http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Opiniowanie wzrostu wynagrodzeń

18.09.2018

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

W związku z ukazaniem się komunikatu NFZ dotyczącego przedłużenia czasu przekazywania przez świadczeniodawców informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wstrzymuje wydawanie i opiniowanie wniosków o podział dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń do dnia 25 września 2018 r  


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZABEZPIECZYŁ ŚRODKI NA WZROST WYNAGRODZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZĄDZENIA OWU

Informacja NIPiP dostępna na stronie: http://nipip.pl/nfz-zebezpieczyl-podwyzki/


Odpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie utrzymania kwot podwyżki dla pielęgniarek i położnych


Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podziału środków finansowych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej