http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych

Komentarz do ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Jakie obecnie obowiązują zasady uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki w Polsce

Poniżej prezentujemy pisma dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych osób, które ukończyły liceum medyczne:

Pismo Pani Grażyny Rogala-Pawelczyk, Prezes NRPiP z dnia 01.04.2014 r.

Odpowiedź Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia

Termin wejścia w życie zmian zasad uznawania kwalifikacji zawodowych

Informacja na temat terminu wejścia w życie planowanych zmian w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. uznawania kwalifikacji zawodowych

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych – przewodnik


28.09.2018 r.

Nowy wniosek o wydanie: zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny posiada kwalifikacje zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej, innego zaświadczenia wymaganego przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami Unii Europejskiej