http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Organy OIPiP w Elblągu

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU VIII KADENCJI (2023-2027)

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu Magdalena BUDZISZEWSKA

Wiceprzewodnicząca ORPiP w Elblągu Regina ZIMNOCH

Sekretarz ORPiP w Elblągu Halina NOWIK

Skarbnik ORPiP w Elblągu Helena DZIEKAŃSKA

Członkowie ORPiP:

Iwona Graczyk

Ewa Kaczmarska

Zofia Kasprowicz

Monika Kaśkiewicz

Mariola Lipska

Agata Sawicka

Joanna Sonewend

Dariusz Turczyk

Bożena Wysocka

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU VIII KADENCJI

Magdalena Budziszewska Przewodnicząca ORPiP

Regina Zimnoch Wiceprzewodnicząca ORPiP

Halina Nowik Sekretarz ORPiP

Helena Dziekańska Skarbnik ORPiP

Członkowie Prezydium ORPiP w Elblągu:

Monika Kaśkiewicz

Iwona Graczyk

Plan pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2024

Harmonogram posiedzeń ORPiP w Elblągu oraz Prezydium ORPiP na rok 2024

Plan pracy ORPiP w Elblągu na rok 2023

Harmonogram posiedzeń ORPiP na rok 2023


W dniu 18 kwietnia 2023 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu powołała Pełnomocnych Przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do wykonywania niektórych zadań ustawowych samorządu. Do pełnienia funkcji Pełnomocników powołano następujące osoby:

Elżbietę DUDYCZ – Rejon Wyborczy Nr 6

Jadwigę  ARNDT – Rejon Wyborczy Nr 8

Wiolettę  BUDKO – Rejon Wyborczy Nr 9

Mariana NADZIEJKO – Rejon Wyborczy Nr 10


OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU  VIII KADENCJI

Zgodnie z zapisem art. 35.1. ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  Okręgowy Rzecznik:

 1. prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
 2. sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych;
 3. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
 4. organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działa w imieniu i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Skład osobowy organu:

Małgorzata BILIŃSKA – OKRĘGOWY RZECZNIK

ZASTĘPCY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

–   Beata Arasimowicz-Warsza I Zastępca
–   Marzena Miecznikowska
–   Magda Kołodziejska
–  Joanna Smusz
–  Beata Szandrowska

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje o możliwości zorganizowania szkoleń w ramach prowadzonej działalności prewencyjnej z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz zasad etyki zawodowej. Zainteresowanych tematyką proszę o kontakt z Biurem ORzOZ w Elblągu tel. 55 233 98 79.

Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Pracownik w Kancelarii ORzOZ: Elżbieta Posel-Szczepkowska

tel. 55 233-98 -79  | e-mail: orzoz@oipip.elblag.pl

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wraz z Zastępcami pełni dyżury w siedzibie OIPiP przy ul. Morcinka 10 B w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 15.30 – 16.30.

Harmonogram dyżurów ORzOZ na rok 2024

Harmonogram dyżurów ORzOZ – rok 2023


OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU VIII KADENCJI

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  Okręgowy Sąd:

 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez okręgowego rzecznika;
 2. dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego okręgowego sądu spośród członków tego sądu;
 3. składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw;
 4. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Skład osobowy organu:

Bożena MACHURA – Przewodnicząca OSPiP

Wiceprzewodniczące OSPiP  Elżbieta Osmańska, Izabela Wiśniewska
Członkowie OSPiP:
–   Agnieszka Grzelak
–   Janina Ogińska
–   Izabela Olcen
–   Mirosława Telus
–   Danuta Zabłocka

Kancelaria Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Pracownik w Kancelarii OSPiP: Elżbieta Goryszewska

tel. 55 233-98 -79  | e-mail: ospip@oipip.elblag.pl


OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

VII kadencja  

Przewodnicząca ORPiP – Halina NOWIK
Wiceprzewodnicząca ORPiP – Elżbieta FAŁKOWSKA
Sekretarz ORPiP – Zofia KASPROWICZ
Skarbnik ORPiP – Grażyna ONOSZKO-PÓŁTORAK
Członkowie ORPiP:
–   Celina Kardasz
–   Monika Kaśkiewicz
–   Zyta Kemska
–   Mariola Krasińska
–   Bożena Lewandowska
–   Jadwiga Słodkowska
–   Joanna Sonewend
–   Bożena Tyc
–   Dariusz Turczyk
–  Elżbieta Winiarczyk
–  Bożena Wrońska
–  Bożena Wysocka

Rok 2023

Plan pracy ORPiP w Elblągu na rok 2023

Harmonogram posiedzeń ORPiP na rok 2023

Rok 2022

Plan pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2022

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2022

Plan pracy Komisji Problemowych działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2022

Rok 2021

Uchwała Nr 383/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2021

Plan pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2021

Harmonogram posiedzeń ORPiP oraz Prezydium ORPiP w Elblągu na rok 2021

Plan pracy komisji problemowych na rok 2021

Rok 2020 r.

Uchwała Nr 318/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2020

Plan pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Plan pracy Komisji Problemowych działających przy ORPiP w Elblągu


Uchwała Nr 259/VII/19 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2019

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium ORPiP na rok 2019

Uchwała Nr 287/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 14 września 2019 r. w sprawie zmiany harmonogramu posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2019

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2019


Uchwała Nr 185/VII/18 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w ElblĄgu z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2018


Uchwała Nr 147/VII/17 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2017

Plan pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2017

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2017

Plan pracy Komisji Problemowych działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2017


Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2016

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

–   Halina Nowik
–   Elżbieta Fałkowska
–   Zofia Kasprowicz
–  Grażyna Onoszko-Półtorak
–   Mariola Krasińska
–   Joanna Sonewend
 
W dniu 17 listopada 2015 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu powołała Pełnomocników Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do wykonywania niektórych zadań ustawowych samorządu.  Do pełnienia funkcji Pełnomocników ORPiP powołano:

Panią Barbarę RZEPCZYŃSKĄ (Rejon Wyborczy Nr 2),

Panią Jadwigę ARNDT (Rejon Wyborczy Nr 8),

Panią Wiolettę BUDKO  (Rejon Wyborczy Nr 10),

Panią Renatę STEC-KANIECKĄ  (Rejon Wyborczy Nr 11 ).

W dniu 18 czerwca 2019 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu powołała Panią Reginę KOWALCZYK do pełnienia funkcji Pełnomocnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Rejonu Wyborczego Nr 5.


OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU   

Zgodnie z zapisem art. 35.1. ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  Okręgowy rzecznik:

 1. prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
 2. sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych;
 3. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
 4. organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działa w imieniu i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Skład osobowy organu:

Regina ZIMNOCH – OKRĘGOWY RZECZNIK

ZASTĘPCY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

–   Elżbieta DUDYCZ   
–  Małgorzata BILIŃSKA   
–  Beata ARASIMOWICZ-WARSZA
–  Helena DZIEKAŃSKA
–  Ewa KUBIK

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje o możliwości zorganizowania szkoleń w ramach prowadzonej działalności prewencyjnej z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz zasad etyki zawodowej. Zainteresowanych tematyką proszę o kontakt z Biurem ORzOZ w Elblągu tel. 55 233 98 79.

Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Pracownik w Kancelarii ORzOZ: Elżbieta Posel-Szczepkowska

tel. 55 233-98 -79  | e-mail: orzoz@oipip.elblag.pl

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wraz z Zastępcami pełni dyżury w siedzibie OIPiP przy ul. Morcinka 10 B w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 15.30 – 16.30.

Harmonogram dyżurów ORzOZ – rok 2023


Harmonogram dyżurów ORzOZ na rok 2022


Harmonogram dyżurów ORzOZ na rok 2021


Harmonogram dyżurów wykaz 2020


Harmonogram dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2019


Informacja o organie wraz z harmonogramem dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2018


Harmonogram dyżurów organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2017


Harmonogram dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2016


Harmonogram dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2015


Harmonogram dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2014.


OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011 r., Nr 174, poz.1038 ze zm) Okręgowy Sąd:

 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez okręgowego rzecznika;
 2. dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego okręgowego sądu spośród członków tego sądu;
 3. składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw;
 4. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Skład osobowy organu:

Przewodnicząca OSPiP – Bożena MACHURA
Wiceprzewodnicząca OSPiP – Grażyna CHOIŃSKA
Członkowie OSPiP:
–   Katarzyna KABUŁA
–   Małgorzata MARCZYŃSKA
–   Joanna MENDALKA
–   Elżbieta OSMAŃSKA
–   Beata SKOCZEŃ
–  Danuta ZABŁOCKA

Kancelaria Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Pracownik w Kancelarii OSPiP: Elżbieta Goryszewska

tel. 55 233-98 -79  | e-mail: ospip@oipip.elblag.pl

Harmonogram dyżurów Członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2019


Informacja o organie wraz z harmonogramem dyżurów członków OSPiP w Elblągu na rok 2018


Harmonogram dyżurów Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2017


Harmonogram dyżurów Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu rok 2016


Harmonogram dyżurów Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2015


Harmonogram dyżurów Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2014


OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA W ELBLĄGU

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011 r., Nr 174, poz.1038 ze zm) Okręgowa komisja rewizyjna:

 1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą okręgowej rady;
 2. składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
 3. wstępuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.

Skład osobowy organu:

Przewodnicząca OKR –  Justyna TOMKIEWICZ
Wiceprzewodnicząca OKR – Magdalena BUDZISZEWSKA
Sekretarz OKR – Barbara KARDASZ
Członkowie OKR:
–   Marian NADZIEJKO
–   Joanna RASZEJA
–   Ewa ŚWIDNICKA

 DELEGACI NA VII KRAJOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
–   Halina NOWIK
–   Regina ZIMNOCH