http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2019/04/logo-nowymail-1.png

KZPiP

Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych jest najwyższym organem Naczelnej Izby. W Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy oraz, z głosem doradczym, niebędące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach Naczelnej Izby. Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych co 4 lata. Ostatni – VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych odbył się w dniach 18-20 stycznia 2016 r. W obradach VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nasz okręg reprezentowały Panie: Halina Nowik oraz Regina Zimnoch.

Poniżej prezentujemy uchwały przyjęte przez VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w dniach 18 – 20 stycznia 2016 r.:

Uchwała Nr 1 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych VI kadencji, za lata 2011-2015

Uchwała Nr 2 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Naczelnej Komisji Rewizyjnej VI kadencji, za lata 2011-2015

Uchwała Nr 3 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych za działalność w VI kadencji, za lata 2011-2015

Uchwała Nr 4 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych VI kadencji, za lata 2011-2015

Uchwała Nr 5 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdanNaczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VI kadencji, za lata 2011-2015

Uchwała Nr 6 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz liczby zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała Nr 7 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 8 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Naczelnej Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 9 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 10 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała Nr 11 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 12 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 13 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru członków Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 14 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 14 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz liczby zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała Nr 15 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 16 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru uzupełniajacego członków Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 17 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała Nr 18 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Uchwała Nr 19 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 20 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane

Uchwała Nr 21 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie programu samorządu pielęgniarek i położnych na okres VII kadencji

Uchwała Nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału