http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

SMK

08.11.2017 r.

NAPRAWIONO SMK

Jak informuje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w dniu dzisiejszym przywrócono funkcjonalność Systemu Monitorowania Kształcenia.

Komunikat w tej sprawie dostępny jest pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/dzialanie-smk-zostalo-przywrocone/


AWARIA SMK

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje o  występowaniu problemów w dostępie do funkcjonalności systemu. Jednym z nich jest brak możliwości wysyłania haseł dostępu do kont. Trwają prace nad usunięciem awarii i przywróceniem poprawnego działania systemu.


INSTRUKCJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KURSY/SZKOLENIA POPRZEZ SYSTEM SMK

Na stronie http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/ dodano instrukcję dla pielęgniarek i położnych jak zapisać się na kształcenie w SMK po założeniu konta w systemie.

Instrukcja zapisywania się na kursy szkolenia SMK


DANE KONTAKTOWE W SPRAWIE SMK

Infolinia SMK  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Pomoc techniczna w zakresie SMK:  22 59 70 921;  e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

Pomoc w zakładaniu kont w systemie:

Halina Nowik tel. 55 233 98 79

Elżbieta Posel-Szczepkowska tel. 55 233 98 79

Elżbieta Kuszelewska tel. 55 233 98 79

Magdalena Budziszewska (środy i piątki) tel. 55 233 98 79


Strona logowania do SMK : https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Więcej informacji na stronie: www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy


KOMUNIKAT CSIOZ DOTYCZĄCY PROBLEMÓW Z LOGOWANIEM DO SMK

W związku z rosnącą ilością zgłoszeń dotyczących prośby rozwiązania problemu z zalogowaniem się do Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych poprzez usunięcie i ponowne założenie konta, uprzejmie informujemy, że proces ten nie niesie za sobą rozwiązania problemu, a jedynie powoduje jego dodatkowe skomplikowanie oraz konieczność zastosowania złożonej procedury odzyskiwania dostępu do konta i systemu. W związku z powyższym w przypadku problemów z zalogowaniem lub wprowadzeniem nieprawidłowych danych uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: smk-serwis@csioz.gov.pl lub telefoniczny: (22) 597 09 21; (22) 492 50 19; (22) 203 27 66; (22) 597 09 76; (22) 597 09 75.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać klikając w poniższy link: https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/


UWAGA! BARDZO WAŻNE INFORMACJE O SMK

SMK System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. Każda pielęgniarka i położna, która będzie chciała wziąć udział w jakiejkolwiek formie kształcenia podyplomowego będzie musiała swoje zgłoszenie przesłać poprzez SMK.  Od 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem tego systemu będą prowadzone postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego, dokształcającego oraz składane wnioski o dopuszczenie do egzaminu państwowego. W celu dostępu do systemu SMK należy założyć i uruchomić profil zaufany ePUAP – więcej informacji o systemie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Instrukcja zakładania konta ePUAP

Zakładanie konta w systemie SMK

Instrukcja założenia konta w SMK

W przypadku, gdy we wniosku nie będziemy korzystać z elektronicznego podpisu (ePUAP) – należy wybrać wersję „papierową”. Wybierając wersję papierową konieczne są dodatkowe czynności. Konieczne jest wydrukowanie wypełnionego wniosku i osobiste dostarczenie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Morcinka 10B. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą DOWODU OSOBISTEGO.

Zachęcamy do rejestracji w SMK w wersji elektronicznej.


Poradnik CSIOZ – SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA – Najczęściej zadawane pytania


SZKOLENIE Z ZAKRESU SMK

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza osoby zainteresowane na cykl szkoleń z zakresu funkcjonowania SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK). Czytaj więcej…


Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak założyć konto w SMK.


Podręcznik użytkownika Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)


Komunikat dla Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych za pośrednictwem SMK


Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych – od dnia 1 maja 2017 r. zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Link do informacji dotyczącej zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych od 1 maja 2017 r.

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/