http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Opiniowanie wzrostu wynagrodzeń

Szanowni Świadczeniodawcy,

w związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazywanych na świadczenia opieki zdrowotnej realizowanych przez pielęgniarki i położne, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu prosi o składanie wniosków o wydanie opinii za okres od 01  września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Do pobrania:

Wzór wniosku o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna


Wzór wniosku o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych realizujących inne świadczenia gwarantowane


NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZABEZPIECZYŁ ŚRODKI NA WZROST WYNAGRODZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZĄDZENIA OWU

Informacja NIPiP dostępna na stronie: http://nipip.pl/nfz-zebezpieczyl-podwyzki/


Odpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie utrzymania kwot podwyżki dla pielęgniarek i położnych


Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podziału środków finansowych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej