http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

ORPiP

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby.

W sprawach wynikających z przepisów prawa okręgowa rada na swoich posiedzeniach podejmuje uchwały oraz decyzje w formie stanowisk, apeli, deklaracji, rezolucji itp.

Okręgowa rada jest władna do podejmowania uchwał, w tym dokonania wyborów w trybie Regulaminu wyborów do organów izb przy obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały są podejmowane  zwykłą większością głosów. Uchwały okręgowej rady podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący okręgowej rady oraz sekretarz lub zastępujący go członek prezydium okręgowej rady wybrany w tym celu przez prezydium, uchwały w sprawach finansowych wymagają dodatkowo podpisu skarbnika.


VIII Kadencja rok 2024

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 25 czerwca 2024 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 kwietnia 2024 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 13 lutego 2024 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 16 stycznia 2024 r.


VIII Kadencja rok 2023

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 12 grudnia 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 26 września 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu ORPiP w Elblągu w dniu 18 kwietnia 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 20 czerwca 2023 r.

Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 18 lipca 2023 r.


Rok 2023

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 22 lutego 2023 r.

Plan pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz jej Prezydium na rok 2023 r.

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2023

Plan pracy komisji problemowych działających przy ORPiP w Elblągu na rok 2023 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 24 stycznia 2023 r.

Rok 2022

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 6 grudnia 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 27 września 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 21 czerwca 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 22 marca 2022 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 8 lutego 2022 r.

Plan pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2022

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2022

Plan pracy Komisji Problemowych działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2022

Rok 2021

Uchwała Nr 383/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2021

Plan pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2021

Harmonogram posiedzeń ORPiP oraz Prezydium ORPiP w Elblągu na rok 2021

Plan pracy komisji problemowych na rok 2021

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 7 grudnia 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 28 września 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 22 czerwca 2021 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 16 marca 2021 r

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 lutego 2021 r


Rok 2020

Uchwała Nr 318/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2020

Plan pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Plan pracy Komisji Problemowych działających przy ORPiP w Elblągu

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 15 grudnia 2020 r

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 13 października 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 26 czerwca 2020 r

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 23 czerwca 2020 r

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 22 kwietnia 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 11 lutego 2020 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 14 stycznia 2020 r.

Rok 2019

Uchwała Nr 259/VII/19 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2019


Uchwałą Nr 296/VII/19 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 3 grudnia 2019 r. ustalono harmonogram posiedzeń ORPiP oraz Prezydium ORPiP na okres I kwartału 2020 r.

Harmonogram posiedzeń


Uchwałą Nr 287/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 14 września 2019 r. dokonano zmian w harmonogramie posiedzeń Okręgowej Rady oraz jej Prezydium. W załączeniu przedstawiamy zmieniony harmonogram posiedzeń na rok 2019

Harmonogram posiedzeń


Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2019

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 3 grudnia 2019 r

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 14 września 2019 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 18 czerwca 2019 r.

Wykaz uchwał przyjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 9 kwietnia 2019 r.

Wykaz uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przyjętych na posiedzeniu organu w dniu 8 lutego 2019 r.


Rok 2018

Uchwała Nr 185/VII/18 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2018

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2018 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na posiedzeniu w dniu 18 września 2018 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2018 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2018 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 20 lutego 2018 r.

Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 16 stycznia 2018 r.


Rok 2017

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium ORPiP na rok 2017

Wykaz uchwał, stanowisk i apeli przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2017 – stan na dzień 27.12.2017 r.


Rok 2016

Wykaz uchwał, apeli i stanowisk przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2016 – stan na dzień 31.12.2016 r.

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2016


Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2015


Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2014


Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w roku 2013


Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2012


Wykaz uchwał przyjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w roku 2011