http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2020/02/logo-nowymail-1.png

Oferty Specjalne

INTER PARTNER DLA MEDYCYNY

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A., wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Klientów – Pielęgniarek i Położnych, będących jednocześnie właścicielami podmiotów leczniczych wprowadza nowe ubezpieczenie majątkowe INTER Partner dla Medycyny.

Nowe ubezpieczenie majątkowe INTER Partner dla Medycyny to kompleksowe ubezpieczenie majątku podmiotów leczniczych, które zapewnia ochronę ubezpieczeniową placówki medycznej wraz z jej wyposażeniem. W ramach polisy oferowana jest:

 • Bezgotówkowa likwidacja szkód majątkowych,
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) nawet na dowolną sumę ubezpieczenia bez konieczności sporządzenia jego wykazu,
 • Ubezpieczenie środków obrotowych – produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • Ubezpieczenie leków/szczepionek wymagających przechowywania w specjalnych warunkach,
 • Maksymalna kwota wypłaty odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny.

Szanując oczekiwania związane z szybką i profesjonalną obsługą potencjalnych szkód w ramach ubezpieczenia INTER Partner dla Medycyny gwarantowane jest ograniczenie do minimum  formalności związanych z likwidacją szkód. TU INTER Polska S.A. zapewnia pomoc w organizacji naprawy i pokrycie kosztów w razie wystąpienia zdarzenia losowego.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia INTER Partner dla Medycyny znajdą Państwo na stronie interpolska.pl/partner-dla-medycyny  

Szczegóły oferty dostępne tutaj


RUSZYŁ PROGRAM „LOTOS DLA MEDYKÓW”

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, odpowiadając na ofertę firmy LOTOS włączyła się do programu rabatowego dla Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych, będących członkami naszej Izby, regularnie opłacającymi składki członkowskie. Spółka LOTOS Paliwa przygotowała specjalną ofertę rabatową – program „LOTOS dla medyków„. Przyznane warunki rabatowe mają obowiązywać bezterminowo. W ramach programu oferujemy Państwu karty paliwowe – LOTOS BIZNES, akceptowane w sieci ponad 500 stacji własnych i partnerskich LOTOS, w tym 22 stacji typu MOP, zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych.

Atlas stacji dostępny jest na stronie: http://www.lotos.pl/25/dla_kierowcy/stacje_lotos.

Karty LOTOS BIZNES umożliwiają tankowanie z rabatem, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo upraszczają rozliczenia księgowe dzięki fakturze zbiorczej. Proponowane rabaty są następujące:

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ?

Sposób pozyskania karty zależy od Państwa sytuacji zawodowej:

 1. Dla osób nie potrzebujących faktur VAT (transakcje będą rozliczane paragonami fiskalnymi) – karta zostanie wydana za pośrednictwem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ; znajdzie się na niej imię i nazwisko użytkownika. Wypełnij wniosek o kartę dostępny na stronie Izby(w załączeniu); karta wraz z aktywacyjnym kodem PIN zostanie wysłana do Ciebie na podany adres pocztą wraz z instrukcją aktywacji.
 2. Dla osób potrzebujących faktur VAT – np. prowadzących praktykę indywidualną, spółkę bądź NZOZ – wybierz model umowy, który Ci odpowiada (umowa gotówkowa – płatność na stacji po cenie z rabatem, gotówką lub kartą płatniczą;
  lub umowa pre-paid – płatność na stacji po cenie z rabatem kartą LOTOS Biznes
  do wysokości salda zasilonego indywidualnego konta klienta – możliwe zasilenie przelewem bankowym, a wkrótce także mechanizmami szybkiej wpłaty); a następnie zgłoś się z podaniem numeru NIP do wojewódzkiego koordynatora ofert: jaroslaw.myslenik@lotospaliwa.pl. Otrzymasz przygotowany pakiet umowny na dane działalności wraz z instrukcją dalszego postępowania. Zamówiona karta/karty wraz
  z aktywacyjnym kodem PIN zostaną odesłane na podany adres listem poleconym wraz z podpisaną ze strony LOTOS umową.
 3. Dla osób prowadzących praktykę indywidualną, spółkę bądź NZOZ; posiadających aktywną umowę LOTOS Biznes z gorszymi warunkami rabatowania – zgłoś się drogą mailową, z podaniem numeru NIP działalności do wojewódzkiego koordynatora oferty w LOTOS Paliwa z wnioskiem o zmianę rabatów do wartości z programu „LOTOS dla medyków”. Kontakt do koordynatora: jaroslaw.myslenik@lotospaliwa.pl

W załączeniu: wniosek/ zamówienie karty LOTOS BIZNES. Po jej wypełnieniu i podpisaniu skan/ czytelne zdjęcie prosimy przesłać na adres mailowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu: biuro@oipip.elblag.pl.

Wniosek-zamówienie-karty-LOTOS-Biznes

Plik do pobrania: PRZYJDŹ SKORZYSTAJ Z OFERTY SPECJALNEJ ADRESOWANEJ DO CZŁONKÓW OIPIP W ELBLĄGU