http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2019/04/logo-nowymail-1.png

ORPiP

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby.

W sprawach wynikających z przepisów prawa okręgowa rada na swoich posiedzeniach podejmuje uchwały oraz decyzje w formie stanowisk, apeli, deklaracji, rezolucji itp.

Okręgowa rada jest władna do podejmowania uchwał, w tym dokonania wyborów w trybie Regulaminu wyborów do organów izb przy obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały są podejmowane  zwykłą większością głosów. Uchwały okręgowej rady podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący okręgowej rady oraz sekretarz lub zastępujący go członek prezydium okręgowej rady wybrany w tym celu przez prezydium, uchwały w sprawach finansowych wymagają dodatkowo podpisu skarbnika.


Rok 2019

Uchwała Nr 259/VII/19 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2019

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2019

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 18 czerwca 2019 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 kwietnia 2019 r.

Wykaz uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przyjętych na posiedzeniu organu w dniu 8 lutego 2019 r.


Rok 2018

Uchwała Nr 185/VII/18 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2018

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2018 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na posiedzeniu w dniu 18 września 2018 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2018 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2018 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 20 lutego 2018 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 16 stycznia 2018 r.


Rok 2017

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium ORPiP na rok 2017

Wykaz uchwał, stanowisk i apeli przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2017 – stan na dzień 27.12.2017 r.


Wykaz uchwał, apeli i stanowisk przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2016 – stan na dzień 31.12.2016 r.

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2016


Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2015


Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2014


Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2013


Wykaz uchwał przyjetych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2015


Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2014


Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w roku 2013


Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2012


Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2011