http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

ZDROWIE DLA WARMII I MAZUR


Podziękowania i materiały Konferencyjne 
Szanowni Państwo,
pragniemy podziękować wszystkim Uczestnikom za tak liczną obecność w dniu 28 kwietnia 2022 r, na kolejnej z cyklu ZDROWIE DLA WARMII I MAZUR II konferencji naukowo-szkoleniowej „Wielowymiarowość problemów w opiece pielęgniarskiej”, zorganizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie.
 
Szczególne podziękowania chcielibyśmy wyrazić pod adresem Prelegentów, bez których minione wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca. Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo poświęcić czas i aktywnie uczestniczyć w konferencji.
 
Mamy nadzieję, że wystąpienia i dyskusje, które wywiązały się w trakcie spotkania, wskazały nowe kierunki w rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w różnych jego dziedzinach, wynikających ze zmieniającej się sytuacji zdrowotnej i demograficznej społeczeństwa oraz problemów kadrowych i organizacyjnych w ochronie zdrowia.
 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział w naszym wydarzeniu.
 
     
  
  
  P1022079
P1022144  
  

 


ZDROWIE DLA WARMII I MAZUR

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

„KADRA ZARZĄDZAJĄCA W OCHRONIE ZDROWIA – WYZWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ”

Elbląg, 24 listopada 2021 r.

Sprawozdanie z I konferencji naukowo-szkoleniowej