http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Konferencje, kursy, szkolenia

I Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii

Zaproszenie do udziału w I Konferencji Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii. Wydarzenie odbędzie się 22 września 2017 r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Są jeszcze wolne miejsca. czytaj więcej…


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu zaprasza na konferencję pt.”ZAGROŻENIA ZDROWOTNE KOBIET W XXI WIEKU” część II. Konferencja odbędzie się w dniu 27.10.2017 r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu


Polskie Centrum Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu ” II EDYCJA I Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących” – Świlcza k/Rzeszowa, 27 – 30.11.2017 r. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.pce.com.pl w zakładce „szkolenia” i „konferencje”


Zaproszenie na XVII Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia


Zaproszenie do udziału w IV Konferencji Naukowej nt. NAUKI O ZDROWIU – KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU – Płock, 22.11.2017 r.

Karta uczestnictwa

Wytyczne dla autorów


ODWOŁANIE KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ JESIENNE SPOTKANIA PEDIATRYCZNE

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję o odwołaniu Konferencji naukowo-szkoleniowej JESIENNE SPOTKANIA PEDIATRYCZNE zaplanowanej na 13 października 2017 r. w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, Aula 119.

Z poważaniem

Maryla Serafinowicz Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka


Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu serdecznie zaprasza na konferencję szkoleniowo-naukową pt.

„WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA MEDYCZNE, EPIDEMIOLOGICZNE I SPOŁECZNE”

która odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. w auli Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej przy ul. Lotniczej 2 w Elblągu

Zaproszenie wraz z programem konferencji


BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA KADR MEDYCZNYCH

Prometriq Akademia Zarządzania Sp.z o.o. zaprasza na bezpłatne szkolenia dla kadr medycznych (m.in. pielęgniarek i położnych) realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia Ministerstwa Zdrowia oraz Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  Rejestracja: www.pinmed.pl

Informacja szczegółowa dot. bezpłatnych szkoleń


10 BEZPŁATNYCH ZAPROSZEŃ NA KONFERENCJĘ „MATKA I DZIECKO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, NOWOTWORY A CIĄŻA”

Uniwersytet Zdrowia przekazuje 10 bezpłatnych zaproszeń na konferencję „Matka i Dziecko we Współczesnym Świecie, Nowotwory a Ciąża” – która odbędzie się w Warszawie w Hotelu Double Tree by Hilton ul. Skalnicowa w dniach 1 – 2 września. osoby które będą korzystały z bezpłatnych zaproszeń proszone są o rejestrację przez link http://www.uniwersytetzdrowia.pl/component/ohanah/copy-of-rejestracja-dla-czlonkow-ptg-1/registration.html?Itemid=111  z dopiskiem „Zaproszenie Izba”.


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W VIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ JESIENNE SPOTKANIA PEDIATRYCZNE

Zaproszenie i program konferencji

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji


ZMIANA TERMINU KONFERENCJI FORUM PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ W GDAŃSKU – aktualny termin 14.09.2017 r

Polskie Centrum Edukacji uprzejmie informuje, że termin konferencji Forum Pielęgniarki i Położnej w Gdańsku, która miała się odbyć 13 września 2017 r. został przeniesiony na 14 września. Miejsce spotkania oraz godziny konferencji pozostają bez zmian.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://pce.com.pl/?page_id=185&event_id=90


Instrukcja: ZAPISYWANIE SIĘ NA KURSY/SZKOLENIA POPRZEZ SYSTEM SMK


FORUM POŁOŻNEJ I PIELĘGNIARKI 2017

Polskie Centrum Edukacji zaprasza na konferencję FORUM POŁOŻNEJ I PIELĘGNIARKI 2017, która odbędzie się w Gdańsku 13 września 2017 r. UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY – obowiązkowa rejestracja. Zgłoszenia:  poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie  https://pce.com.pl/?page_id=185&event_id=90 ; e-mailem: pce@pce.com.pl lub faxem na nr. 22 890 20 02, 890 20 01


Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe, która odbędzie się 9 – 10 października 2017 r. w Warszawie, AIRPORT Hotel Okęcie, ul. 17 stycznia 24.

Do udziału w Konferencji zapraszamy pielęgniarki i położne, kierowniczą kadrę pielęgniarską, nauczycieli akademickich, kierowników podmiotów leczniczych, aby podzielili się doświadczeniami i poglądami w 10 sesjach tematycznych.

Dodatkowe informacje i karta zgłoszenia uczestnictwa poniżej.

Druki do pobrania:

Zaproszenie na konferencję

Komunikat i karta zgłoszenia uczestnictwa


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzi nabór na bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych. Czytaj więcej…


Ministerstwo Zdrowia ogłosiło przetargi na wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2017 r. w poszczególnych województwach.

Szczegóły dostępne pod adresem: http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php


Ministerstwo Zdrowia informuje o egzaminie centralnym dla położnych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Egzamin centralny dla położnych odbędzie się w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Umożliwi on samodzielne pobieranie rozmazów cytologicznych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Ministerstwo Zdrowia informuje, że planowany termin egzaminu odbędzie się 5 grudnia 2017 r. w Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5. Rekrutacja: od 15 października do 20 listopada 2017 r. Dodatkowe informacje pod nr tel. 22 546 31 02. Zgłoszenia na egzamin należy kierować na adres e-mail: konferencje@coi.pl

Więcej informacji i formularz na egzamin można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia : http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/egzamin-centralny-dla-poloznych-w-ramach-program-profilaktyki-raka-szyjki-macicy/


I Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących – Augustów 6 – 9 listopada 2017 r.

Do pobrania: Informacje organizacyjne, program szkolenia, deklaracja zgłoszeniowa


III Konferencja Onkologiczno-Paliatywna im. ks. Dutkiewicza „Opieka zintegrowana – hospicyjne drogowskazy”

Zaproszenie do udziału w III Konferencji Onkologiczno-Paliatywnej im. ks. E. Dutkiewicza SAC, która odbędzie się w dniach 8 – 9 września 2017 r. w Gdańsku. W ramach konferencji odbędą się warsztaty oraz wykłady poświęcone różnym aspektom codziennej, interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą, zagrażającą życiu.

Zapisy na stronie: www.konferencja-dutkiewicza.pl

Program konferencji


XXI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNE „DIABETICA-EXPO 2017” I XV OGÓLNOPOLSKIE FORUM PROFILAKTYKI I LECZENIA OTYŁOŚCI, Toruń, 22-23 września 2017 r.

W załączeniu:

Zaproszenie do udziału w sympozjum i forum

Karta zgłoszenia udziału

Lista zaproszonych Wykładowców i Gości


OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w GDAŃSKU oraz NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH zapraszają Pielęgniarki i Położne do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w ramach prewencji zawodowej: „ROLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ W RESPEKTOWANIU PRAW PACJENTA. ROLA KADRY KIEROWNICZEJ W ELIMINOWANIU ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH„.

Termin: 19-20 października 2017 r.

Miejsce: Hotel Novotel Marina Gdańsk, ul. Jelitkowska 20.

W załączeniu:

Komunikat Nr 1 dot. konferencji wraz z kartą zgłoszenia na konferencję


„NOWOŚCI I WYZWANIA W PIELĘGNIARSTWACH SPECJALISTYCZNYCH” POZNAŃ, 7 października 2017 r.

Konferencja edukacyjno-szkoleniowa ” Nowości i wyzwania w pielęgniarstwach specjalistycznych” odbędzie się w dniu 7 października 2017 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym w Poznaniu. Szczegółowe informacje oraz program ramowy dostępne na stronie: www.pielegniarki2017.bok-ump.pl


Międzynarodowa Konferencja Naukowa: PIELĘGNIARSTWO POLSKIE, EUROPEJSKIE, ŚWIATOWE

Szanowni Państwo

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych organizuje w dniach 9 – 10 października 2017 r. , w WarszawieKonferencję Naukową: Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe.  Serdecznie zapraszamy pielęgniarki i położne, kierowniczą kadrę pielęgniarską, nauczycieli akademickich, kierowników podmiotów leczniczych, aby podzielili się doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, organizacją pracy, dylematami etycznymi oraz odpowiedzialnością zawodową związaną z realizowaniem świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta.

Z wyrazami szacunku Zofia Małas

Komunikat I – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe


Zaproszenie na XII Ogólnopolską Konferencję Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych „Zarządzanie personelem pielęgniarskim” Augustów 25 – 28 września 2017 r. Czytaj więcej…


Zatwierdzono priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2017 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie. Czytaj więcej…


Stowarzyszenie „Dobrze Urodzeni” zaprasza położne/położnych i studentki/studentów położnictwa i inne osoby zawodowo związane z narodzinami na XI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ „Naturalnie położna!”,  która odbędzie się w dniach 30.09 – 01.10 2017 r. w Szczyrku.

W załączeniu:

Plakat informacyjny

Zaproszenie

Program i opisy warsztatów

Regulamin XI Ogólnopolskiej Konferencji „Naturalnie położna!”

Więcej informacji dostępne na stronie: www.dobrzeurodzeni.pl


Zaproszenie do udziału w pierwszej edycji interdyscyplinarnej konferencji naukowo-szkoleniowej z cyklu „Forum Leczenia Ran” pod hasłem „Postępowanie z raną trudno gojącą się – fakty i mity”. I Forum Leczenia Ran odbędzie się w dniach 12 – 14 października 2017 r. – Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane. Czytaj więcej…


V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ku standardom opieki nad pacjentem w śpiączce”

Fundacja „Światło” w Toruniu w dniach 7 – 8 września 2017 r. organizuje V Międzynarodową Konferencję Naukową „Ku standardom opieki nad pacjentem w śpiączce”. Głównym celem konferencji jest wypracowanie standardów opieki, które pozwolą na skuteczniejsze merytoryczne wdrożenie postępowania zwiększającego szansę tej marginalizowanej grupy chorych.

Warunki uczestnictwa w konferencji: zgłoszenia do 25 sierpnia 2017 r, drogą elektroniczną: fundacjaswiatlo@gmail.com , listownie: 87-100 Toruń ul. Grunwaldzka 64, fax.: (56) 651-12-17. Odpłatność uczestników: 250 zł (bez zakwaterowania), osoby pracujące w opiece zdrowotnej: 200 zł, studenci, rodziny pacjentów : 100 zł. Dokonywanie opłat do 25 sierpnia 2017 r. Wpłata na konto: Fundacja „Światło” PeKaO S.A. I O/Toruń nr 34 1240 4009 1111 0000 4430 9943 z nazwiskiem osoby wpłacającej i dopiskiem KONFERENCJA 2017. Zakwaterowanie: Hotel ” Filmar, Toruń ul. Grudziądzka 45, tel. 56 669 48 00. Możliwość rezerwacji noclegu przez Fundację lub osobiście. W przypadku pośrednictwa Fundacji w rezerwacji noclegu prosimy o kontakt mailowy. Szczegóły konferencji dostępne na stronie: www.swiatlo.org

Do pobrania: karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji


KOMUNIKAT dla Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA POŚREDNICTWEM SMK


WAŻNE – Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu:

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych od dnia 1 maja 2017 r. – zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Link do informacji dotyczącej zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych od 1 maja 2017 r.

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/


Krajowe Centrum ds. AIDS – agenda Ministra Zdrowia oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” zaprasza na szkolenie dla pracowników medycznych z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową. Czytaj więcej…


FUNDACJA OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ zaprasza Położne do udziału w bezpłatnym kursie specjalistycznym pn. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji.

Kurs będzie realizowany w ramach zadania finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Będzie on bezpłatny dla położnych. Po ukończeniu kursu specjalistycznego położna otrzyma tytuł edukatora ds. laktacji. Pragniemy nadmienić, iż Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia planuje wprowadzenie finansowania porad laktacyjnych, a wyżej wymieniony kurs specjalistyczny będzie uprawniał do tego położne. Zajęcia teoretyczne obejmują następujące moduły: Moduł I – Karmienie piersią jako zagadnienie medyczne, społeczne, ekonomiczne – 10 godzin, Moduł II – Edukacja, wsparcie i komunikowanie się z matką karmiącą – 10 godzin, Moduł III – Najczęściej występujące problemy w okresie karmienia piersią i sposoby ich rozwiązywania – 14 godzin. Staże obejmują następujące oddziały: Oddział patologii ciąży albo poradnia dla kobiet w ciąży – 4 godziny; Sala porodowa – 4 godziny; Oddział położniczo-noworodkowy – 12 godzin; Poradnia laktacyjna – 8 godzin. Dokumenty do pobrania na kurs dostępne na stronie: http://happy-med.pl/fundacja/szkolenia/bezplatny-kurs-specjalistyczny/rekrutacja/

Informacja dotycząca kursu – plakat

Estera Michalak, Prezes Zarządu Fundacji


BEZPŁATNE KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – ORGANIZOWANE DLA 5 WOJEWÓDZTW w Warszawie, Gdańsku, Suwałkach, Tomaszowie Mazowieckim i ELBLĄGU

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach umowy na realizację projektu pt. Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych. Projekt ma na celu organizację 2 kursów kwalifikacyjnych: Pielęgniarstwo onkologiczne i Pielęgniarstwo geriatryczne oraz 4 kursów specjalistycznych: Ordynowanie leków i wypisywanie recept (część I i II), Wywiad i badanie fizykalne, Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, Wykonywanie badania spirometrycznego. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym kursie. Wyjątkiem są kursy specjalistyczne”Ordynowanie leków i wypisywanie recept” oraz „Wywiad i badanie fizykalne”. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów, które są do pobrania na stronie: http://powr.wsiiz.pl  zakładka Rekrutacja. Wnioski (formularz – załącznik nr 1a) o rozpoczęcie szkolenia (nabór ciągły do wyczerpania miejsc) wraz z wymaganymi dokumentami: kserokopia prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu), kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplom specjalisty ( oryginał do wglądu)należy składać pocztą tradycyjną/osobiście na adres: Biuro Projektu (pok.01) Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia 02-366 Warszawa Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18.

Szczegółowych informacji o warunkach rekrutacji i udziału w projekcie udziela biuro projektu: biuro.powr@wsiiz.pl tel. 22 646 20 60


Pismo Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące równorzędności specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego


Zaproszenie do udziału w XV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „Żywienie enteralne i parenteralne„, która odbędzie się w dniu 29.09.2017 r. w Katowicach. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Czytaj więcej…


Zaproszenie do udziału w X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt.” NOMED 2017„, która odbędzie się w dniu 06.10.2017 r. w godz. 9.00 – 14.30 w Katowicach. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Czytaj więcej…


OFERTY NAUKI SYSTEMEM ON-LINE JĘZYKÓW ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO REKOMENDOWANYCH PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Szanowni Państwo

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy oferty nauki systemem on-line j. angielskiego i niemieckiego rekomendowanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. Został wynegocjowany dla członków samorządu bardzo korzystny rabat w wysokości 50% za roczny, kompleksowy kurs na platformie do samodzielnej nauki języków: http://www.etutor.pl/.

Wyjątkowa oferta dla Członków Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych oraz ich Rodzin (ceny brutto):

e-Tutor ANGIELSKI 12 miesięcy: 119 zł, zamiast 239 zł (50% rabatu)

e-Tutor NIEMIECKI 12 miesięcy: 84 zł zamiast 169 zł (50 % rabatu)

Wystarczy kliknąć na link: http://www.etutor.pl/offers/ipip aby dokonać zakupu. Oferta obowiązuje do końca 2016 r.

Więcej informacji o kursach uzyskają Państwo po kliknięciu na link: http://www.etutor.pl/kursy-angielskiego – eTutor angielski, http://www.etutor.pl/kurs-niemieckiego  – eTutor niemiecki.


NABÓR NA KURSY SPECJALISTYCZNE I KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach wraz z Fundacją „Żółty Szalik” z siedzibą we Fromborku prowadzi rekrutację na kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych w terminie od 01.09.2016 r. do 31.01.2018 r. Czytaj więcej…


100% dofinansowania na kursy pielęgniarek i położnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach zaprasza pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych do udziału w dofinansowywanych kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych. Kursy realizowane są w ramach projektu p.n. Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju, który jest finansowany w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadry medycznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działania realizowane są na terenie 5 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Projekt przewiduje wsparcie dla 800 pielęgniarek i położnych w formie następujących kursów:

Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków, wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych.

Kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

Kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów.

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego.

Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie projektu: www.pwsz.suwalki.pl w zakładce projekty unijne, pod nr.tel. 87/562 83 99 lub siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, ul. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki.

Do pobrania:

Zgłoszenie

Oświadczenie


Zaproszenie do składania ofert na kierowników kursów oraz wykładowców – kursy dla pielęgniarek i położnych

W związku z realizacją projektu „Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju”, finansowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zapraszamy do składania ofert cenowych na: kierowników kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz wykładowców 

W ramach projektu realizujemy następujące rodzaje kursów :

– kurs specjalistyczny Ordynowanie leków, wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych,

– kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

– kurs specjalistyczny Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów

– kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Kursy realizowane są na terenie 5 województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, mazowieckie oraz lubelskie. 

Można zgłosić swoją ofertę na częściową realizację zadań.

Szczegóły konkursów w poniższych linkach:

http://pwsz.suwalki.pl/web/bip/ogloszenia/-/asset_publisher/01sD6iXP2W2a/content/ogloszenie-na-pelnienie-funkcji-kierownikow-kursow-ksztalcenia-podyplomowego-pielegniarek-i-poloznych?redirect=http%3A%2F%2Fpwsz.suwalki.pl%2Fweb%2Fbip%2Fogloszenia%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_01sD6iXP2W2a%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1

http://kamilzbroja.eu/dokumenty.html

Z poważaniem
Emilia Szymborska Specjalista ds projektów tel. 87/562 83 99 e-mail e.szymborska@pwsz.suwalki.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika
ul. Noniewicza 10 16-400 Suwałki www.pwsz.suwalki.pl

UWAGA: Modyfikacja treści ogłoszenia: http://kamilzbroja.eu/dokumenty.html


Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa wraz z partnerami informuje, iż w ramach konkursu nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/2015 otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na realizację bezpłatnych kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 3750 pielęgniarek i położnych, w tym 625 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W załączeniu ramowy harmonogram realizacji nieodpłatnych kursów oferowanych w ramach projektu pn.”Podnosimy kompetencje pielęgniarek i położnych”. Więcej informacji na stronie internetowej Uczelni www.mazovia.edu.pl lub na stronie Partnera Wiodącego www.ordo.info.pl/kursy