybrane zagrożenia cywilizacyjne oraz zagadnienia prozdrowotne.

Rejestrację pielęgniarek i położnych prowadzi biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pod nr. 55 233 98 79, e-mail: biuro@oipip.elblag.pl lub osobiście w godz. 7.00 – 15.00

Udział w konferencji dla pielęgniarek i położnych oraz studentów EUH-E jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w konferencji.

Serdecznie zapraszamy.

Komunikat Nr 1 dot. konferencji


 

05.02.2020 r.

FUNDACJA PRACY I OCHRONY ZDROWIA ALMACH ZAPRASZA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU AKADEMIA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ CZ. 2.

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W DN. 22-25 KWIETNIA 2020

Czytaj więcej – tutaj


 

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ZAKRESIE E-RECEPT I EDM

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”  skierowany jest do:

 • Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – Szpitali,
 • Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – POZ.

Zakres szkoleń obejmuje zapoznanie z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce z uwzględnieniem rozwiązań projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) takich jak: e-recepta, e-skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

W ramach projektu zostanie przeszkolonych łącznie 21 120 osób i 3 300 podmiotów leczniczych, w tym 660 szpitali i 2 640 POZ-ów. Głównym celem projektu jest poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji oraz wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia e-recepty, e-skierowania, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz poprawy kompetencji cyfrowych świadczeniodawców na terenie całego kraju, stając się jednocześnie istotnym wkładem w budowanie społeczeństwa informacyjnego zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych takich jak np.”Sprawne Państwo 2020″.

Okres realizacji projektu 01.05.2019 – 31.10.2021.

Szkolenia dla pracowników POZ – cały kraj, lokalizacje i terminy szkoleń są sukcesywnie dodawane do platformy rejestracyjnej. Rekrutacja trwa przez cały okres trwania projektu do momentu wyczerpania puli szkoleń.

Szkolenia dla pracowników Szpitali – pierwsza tura rekrutacji trwała do 30.11.2019 r., kolejna II tura uruchomiona została 2 stycznia br, kolejne tury będą uruchamiane aż do momentu wyczerpania puli szkoleń.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Pobierz harmonogram szkoleń na rok 2020

Więcej informacji


24.01.2020 r.

Dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza do składania wniosków na kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

Planowane rozpoczęcie kursu 01.02.2020 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Przewidywany koszt udziału w kursie  650 zł.

Zapraszamy do składania wniosków przez SMK:  smk.ezdrowie.gov.pl


24.01.2020 r.

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na ostatnie wolne miejsca na BEZPŁATNEJ SPECJALIZACJI dofinansowanej ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK w Olsztynie.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 r. o godz. 9.15 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. Żołnierska 18.

W załączeniu: Oferta szkoleniowa – Szkolenie Specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego dla Pielęgniarek


21.01.2020 r.

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie:

PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Szkolenie specjalizacyjne obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne (460 godz.)  – realizowane w systemie weekendowym;
 • zajęcia praktyczne (350 godz.) – realizowane w systemie stacjonarnym.

Planowany termin realizacji specjalizacji:

rozpoczęcie szkolenia 29 stycznia 2020 r.

zakończenie szkolenia: 16 sierpień 2021 r.

Oferta Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie


18.12.2019 r.

OFERTA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie uprzejmie informuje, że będzie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego realizować niżej wymienione szkolenia specjalizacyjne dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia:

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek
 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek

W załączeniu oferty wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi miejsc realizacji i dat postępowań kwalifikacyjnych:

OFERTA SPECJALIZACJI PEDIATRYCZNEJ

OFERTA SPECJALIZACJI OPERACYJNEJ


29.11.2019 r.

Czytelnia IBUK Libra

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r. udostępniono nową kolekcje publikacji na platformie IBUK Libra.  W tym okresie będą Państwo mieli dostęp do dodatkowej puli czasopism medycznych. Łącznie będzie to 597 publikacji (547 kupionych i 50 darmowych). Dostęp do zasobów IBUK Libra jest na stronie libra.ibuk.pl

Informujemy również, że wszystkie kody PIN będą miały przedłużoną datę ważności do 2 grudnia 2020 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu (tel. 55 233 98 79 lub e-mail: biuro@oipip.elblag.pl.


12.11.2019 r.

XXIV KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OPIEKI PALIATYWNEJ I ZESPOŁÓW HOSPICYJNYCH Nie lękajcie się prawdy JPII

Częstochowa 16-18 stycznia 2020 r.

W imieniu komitetu naukowego i organizacyjnego serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbędzie się w dniach 15 – 18 stycznia 2020 roku. Tematem przewodnim konferencji będą słowa Świętego Jana Pawła Ii: Nie lękajcie się prawdy.

Szczegółowe informacje o konferencji publikowane są na stronie: https://www.2020.hospicjum-konferencja.pl/

Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie formularza na stronie www.hospicjum-konferencja.pl lub Karty zgłoszenia uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej zgodnie z wybranym pakietem nie później niż 7 dni od dnia rejestracji.

W załączeniu:

Komunikat w sprawie konferencji

Ramowy program konferencji

Karta zgłoszenia uczestnictwa


07.11.2019 r.

Płatny urlop szkoleniowy dla pielęgniarek, położnych – opinia dot. art. 61a ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej


05.11.2019 r.

XV edycja Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku

temat przewodni:

Innowacje Roku 2019 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej

Po raz drugi zapraszamy wszystkie zespoły pielęgniarskie, które wdrożyły w 2019 r. innowacyjne zmiany w praktyce lub organizacji świadczeń zdrowotnych mające na celu poprawę jakości opieki pielęgniarskiej do podzielenia się swoimi sukcesami i przystąpienia do Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2019

Do pobrania:

Formularz

Ogłoszenie

Regulamin

Więcej informacji tutaj


29.10.2019 r.

I KONGRES PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POZ  WIEM, WIĘC SZCZEPIĘ – WARSZAWA, 26 LISTOPADA 2019 r

26 listopada 2019 r. w Warszawie (Hotel Airport Okęcie, Warszawa ul. 17 stycznia 24) odbędzie się I Kongres Pielęgniarek i Położnych POZ „Wiem, więc szczepię”, którego organizatorem jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Wykładowcy – znani eksperci w dziedzinie profilaktyki chorób zakaźnych, omówią tak istotne zagadnienia, jak:

 1. Działania Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zwiększenia wyszczepialności w Polsce, sytuacja w innych krajach UE.
 2. Postawa wobec szczepień – co na to psychologia?
 3. Postawy prawne realizacji szczepień ochronnych (w tym odmowa, zdarzenia niepożądane).
 4. Fakty i mity na temat szczepień ochronnych.
 5. Edukacja rodziców przez położne w zakresie szczepień w okresie oczekiwania na dziecko, pobytu na oddziale oraz w trakcie wizyt patronażowych.
 6. Źródła wiedzy na temat szczepień ochronnych.
 7. Szczepienia zalecane, czy mniej ważne?
 8. Choroby, które wracają.
 9. Badanie kwalifikacyjne, odraczanie, NOP.

Koszt uczestnictwa w kongresie wynosi 50 zł.

Organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie oraz materiały konferencyjne.

Rejestracja w formie elektronicznej, szczegóły na stronie: nipip.pl/kongrespoz/


17.10.2019 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje o rozpoczęciu naboru na specjalizacje dofinansowane z funduszy Ministerstwa Zdrowia, organizowane przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.

W Elblągu planowane jest rozpoczęcie specjalizacji: w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek oraz w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

W Olsztynie planowane jest rozpoczęcie specjalizacji: w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek oraz w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych.

W Gdańsku planowane jest rozpoczęcie specjalizacji: w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek, w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek, w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek, w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek, w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek, w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych, w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych.

Rozpoczęcie specjalizacji planowane jest na 23.11.2019 r. Zgłoszenia przez System Monitorowania Kształcenia – https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Organizatorem w/w specjalizacji jest Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Dane teleadresowe organizatora: e-mail: okppip@gmail.com, adres: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów, tel. 17 77 88 481, fax. 17 77 88 482

Do pobrania:

Informacje dot. specjalizacji

Oferta OKPPiP specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego – Olsztyn

Oferta OKPPiP specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego Olsztyn

Oferta OKPPiP specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego Elbląg

Oferta OKPPiP specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego Elbląg


11.10.2019 r.

UWAGA!!! PAŃSTWO KOŃCZĄCY SPECJALIZACJĘ!!!

Przypominamy o konieczności wysłania wniosku na EGZAMIN PAŃSTWOWY w nieprzekraczalnym terminie DO 31.10.2019 r.

Wniosek należy złożyć poprzez system SMK. Po złożeniu wniosku należy sprawdzać status wniosku celem ewentualnego uzupełnienia ponieważ korekta jest możliwa tylko w ciągu 7 dni od daty odesłania przez CKPiP. Po tym czasie wniosek nie zostanie zakwalifikowany do jesiennej sesji egzaminacyjnej 2019 r.

Podręcznik użytkownika – Wnioski o egzamin specjalizacyjny – Rola Pielęgniarka/Położna


04.10.2019 r.

Ruszają nabory na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne w dziedzinach: Pielęgniarstwo Internistyczne i Pielęgniarstwo Geriatryczne – miejsce realizacji zajęć: ELBLĄG

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie: PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE i PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE dla pielęgniarek/arzy z województwa warmińsko-mazurskiego. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się w Elblągu. 

W załączeniu:

Oferta szkoleniowa: Pielęgniarstwo Internistyczne Elbląg

Oferta szkoleniowa: Pielęgniarstwo Geriatryczne Elbląg


25.09.2019 r.

SZKOLENIE NOWOCZESNY BLOK OPERACYJNY

W imieniu Komisji ds pielęgniarstwa operacyjnego działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie mamy zaszczyt zaprosić do udziału w szkoleniu pt.: „Nowoczesny Blok Operacyjny„. Szkolenie odbędzie się w dniu 5 października 2019 r. w godz. 9.00 – 12.00 w siedzibie OIPiP w Olsztynie ul. Pstrowskiego 14K Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 01.10.2019 r. na e-mail: izba@oipip.olsztyn.pl  (z dopiskiem szkolenie – 05.10.2019 r., prosimy podać imię i nazwisko).

W załączeniu:

Zaproszenie


23.09.2019 r.

Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

Ministerstwo Zdrowia prezentuje wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które mogą uzyskać dofinansowanie w 2019 r. ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wykaz przedstawia podział na województwa z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwach.

Do pobrania:

Wykaz


19.09.2019 r.

Polskie Centrum Edukacji zaprasza na I OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA POZ  ” Rola i zadania pielęgniarki i położnej w realizacji świadczeń POZ” Warszawa, 27 listopada 2019 r.

Szczegóły dostępne na stronie: www.pce.com.pl

W załączeniu:

Program konferencji


17.09.2019 r.

INFORMACJE DZIAŁU SZKOLEŃ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że obecnie prowadzimy nabór na kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek:

 1. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – zgłoszenia przez SMK, program dostępny – rozpoczęcie kursu planowane 5 października 2019 r., godz. 9.00
 2. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek – zgłoszenia przez SMK, program dostępny – rozpoczęcie kursu planowane 12 października 2019 r. godz. 9.00.

Szczegółowe informacje w załączniku:

Informacje Działu Szkoleń


10.09.2019 r.

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  serdecznie zaprasza do udziału w konferencji dla pielęgniarek i położnych „Pielęgniarka i Położna 2019”, która odbędzie się w Krakowie, w dniach 7-9 listopada 2019 r.

W załączeniu:

Zaproszenie na konferencję, karty zgłoszenia uczestnictwa, program konferencji


06.09.2019 r.

KONFERENCJA „OD PEDIATRII DO GERIATRII – WYZWANIA I SZANSE W ASPEKCIE SKOORDYNOWANEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. ZAGROŻENIA W PRACY PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ”

Szanowni Państwo

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wraz z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne, Położnych na organizowaną w ramach prewencji konferencję: OD PEDIATRII DO GERIATRII – WYZWANIA I SZANSE W ASPEKCIE SKOORDYNOWANEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. ZAGROŻENIA W PRACY PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, która odbędzie się w dniach 24 – 25 października 2019 r. w Gdańsku

W załączeniu:

PROGRAM KONFERENCJI

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. KONFERENCJI


02.09.2019 r.

AKADEMIA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ – ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Szanowni Państwo,

Pod patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych firma Nutricia Polska Sp. z o.o. jest organizatorem Akademii Opieki Długoterminowej w ramach, której zaprasza na bezpłatne, dwudniowe szkolenie z praktycznych aspektów żywienia, leczenia ran i rehabilitacji.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w terminie 5-6.10.2019 r. w Warszawie. Przewidzianych jest 30 szkoleń w całej Polsce od 5.10.2019 r. do 31.12.2020 r.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz nocleg. Liczba miejsc ograniczona (60), decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia można dokonać na platformie: www.pielegniarki.prenatalis-polska.pl .

W załączeniu:

ZAPROSZENIE Akademia Opieki Długoterminowej


26.08.2019 r.

ZAPROSZENIE – BEZPŁATNA SESJA DLA PIELĘGNIAREK XXII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ

W imieniu przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Fundacji Tam i z Powrotem – organizatorów pierwszego, ogólnopolskiego Programu Edukacji Onkologicznej oraz Akademii Pielęgniarstwa Onkologicznego, pragnę serdecznie zaprosić do udziału w kolejnej już – bezpłatnej sesji dla pielęgniarek i personelu medycznego. Po raz kolejny mamy okazję zorganizować specjalną, dedykowaną sesję, która odbędzie się podczas XXII już Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – w tym roku w Gdańsku.

Zapraszamy serdecznie 31 sierpnia 2019 r. do Filharmonii Bałtyckiej (Ołowianka 1, Gdańsk).

Program wydarzenia w załączeniu, rejestracji dokonać można:

Program sesji programu edukacji onkologicznej – 31.08.2019


21.08.2019 r.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zapraszają na bezpłatne, dwudniowe szkolenie PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zaproszenie skierowane jest do pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek pediatrycznych, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, pielęgniarek zatrudnionych w izbach przyjęć, szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Termin szkolenia: 25 – 26 września 2019 r.

Miejsce szkolenia: Warszawa.

Koszty wyżywienia, materiałów edukacyjnych oraz noclegu z 25 na 26 września pokrywa Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Liczba miejsc ograniczona (54) – liczy się kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia znajdującego się na stronie: https://nipip.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/ do dnia 12 września 2019 r. do godz. 12.00

Program szkolenia


W imieniu Fundacji TZMO ” Razem Zmieniamy Świat”  zapraszamy do udziału w szkoleniu „Pozytywne podejście do opieki. Choroba Alzheimera i inne formy demencji„, które poprowadzi Teepa Snow – jedna z najbardziej cenionych ekspertek na świecie w dziedzinie opieki nad osobami z demencją.

To szkolenie dla opiekunów osób chorujących na Alzheimera i inne formy demencji, lekarzy, psychiatrów, psychologów,neuropsychologów, pielęgniarek, terapeutów oraz dla wszystkich tych, których temat demencji interesuje. To wyjątkowe spotkanie łączące w sobie wykład, dyskusję, odgrywanie ról, studium przypadków i rozwiązywanie problemów tak, by zaangażować słuchaczy.

Wydarzenie jest doskonałą okazją żeby: nauczyć się rozpoznawać pierwsze objawy i kolejne etapy choroby, zrozumieć postęp choroby i zachowania, które wpływają na opiekę i codzienne funkcjonowanie, dowiedzieć się, dlaczego u osób z demencją pojawiają się zachowania, które utrudniają, a nawet uniemożliwiają opiekę, zobaczyć w praktyce, jak rozwiązywać najtrudniejsze problemy lub im zapobiegać, poprawić wzajemną komunikację i odkryć, że z pozoru niezrozumiałe komunikaty są w pełni uzasadnione i logiczne.

Termin: 18 września 2019 r.

Czas: 9:00 – 15:00

Miejsce: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, Toruń

Bezpłatny wstęp zapewnia marka Seni.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia na stronie internetowej www.damy-rade.info


STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO MEDYCZNE – UNIWERSYTET GDAŃSKI

Zapraszamy na studia podyplomowe Prawo Medyczne w roku akademickim 2019/2020 

Szczegółowe informacje pod adresem: https://prawo.ug.edu.pl/prawo_medyczne

Zapisy odbywają się za pomocą narzędzia IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów na stronie: https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web


SZKOLENIA HIV/AIDS organizator Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE”

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej  „RES HUMANAE” na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS, agendy Ministra Zdrowia organizuje szkolenia w zakresie HIV/AIDS dla pielęgniarek, położnych i innych pracowników wykonujących zawód medyczny. W tegorocznej ofercie Fundacji znajdują się 3-dniowe szkolenia (20 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 10 godzin warsztatów) w terminach:  2- 4 września 2019 r, 23 – 25 września 2019 r. oraz 14 – 16 października 2019 r.

Szkolenia odbędą się w podwarszawskiej miejscowości uzdrowiskowej Konstancin-Jeziorna. Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 100 zł. Organizator zapewnia w ramach opłaty zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych i wyżywienie. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Istnieje możliwość, za dodatkową opłatą zakwaterowania w pokojach jednoosobowych, w miarę wolnych miejsc w ośrodku szkoleniowym.

Informacje dotyczące szkoleń i druki zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Fundacji: www.reshumanae.org.pl


ZAPROSZENIE NA XIII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ STOWARZYSZENIA DOBRZE URODZENI

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na XIII Ogólnopolską Konferencję Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni „RENESANS NARODZIN – starego nowe początki”, która odbędzie się w dniach 5 – 6.10.2019 r.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.dobrzeurodzeni.pl

W załączeniu:

Regulamin konferencji

Program konferencji


NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRZESTRZEGA PRZED NIEUCZCIWYMI ORGANIZATORAMI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami na temat nieuczciwych organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina, że zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej:

Organizatorami kształcenia mogą być:

 1. uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;
 2. inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe (prowadzonego przez ORPiP lub NRPiP)

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są:

 1. posiadanie programu kształcenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 i 2;
 2. zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia, zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
 3. zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
 4. posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny.

Organizator kształcenia jest obowiązany pielęgniarce lub położnej zakwalifikowanej do:

 • specjalizacji,
 • kursu kwalifikacyjnego,
 • kursu specjalistycznego,

wydać adekwatnie: kartę specjalizacji, kartę kursu kwalifikacyjnego, kartę kursu specjalistycznego, które wraz z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowią dowód ukończenia kształcenia podyplomowego.

Ponadto przypominamy, że kształcenie podyplomowe w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Zapisy odnoszące się do stosowanych metod i środków dydaktycznych, metod sprawdzania efektów kształcenia, warunków zaliczenia, jak również rodzaju i liczby godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego zajęcia nie przewidują metody e – learningu.

Warto również przed przystąpieniem do kształcenia podyplomowego zapoznać się z przepisami określonymi w: Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Rozdział 6) oraz programem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na który chcemy się zapisać, gdzie określono warunki danego kształcenia: programy szkoleń specjalizacyjnych, programy kursów kwalifikacyjnych, programy kursów specjalizacyjnych (programy te dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: http://www.ckppip.edu.pl/

Szczegółowych informacji czy dany organizator kształcenia może prowadzić kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych można uzyskać w swojej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych lub w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.


KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z DNIA 15 LIPCA 2019 R.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że osoby, które posiadają konto w SMK powinny ponownie dokładnie zweryfikować sposób zapisania swoich danych osobowych zawartych w profilu użytkownika tj. imię, drugie imię i nazwisko. Dane powinny zaczynać się z dużej litery, a dalszy ciąg liter powinien być napisany małymi literami. Ponadto numer Prawa wykonywania zawodu (PWZ) powinien zawierać ciąg 7 cyfr zakończonych literą P (dla pielęgniarki) lub dużą literą A (dla położnej).

Centrum przypomina, że profil użytkownika jest edytowalny wyłącznie przez osobę, która założyła konto w SMK.

Dane zawarte w profilu użytkownika automatycznie zapisują się w składanym do Centrum wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu (wersja elektroniczna) i będą zawarte również na dyplomie specjalisty w danej dziedzinie.

Centrum nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełniony profil użytkownika.

dr n.med. Beata Guzak

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych


11.07.2019 r.

Dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, iż nadal trwa nabór na kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek. Planowane rozpoczęcie kursu – 27 lipca br.

Czytaj więcej: Informacja o kursach


24.06.2019 r.

III Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii ” Wyzwanie na najbliższą przyszłość w onkologii – chirurgia wspomagana robotowo i chirurgia rekonstrukcyjna”

Wydarzenie będzie miało miejsce 20 września 2019 r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Spotkanie jest organizowane przez Pielęgniarki i Położne Operacyjne Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Zespół Pielęgniarek Operacyjnych OIPiP w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej. Podczas jednodniowej konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach naukowych, warsztatach oraz porozmawiać na żywo z zespołem operacyjnym w trakcie bezpośredniej transmisji operacji z sali operacyjnej.

W załączeniu:

Program konferencji

Jest już aktywna strona konferencji, na której znajdują się szczegółowe informacje oraz możliwość zarejestrowania się. Zapraszamy: www.kpowo2019.syskonf.pl


05.06.2019 r.

Komisja Etyki Zawodowej działająca przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie oraz Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają na KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE DLA NIEPODLEGŁEJ Misja-ofiarność-zaangażowanie pielęgniarek i położnych w obronie niepodległości. Zmiany standardów i kompetencji zawodowych na przełomie XX-XXI wieku.

Konferencja odbędzie się 13 czerwca 2019 r. Miejsce konferencji: Uniwersytet Rzeszowski, Aula A0, ul. Pigonia 1 w Rzeszowie. Konferencja jest bezpłatna.

W załączeniu:

Zaproszenie oraz program konferencji


05.06.2019 r.

III OGÓLNOPOLSKIE FORUM PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, 11-12.10.2019 R. SZCZYRK

MEDICAL EXPERTS serdecznie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Forum Pielęgniarki i Położnej w Hotelu Skalite w Szczyrku. Konferencja skierowana jest do Pielęgniarek różnych specjalizacji oraz do Położnych. W trakcie obrad specjaliści przedstawią stan wiedzy, ciekawe przypadki i praktyczne wskazówki z zakresu pediatrii, dermatologii dzieci i dorosłych, położnictwa, chorób układu oddechowego, psychiatrii, żywienia, szczepień, etc.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie: www.fpp.edu.pl

Program


31.05.2019 r.

Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku przerwania przez pielęgniarkę lub położną realizacji szkolenia

Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku przerwania przez pielęgniarkę lub położną realizacji szkolenia

Dopuszczalna jest interpretacja § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, która zakłada, że minimalny i maksymalny czas trwania specjalizacji dotyczy kształcenia u jednego organizatora kształcenia.Takie podejście umożliwi uczestnikom szkolenia organizowanego przez jednego organizatora do wyrównania ewentualnych różnic programowych w przypadku kontynuowania kształcenia specjalizacyjnego u innego organizatora kształcenia.


25.05.2019 r.

Konferencja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych : Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarki i położnej, Warszawa 10 września 2019 r.

Konferencja będzie stanowić okazję do przybliżenia trudnych i aktualnych zagadnień związanych ze zdarzeniami niepożądanymi w praktyce pielęgniarek i położnych, między innymi: wpływu norm zatrudnienia na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i bezpieczne warunki pracy pielęgniarek i położnych, roli kadry zarządzającej w profilaktyce zdarzeń niepożądanych, odpowiedzialności oraz skali zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia w ocenie pacjentów.

Do udziału w konferencji organizator zaprasza pielęgniarki i położne oraz kadrę zarządzającą podmiotów leczniczych. Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi 150 zł. Konferencja odbędzie się w auli wykładowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2 a w warszawie.

Link z informacją o konferencji został zamieszczony na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: https://nipip.pl/konferencja-niepozadane/

Program konferencji


III Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii „Wyzwanie na najbliższą przyszłość w onkologii – chirurgia wspomagana robotowo i chirurgia rekonstrukcyjna” 

Zaproszenie


20.05.2019 r.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy Panie Położne i Pielęgniarki Neonatologiczne na konferencję „Rola położnej i pielęgniarki neonatologicznej w pracy z pacjentem”, która odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, sala konferencyjna nr 160, I piętro.

Liczba miejsc ograniczona wielkością sali. Uczestnictwo w konferencji wymaga potwierdzenia udziału do 19 czerwca 2019 r. pod numerem telefonu: 89 52 32 325 lub 89 52 32 595

W załączeniu:

Zaproszenie


Komunikat w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych,  które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2019 r.

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie.

Ministerstwo Zdrowia prezentuje wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r. ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie.


ZAPROSZENIE

PRACODAWCY MEDYCYNY PRYWATNEJ ORAZ NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ NA WARSZTAT POŚWIĘCONY POŻĄDANYM ZMIANOM NA RZECZ ZWIĘKSZENIA UPRAWNIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.

WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 29 MAJA 2019 R. O GODZ. 12.00 W SIEDZIBIE PRACODAWCÓW RP, UL. BRUKSELSKA 7 W WARSZAWIE

Organizatorzy serdecznie proszą o potwierdzenie udziału w warsztatach do dnia 24.05.2019 r. na adres: monika.tomaszewska@luxmed.pl

Zaproszenie


29.04.2019 r.

Komisja problemowa ds.POZ, Komisja ds.Położnych działające przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim oraz Konsultant Wojewódzki ds. pielęgniarstwa rodzinnego na województwo lubuskie Beata Majchrzak zapraszają na Konferencję „Rola pielęgniarki i położnej we wsparciu prawidłowego rozwoju dziecka„, która odbędzie się 13 czerwca 2019 r. godz. 11.00 w Gorzowie Wielkopolskim.

Do pobrania

Zaproszenie


KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOTYCZĄCY EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA TYCH, KTÓRZY ROZPOCZĘLI SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE POCZĄWSZY OD DNIA 1 LIPCA 2017 r

Pielęgniarka, położna, która rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne, począwszy od dnia 1 lipca 2017 r. , składa wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu za pomocą SMK.

W celu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia należy po odbyciu specjalizacji zdać egzamin państwowy. Zgodnie z § 10. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 30 września 2016 r.:

1.Do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy, mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

1) ukończyły specjalizację albo zostały zwolnione z obowiązku jej odbywania w całości na podstawie art. 67 ust.3 ustawy;

2) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora Centrum, wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, wraz z kartą specjalizacji lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości;        

3) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający wniesienie opłaty za egzamin państwowy na rachunek bankowy wskazany przez Centrum.

2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, składa się do Centrum do dnia 31 maja albo do dnia 31 października.

Egzamin państwowy jest przeprowadzany w sesji wiosennej w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 maja oraz w sesji  jesiennej w terminie od dnia 1 września do 30 listopada.

Wniosek o zakwalifikowanie składany przez SMK musi zawierać:

 • EKK – Elektroniczną Kartę Kształcenia lub dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości,
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin (UWAGA! SMK pozwala na złożenie wniosku bez załączonego potwierdzenia, ale będzie to skutkowało skierowaniem wniosku do uzupełnienia w ciągu 7 dni. Wysokość opłaty za egzamin wynosi 170 zł.).

Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami złożony za pomocą SMK uzyskuje status „złożony”. Wniosek spełniający wymogi formalne oraz sprawdzony przez Centrum otrzymuje status  „zweryfikowany”. Wniosek posiadający w SMK status „zweryfikowany” decyzją komisji otrzymuje status „zakwalifikowany” lub „niezakwalifikowany”, nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu.

W przypadku, gdy wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu zawiera braki formalne, Dyrektor Centrum wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia tych braków, za pomocą SMK. Wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia skierowania wniosku o uzupełnienie musi uzupełnić wniosek, jeżeli tego nie zrobi wniosek traktuje się, jako niezłożony, a w SMK wniosek ten otrzymuje status „bez rozpoznania”.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nie później niż 30 dni przed datą egzaminu na stronie internetowej zamieszcza informację o dacie i miejscu egzaminu.

Komunikat sporządzono na podstawie:

Regulaminu Egzaminu Państwowego opracowanego przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i Położnych z dnia 30 września 2016 r.

Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r


WAŻNA INFORMACJA

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że w związku z przejściem na nową domenę z dniem 15 kwietnia br.nastąpi zmiana adresów poczty elektronicznej.

Nowe najczęściej używane adresu e-mailowe zostają zamieszczone poniżej:

Sekretariat ogólny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu – biuro@oipip.elblag.pl

Dział Rejestrów (prawo wykonywania zawodu, rejestr praktyk zawodowych) – admin@oipip.elblag.pl

Dział Szkoleń – szkolenia@oipip.elblag.pl

Kancelaria ORzOZ – orzoz@oipip.elblag.pl

Kancelaria OSPiP – ospip@oipip.elblag.pl

Kancelaria OKR – okr@oipip.elblag.pl

Księgowość OIPiP – ksiegowosc@oipip.elblag.pl

Redakcja Biuletynu Informacyjnego – redakcja@oipip.elblag.pl

Informacja o zmianie adresów poczty elektronicznej


24.04.2019 r.

Z prac NIPiP

Pisma z Ministerstwa Zdrowia dotyczące organizatora kształcenia Interrette Sp. z o.o. w sprawie m.in. kontynuacji odbywania specjalizacji przez pielęgniarki u innego organizatora kształcenia

Do pobrania:

Pismo Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2019 kierowane do Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych


12.04.2019 r.

KONFERENCJA pt.” Środowisko nauczania i wychowania wobec wyzwań współczesnego świata” – Olsztyn, 18 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszamy Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, nauczycieli i pedagogów szkolnych na konferencję „Środowisko nauczania i wychowania wobec wyzwań współczesnego świata”, która odbędzie się 18 maja 2019 r. (sobota) w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie sala konferencyjna nr 160, I piętro.

Liczba miejsc ograniczona. Potwierdzenie udziału w konferencji do 10 maja br. pod numerem telefonu: 89 52 32 325 lub 89 52 32 595

Zaproszenie


Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „ERUDYCJA” w Olsztynie informuje, że:

26 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie „Erudycja” rozpoczyna dofinansowaną edycję kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek. Kurs realizowany jest w ramach projektu „Diagnoza: zwiększamy dawkę kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach kursu zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, noclegi, obiady podczas zajęć teoretycznych, materiały dla uczestników (podręcznik, notes, teczka, długopis itp.)

Całkowity koszt kursu wynosi 200 zł.

Zainteresowanych zapraszamy do udziału. W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które: z własnej inicjatywy chcą podnieść kompetencje i umiejętności zawodowe, zamieszkują i pracują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, nie prowadzą działalności gospodarczej.

Aby zgłosić się na kurs należy przesłać ZGŁOSZENIE za pośrednictwem platformy SMK oraz dostarczyć pozostałe dokumenty rekrutacyjne (informacje dostępne na naszej stronie internetowej: www.stowarzyszenie-erudycja.pl

Kamila Żurek

Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja”

ul. Metalowa 4, Olsztyn

89 543 15 35; 694 533 357


Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie zaprasza wszystkie pielęgniarki i położne zainteresowane prowadzeniem badań w obszarze nauk o zdrowiu na warsztaty naukowe nt. Bibliometria i psychometria w pracy naukowej pielęgniarki badacza. W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zapraszamy w Bory Tucholskie. Termin: 31.05 – 02.06.2019 r. Liczba uczestników: 25 osób.

W załączeniu:

Informacja o Warsztatach

Zgłoszenie Warsztat PTP

 

p213hd_0.jpg

Instytut PWN serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Położna w świecie nauki i praktyki„, która odbędzie się w Warszawie w dniach 24 – 25 maja 2019 r. W programie m.in.: Sesje warsztatowe: wsparcie psychologiczne w kobiecych chorobach onkologicznych, znaczenie diety w diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie, HPV – diagnostyka molekularna; Sesje wykładowe: nowoczesne metody leczenia hiperbilirubinemii, niefarmakologiczna metoda leczenia bólu – Tens, Prowadzenie porodu przez położną u kobiety z niepełnosprawnością.

Koszt uczestnictwa w dwudniowej konferencji wynosi 49 zł netto.

Rejestracja poprzez stronę internetową:

 https://www.instytutpwn.pl/konferencja/polozna/utm_source=email&utm_medium=button&utm_campaign=1035_0319_polozna_konf_20190321


Komisja d/s Położnych działająca przy WOIPiP wraz z Zakładem Dydaktyki Ginekologiczno- Położniczej, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza położne i pielęgniarki na konferencję „Pielęgniarka i położna wobec współczesnych wyzwań”, która odbędzie się w dniach 11 – 12.05.2019 r.

W załączeniu:

Zaproszenie

Karta zgłoszenia konferencja Rynia 2019r.


I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PIELĘGNIAREK MEDYCYNY SZKOLNEJ – Warszawa. 26-27 czerwca 2019 r.

Polskie Centrum Edukacji zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarek Medycyny Szkolnej.

Szczegółowe informacje w załączniku oraz na stronie: www.pce.com.pl

Pielęgniarki medycyny szkolnej – oferta


Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja” w Olsztynie

OFERTA KURSÓW DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROJEKTU „DIAGNOZA: ZWIĘKSZAMY DAWKĘ KWALIFIKACJI”

UWAGA! TRWA REKRUTACJA NA KURSY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ !

 • Leczenie ran dla pielęgniarek (pozostało 1 wolne miejsce!)
 • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych
 • Wywiad i badanie fizykalne

W ramach kursów zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, zwrot kosztów noclegów, obiady podczas zajęć teoretycznych, serwis kawowy podczas zajęć teoretycznych, materiały dla uczestników (podręcznik, notes, teczka, długopis itp.)

 Zainteresowanych zapraszamy do udziału. W projekcie mogą wziąć osoby, które:

 • Z własnej inicjatywy chcą podnieść kompetencje i umiejętności zawodowe.
 • Zamieszkują lub pracują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
 • Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Aby zgłosić się na kurs należy przesłać ZGŁOSZENIE  za pośrednictwem platformy SMK oraz dostarczyć pozostałe dokumenty rekrutacyjne, tj.  kopie prawa wykonywania zawodu oraz  formularz rekrutacyjny (w załączeniu). 

Kamila Żurek
Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja”
ul. Metalowa 4; 10-603 Olsztyn; 89 543 15 35
W załączeniu:
_________________________________________________________________________________
 
 Hospicjum Ks. J Popiełuszki, Bydgoszcz; Zespół Opieki Paliatywnej Hospicjum „ŚWIATŁO” – Toruń; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Pracy Socjalnej WNP; Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre przy współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych we Włocławku mają zaszczyt zaprosić na: XIX OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ MEDYCYNY PALIATYWNEJ „HOSPICJUM 2019”, XVII OGÓLNOPOLSKIE FORUM ONKOLOGII I PSYCHOONKOLOGII, I OGÓLNOPOLSKIE FORUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I PIELĘGNIARSTWA  oraz WYSTAWĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, ORTOPEDYCZNEGO I RATOWNICZEGO, które odbędą się w dniach 24 – 25 maja 2019 r. w Hotelu FILMAR**** w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 45.
 
Ideą organizowanych w Toruniu Konferencji i Forum jest wspólne spotkanie wszystkich środowisk zaangażowanych w leczenie i opiekę nad chorymi onkologicznie, zarówno w stadium uleczalnym, jak i terminalnym, a w szczególności pomiędzy lekarzami onkologami, a osobami pracującymi w placówkach opieki paliatywnej i hospicyjnej. Tematyka wiodąca tegorocznego spotkania to m.in.: choroby nowotworowe – diagnostyka, leczenie; monitorowanie i kontrola bólu; problemy psychoonkologiczne w opiece paliatywnej;profilaktyka i leczenie odleżyn, owrzodzeń – nowości i ocena dotychczas stosowanych materiałów opatrunkowych, urządzeń rehabilitacyjnych, urządzeń z zakresu higieny szpitalnej; żywienie w opiece paliatywnej; aspekty duchowe i dylematy etyczno-moralne opieki paliatywnej; nowości w leczeniu farmakologicznym; pielęgniarstwo w opiece paliatywnej; geriatria; ratownik medyczny a pacjent paliatywny. Szcegóły dostępne na stronie: http://www.expo-andre.pl
W załączeniu:

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych zaprasza na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową ”  PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE NOWE WYZWANIA” W DNIACH 10 11.06.2019 R. W OSTRÓDZIE.

Zaproszenie

Szczegółowe informacje o konferencji oraz zasady rejestracji znajdują się na stronie: www.pspp.eu.


Hospicjum „Światło” oraz Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre mają zaszczyt zaprosić na

XIX OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ MEDYCYNY PALIATYWNEJ „HOSPICJUM 2019”

XVII OGÓLNOPOLSKIE FORUM ONKOLOGII I PSYCHOONKOLOGII

I OGÓLNOPOLSKIE FORUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I PIELĘGNIARSTWA ORAZ Wystawę Sprzętu Rehabilitacyjnego, Ortopedycznego i Ratowniczego, które odbędą się w dniach 24-25 maja 2019 r. w Hotelu FILMAR w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 45

W załączeniu:

Karta uczestnictwa

Lista zaproszonych wykładowców

Szczegóły dostępne pod adresem: www.expo-andre.pl


24.01.2019 r.

Realizacja nowego standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej w pracy położnej

Komisja ds.Położnych działająca przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczego i Ginekologicznego mają zaszczyt zaprosić do udziału w III bezpłatnym warsztacie „Realizacja nowego standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej w pracy położnej„.

Warsztaty odbędą się w dniu 6 lutego 2019 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. V Wileńskiej Brygady AK 14K.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 4 lutego 2019 r. na e-mail: izba@oipip.olsztyn.pl Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, miejsce pracy, nr tel. kontaktowego.

Program warsztatów


11.01.2019 r.

Plan kursów specjalistycznych na I półrocze 2019 r. organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


13.12.2018 r.

NABÓR NA SPECJALIZACJE

Dyrekcja Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu informuje, że prowadzi nabór na szkolenia specjalizacyjne w Dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek oraz w Dziedzinie Pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Zajęcia dydaktyczne w ramach szkoleń prowadzone będą na terenie EUH-E w Elblągu przy ulicy Lotniczej 2, natomiast stażowe realizowane będą w elbląskich szpitalach oraz w placówkach ochrony zdrowia spełniających kryteria programów kształcenia. Zachęcamy Pielęgniarki i Położne do podjęcia kształcenia podyplomowego w EUH-E.

Rekrutacja odbywa się elektronicznie w SMK, ale równolegle prosimy złożyć wymagane dokumenty osobiście lub pocztą na adres SKPPiP ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg.

Wymagane dokumenty:

 1. kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
 2. dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej
 3. wypełniony wniosek (do pobrania na stronie www.euh-e.edu.pl, zakładka Kursy i szkolenia  -> Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  ->Wnioski do pobrania).

Zapraszamy do rekrutacji.

Dyrekcja Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu


30.11.2018 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że obecnie prowadzony jest nabór na kursy:

 1. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek – planowany termin rozpoczęcia kursu 29.12.2018 r. – zgłoszenia można dokonać poprzez system SMK,
 2. kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych – planowane rozpoczęcie kursu styczeń/luty 2019 r. – zgłoszenia na kurs przyjmowane są do połowy grudnia br. poprzez system SMK,
 3. kurs specjalistyczny Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych, rozpoczęcie kursu planowane jest w miesiącu styczniu/lutym 2019 r., poprzez system SMK.

Do pobrania:

Informacja Działu Szkoleń OIPiP w Elblągu


05.11.2018 r.

Zaproszenie do udziału w projekcie PN.

Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych

Projekt jest prowadzony przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Zaproszenie na szkolenie


22.10.2018 r.

Informacja Działu Szkoleń przy OIPiP w Elblągu dotycząca zmian w Regulaminie Egzaminu Państwowego po zakończeniu szkoleń specjalizacyjnych.


01.10.2018 r.

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

W dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany regulaminu egzaminu państwowego m.in. w zakresie, cyt. „Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi odpowiednio 108 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, 84 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.”

Obniżony próg ma zastosowanie do egzaminów przeprowadzonych od sesji jesiennej 2017r. W związku z powyższym osoby, które otrzymały ww. liczbę punktów lub więcej są zwolnione z obowiązku ponownego przystąpienia do egzaminu. Komisja dokona weryfikacji wyników przeprowadzonych egzaminów i podejmie odpowiednią uchwałę nie później niż w terminie 40 dni od dnia zatwierdzenia niniejszego regulaminu.

Regulamin egzaminu państwowego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w porozumieniu z Departamentem Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia


19.09.2018 r.

Nie zdążyłaś jeszcze ukończyć STUDIÓW POMOSTOWYCH? Teraz masz taką szansę!

Jedna z ostatnich szans na uzupełnienie wykształcenia dla pielęgniarek w ramach uruchomionych przez uczelnię studiów pomostowych. Studia oferowane są dla absolwentów pięcioletniego liceum medycznego lub trzyletniej szkoły policealnej. Rok czasu nauki (tylko 470 godzin zajęć oraz praktyki zawodowe we własnych placówkach). Do 50% zajęć praktycznych i praktyk zawodowych może zostać zaliczone na podstawie doświadczenia zawodowego i/lub dodatkowych kwalifikacji. Uzyskaj tytuł licencjata pielęgniarstwa i możliwość przystąpienia do 2-letnich studiów magisterskich oferowanych także przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną.

Czas trwania: 2 semestry.

Telefon do Działu Rekrutacji: 55/ 239-38-10, 239-39-55

OFERTA


BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE FINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA

Oferta szkoleniowa

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp.z o.o. w Rzeszowie informuje, że na podstawie zawiadomienia o wyborze ofert z dnia 20 lipca 2018 r. będzie realizować BEZPŁATNE szkolenia dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia

Województwo Pomorskie

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 19.10.2018 r. Czytaj więcej

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 19.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 19.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji 20.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 20.10.2018 r. Czytaj więcej

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej – planowany termin kwalifikacji: 20.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 19.10.2018 r. Czytaj więcej…

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 21.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 20.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji 20.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego – planowany termin kwalifikacji: 21.10.2018 r. Czytaj więcej…


Dlaczego każda kobieta karmiąca piersią powinna dodatkowo przyjmować DHA?

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PIERWSZYM OGÓLNOPOLSKIM, SZKOLENIU E-LEARNING SUPLEMANTACJA DHA W OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Jak w praktyce realizować zalecenia

DHA to niezbędny kwas tłuszczowy z grupy Omega-3, który ma szczególne znaczenie dla prawidłowego rozwoju niemowlęcia i dziecka. Jest ważnym składnikiem budulcowym mózgu, stanowi 97% wszystkich kwasów Omega-3 obecnych w mózgu oraz ważnym składnikiem budulcowym siatkówki oka, stanowi 95%wszystkich kwasów Omega-3 obecnych w siatkówce oka.

W Polsce średnia zawartość DHA w mleku kobiecym jest zdecydowanie zbyt niska. Jest go w mleku tym więcej im więcej kobieta przyjmuje go z codzienną dietą. Najbogatszym źródłem kwasu DHA są algi oraz tłuste ryby morskie. Niestety z badania WOBASZ wynika, że około 90% polskich kobiet spożywa ryby morskie rzadziej, niż 2 razy w tygodniu. 

DHA należy dostarczać w gotowej formie, ponieważ organizm ludzki ma ograniczoną zdolność do syntezy tego kwasu tłuszczowego i sam nie potrafi wytworzyć dostatecznej ilości tej substancji. Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z działania DHA na organizm matki i dziecka, kobiety w ciąży i karmiące powinny suplementować go na poziomie minimum 200 mg dziennie, a w przypadku niewystarczającego spożycia ryb rekomendowana dawka wzrasta do 400-600 mg.

 Ze względu na duże znaczenie DHA w rozwoju dziecka oraz odnotowane niedobory w diecie kobiet karmiących piersią, Polskie Towarzystwo Położnych wydało Rekomendacje w zakresie stosowania kwasu DHA w okresie karmienia piersią.

Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Położnych oraz udziału w szkoleniu e-learning Suplementacja DHA w okresie karmienia piersią. Jak w praktyce realizować zalecenia na stronie www.edukacjapacjenta.pl.

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Położnych w zakresie stosowania kwasu dokozaheksaenowego (DHA) w okresie karmienia piersią


ZMIANA INTERPRETACJI W SPRAWIE PIT-8

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Mam przyjemność poinformować Państwa, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu otrzymała zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania lub refundacji członkom OIPiP w Elblągu udziału w szkoleniach zawodowych oraz obowiązku sporządzania dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C. Z treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że uczestnictwo w szkoleniu: organizowanym przez OIPiP i finansowanym ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, ale finansowanym przez OIPiP ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, którego koszty są refundowane w całości lub części przez OIPiP nie powoduje powstania po stronie uczestnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu już od 2018 r. nie będzie wystawiała PIT-8C.

Załącznik


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYKAZU PRIORYTETOWYCH DZIEDZIN SPECJALIZACJI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU PRACY W 2018 R.

Ministerstwo Zdrowia prezentuje wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2018 r. ze środków Funduszu Pracy. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2018 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie


Instrukcja: ZAPISYWANIE SIĘ NA KURSY/SZKOLENIA POPRZEZ SYSTEM SMK


KOMUNIKAT dla Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA POŚREDNICTWEM SMK


WAŻNE – Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu:

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych od dnia 1 maja 2017 r. – zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Link do informacji dotyczącej zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych od 1 maja 2017 r.

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/


FUNDACJA OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ zaprasza Położne do udziału w bezpłatnym kursie specjalistycznym pn. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji.

Kurs będzie realizowany w ramach zadania finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Będzie on bezpłatny dla położnych. Po ukończeniu kursu specjalistycznego położna otrzyma tytuł edukatora ds. laktacji. Pragniemy nadmienić, iż Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia planuje wprowadzenie finansowania porad laktacyjnych, a wyżej wymieniony kurs specjalistyczny będzie uprawniał do tego położne. Zajęcia teoretyczne obejmują następujące moduły: Moduł I – Karmienie piersią jako zagadnienie medyczne, społeczne, ekonomiczne – 10 godzin, Moduł II – Edukacja, wsparcie i komunikowanie się z matką karmiącą – 10 godzin, Moduł III – Najczęściej występujące problemy w okresie karmienia piersią i sposoby ich rozwiązywania – 14 godzin. Staże obejmują następujące oddziały: Oddział patologii ciąży albo poradnia dla kobiet w ciąży – 4 godziny; Sala porodowa – 4 godziny; Oddział położniczo-noworodkowy – 12 godzin; Poradnia laktacyjna – 8 godzin. Dokumenty do pobrania na kurs dostępne na stronie: http://happy-med.pl/fundacja/szkolenia/bezplatny-kurs-specjalistyczny/rekrutacja/

Informacja dotycząca kursu – plakat

Estera Michalak, Prezes Zarządu Fundacji


Pismo Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące równorzędności specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego