http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2020/02/logo-nowymail-1.png

Przydatne Linki

Prezydent  RP www.prezydent.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów www.kprm.gov.pl

Sejm RP www.sejm.gov.pl

Senat RP www.senat.gov.pl

Narodwy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie www.nipip.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie www.ckppip.edu.pl

Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl