http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Konferencje, kursy, szkolenia

 

06.11.2018 r.

MEDYCZNY KONGRES POLSKI WSCHODNIEJ i MAZOWSZA

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej serdecznie zaprasza na „Medyczny Kongres Polski Wschodniej i Mazowsza”, który odbędzie się 21 – 22 listopada 2018 r., o godz. 13.00 w hotelu Warszawa SPA & Resort w Augustowie przy ul. Zdrojowej 1. Wydarzenie skierowane do dyrektorów i menedżerów opieki zdrowotnej. Koszt udziału to 369 zł (w tym nocleg). Prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo na adres: m.wasilewski@polskiestowarzyszenie.pl do dnia 10 listopada 2018 r.

Agenda konferencji

Karta zgłoszeniowa


05.11.2018 r.

Zaproszenie do udziału w projekcie PN.

Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych

Projekt jest prowadzony przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Zaproszenie na szkolenie


31.10.2018 r.

Medyczny Kongres Polski Wschodniej i Mazowsza

Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej oraz Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe mają zaszczyt zaprosić na „Medyczny Kongres Polski Wschodniej i Mazowsza”, który odbędzie się 21 – 22 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w hotelu Warszawa SPA & Resort w Augustowie przy ul. Zdrojowej 1. Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i menadżerów opieki zdrowotnej. Organizatorzy proszą o wstępną rezerwację terminu na adres: m.wasilewski@polskiestowarzyszenie.pl do dnia 10 listopada 2018 r.


31.10.2018 r.

ZAPROSZENIE do udziału w III konferencji Ogólnopolskiej Debaty ” WSPÓLNIE DLA ZDROWIA”

Udział w konferencji jest bezpłatny, możliwy jednak tylko po uprzedniej rejestracji (link do rejestracji znajduje się w zaproszeniu). Rejestracja jest możliwa także na stronie internetowej: www.wspolniedlazdrowia.com . W przypadku pytań podajemy kontakt:  Przemysław Kubiak Biuro Prasy i Promocji mail: biuro-bp@mz.gov.pl tel: (22) 63 49 382


31.10.2018 r.

BEZPŁATNA KONFERENCJA DLA POŁOŻNYCH

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Gdańsku zaprasza na bezpłatną konferencję szkoleniową dla POŁOŻNYCH pt. POŁOŻNA W NAUCE I PRAKTYCE CZYLI JAK BEZPIECZNIE REALIZOWAĆ PROFESJĘ POŁOŻNEJ – KWALIFIKACJE ZAWODOWE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA, PROBLEMY PRAKTYCZNE WYKONYWANIA ZAWODU.

Konferencja odbędzie się dnia 30 listopada 2018 r. w Gdańsku ul. Jelitkowska 20 Novotel Gdańsk Marina

Dzięki uprzejmości organizatorów dla członków OIPiP w Elblągu konferencja jest BEZPŁATNA. W karcie zgłoszeniowej prosimy wskazać OIPiP w Elblągu.

W załączeniu:

Program konferencji

Karta zgłoszenia udziału w konferencji


29.10.2018 r.

WAŻNA INFORMACJA DLA PAŃ POŁOŻNYCH

Stowarzyszenie „Erudycja” z siedzibą w Olsztynie zaprasza na kurs kwalifikacyjny „PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII” dla POŁOŻNYCH.

Kurs jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w związku z czym organizator zapewnia zwrot kosztów podróży, noclegi, materiały szkoleniowe, książki, serwis kawowy. Jedyny koszt który ponosi uczestnik to jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 185 zł.

Kurs rozpoczyna się w listopadzie w wygodnych zjazdach weekendowych. Osoby zainteresowane proszone są o zapianie się na kurs poprzez system SMK.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które: z własnej inicjatywy chcą podnosić kwalifikacje i umiejętności zawodowe, zamieszkują lub pracują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i nie prowadzą działalności gospodarczej.

W razie wątpliwości lub pytań organizator prosi o kontakt telefoniczny nr. tel. 89 543 15 35.


22.10.2018 r.

Informacja Działu Szkoleń przy OIPiP w Elblągu dotycząca zmian w Regulaminie Egzaminu Państwowego po zakończeniu szkoleń specjalizacyjnych.


11.10.2018 r.

XXIII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OPIEKI PALIATYWNEJ I ZESPOŁÓW HOSPICYJNYCH WYMAGAJCIE OD SIEBIE CHOĆBY INNI OD WAS NIE WYMAGALI  – Częstochowa 17 -19 styczeń 2019 r.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do udziału w XXIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 17 – 19 stycznia 2019 r. Tematem przewodnim konferencji będą słowa Świętego Jana Pawła II: Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.

W załączeniu:

Komunikat dot. konferencji

Program ramowy

Karta zgłoszenia uczestnictwa


10.10.2018 r.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych organizuje szkolenie dla pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarek pediatrycznych nt. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniach 19 – 20 listopada 2018 r. w Centrum Szkoleniowym Hotelu Roko w Warszawie przy ul. Techników 30.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz nocleg z 19/20 listopada 2018 r.  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: j.kubajka@nipip.pl, do dnia 31 października 2018 r.

Liczba miejsc ograniczona.

W załączeniu:

Zaproszenie na szkolenie

Karta zgłoszeniowa i inf RODO


03.10.2018 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza pielęgniarki i położne prowadzące indywidualne i grupowe praktyki na bezpłatne, jednodniowe szkolenie na temat: „RODO W INDYWIDUALNEJ LUB GRUPOWEJ PRAKTYCE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ”Szkolenie odbędzie się 13 listopada 2018 r. w godz. 14.00 – 17.00. Zgłoszenia na szkolenie można przesyłać na adres: izbaelb@wp.pl lub telefonicznie pod nr. 55 233 98 79 do dnia 31.10.2018 r.  oraz – wymóg konieczny organizatora poprzez stronę internetową: http://prometriq.pl/rodo/.

Informacja na temat szkolenia opracowana przez Dział Szkoleń OIPiP w Elblągu


03.10.2018r.

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach organizuje szkolenie pt. „Prawo dla pielęgniarek i położnych”.

Termin szkolenia 11-14.11.2018 r. Miejsce szkolenia – Dom Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej – os. Obłaz Wyżny 318.

Cena szkolenia 350 zł (w tym 3 noclegi, wyżywienie + wyjazd na baseny termalne.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: fundacja-almach@gmail.com do dnia 2 listopada 2018r. W tytule maila należy wpisać”Zgłoszenie na szkolenie”, a w treści ilość uczestników, ich imiona i nazwiska oraz numer telefonu osoby zgłaszającej. Szkolenie odbędzie się po zebraniu minimalnej ilości chętnych – 35 osób, o czym zawiadomimy mailowo w pierwszym tygodniu listopada.


01.10.2018 r.

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

W dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany regulaminu egzaminu państwowego m.in. w zakresie, cyt. „Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi odpowiednio 108 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, 84 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.”

Obniżony próg ma zastosowanie do egzaminów przeprowadzonych od sesji jesiennej 2017r. W związku z powyższym osoby, które otrzymały ww. liczbę punktów lub więcej są zwolnione z obowiązku ponownego przystąpienia do egzaminu. Komisja dokona weryfikacji wyników przeprowadzonych egzaminów i podejmie odpowiednią uchwałę nie później niż w terminie 40 dni od dnia zatwierdzenia niniejszego regulaminu.

Regulamin egzaminu państwowego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w porozumieniu z Departamentem Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia


28.09.2018 r.

Prometriq Akademia Zarządzania z siedzibą w Sopocie zwróciła się z propozycją zorganizowania na potrzeby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu bezpłatnego szkolenia „RODO w indywidualnej lub grupowej praktyce pielęgniarki i położnej”. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiednie certyfikaty.  Rejestracja wymaga wypełnienia i podpisania deklaracji udziału w projekcie POWER. Planowany, wstępny termin szkolenia to listopad 2018 r. Szkolenie będzie trwało ok 3 godzin. Zgłoszenia na szkolenie można przesłać na adres: izbaelb@wp.pl lub telefonicznie pod nr 55 233 98 79 do dnia 31 października 2018 r. Ilość miejsc ograniczona. 

Informacja Działu Szkoleń OIPiP w Elblągu dot. szkolenia”RODO dla Indywidualnych i Grupowych praktyk „


19.09.2018 r.

Nie zdążyłaś jeszcze ukończyć STUDIÓW POMOSTOWYCH? Teraz masz taką szansę!

Jedna z ostatnich szans na uzupełnienie wykształcenia dla pielęgniarek w ramach uruchomionych przez uczelnię studiów pomostowych. Studia oferowane są dla absolwentów pięcioletniego liceum medycznego lub trzyletniej szkoły policealnej. Rok czasu nauki (tylko 470 godzin zajęć oraz praktyki zawodowe we własnych placówkach). Do 50% zajęć praktycznych i praktyk zawodowych może zostać zaliczone na podstawie doświadczenia zawodowego i/lub dodatkowych kwalifikacji. Uzyskaj tytuł licencjata pielęgniarstwa i możliwość przystąpienia do 2-letnich studiów magisterskich oferowanych także przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną.

Czas trwania: 2 semestry.

Telefon do Działu Rekrutacji: 55/ 239-38-10, 239-39-55

OFERTA


11.09.2018

Zaproszenie do udziału w bezpłatnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ZABURZENIA POŁYKANIA JAKO INTERDYSCYPLINARNY PROBLEM DIAGNOSTYCZNY I LECZNICZY

Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworski oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji pt.” Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy oraz w warsztatach:

  1. Techniki karmienia chorych z zaburzeniami połykania.
  2. Rodzaje diet i sposoby przygotowania posiłków dla pacjentów z zaburzeniami połykania.
  3. konferencja odbędzie się 12 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku ul. Jagiellońska 10A.

W załączeniu:

Program konferencji

Zgłoszenie uczestnictwa


BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE FINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA

Oferta szkoleniowa

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp.z o.o. w Rzeszowie informuje, że na podstawie zawiadomienia o wyborze ofert z dnia 20 lipca 2018 r. będzie realizować BEZPŁATNE szkolenia dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia

Województwo Pomorskie

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 19.10.2018 r. Czytaj więcej

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 19.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 19.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji 20.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 20.10.2018 r. Czytaj więcej

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej – planowany termin kwalifikacji: 20.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 19.10.2018 r. Czytaj więcej…

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 21.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji: 20.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek – planowany termin kwalifikacji 20.10.2018 r. Czytaj więcej…

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego – planowany termin kwalifikacji: 21.10.2018 r. Czytaj więcej…


04.09.2018 r

KOMUNIKAT ORGANIZATORA – ODWOŁANIE X MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI DLA POŁOŻNYCH ” Współczesna Położna w Nauce i Praktyce”

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas X Międzynarodowa Konferencja dla Położnych „Współczesna Położna w Nauce i Praktyce” nie odbędzie się.

Z poważaniem Organizatorzy

Komunikat organizatorów konferencji.


prometriq projekty i programy zdrowotne

Zaproszenie do udziału w kolejnej edycji kursu menedżerskiego, który umożliwia zdobycie certyfikatu e-MBA w ochronie zdrowia – ostatnia bezpłatna edycja kursu.

Informacja na temat kursu e-MBA – ulotka


Dlaczego każda kobieta karmiąca piersią powinna dodatkowo przyjmować DHA?

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PIERWSZYM OGÓLNOPOLSKIM, SZKOLENIU E-LEARNING SUPLEMANTACJA DHA W OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Jak w praktyce realizować zalecenia

DHA to niezbędny kwas tłuszczowy z grupy Omega-3, który ma szczególne znaczenie dla prawidłowego rozwoju niemowlęcia i dziecka. Jest ważnym składnikiem budulcowym mózgu, stanowi 97% wszystkich kwasów Omega-3 obecnych w mózgu oraz ważnym składnikiem budulcowym siatkówki oka, stanowi 95%wszystkich kwasów Omega-3 obecnych w siatkówce oka.

W Polsce średnia zawartość DHA w mleku kobiecym jest zdecydowanie zbyt niska. Jest go w mleku tym więcej im więcej kobieta przyjmuje go z codzienną dietą. Najbogatszym źródłem kwasu DHA są algi oraz tłuste ryby morskie. Niestety z badania WOBASZ wynika, że około 90% polskich kobiet spożywa ryby morskie rzadziej, niż 2 razy w tygodniu. 

DHA należy dostarczać w gotowej formie, ponieważ organizm ludzki ma ograniczoną zdolność do syntezy tego kwasu tłuszczowego i sam nie potrafi wytworzyć dostatecznej ilości tej substancji. Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z działania DHA na organizm matki i dziecka, kobiety w ciąży i karmiące powinny suplementować go na poziomie minimum 200 mg dziennie, a w przypadku niewystarczającego spożycia ryb rekomendowana dawka wzrasta do 400-600 mg.

 Ze względu na duże znaczenie DHA w rozwoju dziecka oraz odnotowane niedobory w diecie kobiet karmiących piersią, Polskie Towarzystwo Położnych wydało Rekomendacje w zakresie stosowania kwasu DHA w okresie karmienia piersią.

Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Położnych oraz udziału w szkoleniu e-learning Suplementacja DHA w okresie karmienia piersią. Jak w praktyce realizować zalecenia na stronie www.edukacjapacjenta.pl.

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Położnych w zakresie stosowania kwasu dokozaheksaenowego (DHA) w okresie karmienia piersią


Zaproszenie pielęgniarek i położnych na szkolenie z zakresu HIV/AIDS

Krajowe Centrum ds.AIDS uprzejmie informuje, iż organizuje cykl trzydniowych szkoleń dedykowanych między innymi dla pielęgniarek i położnych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu HIV/AIDS. Wykonawcą szkoleń jest Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” z siedzibą w Warszawie. Szkolenie odbywać się będzie w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziorna k. Warszawy, ul. Leśna 15/17. Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 100 zł. Organizator zapewnia w ramach opłaty zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z łazienką i wyżywienie. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu:

Zaproszenie

Zakres tematyczny

Karta zgłoszenia

Informacja o nabywcy rachunku

Zgłoszenie należy przesłać na adres Fundacji (przez e-maila, fax lub pocztą): reshumanae@reshumanae.org.pl Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” ul. Piękna 64 A, 00-672 Warszawa, tel/fax: 22 626 86 60.


ZMIANA INTERPRETACJI W SPRAWIE PIT-8

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Mam przyjemność poinformować Państwa, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu otrzymała zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania lub refundacji członkom OIPiP w Elblągu udziału w szkoleniach zawodowych oraz obowiązku sporządzania dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C. Z treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że uczestnictwo w szkoleniu: organizowanym przez OIPiP i finansowanym ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, ale finansowanym przez OIPiP ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, którego koszty są refundowane w całości lub części przez OIPiP nie powoduje powstania po stronie uczestnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu już od 2018 r. nie będzie wystawiała PIT-8C.

Załącznik


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYKAZU PRIORYTETOWYCH DZIEDZIN SPECJALIZACJI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU PRACY W 2018 R.

Ministerstwo Zdrowia prezentuje wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2018 r. ze środków Funduszu Pracy. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2018 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie


 

Instrukcja: ZAPISYWANIE SIĘ NA KURSY/SZKOLENIA POPRZEZ SYSTEM SMK


KOMUNIKAT dla Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA POŚREDNICTWEM SMK


WAŻNE – Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu:

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych od dnia 1 maja 2017 r. – zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Link do informacji dotyczącej zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych od 1 maja 2017 r.

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/


FUNDACJA OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ zaprasza Położne do udziału w bezpłatnym kursie specjalistycznym pn. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji.

Kurs będzie realizowany w ramach zadania finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Będzie on bezpłatny dla położnych. Po ukończeniu kursu specjalistycznego położna otrzyma tytuł edukatora ds. laktacji. Pragniemy nadmienić, iż Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia planuje wprowadzenie finansowania porad laktacyjnych, a wyżej wymieniony kurs specjalistyczny będzie uprawniał do tego położne. Zajęcia teoretyczne obejmują następujące moduły: Moduł I – Karmienie piersią jako zagadnienie medyczne, społeczne, ekonomiczne – 10 godzin, Moduł II – Edukacja, wsparcie i komunikowanie się z matką karmiącą – 10 godzin, Moduł III – Najczęściej występujące problemy w okresie karmienia piersią i sposoby ich rozwiązywania – 14 godzin. Staże obejmują następujące oddziały: Oddział patologii ciąży albo poradnia dla kobiet w ciąży – 4 godziny; Sala porodowa – 4 godziny; Oddział położniczo-noworodkowy – 12 godzin; Poradnia laktacyjna – 8 godzin. Dokumenty do pobrania na kurs dostępne na stronie: http://happy-med.pl/fundacja/szkolenia/bezplatny-kurs-specjalistyczny/rekrutacja/

Informacja dotycząca kursu – plakat

Estera Michalak, Prezes Zarządu Fundacji


Pismo Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące równorzędności specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego