http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2020/02/logo-nowymail-1.png

Pomoc socjalna

W dniu 13 października 2020 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przyjęła nowy Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego. Poniżej przedstawiamy Regulamin wraz z załącznikami:

Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego

Wniosek o udzielenie zapomogi losowej zał. do uchwały Nr 351 ORPiP z dnia 13.10.2020 r.

Oświadczenie o przekazaniu kwoty zapomogi na konto bankowe załącznik do uchwały Nr 351 ORPiP z dnia 13.10.2020 r.


WSPARCIE FINANSOWE W SYTUACJI ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2 WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ COVID-19 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w ramach pomocy dla członków OIPiP w Elblągu postanowiła, w przypadku zakażenia pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, po udokumentowaniu zakażenia udzielić jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 500,00 zł.

Warunkiem uzyskania zapomogi z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest:

  • przedstawienie dokumentu potwierdzającego zakażenie (np. karta wypisowa z pobytu szpitalnego, dokumentacja potwierdzająca diagnozę),
  • regularne opłacanie składek członkowskich,
  • wypełnienie wniosku.

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Oświadczenie o przekazaniu kwoty zapomogi na wskazane konto bankowe załącznik do uchwały Nr 352 ORPiP z dnia 13.10.2020 r.